بوندس لیگا آلمان

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بایرن مونیخ
5 0
هامبورگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بایرن مونیخ
5
0
هامبورگ
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
2 1
هوفنهایم
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
2
1
هوفنهایم
| BayArena
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0 1
هرتابرلین
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0
1
هرتابرلین
| WWK Arena
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0 3
شالکه
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0
3
شالکه
| Weserstadion
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
0 1
اینگولشتات
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
0
1
اینگولشتات
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
2 2
هانوفر
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
2
2
هانوفر
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا دورتموند
4 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا دورتموند
4
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
| Signal-Iduna-Park
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
| VOLKSWAGEN ARENA
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:00
اشتوتگارت
1 3
کلن
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:00
اشتوتگارت
1
3
کلن
| Mercedes-Benz-Arena
هفته 2
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
هرتابرلین
1 1
وردربرمن
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
هرتابرلین
1
1
وردربرمن
| Olympiastadion Berlin
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
1 1
دارمشتات
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
1
1
دارمشتات
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
آگزبورگ
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1
1
آگزبورگ
| Commerzbank-Arena
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
کلن
1 1
ولفسبورگ
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
کلن
1
1
ولفسبورگ
| RheinEnergieStadion
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
0 1
بایر لورکوزن
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
0
1
بایر لورکوزن
| HDI-Arena
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
1 2
بایرن مونیخ
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
1
2
بایرن مونیخ
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
3 2
اشتوتگارت
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
3
2
اشتوتگارت
| Volksparkstadion
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
0 4
بوروسیا دورتموند
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
0
4
بوروسیا دورتموند
| Audi-Sportpark
۱ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
ماینز
۱ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
2
ماینز
| Stadion im BORUSSIA-PARK
هفته 3
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
ولفسبورگ
3 0
شالکه
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
ولفسبورگ
3
0
شالکه
| VOLKSWAGEN ARENA
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
1 4
اینتراخت فرانکفورت
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
1
4
اینتراخت فرانکفورت
| Mercedes-Benz-Arena
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0 1
اینگولشتات
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0
1
اینگولشتات
| WWK Arena
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
کلن
2 1
هامبورگ
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
کلن
2
1
هامبورگ
| RheinEnergieStadion
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
3 0
هانوفر
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
3
0
هانوفر
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0 0
هوفنهایم
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0
0
هوفنهایم
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۷ شهریور ۱۳۹۴ 20:00
بایرن مونیخ
3 0
بایر لورکوزن
۷ شهریور ۱۳۹۴ 20:00
بایرن مونیخ
3
0
بایر لورکوزن
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا دورتموند
3 1
هرتابرلین
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا دورتموند
3
1
هرتابرلین
| Signal-Iduna-Park
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
وردربرمن
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
وردربرمن
2
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
| Weserstadion
هفته 4
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 3
هامبورگ
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
3
هامبورگ
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بایرن مونیخ
2 1
آگزبورگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بایرن مونیخ
2
1
آگزبورگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
0 1
دارمشتات
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
0
1
دارمشتات
| BayArena
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
2 4
بوروسیا دورتموند
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
2
4
بوروسیا دورتموند
| HDI-Arena
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هرتابرلین
2 1
اشتوتگارت
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هرتابرلین
2
1
اشتوتگارت
| Olympiastadion Berlin
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
0 0
ولفسبورگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
0
0
ولفسبورگ
| Audi-Sportpark
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
6 2
کلن
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
6
2
کلن
| Commerzbank-Arena
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
1 3
وردربرمن
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
1
3
وردربرمن
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
شالکه
2 1
ماینز
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
شالکه
2
1
ماینز
هفته 5
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
ماینز
3 1
هوفنهایم
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
ماینز
3
1
هوفنهایم
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
2 0
هرتابرلین
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
2
0
هرتابرلین
| VOLKSWAGEN ARENA
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هامبورگ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هامبورگ
0
0
اینتراخت فرانکفورت
| Volksparkstadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0 1
اینگولشتات
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0
1
اینگولشتات
| Weserstadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
کلن
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
کلن
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
| RheinEnergieStadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0 3
بایرن مونیخ
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0
3
بایرن مونیخ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
0 1
شالکه
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
0
1
شالکه
| Mercedes-Benz-Arena
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا دورتموند
3 0
بایر لورکوزن
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا دورتموند
3
0
بایر لورکوزن
| Signal-Iduna-Park
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
آگزبورگ
2 0
هانوفر
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
آگزبورگ
2
0
هانوفر
| WWK Arena
هفته 6
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بایرن مونیخ
5 1
ولفسبورگ
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بایرن مونیخ
5
1
ولفسبورگ
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
هرتابرلین
2 0
کلن
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
هرتابرلین
2
0
کلن
| Olympiastadion Berlin
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
اینگولشتات
0 1
هامبورگ
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
اینگولشتات
0
1
هامبورگ
| Audi-Sportpark
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
دارمشتات
2 1
وردربرمن
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
دارمشتات
2
1
وردربرمن
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
شالکه
2 0
اینتراخت فرانکفورت
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
شالکه
2
0
اینتراخت فرانکفورت
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بایر لورکوزن
1 0
ماینز
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بایر لورکوزن
1
0
ماینز
| BayArena
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
آگزبورگ
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
آگزبورگ
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
هانوفر
1 3
اشتوتگارت
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
هانوفر
1
3
اشتوتگارت
| HDI-Arena
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
هوفنهایم
1 1
بوروسیا دورتموند
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
هوفنهایم
1
1
بوروسیا دورتموند
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:00
کلن
1 1
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:00
کلن
1
1
اینگولشتات
| RheinEnergieStadion
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
1 1
هانوفر
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
1
1
هانوفر
| VOLKSWAGEN ARENA
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
| Mercedes-Benz-Arena
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
1 3
هوفنهایم
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
1
3
هوفنهایم
| WWK Arena
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0 3
بایر لورکوزن
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0
3
بایر لورکوزن
| Weserstadion
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
0 3
بایرن مونیخ
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
0
3
بایرن مونیخ
۴ مهر ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
0 1
شالکه
۴ مهر ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
0
1
شالکه
| Volksparkstadion
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
هرتابرلین
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1
1
هرتابرلین
| Commerzbank-Arena
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا دورتموند
2 2
دارمشتات
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا دورتموند
2
2
دارمشتات
| Signal-Iduna-Park
هفته 8
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:00
دارمشتات
2 3
ماینز
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:00
دارمشتات
2
3
ماینز
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 0
ولفسبورگ
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
0
ولفسبورگ
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
1 0
وردربرمن
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
1
0
وردربرمن
| HDI-Arena
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هرتابرلین
3 0
هامبورگ
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هرتابرلین
3
0
هامبورگ
| Olympiastadion Berlin
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
2 2
اشتوتگارت
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
2
2
اشتوتگارت
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
2 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
2
0
اینتراخت فرانکفورت
| Audi-Sportpark
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
0 3
کلن
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
0
3
کلن
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بایرن مونیخ
5 1
بوروسیا دورتموند
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بایرن مونیخ
5
1
بوروسیا دورتموند
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بایر لورکوزن
1 1
آگزبورگ
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بایر لورکوزن
1
1
آگزبورگ
| BayArena
هفته 9
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
ماینز
0 2
بوروسیا دورتموند
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
ماینز
0
2
بوروسیا دورتموند
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
2 1
هرتابرلین
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
2
1
هرتابرلین
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
4 2
هوفنهایم
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
4
2
هوفنهایم
| VOLKSWAGEN ARENA
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هامبورگ
0 0
بایر لورکوزن
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هامبورگ
0
0
بایر لورکوزن
| Volksparkstadion
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0 2
دارمشتات
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0
2
دارمشتات
| WWK Arena
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0 1
بایرن مونیخ
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0
1
بایرن مونیخ
| Weserstadion
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
1 5
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
1
5
بوروسیا مونشن گلادباخ
| Commerzbank-Arena
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
کلن
0 1
هانوفر
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
کلن
0
1
هانوفر
| RheinEnergieStadion
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 19:00
اشتوتگارت
1 0
اینگولشتات
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 19:00
اشتوتگارت
1
0
اینگولشتات
| Mercedes-Benz-Arena
هفته 10
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:00
هوفنهایم
