بوندس لیگا آلمان

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
14 آگوست 2015 22:00
بایرن مونیخ
5 0
هامبورگ
14 آگوست 2015 22:00
بایرن مونیخ
5
0
هامبورگ
BayArena 15 آگوست 2015 17:00
بایر لورکوزن
2 1
هوفنهایم
15 آگوست 2015 17:00
BayArena
بایر لورکوزن
2
1
هوفنهایم
WWK Arena 15 آگوست 2015 17:00
آگزبورگ
0 1
هرتابرلین
15 آگوست 2015 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
1
هرتابرلین
Weserstadion 15 آگوست 2015 17:00
وردربرمن
0 3
شالکه
15 آگوست 2015 17:00
Weserstadion
وردربرمن
0
3
شالکه
15 آگوست 2015 17:00
ماینز
0 1
اینگولشتات
15 آگوست 2015 17:00
ماینز
0
1
اینگولشتات
Merck-Stadion am Böllenfalltor 15 آگوست 2015 17:00
دارمشتات
2 2
هانوفر
15 آگوست 2015 17:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
2
2
هانوفر
Signal-Iduna-Park 15 آگوست 2015 20:00
بوروسیا دورتموند
4 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
15 آگوست 2015 20:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
4
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
VOLKSWAGEN ARENA 16 آگوست 2015 17:00
ولفسبورگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
16 آگوست 2015 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
Mercedes-Benz-Arena 16 آگوست 2015 19:00
اشتوتگارت
1 3
کلن
16 آگوست 2015 19:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
3
کلن
هفته 2
Olympiastadion Berlin 21 آگوست 2015 22:00
هرتابرلین
1 1
وردربرمن
21 آگوست 2015 22:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
1
وردربرمن
22 آگوست 2015 17:00
شالکه
1 1
دارمشتات
22 آگوست 2015 17:00
شالکه
1
1
دارمشتات
Commerzbank-Arena 22 آگوست 2015 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
آگزبورگ
22 آگوست 2015 17:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
1
آگزبورگ
RheinEnergieStadion 22 آگوست 2015 17:00
کلن
1 1
ولفسبورگ
22 آگوست 2015 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
1
ولفسبورگ
HDI-Arena 22 آگوست 2015 17:00
هانوفر
0 1
بایر لورکوزن
22 آگوست 2015 17:00
HDI-Arena
هانوفر
0
1
بایر لورکوزن
22 آگوست 2015 17:00
هوفنهایم
1 2
بایرن مونیخ
22 آگوست 2015 17:00
هوفنهایم
1
2
بایرن مونیخ
Volksparkstadion 22 آگوست 2015 20:00
هامبورگ
3 2
اشتوتگارت
22 آگوست 2015 20:00
Volksparkstadion
هامبورگ
3
2
اشتوتگارت
Audi-Sportpark 23 آگوست 2015 17:00
اینگولشتات
0 4
بوروسیا دورتموند
23 آگوست 2015 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
4
بوروسیا دورتموند
Stadion im BORUSSIA-PARK 23 آگوست 2015 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
ماینز
23 آگوست 2015 19:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
2
ماینز
هفته 3
VOLKSWAGEN ARENA 28 آگوست 2015 22:00
ولفسبورگ
3 0
شالکه
28 آگوست 2015 22:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
3
0
شالکه
Mercedes-Benz-Arena 29 آگوست 2015 17:00
اشتوتگارت
1 4
اینتراخت فرانکفورت
29 آگوست 2015 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
4
اینتراخت فرانکفورت
WWK Arena 29 آگوست 2015 17:00
آگزبورگ
0 1
اینگولشتات
29 آگوست 2015 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
1
اینگولشتات
RheinEnergieStadion 29 آگوست 2015 17:00
کلن
2 1
هامبورگ
29 آگوست 2015 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
2
1
هامبورگ
29 آگوست 2015 17:00
ماینز
3 0
هانوفر
29 آگوست 2015 17:00
ماینز
3
0
هانوفر
Merck-Stadion am Böllenfalltor 29 آگوست 2015 17:00
دارمشتات
0 0
هوفنهایم
29 آگوست 2015 17:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
0
هوفنهایم
29 آگوست 2015 20:00
بایرن مونیخ
3 0
