سری آ ایتالیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
اینترمیلان
ت
پ
پ
پ
پ
12
10
1
1
29
6
23
31
2
یوونتوس
پ
پ
پ
پ
پ
12
9
2
1
19
7
12
29
3
آث میلان
پ
ش
ت
ش
ت
12
7
2
3
20
14
6
23
4
ناپولی
ش
پ
ت
پ
ش
12
6
3
3
24
13
11
21
5
فیورنتینا
پ
ش
ش
ش
پ
12
6
2
4
20
16
4
20
6
آتالانتا
ش
پ
پ
ش
ت
12
6
2
4
20
11
9
20
7
آ اس رم
پ
پ
ش
پ
ت
12
5
3
4
22
14
8
18
8
بولونیا
ت
پ
ت
پ
ش
12
4
6
2
13
10
3
18
9
مونتزا
پ
ش
ت
پ
ت
12
4
5
3
13
11
2
17
10
لاتزیو
پ
پ
پ
ش
ت
12
5
2
5
13
13
0
17
11
تورینو
ش
ش
پ
پ
ت
12
4
4
4
10
14
-4
16
12
فروزینونه
پ
ش
ش
پ
ش
12
4
3
5
17
20
-3
15
13
لچه
ت
ت
ش
ش
ت
12
3
5
4
13
16
-3
14
14
جنوا
ش
ش
پ
ش
پ
12
4
2
6
13
16
-3
14
15
ساسولو
ت
ش
ت
ش
ت
12
3
3
6
16
21
-5
12
16
اودینزه
ت
ت
ت
پ
ت
12
1
8
3
8
15
-7
11
17
امپولی
ت
پ
ش
ش
پ
12
3
1
8
5
21
-16
10
18
کالیاری
ش
ت
پ
پ
ش
12
2
3
7
12
24
-12
9
19
هلاس ورونا
ش
ش
ش
ش
ش
12
2
2
8
7
16
-9
8
20
سالرنیتانا
ش
ت
ش
ش
ت
12
0
5
7
8
24
-16
5
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا سهمیه لیگ کنفرانس اروپا سقوط به دسته پائین
هفته 1
28 مرداد 1402
- 20:00
امپولی
0 1
هلاس ورونا
28 مرداد 1402
- 20:00
فروزینونه
1 3
ناپولی
28 مرداد 1402
- 22:15
جنوا
1 4
فیورنتینا
28 مرداد 1402
- 22:15
اینترمیلان
2 0
مونتزا
29 مرداد 1402
- 20:00
آ اس رم
2 2
سالرنیتانا
29 مرداد 1402
- 20:00
ساسولو
0 2
آتالانتا
29 مرداد 1402
- 22:15
لچه
2 1
لاتزیو
29 مرداد 1402
- 22:15
اودینزه
0 3
یوونتوس
30 مرداد 1402
- 20:00
تورینو
0 0
کالیاری
30 مرداد 1402
- 22:15
بولونیا
0 2
آث میلان
هفته 2
4 شهریور 1402
- 20:00
فروزینونه
2 1
آتالانتا
4 شهریور 1402
- 20:00
مونتزا
2 0
امپولی
4 شهریور 1402
- 22:15
هلاس ورونا
2 1
آ اس رم
4 شهریور 1402
- 22:15
آث میلان
4 1
تورینو
5 شهریور 1402
- 20:00
فیورنتینا
2 2
لچه
5 شهریور 1402
- 20:00
یوونتوس
1 1
بولونیا
5 شهریور 1402
- 22:15
لاتزیو
0 1
جنوا
5 شهریور 1402
- 22:15
ناپولی
2 0
ساسولو
6 شهریور 1402
- 20:00
سالرنیتانا
1 1
اودینزه
6 شهریور 1402
- 22:15
کالیاری
0 2
اینترمیلان
هفته 3
10 شهریور 1402
- 20:00
ساسولو
3 1
هلاس ورونا
10 شهریور 1402
- 22:15
آ اس رم
1 2
آث میلان
11 شهریور 1402
- 20:00
بولونیا
2 1
کالیاری
11 شهریور 1402
- 20:00
اودینزه
0 0
فروزینونه
11 شهریور 1402
- 22:15
آتالانتا
3 0
مونتزا
11 شهریور 1402
- 22:15
ناپولی
1 2
لاتزیو
12 شهریور 1402
- 20:00
