جام باشگاههای جهان

2019-2020
نمایش تمام صفحه
دور اول
دور دوم
رده بندی پنجم
نیمه نهایی
رده بندی سوم
دور اول
۲۰ آذر ۱۳۹۸ 21:00
السد
3 1
هینگن اسپورت
۲۰ آذر ۱۳۹۸ 21:00
السد
3
1
هینگن اسپورت
در وقتهای اضافه
| داور: M. Ghorbal
دور دوم
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:00
مونتری
3 2
السد
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:00
مونتری
3
2
السد
| داور: O. Hațegan
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
الهلال سعودی
1 0
اسپرانس تونس
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
الهلال سعودی
1
0
اسپرانس تونس
| داور: R. Tobar
رده بندی پنجم
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 18:00
السد
2 6
اسپرانس تونس
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 18:00
السد
2
6
اسپرانس تونس
| داور: K. Zitouni
نیمه نهایی
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 21:00
مونتری
1 2
لیورپول
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 21:00
مونتری
1
2
لیورپول
| داور: R. Tobar
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 21:00
فلامینگو
3 1
الهلال سعودی
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 21:00
فلامینگو
3
1
الهلال سعودی
| داور: I. Elfath
رده بندی سوم
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:00
مونتری
2 2
الهلال سعودی
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:00
مونتری
2
2
الهلال سعودی
پنالتی ها 4-3
| داور: O. Hațegan
فینال
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:00
لیورپول
1 0
فلامینگو
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:00
لیورپول
1
0
فلامینگو
در وقتهای اضافه
| داور: Abdulrahman Al Jassim

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P