بایر لورکوزن
29 آگوست 2015 20:00
بایرن مونیخ
3
0
بایر لورکوزن
Signal-Iduna-Park 30 آگوست 2015 17:00
بوروسیا دورتموند
3 1
هرتابرلین
30 آگوست 2015 17:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
3
1
هرتابرلین
Weserstadion 30 آگوست 2015 19:00
وردربرمن
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
30 آگوست 2015 19:00
Weserstadion
وردربرمن
2
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
هفته 4
Stadion im BORUSSIA-PARK 11 سپتامبر 2015 22:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 3
هامبورگ
11 سپتامبر 2015 22:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
3
هامبورگ
12 سپتامبر 2015 17:00
بایرن مونیخ
2 1
آگزبورگ
12 سپتامبر 2015 17:00
بایرن مونیخ
2
1
آگزبورگ
BayArena 12 سپتامبر 2015 17:00
بایر لورکوزن
0 1
دارمشتات
12 سپتامبر 2015 17:00
BayArena
بایر لورکوزن
0
1
دارمشتات
HDI-Arena 12 سپتامبر 2015 17:00
هانوفر
2 4
بوروسیا دورتموند
12 سپتامبر 2015 17:00
HDI-Arena
هانوفر
2
4
بوروسیا دورتموند
Olympiastadion Berlin 12 سپتامبر 2015 17:00
هرتابرلین
2 1
اشتوتگارت
12 سپتامبر 2015 17:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
1
اشتوتگارت
Audi-Sportpark 12 سپتامبر 2015 17:00
اینگولشتات
0 0
ولفسبورگ
12 سپتامبر 2015 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
0
ولفسبورگ
Commerzbank-Arena 12 سپتامبر 2015 20:00
اینتراخت فرانکفورت
6 2
کلن
12 سپتامبر 2015 20:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
6
2
کلن
13 سپتامبر 2015 17:00
هوفنهایم
1 3
وردربرمن
13 سپتامبر 2015 17:00
هوفنهایم
1
3
وردربرمن
13 سپتامبر 2015 19:00
شالکه
2 1
ماینز
13 سپتامبر 2015 19:00
شالکه
2
1
ماینز
هفته 5
18 سپتامبر 2015 22:00
ماینز
3 1
هوفنهایم
18 سپتامبر 2015 22:00
ماینز
3
1
هوفنهایم
VOLKSWAGEN ARENA 19 سپتامبر 2015 17:00
ولفسبورگ
2 0
هرتابرلین
19 سپتامبر 2015 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
0
هرتابرلین
Volksparkstadion 19 سپتامبر 2015 17:00
هامبورگ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
19 سپتامبر 2015 17:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
0
اینتراخت فرانکفورت
Weserstadion 19 سپتامبر 2015 17:00
وردربرمن
0 1
اینگولشتات
19 سپتامبر 2015 17:00
Weserstadion
وردربرمن
0
1
اینگولشتات
RheinEnergieStadion 19 سپتامبر 2015 17:00
کلن
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
19 سپتامبر 2015 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
Merck-Stadion am Böllenfalltor 19 سپتامبر 2015 17:00
دارمشتات
0 3
بایرن مونیخ
19 سپتامبر 2015 17:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
3
بایرن مونیخ
Mercedes-Benz-Arena 20 سپتامبر 2015 17:00
اشتوتگارت
0 1
شالکه
20 سپتامبر 2015 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
0
1
شالکه
Signal-Iduna-Park 20 سپتامبر 2015 19:00
بوروسیا دورتموند
3 0
بایر لورکوزن
20 سپتامبر 2015 19:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
3
0
بایر لورکوزن
WWK Arena 20 سپتامبر 2015 19:00
آگزبورگ
2 0
هانوفر
20 سپتامبر 2015 19:00
WWK Arena
آگزبورگ
2
0
هانوفر
هفته 6
22 سپتامبر 2015 21:30
بایرن مونیخ
5 1
ولفسبورگ
22 سپتامبر 2015 21:30
بایرن مونیخ
5
1
ولفسبورگ
Olympiastadion Berlin 22 سپتامبر 2015 21:30
هرتابرلین
2 0
کلن
22 سپتامبر 2015 21:30
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
0
کلن
Audi-Sportpark 22 سپتامبر 2015 21:30
اینگولشتات
0 1
هامبورگ
22 سپتامبر 2015 21:30
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
1
هامبورگ
Merck-Stadion am Böllenfalltor 22 سپتامبر 2015 21:30
دارمشتات
2 1
وردربرمن
22 سپتامبر 2015 21:30