اینترمیلان
4 0
فیورنتینا
12 شهریور 1402
- 20:00
تورینو
1 0
جنوا
12 شهریور 1402
- 22:15
امپولی
0 2
یوونتوس
12 شهریور 1402
- 22:15
لچه
2 0
سالرنیتانا
هفته 4
25 شهریور 1402
- 16:30
یوونتوس
3 1
لاتزیو
25 شهریور 1402
- 19:30
اینترمیلان
5 1
آث میلان
25 شهریور 1402
- 22:15
جنوا
2 2
ناپولی
26 شهریور 1402
- 14:00
کالیاری
0 0
اودینزه
26 شهریور 1402
- 16:30
فروزینونه
4 2
ساسولو
26 شهریور 1402
- 16:30
مونتزا
1 1
لچه
26 شهریور 1402
- 19:30
فیورنتینا
3 2
آتالانتا
26 شهریور 1402
- 22:15
آ اس رم
7 0
امپولی
27 شهریور 1402
- 20:00
سالرنیتانا
0 3
تورینو
27 شهریور 1402
- 22:15
هلاس ورونا
0 0
بولونیا
هفته 5
31 شهریور 1402
- 20:00
سالرنیتانا
1 1
فروزینونه
31 شهریور 1402
- 22:15
لچه
1 0
جنوا
1 مهر 1402
- 16:30
آث میلان
1 0
هلاس ورونا
1 مهر 1402
- 19:30
ساسولو
4 2
یوونتوس
1 مهر 1402
- 22:15
لاتزیو
1 1
مونتزا
2 مهر 1402
- 14:00
امپولی
0 1
اینترمیلان
2 مهر 1402
- 16:30
آتالانتا
2 0
کالیاری
2 مهر 1402
- 16:30
اودینزه
0 2
فیورنتینا
2 مهر 1402
- 19:30
بولونیا
0 0
ناپولی
2 مهر 1402
- 22:15
تورینو
1 1
آ اس رم
هفته 6
4 مهر 1402
- 22:15
یوونتوس
1 0
لچه
5 مهر 1402
- 20:00
کالیاری
1 3
آث میلان
5 مهر 1402
- 20:00
امپولی
1 0
سالرنیتانا
5 مهر 1402
- 20:00
هلاس ورونا
0 1
آتالانتا
5 مهر 1402
- 22:15
اینترمیلان
1 2
ساسولو
5 مهر 1402
- 22:15
لاتزیو
2 0
تورینو
5 مهر 1402
- 22:15
ناپولی
4 1
اودینزه
6 مهر 1402
- 20:00
فروزینونه
1 1
فیورنتینا
6 مهر 1402
- 20:00
مونتزا
0 0
بولونیا
6 مهر 1402
- 22:15
جنوا
4 1
آ اس رم
هفته 7
8 مهر 1402
- 16:30
لچه
0 4
ناپولی
8 مهر 1402
- 19:30
آث میلان
2 0
لاتزیو
8 مهر 1402
- 22:15
سالرنیتانا
0 4
اینترمیلان
9 مهر 1402
- 14:00
بولونیا
3 0
امپولی
9 مهر 1402
- 16:30
اودینزه
2 2
جنوا
9 مهر 1402
- 19:30
آتالانتا
0 0
یوونتوس
9 مهر 1402
- 22:15
آ اس رم
2 0
فروزینونه
10 مهر 1402
- 20:00
ساسولو
0 1
مونتزا
10 مهر 1402
- 20:00
تورینو
0 0
هلاس ورونا
10 مهر 1402
- 22:15
فیورنتینا
3 0
کالیاری
هفته 8
14 مهر 1402
- 20:00
امپولی
0 0
اودینزه
14 مهر 1402
- 22:15
لچه
1 1
ساسولو
15 مهر 1402
- 16:30
اینترمیلان
2 2
بولونیا
15 مهر 1402
- 19:30
یوونتوس
2 0
تورینو
15 مهر 1402
- 22:15
جنوا
0 1
آث میلان
16 مهر 1402
- 14:00
مونتزا
3 0
سالرنیتانا
16 مهر 1402
- 16:30
فروزینونه
2 1
هلاس ورونا
16 مهر 1402
- 16:30
لاتزیو
3 2
آتالانتا
16 مهر 1402
