بوندس لیگا آلمان

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
34
28
4
2
80
17
63
88
2
34
24
6
4
82
34
48
78
3
34
18
6
10
56
40
16
60
4
34
17
4
13
67
50
17
55
5
شالکه
ش
ش
پ
ت
پ
34
15
7
12
51
49
2
52
6
ماینز
ش
ش
ت
پ
ت
34
14
8
12
46
42
4
50
7
هرتابرلین
ش
ش
ش
ش
ت
34
14
8
12
42
42
0
50
8
ولفسبورگ
ش
ش
ش
پ
پ
34
12
9
13
47
49
-2
45
9
کلن
پ
پ
ت
ت
ت
34
10
13
11
38
42
-4
43
10
هامبورگ
ش
پ
ت
ش
پ
34
11
8
15
40
46
-6
41
11
اینگولشتات
ش
ت
ش
ش
ش
34
10
10
14
33
42
-9
40
12
آگزبورگ
پ
پ
ت
ت
ش
34
9
11
14
42
52
-10
38
13
وردربرمن
پ
ش
پ
ت
پ
34
10
8
16
50
65
-15
38
14
دارمشتات
پ
ش
ش
پ
ش
34
9
11
14
38
53
-15
38
15
هوفنهایم
پ
ش
پ
ش
ش
34
9
10
15
39
54
-15
37
16
34
9
9
16
34
52
-18
36
17
اشتوتگارت
ش
ش
ش
ش
ش
34
9
6
19
50
75
-25
33
18
هانوفر
پ
ت
ش
پ
ش
34
7
4
23
31
62
-31
25
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط به دسته پائین
هفته 1
23 مرداد 1394
- 22:00
بایرن مونیخ
5 0
هامبورگ
24 مرداد 1394
- 17:00
دارمشتات
2 2
هانوفر
24 مرداد 1394
- 17:00
ماینز
0 1
اینگولشتات
24 مرداد 1394
- 17:00
وردربرمن
0 3
شالکه
24 مرداد 1394
- 17:00
آگزبورگ
0 1
هرتابرلین
24 مرداد 1394
- 17:00
بایر لورکوزن
2 1
هوفنهایم
24 مرداد 1394
- 20:00
بوروسیا دورتموند
4 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
25 مرداد 1394
- 17:00
ولفسبورگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
25 مرداد 1394
- 19:00
اشتوتگارت
1 3
کلن
هفته 2
30 مرداد 1394
- 22:00
هرتابرلین
1 1
وردربرمن
31 مرداد 1394
- 17:00
کلن
1 1
ولفسبورگ
31 مرداد 1394
- 17:00
هانوفر
0 1
بایر لورکوزن
31 مرداد 1394
- 17:00
هوفنهایم
1 2
بایرن مونیخ
31 مرداد 1394
- 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
آگزبورگ
31 مرداد 1394
- 17:00
شالکه
1 1
دارمشتات
31 مرداد 1394
- 20:00
هامبورگ
3 2
اشتوتگارت
1 شهریور 1394
- 17:00
اینگولشتات
0 4
بوروسیا دورتموند
1 شهریور 1394
- 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
ماینز
هفته 3
6 شهریور 1394
- 22:00
ولفسبورگ
3 0
شالکه
7 شهریور 1394
- 17:00
دارمشتات
0 0
هوفنهایم
7 شهریور 1394
- 17:00
ماینز
3 0
هانوفر
7 شهریور 1394
- 17:00
کلن
2 1
هامبورگ
7 شهریور 1394
- 17:00
آگزبورگ
0 1
اینگولشتات
7 شهریور 1394
- 17:00
اشتوتگارت
1 4
اینتراخت فرانکفورت
7 شهریور 1394
- 20:00
بایرن مونیخ
3 0
بایر لورکوزن
8 شهریور 1394
- 17:00
بوروسیا دورتموند
3 1
هرتابرلین
8 شهریور 1394
- 19:00
وردربرمن
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
هفته 4
20 شهریور 1394