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
2
1
وردربرمن
23 سپتامبر 2015 21:30
شالکه
2 0
اینتراخت فرانکفورت
23 سپتامبر 2015 21:30
شالکه
2
0
اینتراخت فرانکفورت
BayArena 23 سپتامبر 2015 21:30
بایر لورکوزن
1 0
ماینز
23 سپتامبر 2015 21:30
BayArena
بایر لورکوزن
1
0
ماینز
Stadion im BORUSSIA-PARK 23 سپتامبر 2015 21:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
آگزبورگ
23 سپتامبر 2015 21:30
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
آگزبورگ
HDI-Arena 23 سپتامبر 2015 21:30
هانوفر
1 3
اشتوتگارت
23 سپتامبر 2015 21:30
HDI-Arena
هانوفر
1
3
اشتوتگارت
23 سپتامبر 2015 21:30
هوفنهایم
1 1
بوروسیا دورتموند
23 سپتامبر 2015 21:30
هوفنهایم
1
1
بوروسیا دورتموند
هفته 7
RheinEnergieStadion 25 سپتامبر 2015 22:00
کلن
1 1
اینگولشتات
25 سپتامبر 2015 22:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
1
اینگولشتات
VOLKSWAGEN ARENA 26 سپتامبر 2015 17:00
ولفسبورگ
1 1
هانوفر
26 سپتامبر 2015 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
1
هانوفر
Mercedes-Benz-Arena 26 سپتامبر 2015 17:00
اشتوتگارت
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
26 سپتامبر 2015 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
WWK Arena 26 سپتامبر 2015 17:00
آگزبورگ
1 3
هوفنهایم
26 سپتامبر 2015 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
3
هوفنهایم
Weserstadion 26 سپتامبر 2015 17:00
وردربرمن
0 3
بایر لورکوزن
26 سپتامبر 2015 17:00
Weserstadion
وردربرمن
0
3
بایر لورکوزن
26 سپتامبر 2015 17:00
ماینز
0 3
بایرن مونیخ
26 سپتامبر 2015 17:00
ماینز
0
3
بایرن مونیخ
Volksparkstadion 26 سپتامبر 2015 20:00
هامبورگ
0 1
شالکه
26 سپتامبر 2015 20:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
1
شالکه
Commerzbank-Arena 27 سپتامبر 2015 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
هرتابرلین
27 سپتامبر 2015 17:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
1
هرتابرلین
Signal-Iduna-Park 27 سپتامبر 2015 19:00
بوروسیا دورتموند
2 2
دارمشتات
27 سپتامبر 2015 19:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
2
2
دارمشتات
هفته 8
Merck-Stadion am Böllenfalltor 2 اکتبر 2015 22:00
دارمشتات
2 3
ماینز
2 اکتبر 2015 22:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
2
3
ماینز
Stadion im BORUSSIA-PARK 3 اکتبر 2015 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 0
ولفسبورگ
3 اکتبر 2015 17:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
0
ولفسبورگ
HDI-Arena 3 اکتبر 2015 17:00
هانوفر
1 0
وردربرمن
3 اکتبر 2015 17:00
HDI-Arena
هانوفر
1
0
وردربرمن
Olympiastadion Berlin 3 اکتبر 2015 17:00
هرتابرلین
3 0
هامبورگ
3 اکتبر 2015 17:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
3
0
هامبورگ
3 اکتبر 2015 17:00
هوفنهایم
2 2
اشتوتگارت
3 اکتبر 2015 17:00
هوفنهایم
2
2
اشتوتگارت
Audi-Sportpark 3 اکتبر 2015 17:00
اینگولشتات
2 0
اینتراخت فرانکفورت
3 اکتبر 2015 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
2
0
اینتراخت فرانکفورت
4 اکتبر 2015 17:00
شالکه
0 3
کلن
4 اکتبر 2015 17:00
شالکه
0
3
کلن
4 اکتبر 2015 19:00
بایرن مونیخ
5 1
بوروسیا دورتموند
4 اکتبر 2015 19:00
بایرن مونیخ
5
1
بوروسیا دورتموند
BayArena 4 اکتبر 2015 19:00
بایر لورکوزن
1 1
آگزبورگ
4 اکتبر 2015 19:00
BayArena
بایر لورکوزن
1
1
آگزبورگ
هفته 9
16 اکتبر 2015 22:00
ماینز
0 2
بوروسیا دورتموند
16 اکتبر 2015 22:00
ماینز
0
2
بوروسیا دورتموند
17 اکتبر 2015 17:00
شالکه
2 1
هرتابرلین
17 اکتبر 2015 17:00
شالکه
2
1
هرتابرلین
VOLKSWAGEN ARENA 17 اکتبر 2015 17:00
ولفسبورگ
4 2
هوفنهایم
