اردیویسه هلند

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
آیندهوون
پ
پ
پ
پ
پ
12
12
0
0
45
5
40
36
2
فاینورد
پ
پ
ش
پ
پ
12
9
2
1
36
9
27
29
3
تونته
پ
ت
پ
ت
ت
12
8
3
1
25
11
14
27
4
آلکمار
پ
پ
پ
ت
ش
11
8
2
1
26
6
20
26
5
12
6
3
3
23
16
7
21
6
12
5
3
4
17
16
1
18
7
اکسلسیور
ت
ش
ش
ت
ت
12
3
6
3
20
21
-1
15
8
زووله
ش
پ
ت
پ
ش
12
4
2
6
14
21
-7
14
9
12
3
4
5
12
22
-10
13
10
12
3
4
5
12
20
-8
13
11
هیرنوین
ت
ش
پ
ش
پ
12
4
1
7
17
26
-9
13
12
آژاکس
ش
ش
پ
پ
ت
11
3
3
5
21
24
-3
12
13
هراکلس
ش
ت
ش
ش
ش
12
3
3
6
15
32
-17
12
14
نیمیخن
ش
ت
ت
ت
ت
11
2
5
4
20
22
-2
11
15
اوترخت
ش
پ
ت
ت
ت
12
2
3
7
11
23
-12
9
16
والویک
ش
پ
ش
ش
ش
11
3
0
8
8
20
-12
9
17
ولندام
ش
پ
ش
ت
ش
12
2
2
8
15
28
-13
8
18
ویتس
ت
ش
ت
ش
ش
12
2
2
8
9
24
-15
8
هفته 1
20 مرداد 1402
- 21:30
ولندام
1 2
ویتس
21 مرداد 1402
- 18:00
آیندهوون
2 0
اوترخت
21 مرداد 1402
- 20:15
هیرنوین
3 1
والویک
21 مرداد 1402
- 21:30
آژاکس
4 1
هراکلس
21 مرداد 1402
- 22:30
زووله
1 2
اسپارتا روتردام
22 مرداد 1402
- 13:45
نیمیخن
3 4
اکسلسیور
22 مرداد 1402
- 16:00
فاینورد
0 0
فورتونا سیتارد
22 مرداد 1402
- 16:00
آلکمار
5 1
گو اهد ایگلز
22 مرداد 1402
- 18:15
آلمیره سیتی
1 4
تونته
هفته 2
27 مرداد 1402
- 21:30
هراکلس
2 1
نیمیخن
28 مرداد 1402
- 18:00
اکسلسیور
2 2
آژاکس
28 مرداد 1402
- 20:15
ویتس
1 3
آیندهوون
28 مرداد 1402
- 21:30
فورتونا سیتارد
2 1
آلمیره سیتی
28 مرداد 1402
- 22:30
گو اهد ایگلز
4 1
ولندام
29 مرداد 1402
- 13:45
اوترخت
0 2
هیرنوین
29 مرداد 1402
- 16:00
اسپارتا روتردام
2 2
فاینورد
29 مرداد 1402
- 16:00
تونته
3 1
زووله
29 مرداد 1402
- 18:15
والویک
1 3
آلکمار
هفته 3
4 شهریور 1402
- 20:15
نیمیخن
3 0
والویک
4 شهریور 1402
- 22:30
اکسلسیور
2 2
فورتونا سیتارد
5 شهریور 1402
- 13:45
زووله
1 0
اوترخت
5 شهریور 1402
- 16:00
فاینورد
6 1
آلمیره سیتی
5 شهریور 1402
- 18:15
هیرنوین
1 3
اسپارتا روتردام
5 مهر 1402
- 20:15
آیندهوون
3 0
گو اهد ایگلز
5 مهر 1402
- 21:30
تونته
1 0
ویتس
6 مهر 1402
- 21:30
آلکمار
1 1
هراکلس
11 آبان 1402
- 22:30
آژاکس
2 0
ولندام
هفته 4
10 شهریور 1402
- 21:30
اسپارتا روتردام
1 1
نیمیخن
11 شهریور 1402
- 18:00
آلمیره سیتی
1 2
زووله
11 شهریور 1402
- 20:15
گو اهد ایگلز
3 2
هیرنوین
11 شهریور 1402
- 21:30
والویک
0 4
آیندهوون
11 شهریور 1402
- 22:30
هراکلس
3 1
اکسلسیور
12 شهریور 1402
- 13:45
اوترخت