0 1
هامبورگ
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:00
هوفنهایم
0
1
هامبورگ
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بایرن مونیخ
4 0
کلن
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بایرن مونیخ
4
0
کلن
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
4 3
اشتوتگارت
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
4
3
اشتوتگارت
| BayArena
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
1
2
اینتراخت فرانکفورت
| HDI-Arena
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
1 3
وردربرمن
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
1
3
وردربرمن
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0 1
ولفسبورگ
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0
1
ولفسبورگ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۲ آبان ۱۳۹۴ 20:00
اینگولشتات
0 1
هرتابرلین
۲ آبان ۱۳۹۴ 20:00
اینگولشتات
0
1
هرتابرلین
| Audi-Sportpark
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا دورتموند
5 1
آگزبورگ
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا دورتموند
5
1
آگزبورگ
| Signal-Iduna-Park
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
شالکه
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
شالکه
| Stadion im BORUSSIA-PARK
هفته 11
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
بایرن مونیخ
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0
بایرن مونیخ
| Commerzbank-Arena
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
شالکه
1 1
اینگولشتات
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
شالکه
1
1
اینگولشتات
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
3 3
ماینز
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
3
3
ماینز
| WWK Arena
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1 3
بوروسیا دورتموند
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1
3
بوروسیا دورتموند
| Weserstadion
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0 0
هوفنهایم
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0
0
هوفنهایم
| RheinEnergieStadion
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1 4
بوروسیا مونشن گلادباخ
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1
4
بوروسیا مونشن گلادباخ
| Olympiastadion Berlin
۹ آبان ۱۳۹۴ 21:00
ولفسبورگ
2 1
بایر لورکوزن
۹ آبان ۱۳۹۴ 21:00
ولفسبورگ
2
1
بایر لورکوزن
| VOLKSWAGEN ARENA
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
2 0
دارمشتات
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
2
0
دارمشتات
| Mercedes-Benz-Arena
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
1 2
هانوفر
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
1
2
هانوفر
| Volksparkstadion
هفته 12
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:00
هانوفر
1 3
هرتابرلین
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:00
هانوفر
1
3
هرتابرلین
| HDI-Arena
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
4 0
اشتوتگارت
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
4
0
اشتوتگارت
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
1 2
کلن
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
1
2
کلن
| BayArena
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
اینگولشتات
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
0
اینگولشتات
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
0 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
0
0
اینتراخت فرانکفورت
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
ماینز
2 0
ولفسبورگ
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
ماینز
2
0
ولفسبورگ
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 21:00
دارمشتات
1 1
هامبورگ
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 21:00
دارمشتات
1
1
هامبورگ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
3 2
شالکه
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
3
2
شالکه
| Signal-Iduna-Park
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
1 2
وردربرمن
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
1
2
وردربرمن
| WWK Arena
هفته 13
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:15
هامبورگ
3 1
بوروسیا دورتموند
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:15
هامبورگ
3
1
بوروسیا دورتموند
| Volksparkstadion
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
هانوفر
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
هانوفر
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
6 0
وردربرمن
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
6
0
وردربرمن
| VOLKSWAGEN ARENA
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1 3
بایر لورکوزن
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1
3
بایر لورکوزن
| Commerzbank-Arena
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0 0
ماینز
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0
0
ماینز
| RheinEnergieStadion
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:15
اشتوتگارت
0 4
آگزبورگ
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:15
اشتوتگارت
0
4
آگزبورگ
| Mercedes-Benz-Arena
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 21:00
شالکه
1 3
بایرن مونیخ
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 21:00
شالکه
1
3
بایرن مونیخ
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1 0
هوفنهایم
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1
0
هوفنهایم
| Olympiastadion Berlin
۱ آذر ۱۳۹۴ 20:15
اینگولشتات
3 1
دارمشتات
۱ آذر ۱۳۹۴ 20:15
اینگولشتات
3
1
دارمشتات
| Audi-Sportpark
هفته 14
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:00
دارمشتات
0 0
کلن
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:00
دارمشتات
0
0
کلن
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
2 0
هرتابرلین
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
2
0
هرتابرلین
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1 3
هامبورگ
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1
3
هامبورگ
| Weserstadion
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
4 0
اینگولشتات
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
4
0
اینگولشتات
| HDI-Arena
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
3 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
3
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:15
ماینز
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:15
ماینز
2
1
اینتراخت فرانکفورت
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
4 1
اشتوتگارت
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
4
1
اشتوتگارت
| Signal-Iduna-Park