17 اکتبر 2015 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
4
2
هوفنهایم
Volksparkstadion 17 اکتبر 2015 17:00
هامبورگ
0 0
بایر لورکوزن
17 اکتبر 2015 17:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
0
بایر لورکوزن
WWK Arena 17 اکتبر 2015 17:00
آگزبورگ
0 2
دارمشتات
17 اکتبر 2015 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
2
دارمشتات
Weserstadion 17 اکتبر 2015 17:00
وردربرمن
0 1
بایرن مونیخ
17 اکتبر 2015 17:00
Weserstadion
وردربرمن
0
1
بایرن مونیخ
Commerzbank-Arena 17 اکتبر 2015 20:00
اینتراخت فرانکفورت
1 5
بوروسیا مونشن گلادباخ
17 اکتبر 2015 20:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
5
بوروسیا مونشن گلادباخ
RheinEnergieStadion 18 اکتبر 2015 17:00
کلن
0 1
هانوفر
18 اکتبر 2015 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
1
هانوفر
Mercedes-Benz-Arena 18 اکتبر 2015 19:00
اشتوتگارت
1 0
اینگولشتات
18 اکتبر 2015 19:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
0
اینگولشتات
هفته 10
23 اکتبر 2015 22:00
هوفنهایم
0 1
هامبورگ
23 اکتبر 2015 22:00
هوفنهایم
0
1
هامبورگ
24 اکتبر 2015 17:00
بایرن مونیخ
4 0
کلن
24 اکتبر 2015 17:00
بایرن مونیخ
4
0
کلن
BayArena 24 اکتبر 2015 17:00
بایر لورکوزن
4 3
اشتوتگارت
24 اکتبر 2015 17:00
BayArena
بایر لورکوزن
4
3
اشتوتگارت
HDI-Arena 24 اکتبر 2015 17:00
هانوفر
1 2
اینتراخت فرانکفورت
24 اکتبر 2015 17:00
HDI-Arena
هانوفر
1
2
اینتراخت فرانکفورت
24 اکتبر 2015 17:00
ماینز
1 3
وردربرمن
24 اکتبر 2015 17:00
ماینز
1
3
وردربرمن
Merck-Stadion am Böllenfalltor 24 اکتبر 2015 17:00
دارمشتات
0 1
ولفسبورگ
24 اکتبر 2015 17:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
1
ولفسبورگ
Audi-Sportpark 24 اکتبر 2015 20:00
اینگولشتات
0 1
هرتابرلین
24 اکتبر 2015 20:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
1
هرتابرلین
Signal-Iduna-Park 25 اکتبر 2015 17:00
بوروسیا دورتموند
5 1
آگزبورگ
25 اکتبر 2015 17:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
5
1
آگزبورگ
Stadion im BORUSSIA-PARK 25 اکتبر 2015 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
شالکه
25 اکتبر 2015 19:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
شالکه
هفته 11
Commerzbank-Arena 30 اکتبر 2015 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
بایرن مونیخ
30 اکتبر 2015 23:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
0
0
بایرن مونیخ
31 اکتبر 2015 18:00
شالکه
1 1
اینگولشتات
31 اکتبر 2015 18:00
شالکه
1
1
اینگولشتات
WWK Arena 31 اکتبر 2015 18:00
آگزبورگ
3 3
ماینز
31 اکتبر 2015 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
3
3
ماینز
Weserstadion 31 اکتبر 2015 18:00
وردربرمن
1 3
بوروسیا دورتموند
31 اکتبر 2015 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
3
بوروسیا دورتموند
RheinEnergieStadion 31 اکتبر 2015 18:00
کلن
0 0
هوفنهایم
31 اکتبر 2015 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
0
هوفنهایم
Olympiastadion Berlin 31 اکتبر 2015 18:00
هرتابرلین
1 4
بوروسیا مونشن گلادباخ
31 اکتبر 2015 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
4
بوروسیا مونشن گلادباخ
VOLKSWAGEN ARENA 31 اکتبر 2015 21:00
ولفسبورگ
2 1
بایر لورکوزن
31 اکتبر 2015 21:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
1
بایر لورکوزن
Mercedes-Benz-Arena 1 نوامبر 2015 18:00
اشتوتگارت
2 0
دارمشتات
1 نوامبر 2015 18:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
0
دارمشتات
Volksparkstadion 1 نوامبر 2015 20:00
هامبورگ
1 2
هانوفر
1 نوامبر 2015 20:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
2
هانوفر