- 19:30
کالیاری
1 4
آ اس رم
16 مهر 1402
- 22:15
ناپولی
1 3
فیورنتینا
هفته 9
29 مهر 1402
- 16:30
هلاس ورونا
1 3
ناپولی
29 مهر 1402
- 19:30
تورینو
0 3
اینترمیلان
29 مهر 1402
- 22:15
ساسولو
0 2
لاتزیو
30 مهر 1402
- 14:00
آ اس رم
1 0
مونتزا
30 مهر 1402
- 16:30
بولونیا
2 1
فروزینونه
30 مهر 1402
- 16:30
سالرنیتانا
2 2
کالیاری
30 مهر 1402
- 19:30
آتالانتا
2 0
جنوا
30 مهر 1402
- 22:15
آث میلان
0 1
یوونتوس
1 آبان 1402
- 20:00
اودینزه
1 1
لچه
1 آبان 1402
- 22:15
فیورنتینا
0 2
امپولی
هفته 10
5 آبان 1402
- 22:15
جنوا
1 0
سالرنیتانا
6 آبان 1402
- 16:30
ساسولو
1 1
بولونیا
6 آبان 1402
- 19:30
لچه
0 1
تورینو
6 آبان 1402
- 22:15
یوونتوس
1 0
هلاس ورونا
7 آبان 1402
- 15:00
کالیاری
4 3
فروزینونه
7 آبان 1402
- 17:30
مونتزا
1 1
اودینزه
7 آبان 1402
- 20:30
اینترمیلان
1 0
آ اس رم
7 آبان 1402
- 23:15
ناپولی
2 2
آث میلان
8 آبان 1402
- 21:00
امپولی
0 3
آتالانتا
8 آبان 1402
- 23:15
لاتزیو
1 0
فیورنتینا
هفته 11
12 آبان 1402
- 23:15
بولونیا
1 0
لاتزیو
13 آبان 1402
- 17:30
سالرنیتانا
0 2
ناپولی
13 آبان 1402
- 20:30
آتالانتا
1 2
اینترمیلان
13 آبان 1402
- 23:15
آث میلان
0 1
اودینزه
14 آبان 1402
- 15:00
هلاس ورونا
1 3
مونتزا
14 آبان 1402
- 17:30
کالیاری
2 1
جنوا
14 آبان 1402
- 20:30
آ اس رم
2 1
لچه
14 آبان 1402
- 23:15
فیورنتینا
0 1
یوونتوس
15 آبان 1402
- 21:00
فروزینونه
2 1
امپولی
15 آبان 1402
- 23:15
تورینو
2 1
ساسولو
هفته 12
19 آبان 1402
- 21:00
ساسولو
2 2
سالرنیتانا
19 آبان 1402
- 23:15
جنوا
1 0
هلاس ورونا
20 آبان 1402
- 17:30
لچه
2 2
آث میلان
20 آبان 1402
- 20:30
یوونتوس
2 1
کالیاری
20 آبان 1402
- 23:15
مونتزا
1 1
تورینو
21 آبان 1402
- 15:00
ناپولی
0 1
امپولی
21 آبان 1402
- 17:30
فیورنتینا
2 1
بولونیا
21 آبان 1402
- 17:30
اودینزه
1 1
آتالانتا
21 آبان 1402
- 20:30
لاتزیو
0 0
آ اس رم
21 آبان 1402
- 23:15
اینترمیلان
2 0
فروزینونه
هفته 13
4 آذر 1402
- 17:30
سالرنیتانا
- -
لاتزیو
4 آذر 1402
- 20:30
آتالانتا
- -
ناپولی
4 آذر 1402
- 23:15
آث میلان
- -
فیورنتینا
5 آذر 1402
- 15:00
کالیاری
- -
مونتزا
5 آذر 1402
- 17:30
امپولی
- -
ساسولو
5 آذر 1402
- 17:30
فروزینونه
- -
جنوا
5 آذر 1402
- 20:30
آ اس رم
- -
اودینزه
5 آذر 1402
- 23:15
یوونتوس
- -
اینترمیلان
6 آذر 1402
- 21:00
هلاس ورونا
- -
لچه
6 آذر 1402
- 23:15
بولونیا
- -
تورینو
هفته 14