1 5
فاینورد
12 شهریور 1402
- 16:00
فورتونا سیتارد
0 0
آژاکس
12 شهریور 1402
- 16:00
ولندام
0 2
تونته
12 شهریور 1402
- 18:15
ویتس
0 2
آلکمار
هفته 5
25 شهریور 1402
- 18:00
فاینورد
6 1
هیرنوین
25 شهریور 1402
- 20:15
ویتس
0 2
والویک
25 شهریور 1402
- 21:30
آیندهوون
4 0
نیمیخن
25 شهریور 1402
- 21:30
فورتونا سیتارد
3 1
ولندام
25 شهریور 1402
- 22:30
هراکلس
1 3
اوترخت
26 شهریور 1402
- 13:45
زووله
1 1
گو اهد ایگلز
26 شهریور 1402
- 16:00
تونته
3 1
آژاکس
26 شهریور 1402
- 16:00
اکسلسیور
0 0
آلمیره سیتی
26 شهریور 1402
- 18:15
آلکمار
2 0
اسپارتا روتردام
هفته 6
31 شهریور 1402
- 21:30
گو اهد ایگلز
3 0
فورتونا سیتارد
1 مهر 1402
- 18:00
ولندام
2 2
هراکلس
1 مهر 1402
- 20:15
نیمیخن
3 0
اوترخت
1 مهر 1402
- 21:30
آلمیره سیتی
0 4
آیندهوون
1 مهر 1402
- 22:30
هیرنوین
0 3
اکسلسیور
2 مهر 1402
- 13:45
اسپارتا روتردام
1 0
ویتس
2 مهر 1402
- 18:15
والویک
1 0
تونته
2 مهر 1402
- 18:15
زووله
0 3
آلکمار
5 مهر 1402
- 15:30
آژاکس
0 4
فاینورد
هفته 7
8 مهر 1402
- 18:00
فاینورد
3 1
گو اهد ایگلز
8 مهر 1402
- 20:15
اوترخت
0 2
آلمیره سیتی
8 مهر 1402
- 20:15
آیندهوون
3 1
ولندام
8 مهر 1402
- 22:30
تونته
1 0
هیرنوین
8 مهر 1402
- 22:30
والویک
- -
آژاکس
9 مهر 1402
- 13:45
نیمیخن
1 3
ویتس
9 مهر 1402
- 16:00
اکسلسیور
2 1
اسپارتا روتردام
9 مهر 1402
- 16:00
هراکلس
2 1
زووله
9 مهر 1402
- 18:15
آلکمار
4 0
فورتونا سیتارد
هفته 8
14 مهر 1402
- 21:30
ولندام
1 0
اوترخت
15 مهر 1402
- 18:00
هیرنوین
1 1
نیمیخن
15 مهر 1402
- 20:15
آلمیره سیتی
1 0
والویک
15 مهر 1402
- 21:30
گو اهد ایگلز
4 0
هراکلس
15 مهر 1402
- 22:30
ویتس
0 0
اکسلسیور
16 مهر 1402
- 13:45
زووله
0 2
فاینورد
16 مهر 1402
- 16:00
فورتونا سیتارد
0 3
تونته
16 مهر 1402
- 16:00
آژاکس
1 2
آلکمار
16 مهر 1402
- 18:15
اسپارتا روتردام
0 4
آیندهوون
هفته 9
29 مهر 1402
- 20:15
والویک
2 1
ولندام
29 مهر 1402
- 20:15
آیندهوون
3 1
فورتونا سیتارد
29 مهر 1402
- 21:30
نیمیخن
1 1
آلمیره سیتی
29 مهر 1402
- 22:30
فاینورد
4 0
ویتس
29 مهر 1402
- 22:30
آلکمار
3 0
هیرنوین
30 مهر 1402
- 13:45
اوترخت
4 3
آژاکس
30 مهر 1402
- 16:00
هراکلس
2 2
تونته
30 مهر 1402
- 16:00
اکسلسیور
2 4
زووله
30 مهر 1402
- 18:15
گو اهد ایگلز
0 0
اسپارتا روتردام
هفته 10
5 آبان 1402
- 21:30
ویتس
1 1
زووله
6 آبان 1402
- 20:15
هیرنوین
3 0
هراکلس
6 آبان 1402
- 21:30
آلمیره سیتی
0 0