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بایر لورکوزن
1 1
شالکه
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بایر لورکوزن
1
1
شالکه
| BayArena
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
0 0
ولفسبورگ
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
0
0
ولفسبورگ
| WWK Arena
هفته 15
۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:00
شالکه
3 1
هانوفر
۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:00
شالکه
3
1
هانوفر
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
بایرن مونیخ
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
بایرن مونیخ
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
1 3
ماینز
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
1
3
ماینز
| Volksparkstadion
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0 1
آگزبورگ
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0
1
آگزبورگ
| RheinEnergieStadion
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
2 1
بایر لورکوزن
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
2
1
بایر لورکوزن
| Olympiastadion Berlin
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
1 1
هوفنهایم
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
1
1
هوفنهایم
| Audi-Sportpark
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 21:00
ولفسبورگ
1 2
بوروسیا دورتموند
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 21:00
ولفسبورگ
1
2
بوروسیا دورتموند
| VOLKSWAGEN ARENA
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
1 1
وردربرمن
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
1
1
وردربرمن
| Mercedes-Benz-Arena
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
0 1
دارمشتات
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
0
1
دارمشتات
| Commerzbank-Arena
هفته 16
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
0 0
اشتوتگارت
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
0
0
اشتوتگارت
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
2 0
اینگولشتات
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
2
0
اینگولشتات
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
1 1
هامبورگ
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
1
1
هامبورگ
| VOLKSWAGEN ARENA
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1 1
کلن
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1
1
کلن
| Weserstadion
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
1 0
هانوفر
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
1
0
هانوفر
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
0 4
هرتابرلین
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
0
4
هرتابرلین
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 21:00
بایر لورکوزن
5 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 21:00
بایر لورکوزن
5
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
| BayArena
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
2 1
شالکه
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
2
1
شالکه
| WWK Arena
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا دورتموند
4 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا دورتموند
4
1
اینتراخت فرانکفورت
| Signal-Iduna-Park
هفته 17
۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
شالکه
1 0
هوفنهایم
۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
شالکه
1
0
هوفنهایم
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
0 1
آگزبورگ
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
0
1
آگزبورگ
| Volksparkstadion
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
وردربرمن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2
1
وردربرمن
| Commerzbank-Arena
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
کلن
2 1
بوروسیا دورتموند
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
کلن
2
1
بوروسیا دورتموند
| RheinEnergieStadion
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
0 1
بایرن مونیخ
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
0
1
بایرن مونیخ
| HDI-Arena
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
0 1
بایر لورکوزن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
0
1
بایر لورکوزن
| Audi-Sportpark
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 21:00
اشتوتگارت
3 1
ولفسبورگ
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 21:00
اشتوتگارت
3
1
ولفسبورگ
| Mercedes-Benz-Arena
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
2 0
ماینز
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
2
0
ماینز
| Olympiastadion Berlin
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 2
دارمشتات
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
2
دارمشتات
| Stadion im BORUSSIA-PARK
هفته 18
۲ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
هامبورگ
1 2
بایرن مونیخ
۲ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
هامبورگ
1
2
بایرن مونیخ
| Volksparkstadion
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
کلن
1 3
اشتوتگارت
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
کلن
1
3
اشتوتگارت
| RheinEnergieStadion
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
1 2
دارمشتات
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
1
2
دارمشتات
| HDI-Arena
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
0 0
آگزبورگ
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
0
0
آگزبورگ
| Olympiastadion Berlin
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
1 1
بایر لورکوزن
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
1
1
بایر لورکوزن
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
1 0
ماینز
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
1
0
ماینز
| Audi-Sportpark
۳ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 3
بوروسیا دورتموند
۳ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
3
بوروسیا دورتموند
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
3 2
ولفسبورگ
۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
3
2
ولفسبورگ
| Commerzbank-Arena
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
شالکه
1 3
وردربرمن
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
شالکه
1
3
وردربرمن
هفته 19
۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
2 0
اینگولشتات
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
2
0
اینگولشتات
| Signal-Iduna-Park
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
3 0
هانوفر
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
3
0
هانوفر
| BayArena
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
0