10 آذر 1402
- 23:15
مونتزا
- -
یوونتوس
11 آذر 1402
- 17:30
جنوا
- -
امپولی
11 آذر 1402
- 20:30
لاتزیو
- -
کالیاری
11 آذر 1402
- 23:15
آث میلان
- -
فروزینونه
12 آذر 1402
- 15:00
لچه
- -
بولونیا
12 آذر 1402
- 17:30
فیورنتینا
- -
سالرنیتانا
12 آذر 1402
- 17:30
اودینزه
- -
هلاس ورونا
12 آذر 1402
- 20:30
ساسولو
- -
آ اس رم
12 آذر 1402
- 23:15
ناپولی
- -
اینترمیلان
13 آذر 1402
- 23:15
تورینو
- -
آتالانتا
هفته 15
17 آذر 1402
- 23:15
یوونتوس
- -
ناپولی
18 آذر 1402
- 17:30
هلاس ورونا
- -
لاتزیو
18 آذر 1402
- 20:30
آتالانتا
- -
آث میلان
18 آذر 1402
- 23:15
اینترمیلان
- -
اودینزه
19 آذر 1402
- 15:00
فروزینونه
- -
تورینو
19 آذر 1402
- 17:30
مونتزا
- -
جنوا
19 آذر 1402
- 20:30
سالرنیتانا
- -
بولونیا
19 آذر 1402
- 23:15
آ اس رم
- -
فیورنتینا
20 آذر 1402
- 21:00
امپولی
- -
لچه
20 آذر 1402
- 23:15
کالیاری
- -
ساسولو
هفته 16
24 آذر 1402
- 23:15
جنوا
- -
یوونتوس
25 آذر 1402
- 17:30
لچه
- -
فروزینونه
25 آذر 1402
- 20:30
ناپولی
- -
کالیاری
25 آذر 1402
- 23:15
تورینو
- -
امپولی
26 آذر 1402
- 15:00
آث میلان
- -
مونتزا
26 آذر 1402
- 17:30
فیورنتینا
- -
هلاس ورونا
26 آذر 1402
- 17:30
اودینزه
- -
ساسولو
26 آذر 1402
- 20:30
بولونیا
- -
آ اس رم
26 آذر 1402
- 23:15
لاتزیو
- -
اینترمیلان
27 آذر 1402
- 23:15
آتالانتا
- -
سالرنیتانا
هفته 17
1 دی 1402
- 21:00
امپولی
- -
لاتزیو
1 دی 1402
- 21:00
ساسولو
- -
جنوا
1 دی 1402
- 23:15
مونتزا
- -
فیورنتینا
1 دی 1402
- 23:15
سالرنیتانا
- -
آث میلان
2 دی 1402
- 15:00
فروزینونه
- -
یوونتوس
2 دی 1402
- 17:30
بولونیا
- -
آتالانتا
2 دی 1402
- 17:30
تورینو
- -
اودینزه
2 دی 1402
- 20:30
هلاس ورونا
- -
کالیاری
2 دی 1402
- 20:30
اینترمیلان
- -
لچه
2 دی 1402
- 23:15
آ اس رم
- -
ناپولی
هفته 18
8 دی 1402
- 21:00
فیورنتینا
- -
تورینو
8 دی 1402
- 21:00
ناپولی
- -
مونتزا
8 دی 1402
- 23:15
جنوا
- -
اینترمیلان
8 دی 1402
- 23:15
لاتزیو
- -
فروزینونه
9 دی 1402
- 15:00
آتالانتا
- -
لچه
9 دی 1402
- 17:30
کالیاری
- -
امپولی
9 دی 1402
- 17:30
اودینزه
- -
بولونیا
9 دی 1402
- 20:30
هلاس ورونا
- -
سالرنیتانا
9 دی 1402
- 20:30
آث میلان
- -
ساسولو
9 دی 1402
- 23:15
یوونتوس
- -
آ اس رم
هفته 19
16 دی 1402
- 17:30
لچه
- -
کالیاری
16 دی 1402
- 20:30
امپولی
- -
آث میلان
16 دی 1402
- 23:15
بولونیا
- -
جنوا
17 دی 1402