گو اهد ایگلز
6 آبان 1402
- 21:30
اسپارتا روتردام
2 0
والویک
6 آبان 1402
- 22:30
فورتونا سیتارد
0 0
اوترخت
7 آبان 1402
- 14:45
تونته
2 1
فاینورد
7 آبان 1402
- 17:00
ولندام
3 1
اکسلسیور
7 آبان 1402
- 17:00
آیندهوون
5 2
آژاکس
15 آذر 1402
- 21:30
آلکمار
- -
نیمیخن
هفته 11
13 آبان 1402
- 19:00
هراکلس
0 6
آیندهوون
13 آبان 1402
- 21:15
والویک
1 2
فاینورد
13 آبان 1402
- 21:15
اکسلسیور
1 1
آلکمار
13 آبان 1402
- 23:30
گو اهد ایگلز
5 1
ویتس
14 آبان 1402
- 14:45
اوترخت
1 1
تونته
14 آبان 1402
- 17:00
زووله
2 0
فورتونا سیتارد
14 آبان 1402
- 17:00
نیمیخن
3 3
ولندام
14 آبان 1402
- 19:15
آژاکس
4 1
هیرنوین
14 آبان 1402
- 19:15
اسپارتا روتردام
1 2
آلمیره سیتی
هفته 12
19 آبان 1402
- 22:30
فورتونا سیتارد
4 1
هراکلس
20 آبان 1402
- 21:15
والویک
0 1
گو اهد ایگلز
20 آبان 1402
- 22:30
تونته
3 3
نیمیخن
20 آبان 1402
- 23:30
ویتس
1 3
هیرنوین
21 آبان 1402
- 14:45
آیندهوون
4 0
زووله
21 آبان 1402
- 17:00
ولندام
1 4
اسپارتا روتردام
21 آبان 1402
- 17:00
آلمیره سیتی
2 2
آژاکس
21 آبان 1402
- 19:15
فاینورد
1 0
آلکمار
21 آبان 1402
- 22:30
اوترخت
2 2
اکسلسیور
هفته 13
4 آذر 1402
- 19:00
اکسلسیور
- -
فاینورد
4 آذر 1402
- 21:15
تونته
- -
آیندهوون
4 آذر 1402
- 21:15
هیرنوین
- -
فورتونا سیتارد
4 آذر 1402
- 23:30
زووله
- -
والویک
4 آذر 1402
- 23:30
آژاکس
- -
ویتس
5 آذر 1402
- 14:45
آلمیره سیتی
- -
هراکلس
5 آذر 1402
- 17:00
آلکمار
- -
ولندام
5 آذر 1402
- 17:00
نیمیخن
- -
گو اهد ایگلز
5 آذر 1402
- 19:15
اسپارتا روتردام
- -
اوترخت
هفته 14
10 آذر 1402
- 22:30
هیرنوین
- -
آلمیره سیتی
11 آذر 1402
- 21:15
ولندام
- -
زووله
11 آذر 1402
- 22:30
فورتونا سیتارد
- -
ویتس
11 آذر 1402
- 22:30
والویک
- -
اکسلسیور
11 آذر 1402
- 23:30
هراکلس
- -
اسپارتا روتردام
12 آذر 1402
- 14:45
فاینورد
- -
آیندهوون
12 آذر 1402
- 17:00
نیمیخن
- -
آژاکس
12 آذر 1402
- 17:00
گو اهد ایگلز
- -
تونته
12 آذر 1402
- 19:15
اوترخت
- -
آلکمار
هفته 15
16 آذر 1402
- 21:15
آیندهوون
- -
هیرنوین
16 آذر 1402
- 23:30
فاینورد
- -
ولندام
17 آذر 1402
- 22:30
تونته
- -
اکسلسیور
18 آذر 1402
- 21:15
آژاکس
- -
اسپارتا روتردام
18 آذر 1402
- 22:30
زووله
- -
نیمیخن
18 آذر 1402
- 23:30
آلکمار
- -
آلمیره سیتی
19 آذر 1402
- 14:45
گو اهد ایگلز
- -
اوترخت
19 آذر 1402
- 17:00
فورتونا سیتارد
- -
والویک
19 آذر 1402
- 19:15
ویتس
- -
هراکلس
هفته 16
