بوندس لیگا آلمان

2015-2016
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بایرن مونیخ
5 0
هامبورگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بایرن مونیخ
5
0
هامبورگ
BayArena ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
2 1
هوفنهایم
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
BayArena
بایر لورکوزن
2
1
هوفنهایم
WWK Arena ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0 1
هرتابرلین
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
1
هرتابرلین
Weserstadion ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0 3
شالکه
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
Weserstadion
وردربرمن
0
3
شالکه
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
0 1
اینگولشتات
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
0
1
اینگولشتات
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
2 2
هانوفر
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
2
2
هانوفر
Signal-Iduna-Park ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا دورتموند
4 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 20:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
4
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
VOLKSWAGEN ARENA ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
Mercedes-Benz-Arena ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:00
اشتوتگارت
1 3
کلن
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
3
کلن
هفته 2
Olympiastadion Berlin ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
هرتابرلین
1 1
وردربرمن
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
1
وردربرمن
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
1 1
دارمشتات
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
1
1
دارمشتات
Commerzbank-Arena ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
آگزبورگ
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
1
آگزبورگ
RheinEnergieStadion ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
کلن
1 1
ولفسبورگ
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
1
ولفسبورگ
HDI-Arena ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
0 1
بایر لورکوزن
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
HDI-Arena
هانوفر
0
1
بایر لورکوزن
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
1 2
بایرن مونیخ
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
1
2
بایرن مونیخ
Volksparkstadion ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
3 2
اشتوتگارت
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 20:00
Volksparkstadion
هامبورگ
3
2
اشتوتگارت
Audi-Sportpark ۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
0 4
بوروسیا دورتموند
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
4
بوروسیا دورتموند
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
ماینز
۱ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
2
ماینز
هفته 3
VOLKSWAGEN ARENA ۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
ولفسبورگ
3 0
شالکه
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
3
0
شالکه
Mercedes-Benz-Arena ۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
1 4
اینتراخت فرانکفورت
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
4
اینتراخت فرانکفورت
WWK Arena ۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0 1
اینگولشتات
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
1
اینگولشتات
RheinEnergieStadion ۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
کلن
2 1
هامبورگ
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
2
1
هامبورگ
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
3 0
هانوفر
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
3
0
هانوفر
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0 0
هوفنهایم
۷ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
0
هوفنهایم
۷ شهریور ۱۳۹۴ 20:00
بایرن مونیخ
3 0
بایر لورکوزن
۷ شهریور ۱۳۹۴ 20:00
بایرن مونیخ
3
0
بایر لورکوزن
Signal-Iduna-Park ۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا دورتموند
3 1
هرتابرلین
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
3
1
هرتابرلین
Weserstadion ۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
وردربرمن
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
Weserstadion
وردربرمن
2
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
هفته 4
Stadion im BORUSSIA-PARK ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 3
هامبورگ
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
3
هامبورگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بایرن مونیخ
2 1
آگزبورگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بایرن مونیخ
2
1
آگزبورگ
BayArena ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
0 1
دارمشتات
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
BayArena
بایر لورکوزن
0
1
دارمشتات
HDI-Arena ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
2 4
بوروسیا دورتموند
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
HDI-Arena
هانوفر
2
4
بوروسیا دورتموند
Olympiastadion Berlin ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هرتابرلین
2 1
اشتوتگارت
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
1
اشتوتگارت
Audi-Sportpark ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
0 0
ولفسبورگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
0
ولفسبورگ
Commerzbank-Arena ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
6 2
کلن
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
6
2
کلن
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
1 3
وردربرمن
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
1
3
وردربرمن
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
شالکه
2 1
ماینز
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
شالکه
2
1
ماینز
هفته 5
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
ماینز
3 1
هوفنهایم
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
ماینز
3
1
هوفنهایم
VOLKSWAGEN ARENA ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
2 0
هرتابرلین
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
0
هرتابرلین
Volksparkstadion ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
هامبورگ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
0
اینتراخت فرانکفورت
Weserstadion ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0 1