0
اینتراخت فرانکفورت
| WWK Arena
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
3 3
هرتابرلین
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
3
3
هرتابرلین
| Weserstadion
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
0 2
شالکه
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
0
2
شالکه
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
اشتوتگارت
2 1
هامبورگ
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
اشتوتگارت
2
1
هامبورگ
| Mercedes-Benz-Arena
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
1 1
کلن
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
1
1
کلن
| VOLKSWAGEN ARENA
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
بایرن مونیخ
2 0
هوفنهایم
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
بایرن مونیخ
2
0
هوفنهایم
هفته 20
۱۶ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
5 1
وردربرمن
۱۶ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
5
1
وردربرمن
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
شالکه
3 0
ولفسبورگ
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
شالکه
3
0
ولفسبورگ
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 4
اشتوتگارت
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2
4
اشتوتگارت
| Commerzbank-Arena
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
0 1
ماینز
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
0
1
ماینز
| HDI-Arena
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
0 0
بوروسیا دورتموند
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
0
0
بوروسیا دورتموند
| Olympiastadion Berlin
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
2 1
آگزبورگ
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
2
1
آگزبورگ
| Audi-Sportpark
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
بایر لورکوزن
0 0
بایرن مونیخ
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
بایر لورکوزن
0
0
بایرن مونیخ
| BayArena
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
1 1
کلن
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
1
1
کلن
| Volksparkstadion
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
هوفنهایم
0 2
دارمشتات
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
هوفنهایم
0
2
دارمشتات
هفته 21
۲۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
2 1
شالکه
۲۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
2
1
شالکه
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
1 0
هانوفر
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
1
0
هانوفر
| Signal-Iduna-Park
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
2 0
اینگولشتات
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
2
0
اینگولشتات
| VOLKSWAGEN ARENA
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
2 0
هرتابرلین
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
2
0
هرتابرلین
| Mercedes-Benz-Arena
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1 1
هوفنهایم
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1
1
هوفنهایم
| Weserstadion
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
1 2
بایر لورکوزن
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
1
2
بایر لورکوزن
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
کلن
3 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
کلن
3
1
اینتراخت فرانکفورت
| RheinEnergieStadion
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
3 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
3
2
بوروسیا مونشن گلادباخ
| Volksparkstadion
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
1 3
بایرن مونیخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
1
3
بایرن مونیخ
| WWK Arena
هفته 22
۳۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
هامبورگ
۳۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0
هامبورگ
| Commerzbank-Arena
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
3 1
دارمشتات
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
3
1
دارمشتات
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 0
کلن
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
0
کلن
| Stadion im BORUSSIA-PARK
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1 1
ولفسبورگ
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1
1
ولفسبورگ
| Olympiastadion Berlin
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
3 2
ماینز
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
3
2
ماینز
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
2 0
وردربرمن
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
2
0
وردربرمن
| Audi-Sportpark
۲ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
0 1
بوروسیا دورتموند
۲ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
0
1
بوروسیا دورتموند
| BayArena
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:00
شالکه
1 1
اشتوتگارت
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:00
شالکه
1
1
اشتوتگارت
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:00
هانوفر
0 1
آگزبورگ
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:00
هانوفر
0
1
آگزبورگ
| HDI-Arena
هفته 23
۷ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
کلن
0 1
هرتابرلین
۷ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
کلن
0
1
هرتابرلین
| RheinEnergieStadion
۸ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
0 2
بایرن مونیخ
۸ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
0
2
بایرن مونیخ
| VOLKSWAGEN ARENA
۸ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
1 1
اینگولشتات
۸ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
1
1
اینگولشتات
| Volksparkstadion
۸ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
1 2
هانوفر
۸ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
1
2
هانوفر
| Mercedes-Benz-Arena
۸ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
2 2
دارمشتات
۸ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
2
2
دارمشتات
| Weserstadion
۹ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
2 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
۹ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
2
2
بوروسیا مونشن گلادباخ
| WWK Arena
۹ اسفند ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا دورتموند
3 1
هوفنهایم
۹ اسفند ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا دورتموند
3
1
هوفنهایم
| Signal-Iduna-Park
۹ اسفند ۱۳۹۴ 20:00
ماینز
3 1
بایر لورکوزن
۹ اسفند ۱۳۹۴ 20:00
ماینز
3
1
بایر لورکوزن
۹ اسفند ۱۳۹۴ 22:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
شالکه
۹ اسفند ۱۳۹۴ 22:00
اینتراخت فرانکفورت
0