- 22:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 3
هامبورگ
21 شهریور 1394
- 17:00
اینگولشتات
0 0
ولفسبورگ
21 شهریور 1394
- 17:00
هانوفر
2 4
بوروسیا دورتموند
21 شهریور 1394
- 17:00
هرتابرلین
2 1
اشتوتگارت
21 شهریور 1394
- 17:00
بایر لورکوزن
0 1
دارمشتات
21 شهریور 1394
- 17:00
بایرن مونیخ
2 1
آگزبورگ
21 شهریور 1394
- 20:00
اینتراخت فرانکفورت
6 2
کلن
22 شهریور 1394
- 17:00
هوفنهایم
1 3
وردربرمن
22 شهریور 1394
- 19:00
شالکه
2 1
ماینز
هفته 5
27 شهریور 1394
- 22:00
ماینز
3 1
هوفنهایم
28 شهریور 1394
- 17:00
دارمشتات
0 3
بایرن مونیخ
28 شهریور 1394
- 17:00
کلن
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
28 شهریور 1394
- 17:00
ولفسبورگ
2 0
هرتابرلین
28 شهریور 1394
- 17:00
هامبورگ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
28 شهریور 1394
- 17:00
وردربرمن
0 1
اینگولشتات
29 شهریور 1394
- 17:00
اشتوتگارت
0 1
شالکه
29 شهریور 1394
- 19:00
آگزبورگ
2 0
هانوفر
29 شهریور 1394
- 19:00
بوروسیا دورتموند
3 0
بایر لورکوزن
هفته 6
31 شهریور 1394
- 21:30
دارمشتات
2 1
وردربرمن
31 شهریور 1394
- 21:30
اینگولشتات
0 1
هامبورگ
31 شهریور 1394
- 21:30
هرتابرلین
2 0
کلن
31 شهریور 1394
- 21:30
بایرن مونیخ
5 1
ولفسبورگ
1 مهر 1394
- 21:30
هوفنهایم
1 1
بوروسیا دورتموند
1 مهر 1394
- 21:30
هانوفر
1 3
اشتوتگارت
1 مهر 1394
- 21:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
آگزبورگ
1 مهر 1394
- 21:30
بایر لورکوزن
1 0
ماینز
1 مهر 1394
- 21:30
شالکه
2 0
اینتراخت فرانکفورت
هفته 7
3 مهر 1394
- 22:00
کلن
1 1
اینگولشتات
4 مهر 1394
- 17:00
ماینز
0 3
بایرن مونیخ
4 مهر 1394
- 17:00
وردربرمن
0 3
بایر لورکوزن
4 مهر 1394
- 17:00
آگزبورگ
1 3
هوفنهایم
4 مهر 1394
- 17:00
اشتوتگارت
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 مهر 1394
- 17:00
ولفسبورگ
1 1
هانوفر
4 مهر 1394
- 20:00
هامبورگ
0 1
شالکه
5 مهر 1394
- 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
هرتابرلین
5 مهر 1394
- 19:00
بوروسیا دورتموند
2 2
دارمشتات
هفته 8
10 مهر 1394
- 22:00
دارمشتات
2 3
ماینز
11 مهر 1394
- 17:00
هوفنهایم
2 2
اشتوتگارت
11 مهر 1394
- 17:00
اینگولشتات
2 0
اینتراخت فرانکفورت
11 مهر 1394
- 17:00
هرتابرلین
3 0
هامبورگ
11 مهر 1394
- 17:00
هانوفر
1 0
وردربرمن
11 مهر 1394
- 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 0
ولفسبورگ
12 مهر 1394
- 17:00
شالکه
0 3
کلن
12 مهر 1394
- 19:00
بایر لورکوزن
1 1
آگزبورگ
12 مهر 1394
- 19:00
بایرن مونیخ
5 1
بوروسیا دورتموند