24 آذر 1402
- 22:30
نیمیخن
- -
فورتونا سیتارد
25 آذر 1402
- 19:00
اوترخت
- -
والویک
25 آذر 1402
- 21:15
اکسلسیور
- -
گو اهد ایگلز
25 آذر 1402
- 23:30
هیرنوین
- -
ولندام
26 آذر 1402
- 14:45
آلمیره سیتی
- -
ویتس
26 آذر 1402
- 17:00
اسپارتا روتردام
- -
تونته
26 آذر 1402
- 17:00
هراکلس
- -
فاینورد
26 آذر 1402
- 19:15
آژاکس
- -
زووله
26 آذر 1402
- 22:30
آلکمار
- -
آیندهوون
هفته 17
22 دی 1402
- 22:30
والویک
- -
هراکلس
23 دی 1402
- 19:00
فورتونا سیتارد
- -
اسپارتا روتردام
23 دی 1402
- 21:15
تونته
- -
آلکمار
23 دی 1402
- 22:30
زووله
- -
هیرنوین
23 دی 1402
- 23:30
آیندهوون
- -
اکسلسیور
24 دی 1402
- 14:45
ولندام
- -
آلمیره سیتی
24 دی 1402
- 17:00
گو اهد ایگلز
- -
آژاکس
24 دی 1402
- 17:00
ویتس
- -
اوترخت
24 دی 1402
- 19:15
فاینورد
- -
نیمیخن
هفته 18
29 دی 1402
- 22:30
اکسلسیور
- -
هیرنوین
30 دی 1402
- 19:00
نیمیخن
- -
تونته
30 دی 1402
- 21:15
هراکلس
- -
ولندام
30 دی 1402
- 22:30
آلکمار
- -
زووله
30 دی 1402
- 23:30
آلمیره سیتی
- -
فورتونا سیتارد
1 بهمن 1402
- 14:45
اوترخت
- -
آیندهوون
1 بهمن 1402
- 17:00
ویتس
- -
فاینورد
1 بهمن 1402
- 17:00
اسپارتا روتردام
- -
گو اهد ایگلز
1 بهمن 1402
- 19:15
آژاکس
- -
والویک
هفته 19
6 بهمن 1402
- 22:30
زووله
- -
ویتس
7 بهمن 1402
- 21:15
والویک
- -
اسپارتا روتردام
7 بهمن 1402
- 21:15
آیندهوون
- -
آلمیره سیتی
7 بهمن 1402
- 23:30
اکسلسیور
- -
اوترخت
7 بهمن 1402
- 23:30
هراکلس
- -
آژاکس
8 بهمن 1402
- 14:45
هیرنوین
- -
آلکمار
8 بهمن 1402
- 17:00
گو اهد ایگلز
- -
نیمیخن
8 بهمن 1402
- 17:00
فاینورد
- -
تونته
8 بهمن 1402
- 19:15
ولندام
- -
فورتونا سیتارد
هفته 20
13 بهمن 1402
- 22:30
آلمیره سیتی
- -
اکسلسیور
14 بهمن 1402
- 19:00
تونته
- -
والویک
14 بهمن 1402
- 21:15
فورتونا سیتارد
- -
هیرنوین
14 بهمن 1402
- 22:30
آژاکس
- -
آیندهوون
14 بهمن 1402
- 23:30
نیمیخن
- -
هراکلس
15 بهمن 1402
- 14:45
ویتس
- -
گو اهد ایگلز
15 بهمن 1402
- 17:00
آلکمار
- -
فاینورد
15 بهمن 1402
- 17:00
اوترخت
- -
ولندام
15 بهمن 1402
- 19:15
اسپارتا روتردام
- -
زووله
هفته 21
22 بهمن 1402
والویک
- -
نیمیخن
22 بهمن 1402
هراکلس
- -
ویتس
22 بهمن 1402
ولندام
- -
آیندهوون
22 بهمن 1402
آلمیره سیتی
- -
آلکمار
22 بهمن 1402
فاینورد
- -
اسپارتا روتردام
22 بهمن 1402
گو اهد ایگلز
- -
زووله
22 بهمن 1402
اکسلسیور
- -
تونته
22 بهمن 1402
اوترخت
- -
فورتونا سیتارد