هفته 12
HDI-Arena 6 نوامبر 2015 23:00
هانوفر
1 3
هرتابرلین
6 نوامبر 2015 23:00
HDI-Arena
هانوفر
1
3
هرتابرلین
7 نوامبر 2015 18:00
بایرن مونیخ
4 0
اشتوتگارت
7 نوامبر 2015 18:00
بایرن مونیخ
4
0
اشتوتگارت
BayArena 7 نوامبر 2015 18:00
بایر لورکوزن
1 2
کلن
7 نوامبر 2015 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
1
2
کلن
Stadion im BORUSSIA-PARK 7 نوامبر 2015 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
اینگولشتات
7 نوامبر 2015 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
0
اینگولشتات
7 نوامبر 2015 18:00
هوفنهایم
0 0
اینتراخت فرانکفورت
7 نوامبر 2015 18:00
هوفنهایم
0
0
اینتراخت فرانکفورت
7 نوامبر 2015 18:00
ماینز
2 0
ولفسبورگ
7 نوامبر 2015 18:00
ماینز
2
0
ولفسبورگ
Merck-Stadion am Böllenfalltor 7 نوامبر 2015 21:00
دارمشتات
1 1
هامبورگ
7 نوامبر 2015 21:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
1
1
هامبورگ
Signal-Iduna-Park 8 نوامبر 2015 18:00
بوروسیا دورتموند
3 2
شالکه
8 نوامبر 2015 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
3
2
شالکه
WWK Arena 8 نوامبر 2015 20:00
آگزبورگ
1 2
وردربرمن
8 نوامبر 2015 20:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
2
وردربرمن
هفته 13
Volksparkstadion 20 نوامبر 2015 23:15
هامبورگ
3 1
بوروسیا دورتموند
20 نوامبر 2015 23:15
Volksparkstadion
هامبورگ
3
1
بوروسیا دورتموند
Stadion im BORUSSIA-PARK 21 نوامبر 2015 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
هانوفر
21 نوامبر 2015 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
هانوفر
VOLKSWAGEN ARENA 21 نوامبر 2015 18:00
ولفسبورگ
6 0
وردربرمن
21 نوامبر 2015 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
6
0
وردربرمن
Commerzbank-Arena 21 نوامبر 2015 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1 3
بایر لورکوزن
21 نوامبر 2015 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
3
بایر لورکوزن
RheinEnergieStadion 21 نوامبر 2015 18:00
کلن
0 0
ماینز
21 نوامبر 2015 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
0
ماینز
Mercedes-Benz-Arena 21 نوامبر 2015 18:15
اشتوتگارت
0 4
آگزبورگ
21 نوامبر 2015 18:15
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
0
4
آگزبورگ
21 نوامبر 2015 21:00
شالکه
1 3
بایرن مونیخ
21 نوامبر 2015 21:00
شالکه
1
3
بایرن مونیخ
Olympiastadion Berlin 22 نوامبر 2015 18:00
هرتابرلین
1 0
هوفنهایم
22 نوامبر 2015 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
0
هوفنهایم
Audi-Sportpark 22 نوامبر 2015 20:15
اینگولشتات
3 1
دارمشتات
22 نوامبر 2015 20:15
Audi-Sportpark
اینگولشتات
3
1
دارمشتات
هفته 14
Merck-Stadion am Böllenfalltor 27 نوامبر 2015 23:00
دارمشتات
0 0
کلن
27 نوامبر 2015 23:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
0
کلن
28 نوامبر 2015 18:00
بایرن مونیخ
2 0
هرتابرلین
28 نوامبر 2015 18:00
بایرن مونیخ
2
0
هرتابرلین
Weserstadion 28 نوامبر 2015 18:00
وردربرمن
1 3
هامبورگ
28 نوامبر 2015 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
3
هامبورگ
HDI-Arena 28 نوامبر 2015 18:00
هانوفر
4 0
اینگولشتات
28 نوامبر 2015 18:00
HDI-Arena
هانوفر
4
0
اینگولشتات
28 نوامبر 2015 18:00
هوفنهایم
3 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
28 نوامبر 2015 18:00
هوفنهایم
3
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
28 نوامبر 2015 18:15
ماینز
2 1
اینتراخت فرانکفورت
28 نوامبر 2015 18:15
ماینز
2
1
اینتراخت فرانکفورت
Signal-Iduna-Park 29 نوامبر 2015 18:00
بوروسیا دورتموند
4 1
اشتوتگارت
29 نوامبر 2015 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
4
1
اشتوتگارت