هفته 9
24 مهر 1394
- 22:00
ماینز
0 2
بوروسیا دورتموند
25 مهر 1394
- 17:00
وردربرمن
0 1
بایرن مونیخ
25 مهر 1394
- 17:00
آگزبورگ
0 2
دارمشتات
25 مهر 1394
- 17:00
هامبورگ
0 0
بایر لورکوزن
25 مهر 1394
- 17:00
ولفسبورگ
4 2
هوفنهایم
25 مهر 1394
- 17:00
شالکه
2 1
هرتابرلین
25 مهر 1394
- 20:00
اینتراخت فرانکفورت
1 5
بوروسیا مونشن گلادباخ
26 مهر 1394
- 17:00
کلن
0 1
هانوفر
26 مهر 1394
- 19:00
اشتوتگارت
1 0
اینگولشتات
هفته 10
1 آبان 1394
- 22:00
هوفنهایم
0 1
هامبورگ
2 آبان 1394
- 17:00
دارمشتات
0 1
ولفسبورگ
2 آبان 1394
- 17:00
ماینز
1 3
وردربرمن
2 آبان 1394
- 17:00
هانوفر
1 2
اینتراخت فرانکفورت
2 آبان 1394
- 17:00
بایر لورکوزن
4 3
اشتوتگارت
2 آبان 1394
- 17:00
بایرن مونیخ
4 0
کلن
2 آبان 1394
- 20:00
اینگولشتات
0 1
هرتابرلین
3 آبان 1394
- 17:00
بوروسیا دورتموند
5 1
آگزبورگ
3 آبان 1394
- 19:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
شالکه
هفته 11
8 آبان 1394
- 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
بایرن مونیخ
9 آبان 1394
- 18:00
هرتابرلین
1 4
بوروسیا مونشن گلادباخ
9 آبان 1394
- 18:00
کلن
0 0
هوفنهایم
9 آبان 1394
- 18:00
وردربرمن
1 3
بوروسیا دورتموند
9 آبان 1394
- 18:00
آگزبورگ
3 3
ماینز
9 آبان 1394
- 18:00
شالکه
1 1
اینگولشتات
9 آبان 1394
- 21:00
ولفسبورگ
2 1
بایر لورکوزن
10 آبان 1394
- 18:00
اشتوتگارت
2 0
دارمشتات
10 آبان 1394
- 20:00
هامبورگ
1 2
هانوفر
هفته 12
15 آبان 1394
- 23:00
هانوفر
1 3
هرتابرلین
16 آبان 1394
- 18:00
ماینز
2 0
ولفسبورگ
16 آبان 1394
- 18:00
هوفنهایم
0 0
اینتراخت فرانکفورت
16 آبان 1394
- 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
اینگولشتات
16 آبان 1394
- 18:00
بایر لورکوزن
1 2
کلن
16 آبان 1394
- 18:00
بایرن مونیخ
4 0
اشتوتگارت
16 آبان 1394
- 21:00
دارمشتات
1 1
هامبورگ
17 آبان 1394
- 18:00
بوروسیا دورتموند
3 2
شالکه
17 آبان 1394
- 20:00
آگزبورگ
1 2
وردربرمن
هفته 13
29 آبان 1394
- 23:15
هامبورگ
3 1
بوروسیا دورتموند
30 آبان 1394
- 18:00
کلن
0 0
ماینز
30 آبان 1394
- 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1 3
بایر لورکوزن
30 آبان 1394
- 18:00
ولفسبورگ
6 0
وردربرمن
30 آبان 1394
- 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
هانوفر
30 آبان 1394
- 18:15
اشتوتگارت
0 4
آگزبورگ
30 آبان 1394
- 21:00
شالکه
1 3
بایرن مونیخ
1 آذر 1394
- 18:00
هرتابرلین
1 0
هوفنهایم
1 آذر 1394
- 20:15
اینگولشتات
3 1
دارمشتات
هفته 14
6 آذر 1394
- 23:00
دارمشتات
0 0
کلن
7 آذر 1394
- 18:00
هوفنهایم