22 بهمن 1402
هیرنوین
- -
آژاکس
هفته 22
29 بهمن 1402
اسپارتا روتردام
- -
اکسلسیور
29 بهمن 1402
فاینورد
- -
والویک
29 بهمن 1402
هیرنوین
- -
گو اهد ایگلز
29 بهمن 1402
زووله
- -
آلمیره سیتی
29 بهمن 1402
آیندهوون
- -
هراکلس
29 بهمن 1402
آژاکس
- -
نیمیخن
29 بهمن 1402
تونته
- -
اوترخت
29 بهمن 1402
فورتونا سیتارد
- -
آلکمار
29 بهمن 1402
ویتس
- -
ولندام
هفته 23
6 اسفند 1402
اکسلسیور
- -
ویتس
6 اسفند 1402
والویک
- -
فورتونا سیتارد
6 اسفند 1402
ولندام
- -
هیرنوین
6 اسفند 1402
اوترخت
- -
هراکلس
6 اسفند 1402
نیمیخن
- -
اسپارتا روتردام
6 اسفند 1402
آلمیره سیتی
- -
فاینورد
6 اسفند 1402
زووله
- -
آیندهوون
6 اسفند 1402
تونته
- -
گو اهد ایگلز
6 اسفند 1402
آلکمار
- -
آژاکس
هفته 24
13 اسفند 1402
ولندام
- -
نیمیخن
13 اسفند 1402
آیندهوون
- -
فاینورد
13 اسفند 1402
گو اهد ایگلز
- -
والویک
13 اسفند 1402
هراکلس
- -
آلمیره سیتی
13 اسفند 1402
اسپارتا روتردام
- -
آلکمار
13 اسفند 1402
ویتس
- -
تونته
13 اسفند 1402
آژاکس
- -
اوترخت
13 اسفند 1402
هیرنوین
- -
زووله
13 اسفند 1402
فورتونا سیتارد
- -
اکسلسیور
هفته 25
20 اسفند 1402
آلمیره سیتی
- -
اوترخت
20 اسفند 1402
فاینورد
- -
هراکلس
20 اسفند 1402
گو اهد ایگلز
- -
آیندهوون
20 اسفند 1402
زووله
- -
ولندام
20 اسفند 1402
نیمیخن
- -
هیرنوین
20 اسفند 1402
والویک
- -
ویتس
20 اسفند 1402
آژاکس
- -
فورتونا سیتارد
20 اسفند 1402
تونته
- -
اسپارتا روتردام
20 اسفند 1402
آلکمار
- -
اکسلسیور
هفته 26
27 اسفند 1402
فورتونا سیتارد
- -
زووله
27 اسفند 1402
اکسلسیور
- -
والویک
27 اسفند 1402
اوترخت
- -
نیمیخن
27 اسفند 1402
ویتس
- -
آلمیره سیتی
27 اسفند 1402
هراکلس
- -
گو اهد ایگلز
27 اسفند 1402
هیرنوین
- -
فاینورد
27 اسفند 1402
آیندهوون
- -
تونته
27 اسفند 1402
ولندام
- -
آلکمار
27 اسفند 1402
اسپارتا روتردام
- -
آژاکس
هفته 27
12 فروردین 1403
فاینورد
- -
اوترخت
12 فروردین 1403
گو اهد ایگلز
- -
اکسلسیور
12 فروردین 1403
آلمیره سیتی
- -
ولندام
12 فروردین 1403
آلکمار
- -
ویتس
12 فروردین 1403
والویک
- -
هیرنوین
12 فروردین 1403
زووله
- -
آژاکس
12 فروردین 1403
نیمیخن
- -
آیندهوون
12 فروردین 1403
تونته
- -
هراکلس
12 فروردین 1403
اسپارتا روتردام
- -
فورتونا سیتارد
هفته 28
15 فروردین 1403
ولندام
- -
فاینورد
15 فروردین 1403
والویک
- -
آلمیره سیتی
15 فروردین 1403
اکسلسیور
- -
آیندهوون
15 فروردین 1403
هیرنوین
- -
تونته
15 فروردین 1403
اوترخت
- -
زووله