BayArena 29 نوامبر 2015 20:00
بایر لورکوزن
1 1
شالکه
29 نوامبر 2015 20:00
BayArena
بایر لورکوزن
1
1
شالکه
WWK Arena 29 نوامبر 2015 20:00
آگزبورگ
0 0
ولفسبورگ
29 نوامبر 2015 20:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
0
ولفسبورگ
هفته 15
4 دسامبر 2015 23:00
شالکه
3 1
هانوفر
4 دسامبر 2015 23:00
شالکه
3
1
هانوفر
Stadion im BORUSSIA-PARK 5 دسامبر 2015 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
بایرن مونیخ
5 دسامبر 2015 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
بایرن مونیخ
Volksparkstadion 5 دسامبر 2015 18:00
هامبورگ
1 3
ماینز
5 دسامبر 2015 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
3
ماینز
RheinEnergieStadion 5 دسامبر 2015 18:00
کلن
0 1
آگزبورگ
5 دسامبر 2015 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
1
آگزبورگ
Olympiastadion Berlin 5 دسامبر 2015 18:00
هرتابرلین
2 1
بایر لورکوزن
5 دسامبر 2015 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
1
بایر لورکوزن
Audi-Sportpark 5 دسامبر 2015 18:00
اینگولشتات
1 1
هوفنهایم
5 دسامبر 2015 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
1
1
هوفنهایم
VOLKSWAGEN ARENA 5 دسامبر 2015 21:00
ولفسبورگ
1 2
بوروسیا دورتموند
5 دسامبر 2015 21:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
2
بوروسیا دورتموند
Mercedes-Benz-Arena 6 دسامبر 2015 18:00
اشتوتگارت
1 1
وردربرمن
6 دسامبر 2015 18:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
1
وردربرمن
Commerzbank-Arena 6 دسامبر 2015 20:00
اینتراخت فرانکفورت
0 1
دارمشتات
6 دسامبر 2015 20:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
0
1
دارمشتات
هفته 16
11 دسامبر 2015 23:00
ماینز
0 0
اشتوتگارت
11 دسامبر 2015 23:00
ماینز
0
0
اشتوتگارت
12 دسامبر 2015 18:00
بایرن مونیخ
2 0
اینگولشتات
12 دسامبر 2015 18:00
بایرن مونیخ
2
0
اینگولشتات
VOLKSWAGEN ARENA 12 دسامبر 2015 18:00
ولفسبورگ
1 1
هامبورگ
12 دسامبر 2015 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
1
هامبورگ
Weserstadion 12 دسامبر 2015 18:00
وردربرمن
1 1
کلن
12 دسامبر 2015 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
1
کلن
12 دسامبر 2015 18:00
هوفنهایم
1 0
هانوفر
12 دسامبر 2015 18:00
هوفنهایم
1
0
هانوفر
Merck-Stadion am Böllenfalltor 12 دسامبر 2015 18:00
دارمشتات
0 4
هرتابرلین
12 دسامبر 2015 18:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
4
هرتابرلین
BayArena 12 دسامبر 2015 21:00
بایر لورکوزن
5 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
12 دسامبر 2015 21:00
BayArena
بایر لورکوزن
5
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
WWK Arena 13 دسامبر 2015 18:00
آگزبورگ
2 1
شالکه
13 دسامبر 2015 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
2
1
شالکه
Signal-Iduna-Park 13 دسامبر 2015 20:00
بوروسیا دورتموند
4 1
اینتراخت فرانکفورت
13 دسامبر 2015 20:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
4
1
اینتراخت فرانکفورت
هفته 17
18 دسامبر 2015 23:00
شالکه
1 0
هوفنهایم
18 دسامبر 2015 23:00
شالکه
1
0
هوفنهایم
Volksparkstadion 19 دسامبر 2015 18:00
هامبورگ
0 1
آگزبورگ
19 دسامبر 2015 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
1
آگزبورگ
Commerzbank-Arena 19 دسامبر 2015 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
وردربرمن
19 دسامبر 2015 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
1
وردربرمن
RheinEnergieStadion 19 دسامبر 2015 18:00
کلن
2 1
بوروسیا دورتموند
19 دسامبر 2015 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
2
1
بوروسیا دورتموند
HDI-Arena 19 دسامبر 2015 18:00
هانوفر
0 1