3 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
7 آذر 1394
- 18:00
هانوفر
4 0
اینگولشتات
7 آذر 1394
- 18:00
بایرن مونیخ
2 0
هرتابرلین
7 آذر 1394
- 18:00
وردربرمن
1 3
هامبورگ
7 آذر 1394
- 18:15
ماینز
2 1
اینتراخت فرانکفورت
8 آذر 1394
- 18:00
بوروسیا دورتموند
4 1
اشتوتگارت
8 آذر 1394
- 20:00
آگزبورگ
0 0
ولفسبورگ
8 آذر 1394
- 20:00
بایر لورکوزن
1 1
شالکه
هفته 15
13 آذر 1394
- 23:00
شالکه
3 1
هانوفر
14 آذر 1394
- 18:00
اینگولشتات
1 1
هوفنهایم
14 آذر 1394
- 18:00
هرتابرلین
2 1
بایر لورکوزن
14 آذر 1394
- 18:00
کلن
0 1
آگزبورگ
14 آذر 1394
- 18:00
هامبورگ
1 3
ماینز
14 آذر 1394
- 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
بایرن مونیخ
14 آذر 1394
- 21:00
ولفسبورگ
1 2
بوروسیا دورتموند
15 آذر 1394
- 18:00
اشتوتگارت
1 1
وردربرمن
15 آذر 1394
- 20:00
اینتراخت فرانکفورت
0 1
دارمشتات
هفته 16
20 آذر 1394
- 23:00
ماینز
0 0
اشتوتگارت
21 آذر 1394
- 18:00
دارمشتات
0 4
هرتابرلین
21 آذر 1394
- 18:00
هوفنهایم
1 0
هانوفر
21 آذر 1394
- 18:00
وردربرمن
1 1
کلن
21 آذر 1394
- 18:00
ولفسبورگ
1 1
هامبورگ
21 آذر 1394
- 18:00
بایرن مونیخ
2 0
اینگولشتات
21 آذر 1394
- 21:00
بایر لورکوزن
5 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
22 آذر 1394
- 18:00
آگزبورگ
2 1
شالکه
22 آذر 1394
- 20:00
بوروسیا دورتموند
4 1
اینتراخت فرانکفورت
هفته 17
27 آذر 1394
- 23:00
شالکه
1 0
هوفنهایم
28 آذر 1394
- 18:00
اینگولشتات
0 1
بایر لورکوزن
28 آذر 1394
- 18:00
هانوفر
0 1
بایرن مونیخ
28 آذر 1394
- 18:00
کلن
2 1
بوروسیا دورتموند
28 آذر 1394
- 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
وردربرمن
28 آذر 1394
- 18:00
هامبورگ
0 1
آگزبورگ
28 آذر 1394
- 21:00
اشتوتگارت
3 1
ولفسبورگ
29 آذر 1394
- 18:00
هرتابرلین
2 0
ماینز
29 آذر 1394
- 20:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 2
دارمشتات
هفته 18
2 بهمن 1394
- 23:00
هامبورگ
1 2
بایرن مونیخ
3 بهمن 1394
- 18:00
اینگولشتات
1 0
ماینز
3 بهمن 1394
- 18:00
هوفنهایم
1 1
بایر لورکوزن
3 بهمن 1394
- 18:00
هرتابرلین
0 0
آگزبورگ
3 بهمن 1394
- 18:00
هانوفر
1 2
دارمشتات
3 بهمن 1394
- 18:00
کلن
1 3
اشتوتگارت
3 بهمن 1394
- 21:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 3
بوروسیا دورتموند
4 بهمن 1394
- 18:00
اینتراخت فرانکفورت
3 2
ولفسبورگ
4 بهمن 1394
- 20:00
شالکه
1 3
وردربرمن
هفته 19
9 بهمن 1394
- 23:00
ماینز
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
10 بهمن 1394
- 18:00
وردربرمن
3 3
هرتابرلین
10 بهمن 1394