اینگولشتات
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Weserstadion
وردربرمن
0
1
اینگولشتات
RheinEnergieStadion ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
کلن
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0 3
بایرن مونیخ
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
3
بایرن مونیخ
Mercedes-Benz-Arena ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
0 1
شالکه
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
0
1
شالکه
Signal-Iduna-Park ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا دورتموند
3 0
بایر لورکوزن
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
3
0
بایر لورکوزن
WWK Arena ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
آگزبورگ
2 0
هانوفر
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
WWK Arena
آگزبورگ
2
0
هانوفر
هفته 6
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بایرن مونیخ
5 1
ولفسبورگ
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بایرن مونیخ
5
1
ولفسبورگ
Olympiastadion Berlin ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
هرتابرلین
2 0
کلن
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
0
کلن
Audi-Sportpark ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
اینگولشتات
0 1
هامبورگ
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
1
هامبورگ
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
دارمشتات
2 1
وردربرمن
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
2
1
وردربرمن
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
شالکه
2 0
اینتراخت فرانکفورت
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
شالکه
2
0
اینتراخت فرانکفورت
BayArena ۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بایر لورکوزن
1 0
ماینز
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
BayArena
بایر لورکوزن
1
0
ماینز
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
آگزبورگ
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
آگزبورگ
HDI-Arena ۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
هانوفر
1 3
اشتوتگارت
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
HDI-Arena
هانوفر
1
3
اشتوتگارت
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
هوفنهایم
1 1
بوروسیا دورتموند
۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
هوفنهایم
1
1
بوروسیا دورتموند
هفته 7
RheinEnergieStadion ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:00
کلن
1 1
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
1
اینگولشتات
VOLKSWAGEN ARENA ۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
1 1
هانوفر
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
1
هانوفر
Mercedes-Benz-Arena ۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اشتوتگارت
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
WWK Arena ۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
1 3
هوفنهایم
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
3
هوفنهایم
Weserstadion ۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0 3
بایر لورکوزن
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Weserstadion
وردربرمن
0
3
بایر لورکوزن
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
0 3
بایرن مونیخ
۴ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
0
3
بایرن مونیخ
Volksparkstadion ۴ مهر ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
0 1
شالکه
۴ مهر ۱۳۹۴ 20:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
1
شالکه
Commerzbank-Arena ۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
هرتابرلین
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
1
هرتابرلین
Signal-Iduna-Park ۵ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا دورتموند
2 2
دارمشتات
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
2
2
دارمشتات
هفته 8
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:00
دارمشتات
2 3
ماینز
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
2
3
ماینز
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 0
ولفسبورگ
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
0
ولفسبورگ
HDI-Arena ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
1 0
وردربرمن
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
HDI-Arena
هانوفر
1
0
وردربرمن
Olympiastadion Berlin ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هرتابرلین
3 0
هامبورگ
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
3
0
هامبورگ
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
2 2
اشتوتگارت
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هوفنهایم
2
2
اشتوتگارت
Audi-Sportpark ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
اینگولشتات
2 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
2
0
اینتراخت فرانکفورت
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
0 3
کلن
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
0
3
کلن
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بایرن مونیخ
5 1
بوروسیا دورتموند
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بایرن مونیخ
5
1
بوروسیا دورتموند
BayArena ۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:00
بایر لورکوزن
1 1
آگزبورگ
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:00
BayArena
بایر لورکوزن
1
1
آگزبورگ
هفته 9
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
ماینز
0 2
بوروسیا دورتموند
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
ماینز
0
2
بوروسیا دورتموند
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
2 1
هرتابرلین
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
شالکه
2
1
هرتابرلین
VOLKSWAGEN ARENA ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ولفسبورگ
4 2
هوفنهایم
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
4
2
هوفنهایم
Volksparkstadion ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هامبورگ
0 0
بایر لورکوزن
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
0
بایر لورکوزن
WWK Arena ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
آگزبورگ
0 2
دارمشتات
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
2
دارمشتات
Weserstadion ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
وردربرمن
0 1
بایرن مونیخ
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Weserstadion
وردربرمن
0
1
بایرن مونیخ
Commerzbank-Arena ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
1 5