بایرن مونیخ
19 دسامبر 2015 18:00
HDI-Arena
هانوفر
0
1
بایرن مونیخ
Audi-Sportpark 19 دسامبر 2015 18:00
اینگولشتات
0 1
بایر لورکوزن
19 دسامبر 2015 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
1
بایر لورکوزن
Mercedes-Benz-Arena 19 دسامبر 2015 21:00
اشتوتگارت
3 1
ولفسبورگ
19 دسامبر 2015 21:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
3
1
ولفسبورگ
Olympiastadion Berlin 20 دسامبر 2015 18:00
هرتابرلین
2 0
ماینز
20 دسامبر 2015 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
0
ماینز
Stadion im BORUSSIA-PARK 20 دسامبر 2015 20:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 2
دارمشتات
20 دسامبر 2015 20:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
2
دارمشتات
هفته 18
Volksparkstadion 22 ژانویه 2016 23:00
هامبورگ
1 2
بایرن مونیخ
22 ژانویه 2016 23:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
2
بایرن مونیخ
RheinEnergieStadion 23 ژانویه 2016 18:00
کلن
1 3
اشتوتگارت
23 ژانویه 2016 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
3
اشتوتگارت
HDI-Arena 23 ژانویه 2016 18:00
هانوفر
1 2
دارمشتات
23 ژانویه 2016 18:00
HDI-Arena
هانوفر
1
2
دارمشتات
Olympiastadion Berlin 23 ژانویه 2016 18:00
هرتابرلین
0 0
آگزبورگ
23 ژانویه 2016 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
0
0
آگزبورگ
23 ژانویه 2016 18:00
هوفنهایم
1 1
بایر لورکوزن
23 ژانویه 2016 18:00
هوفنهایم
1
1
بایر لورکوزن
Audi-Sportpark 23 ژانویه 2016 18:00
اینگولشتات
1 0
ماینز
23 ژانویه 2016 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
1
0
ماینز
Stadion im BORUSSIA-PARK 23 ژانویه 2016 21:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 3
بوروسیا دورتموند
23 ژانویه 2016 21:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
3
بوروسیا دورتموند
Commerzbank-Arena 24 ژانویه 2016 18:00
اینتراخت فرانکفورت
3 2
ولفسبورگ
24 ژانویه 2016 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
3
2
ولفسبورگ
24 ژانویه 2016 20:00
شالکه
1 3
وردربرمن
24 ژانویه 2016 20:00
شالکه
1
3
وردربرمن
هفته 19
29 ژانویه 2016 23:00
ماینز
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
29 ژانویه 2016 23:00
ماینز
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
Signal-Iduna-Park 30 ژانویه 2016 18:00
بوروسیا دورتموند
2 0
اینگولشتات
30 ژانویه 2016 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
2
0
اینگولشتات
BayArena 30 ژانویه 2016 18:00
بایر لورکوزن
3 0
هانوفر
30 ژانویه 2016 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
3
0
هانوفر
WWK Arena 30 ژانویه 2016 18:00
آگزبورگ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
30 ژانویه 2016 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
0
اینتراخت فرانکفورت
Weserstadion 30 ژانویه 2016 18:00
وردربرمن
3 3
هرتابرلین
30 ژانویه 2016 18:00
Weserstadion
وردربرمن
3
3
هرتابرلین
Merck-Stadion am Böllenfalltor 30 ژانویه 2016 18:00
دارمشتات
0 2
شالکه
30 ژانویه 2016 18:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
2
شالکه
Mercedes-Benz-Arena 30 ژانویه 2016 21:00
اشتوتگارت
2 1
هامبورگ
30 ژانویه 2016 21:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
1
هامبورگ
VOLKSWAGEN ARENA 31 ژانویه 2016 18:00
ولفسبورگ
1 1
کلن
31 ژانویه 2016 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
1
کلن
31 ژانویه 2016 20:00
بایرن مونیخ
2 0
هوفنهایم
31 ژانویه 2016 20:00
بایرن مونیخ
2
0
هوفنهایم
هفته 20
Stadion im BORUSSIA-PARK 5 فوریه 2016 23:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
5 1
وردربرمن