- 17:30
فروزینونه
- -
مونتزا
17 دی 1402
- 20:30
آ اس رم
- -
آتالانتا
17 دی 1402
- 23:15
سالرنیتانا
- -
یوونتوس
4 بهمن 1402
اینترمیلان
- -
هلاس ورونا
4 بهمن 1402
ساسولو
- -
فیورنتینا
4 بهمن 1402
تورینو
- -
ناپولی
4 بهمن 1402
اودینزه
- -
لاتزیو
هفته 20
24 دی 1402
آتالانتا
- -
فروزینونه
24 دی 1402
کالیاری
- -
بولونیا
24 دی 1402
فیورنتینا
- -
اودینزه
24 دی 1402
جنوا
- -
تورینو
24 دی 1402
هلاس ورونا
- -
امپولی
24 دی 1402
یوونتوس
- -
ساسولو
24 دی 1402
لاتزیو
- -
لچه
24 دی 1402
آث میلان
- -
آ اس رم
24 دی 1402
مونتزا
- -
اینترمیلان
24 دی 1402
ناپولی
- -
سالرنیتانا
هفته 21
1 بهمن 1402
بولونیا
- -
فیورنتینا
1 بهمن 1402
امپولی
- -
مونتزا
1 بهمن 1402
فروزینونه
- -
کالیاری
1 بهمن 1402
اینترمیلان
- -
آتالانتا
1 بهمن 1402
لچه
- -
یوونتوس
1 بهمن 1402
آ اس رم
- -
هلاس ورونا
1 بهمن 1402
سالرنیتانا
- -
جنوا
1 بهمن 1402
ساسولو
- -
ناپولی
1 بهمن 1402
تورینو
- -
لاتزیو
1 بهمن 1402
اودینزه
- -
آث میلان
هفته 22
8 بهمن 1402
آتالانتا
- -
اودینزه
8 بهمن 1402
کالیاری
- -
تورینو
8 بهمن 1402
فیورنتینا
- -
اینترمیلان
8 بهمن 1402
جنوا
- -
لچه
8 بهمن 1402
هلاس ورونا
- -
فروزینونه
8 بهمن 1402
یوونتوس
- -
امپولی
8 بهمن 1402
لاتزیو
- -
ناپولی
8 بهمن 1402
آث میلان
- -
بولونیا
8 بهمن 1402
مونتزا
- -
ساسولو
8 بهمن 1402
سالرنیتانا
- -
آ اس رم
هفته 23
15 بهمن 1402
آتالانتا
- -
لاتزیو
15 بهمن 1402
بولونیا
- -
ساسولو
15 بهمن 1402
امپولی
- -
جنوا
15 بهمن 1402
فروزینونه
- -
آث میلان
15 بهمن 1402
اینترمیلان
- -
یوونتوس
15 بهمن 1402
لچه
- -
فیورنتینا
15 بهمن 1402
ناپولی
- -
هلاس ورونا
15 بهمن 1402
آ اس رم
- -
کالیاری
15 بهمن 1402
تورینو
- -
سالرنیتانا
15 بهمن 1402
اودینزه
- -
مونتزا
هفته 24
22 بهمن 1402
بولونیا
- -
لچه
22 بهمن 1402
کالیاری
- -
لاتزیو
22 بهمن 1402
فیورنتینا
- -
فروزینونه
22 بهمن 1402
جنوا
- -
آتالانتا
22 بهمن 1402
یوونتوس
- -
اودینزه
22 بهمن 1402
آث میلان
- -
ناپولی
22 بهمن 1402
مونتزا
- -
هلاس ورونا
22 بهمن 1402
آ اس رم
- -
اینترمیلان
22 بهمن 1402
سالرنیتانا
- -
امپولی
22 بهمن 1402
ساسولو
- -
تورینو
هفته 25
29 بهمن 1402
آتالانتا
- -
ساسولو
29 بهمن 1402
امپولی
- -
فیورنتینا
29 بهمن 1402
فروزینونه
- -
آ اس رم
29 بهمن 1402
هلاس ورونا
- -
یوونتوس
29 بهمن 1402
اینترمیلان
- -
سالرنیتانا
29 بهمن 1402
لاتزیو
- -
بولونیا
29 بهمن 1402