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 20:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
5
بوروسیا مونشن گلادباخ
RheinEnergieStadion ۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
کلن
0 1
هانوفر
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
1
هانوفر
Mercedes-Benz-Arena ۲۶ مهر ۱۳۹۴ 19:00
اشتوتگارت
1 0
اینگولشتات
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 19:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
0
اینگولشتات
هفته 10
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:00
هوفنهایم
0 1
هامبورگ
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:00
هوفنهایم
0
1
هامبورگ
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بایرن مونیخ
4 0
کلن
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بایرن مونیخ
4
0
کلن
BayArena ۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بایر لورکوزن
4 3
اشتوتگارت
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
BayArena
بایر لورکوزن
4
3
اشتوتگارت
HDI-Arena ۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
هانوفر
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
HDI-Arena
هانوفر
1
2
اینتراخت فرانکفورت
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
1 3
وردربرمن
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
ماینز
1
3
وردربرمن
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
دارمشتات
0 1
ولفسبورگ
۲ آبان ۱۳۹۴ 17:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
1
ولفسبورگ
Audi-Sportpark ۲ آبان ۱۳۹۴ 20:00
اینگولشتات
0 1
هرتابرلین
۲ آبان ۱۳۹۴ 20:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
1
هرتابرلین
Signal-Iduna-Park ۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
بوروسیا دورتموند
5 1
آگزبورگ
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
5
1
آگزبورگ
Stadion im BORUSSIA-PARK ۳ آبان ۱۳۹۴ 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
شالکه
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
شالکه
هفته 11
Commerzbank-Arena ۸ آبان ۱۳۹۴ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
بایرن مونیخ
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
0
0
بایرن مونیخ
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
شالکه
1 1
اینگولشتات
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
شالکه
1
1
اینگولشتات
WWK Arena ۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
3 3
ماینز
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
3
3
ماینز
Weserstadion ۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1 3
بوروسیا دورتموند
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
3
بوروسیا دورتموند
RheinEnergieStadion ۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0 0
هوفنهایم
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
0
هوفنهایم
Olympiastadion Berlin ۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1 4
بوروسیا مونشن گلادباخ
۹ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
4
بوروسیا مونشن گلادباخ
VOLKSWAGEN ARENA ۹ آبان ۱۳۹۴ 21:00
ولفسبورگ
2 1
بایر لورکوزن
۹ آبان ۱۳۹۴ 21:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
1
بایر لورکوزن
Mercedes-Benz-Arena ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
2 0
دارمشتات
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
0
دارمشتات
Volksparkstadion ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:00
هامبورگ
1 2
هانوفر
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
2
هانوفر
هفته 12
HDI-Arena ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:00
هانوفر
1 3
هرتابرلین
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:00
HDI-Arena
هانوفر
1
3
هرتابرلین
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
4 0
اشتوتگارت
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
4
0
اشتوتگارت
BayArena ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
1 2
کلن
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
1
2
کلن
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
اینگولشتات
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
0
اینگولشتات
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
0 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
0
0
اینتراخت فرانکفورت
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
ماینز
2 0
ولفسبورگ
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 18:00
ماینز
2
0
ولفسبورگ
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 21:00
دارمشتات
1 1
هامبورگ
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 21:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
1
1
هامبورگ
Signal-Iduna-Park ۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
3 2
شالکه
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
3
2
شالکه
WWK Arena ۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
1 2
وردربرمن
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
2
وردربرمن
هفته 13
Volksparkstadion ۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:15
هامبورگ
3 1
بوروسیا دورتموند
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:15
Volksparkstadion
هامبورگ
3
1
بوروسیا دورتموند
Stadion im BORUSSIA-PARK ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
هانوفر
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
هانوفر
VOLKSWAGEN ARENA ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
6 0
وردربرمن
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
6
0
وردربرمن
Commerzbank-Arena ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1 3
بایر لورکوزن
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
3
بایر لورکوزن
RheinEnergieStadion ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0 0
ماینز
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
0
ماینز
Mercedes-Benz-Arena ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:15
اشتوتگارت
0 4
آگزبورگ
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 18:15
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
0
4
آگزبورگ
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 21:00
شالکه
1 3
بایرن مونیخ
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 21:00
شالکه
1
3
بایرن مونیخ
Olympiastadion Berlin ۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1 0
هوفنهایم
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
0
هوفنهایم
Audi-Sportpark ۱ آذر ۱۳۹۴ 20:15