- 18:00
دارمشتات
0 2
شالکه
10 بهمن 1394
- 18:00
آگزبورگ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
10 بهمن 1394
- 18:00
بایر لورکوزن
3 0
هانوفر
10 بهمن 1394
- 18:00
بوروسیا دورتموند
2 0
اینگولشتات
10 بهمن 1394
- 21:00
اشتوتگارت
2 1
هامبورگ
11 بهمن 1394
- 18:00
ولفسبورگ
1 1
کلن
11 بهمن 1394
- 20:00
بایرن مونیخ
2 0
هوفنهایم
هفته 20
16 بهمن 1394
- 23:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
5 1
وردربرمن
17 بهمن 1394
- 18:00
اینگولشتات
2 1
آگزبورگ
17 بهمن 1394
- 18:00
هرتابرلین
0 0
بوروسیا دورتموند
17 بهمن 1394
- 18:00
هانوفر
0 1
ماینز
17 بهمن 1394
- 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 4
اشتوتگارت
17 بهمن 1394
- 18:00
شالکه
3 0
ولفسبورگ
17 بهمن 1394
- 21:00
بایر لورکوزن
0 0
بایرن مونیخ
18 بهمن 1394
- 18:00
هامبورگ
1 1
کلن
18 بهمن 1394
- 20:00
هوفنهایم
0 2
دارمشتات
هفته 21
23 بهمن 1394
- 23:00
ماینز
2 1
شالکه
24 بهمن 1394
- 18:00
دارمشتات
1 2
بایر لورکوزن
24 بهمن 1394
- 18:00
وردربرمن
1 1
هوفنهایم
24 بهمن 1394
- 18:00
اشتوتگارت
2 0
هرتابرلین
24 بهمن 1394
- 18:00
ولفسبورگ
2 0
اینگولشتات
24 بهمن 1394
- 18:00
بوروسیا دورتموند
1 0
هانوفر
24 بهمن 1394
- 21:00
کلن
3 1
اینتراخت فرانکفورت
25 بهمن 1394
- 18:00
هامبورگ
3 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
25 بهمن 1394
- 20:00
آگزبورگ
1 3
بایرن مونیخ
هفته 22
30 بهمن 1394
- 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
هامبورگ
1 اسفند 1394
- 18:00
اینگولشتات
2 0
وردربرمن
1 اسفند 1394
- 18:00
هوفنهایم
3 2
ماینز
1 اسفند 1394
- 18:00
هرتابرلین
1 1
ولفسبورگ
1 اسفند 1394
- 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 0
کلن
1 اسفند 1394
- 18:00
بایرن مونیخ
3 1
دارمشتات
2 اسفند 1394
- 18:00
بایر لورکوزن
0 1
بوروسیا دورتموند
2 اسفند 1394
- 20:00
هانوفر
0 1
آگزبورگ
2 اسفند 1394
- 20:00
شالکه
1 1
اشتوتگارت
هفته 23
7 اسفند 1394
- 23:00
کلن
0 1
هرتابرلین
8 اسفند 1394
- 18:00
وردربرمن
2 2
دارمشتات
8 اسفند 1394
- 18:00
اشتوتگارت
1 2
هانوفر
8 اسفند 1394
- 18:00
هامبورگ
1 1
اینگولشتات
8 اسفند 1394
- 18:00
ولفسبورگ
0 2
بایرن مونیخ
9 اسفند 1394
- 18:00
آگزبورگ
2 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
9 اسفند 1394
- 20:00
ماینز
3 1
بایر لورکوزن
9 اسفند 1394
- 20:00
بوروسیا دورتموند
3 1
هوفنهایم
9 اسفند 1394
- 22:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
شالکه
هفته 24
11 اسفند 1394
- 22:30
اینگولشتات
1 1
کلن
11 اسفند 1394