5 فوریه 2016 23:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
5
1
وردربرمن
6 فوریه 2016 18:00
شالکه
3 0
ولفسبورگ
6 فوریه 2016 18:00
شالکه
3
0
ولفسبورگ
Commerzbank-Arena 6 فوریه 2016 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 4
اشتوتگارت
6 فوریه 2016 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
4
اشتوتگارت
HDI-Arena 6 فوریه 2016 18:00
هانوفر
0 1
ماینز
6 فوریه 2016 18:00
HDI-Arena
هانوفر
0
1
ماینز
Olympiastadion Berlin 6 فوریه 2016 18:00
هرتابرلین
0 0
بوروسیا دورتموند
6 فوریه 2016 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
0
0
بوروسیا دورتموند
Audi-Sportpark 6 فوریه 2016 18:00
اینگولشتات
2 1
آگزبورگ
6 فوریه 2016 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
2
1
آگزبورگ
BayArena 6 فوریه 2016 21:00
بایر لورکوزن
0 0
بایرن مونیخ
6 فوریه 2016 21:00
BayArena
بایر لورکوزن
0
0
بایرن مونیخ
Volksparkstadion 7 فوریه 2016 18:00
هامبورگ
1 1
کلن
7 فوریه 2016 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
1
کلن
7 فوریه 2016 20:00
هوفنهایم
0 2
دارمشتات
7 فوریه 2016 20:00
هوفنهایم
0
2
دارمشتات
هفته 21
12 فوریه 2016 23:00
ماینز
2 1
شالکه
12 فوریه 2016 23:00
ماینز
2
1
شالکه
Signal-Iduna-Park 13 فوریه 2016 18:00
بوروسیا دورتموند
1 0
هانوفر
13 فوریه 2016 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
1
0
هانوفر
VOLKSWAGEN ARENA 13 فوریه 2016 18:00
ولفسبورگ
2 0
اینگولشتات
13 فوریه 2016 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
0
اینگولشتات
Mercedes-Benz-Arena 13 فوریه 2016 18:00
اشتوتگارت
2 0
هرتابرلین
13 فوریه 2016 18:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
0
هرتابرلین
Weserstadion 13 فوریه 2016 18:00
وردربرمن
1 1
هوفنهایم
13 فوریه 2016 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
1
هوفنهایم
Merck-Stadion am Böllenfalltor 13 فوریه 2016 18:00
دارمشتات
1 2
بایر لورکوزن
13 فوریه 2016 18:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
1
2
بایر لورکوزن
RheinEnergieStadion 13 فوریه 2016 21:00
کلن
3 1
اینتراخت فرانکفورت
13 فوریه 2016 21:00
RheinEnergieStadion
کلن
3
1
اینتراخت فرانکفورت
Volksparkstadion 14 فوریه 2016 18:00
هامبورگ
3 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
14 فوریه 2016 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
3
2
بوروسیا مونشن گلادباخ
WWK Arena 14 فوریه 2016 20:00
آگزبورگ
1 3
بایرن مونیخ
14 فوریه 2016 20:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
3
بایرن مونیخ
هفته 22
Commerzbank-Arena 19 فوریه 2016 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
هامبورگ
19 فوریه 2016 23:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
0
0
هامبورگ
20 فوریه 2016 18:00
بایرن مونیخ
3 1
دارمشتات
20 فوریه 2016 18:00
بایرن مونیخ
3
1
دارمشتات
Stadion im BORUSSIA-PARK 20 فوریه 2016 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 0
کلن
20 فوریه 2016 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
0
کلن
Olympiastadion Berlin 20 فوریه 2016 18:00
هرتابرلین
1 1
ولفسبورگ
20 فوریه 2016 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
1
ولفسبورگ
20 فوریه 2016 18:00
هوفنهایم
3 2
ماینز
20 فوریه 2016 18:00
هوفنهایم
3
2
ماینز
Audi-Sportpark 20 فوریه 2016 18:00
اینگولشتات
2 0
وردربرمن
20 فوریه 2016 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
2
0
وردربرمن
BayArena 21 فوریه 2016 18:00
بایر لورکوزن
0 1
بوروسیا دورتموند
21 فوریه 2016 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
0
1
بوروسیا دورتموند
21 فوریه 2016 20:00
شالکه
1 1
اشتوتگارت
21 فوریه 2016