اینگولشتات
3 1
دارمشتات
۱ آذر ۱۳۹۴ 20:15
Audi-Sportpark
اینگولشتات
3
1
دارمشتات
هفته 14
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:00
دارمشتات
0 0
کلن
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
0
کلن
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
2 0
هرتابرلین
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
2
0
هرتابرلین
Weserstadion ۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1 3
هامبورگ
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
3
هامبورگ
HDI-Arena ۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
4 0
اینگولشتات
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
HDI-Arena
هانوفر
4
0
اینگولشتات
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
3 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
3
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:15
ماینز
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۷ آذر ۱۳۹۴ 18:15
ماینز
2
1
اینتراخت فرانکفورت
Signal-Iduna-Park ۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
4 1
اشتوتگارت
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
4
1
اشتوتگارت
BayArena ۸ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بایر لورکوزن
1 1
شالکه
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:00
BayArena
بایر لورکوزن
1
1
شالکه
WWK Arena ۸ آذر ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
0 0
ولفسبورگ
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
0
ولفسبورگ
هفته 15
۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:00
شالکه
3 1
هانوفر
۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:00
شالکه
3
1
هانوفر
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
بایرن مونیخ
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
بایرن مونیخ
Volksparkstadion ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
1 3
ماینز
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
3
ماینز
RheinEnergieStadion ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
کلن
0 1
آگزبورگ
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
1
آگزبورگ
Olympiastadion Berlin ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
2 1
بایر لورکوزن
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
1
بایر لورکوزن
Audi-Sportpark ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
1 1
هوفنهایم
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
1
1
هوفنهایم
VOLKSWAGEN ARENA ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 21:00
ولفسبورگ
1 2
بوروسیا دورتموند
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 21:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
2
بوروسیا دورتموند
Mercedes-Benz-Arena ۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
1 1
وردربرمن
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
1
وردربرمن
Commerzbank-Arena ۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
0 1
دارمشتات
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
0
1
دارمشتات
هفته 16
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
0 0
اشتوتگارت
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
0
0
اشتوتگارت
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
2 0
اینگولشتات
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
2
0
اینگولشتات
VOLKSWAGEN ARENA ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
1 1
هامبورگ
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
1
هامبورگ
Weserstadion ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1 1
کلن
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
1
کلن
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
1 0
هانوفر
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
1
0
هانوفر
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
0 4
هرتابرلین
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
4
هرتابرلین
BayArena ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 21:00
بایر لورکوزن
5 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 21:00
BayArena
بایر لورکوزن
5
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
WWK Arena ۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
2 1
شالکه
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
2
1
شالکه
Signal-Iduna-Park ۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا دورتموند
4 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
4
1
اینتراخت فرانکفورت
هفته 17
۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
شالکه
1 0
هوفنهایم
۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
شالکه
1
0
هوفنهایم
Volksparkstadion ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
0 1
آگزبورگ
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
1
آگزبورگ
Commerzbank-Arena ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
وردربرمن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
1
وردربرمن
RheinEnergieStadion ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
کلن
2 1
بوروسیا دورتموند
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
2
1
بوروسیا دورتموند
HDI-Arena ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
0 1
بایرن مونیخ
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
HDI-Arena
هانوفر
0
1
بایرن مونیخ
Audi-Sportpark ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
0 1
بایر لورکوزن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
1
بایر لورکوزن
Mercedes-Benz-Arena ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 21:00
اشتوتگارت
3 1
ولفسبورگ
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 21:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
3
1
ولفسبورگ
Olympiastadion Berlin ۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
2 0
ماینز
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
0
ماینز
Stadion im BORUSSIA-PARK ۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 2
دارمشتات
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
2
دارمشتات
هفته 18
Volksparkstadion ۲ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
هامبورگ
1 2
بایرن مونیخ
۲ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
2
بایرن مونیخ
RheinEnergieStadion ۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
کلن
1 3
اشتوتگارت
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
3
اشتوتگارت