- 22:30
هانوفر
0 4
ولفسبورگ
12 اسفند 1394
- 22:30
دارمشتات
0 2
بوروسیا دورتموند
12 اسفند 1394
- 22:30
هوفنهایم
2 1
آگزبورگ
12 اسفند 1394
- 22:30
هرتابرلین
2 0
اینتراخت فرانکفورت
12 اسفند 1394
- 22:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 0
اشتوتگارت
12 اسفند 1394
- 22:30
بایر لورکوزن
1 4
وردربرمن
12 اسفند 1394
- 22:30
شالکه
3 2
هامبورگ
12 اسفند 1394
- 22:30
بایرن مونیخ
1 2
ماینز
هفته 25
15 اسفند 1394
- 18:00
کلن
1 3
شالکه
15 اسفند 1394
- 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1 1
اینگولشتات
15 اسفند 1394
- 18:00
وردربرمن
4 1
هانوفر
15 اسفند 1394
- 18:00
آگزبورگ
3 3
بایر لورکوزن
15 اسفند 1394
- 18:00
اشتوتگارت
5 1
هوفنهایم
15 اسفند 1394
- 18:00
ولفسبورگ
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
15 اسفند 1394
- 21:00
بوروسیا دورتموند
0 0
بایرن مونیخ
16 اسفند 1394
- 18:00
ماینز
0 0
دارمشتات
16 اسفند 1394
- 20:00
هامبورگ
2 0
هرتابرلین
هفته 26
21 اسفند 1394
- 23:00
هرتابرلین
2 0
شالکه
22 اسفند 1394
- 18:00
دارمشتات
2 2
آگزبورگ
22 اسفند 1394
- 18:00
هانوفر
0 2
کلن
22 اسفند 1394
- 18:00
هوفنهایم
1 0
ولفسبورگ
22 اسفند 1394
- 18:00
اینگولشتات
3 3
اشتوتگارت
22 اسفند 1394
- 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 0
اینتراخت فرانکفورت
22 اسفند 1394
- 21:00
بایرن مونیخ
5 0
وردربرمن
23 اسفند 1394
- 18:00
بایر لورکوزن
1 0
هامبورگ
23 اسفند 1394
- 20:00
بوروسیا دورتموند
2 0
ماینز
هفته 27
28 اسفند 1394
- 23:00
شالکه
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
29 اسفند 1394
- 18:00
هرتابرلین
2 1
اینگولشتات
29 اسفند 1394
- 18:00
کلن
0 1
بایرن مونیخ
29 اسفند 1394
- 18:00
وردربرمن
1 1
ماینز
29 اسفند 1394
- 18:00
هامبورگ
1 3
هوفنهایم
29 اسفند 1394
- 18:00
ولفسبورگ
1 1
دارمشتات
29 اسفند 1394
- 21:00
اینتراخت فرانکفورت
1 0
هانوفر
1 فروردین 1395
- 18:00
اشتوتگارت
0 2
بایر لورکوزن
1 فروردین 1395
- 20:00
آگزبورگ
1 3
بوروسیا دورتموند
هفته 28
13 فروردین 1395
- 22:00
بایر لورکوزن
3 0
ولفسبورگ
14 فروردین 1395
- 17:00
دارمشتات
2 2
اشتوتگارت
14 فروردین 1395
- 17:00
اینگولشتات
3 0
شالکه
14 فروردین 1395
- 17:00
ماینز
4 2
آگزبورگ
14 فروردین 1395
- 17:00
هانوفر
0 3
هامبورگ
14 فروردین 1395
- 17:00
بایرن مونیخ
1 0
اینتراخت فرانکفورت
14 فروردین 1395
- 20:00
بوروسیا دورتموند
3 2
وردربرمن
15 فروردین 1395
- 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
5 0
هرتابرلین
15 فروردین 1395
- 19:00
هوفنهایم
1 1
کلن
هفته 29