HDI-Arena ۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
1 2
دارمشتات
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
HDI-Arena
هانوفر
1
2
دارمشتات
Olympiastadion Berlin ۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
0 0
آگزبورگ
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
0
0
آگزبورگ
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
1 1
بایر لورکوزن
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
1
1
بایر لورکوزن
Audi-Sportpark ۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
1 0
ماینز
۳ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
1
0
ماینز
Stadion im BORUSSIA-PARK ۳ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 3
بوروسیا دورتموند
۳ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
3
بوروسیا دورتموند
Commerzbank-Arena ۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
3 2
ولفسبورگ
۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
3
2
ولفسبورگ
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
شالکه
1 3
وردربرمن
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
شالکه
1
3
وردربرمن
هفته 19
۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
Signal-Iduna-Park ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
2 0
اینگولشتات
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
2
0
اینگولشتات
BayArena ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
3 0
هانوفر
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
3
0
هانوفر
WWK Arena ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
آگزبورگ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
0
اینتراخت فرانکفورت
Weserstadion ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
3 3
هرتابرلین
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
3
3
هرتابرلین
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
0 2
شالکه
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
2
شالکه
Mercedes-Benz-Arena ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
اشتوتگارت
2 1
هامبورگ
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
1
هامبورگ
VOLKSWAGEN ARENA ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
1 1
کلن
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
1
کلن
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
بایرن مونیخ
2 0
هوفنهایم
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
بایرن مونیخ
2
0
هوفنهایم
هفته 20
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
5 1
وردربرمن
۱۶ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
5
1
وردربرمن
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
شالکه
3 0
ولفسبورگ
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
شالکه
3
0
ولفسبورگ
Commerzbank-Arena ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 4
اشتوتگارت
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
4
اشتوتگارت
HDI-Arena ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هانوفر
0 1
ماینز
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
HDI-Arena
هانوفر
0
1
ماینز
Olympiastadion Berlin ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
0 0
بوروسیا دورتموند
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
0
0
بوروسیا دورتموند
Audi-Sportpark ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
2 1
آگزبورگ
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
2
1
آگزبورگ
BayArena ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
بایر لورکوزن
0 0
بایرن مونیخ
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
BayArena
بایر لورکوزن
0
0
بایرن مونیخ
Volksparkstadion ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
1 1
کلن
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
1
کلن
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
هوفنهایم
0 2
دارمشتات
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
هوفنهایم
0
2
دارمشتات
هفته 21
۲۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
2 1
شالکه
۲۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ماینز
2
1
شالکه
Signal-Iduna-Park ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا دورتموند
1 0
هانوفر
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
1
0
هانوفر
VOLKSWAGEN ARENA ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
ولفسبورگ
2 0
اینگولشتات
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
0
اینگولشتات
Mercedes-Benz-Arena ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اشتوتگارت
2 0
هرتابرلین
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
0
هرتابرلین
Weserstadion ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
وردربرمن
1 1
هوفنهایم
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
1
هوفنهایم
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
دارمشتات
1 2
بایر لورکوزن
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
1
2
بایر لورکوزن
RheinEnergieStadion ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
کلن
3 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:00
RheinEnergieStadion
کلن
3
1
اینتراخت فرانکفورت
Volksparkstadion ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
هامبورگ
3 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
3
2
بوروسیا مونشن گلادباخ
WWK Arena ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
آگزبورگ
1 3
بایرن مونیخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
3
بایرن مونیخ
هفته 22
Commerzbank-Arena ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
هامبورگ
۳۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
0
0
هامبورگ
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
3 1
دارمشتات
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بایرن مونیخ
3
1
دارمشتات
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 0
کلن
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
0
کلن
Olympiastadion Berlin ۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هرتابرلین
1 1
ولفسبورگ
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
1
ولفسبورگ
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
3 2
ماینز
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
هوفنهایم
3
2
ماینز
Audi-Sportpark ۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
اینگولشتات
2 0
وردربرمن
۱ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
2
0
وردربرمن
BayArena ۲ اسفند ۱۳۹۴ 18:00
بایر لورکوزن
0 1