سری آ برزیل

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پالمیراس
پ
پ
پ
ش
پ
34
18
8
8
56
30
26
62
2
بوتافوگو
ش
ش
ش
ش
ت
33
18
6
9
53
30
23
60
3
33
16
11
6
46
29
17
59
4
گرمیو
پ
پ
پ
پ
ش
34
18
5
11
57
50
7
59
5
34
16
9
9
43
27
16
57
6
فلامینگو
ش
ش
پ
پ
ت
33
16
9
8
50
37
13
57
7
34
13
12
9
47
39
8
51
8
فلومیننزه
پ
ش
ش
ت
ت
33
13
8
12
43
42
1
47
9
کویابا
پ
ش
ت
پ
پ
34
13
8
13
36
35
1
47
10
سائوپائولو
ش
ت
پ
پ
ت
33
12
10
11
37
35
2
46
11
کورینتیانس
ت
پ
ش
ت
پ
34
10
14
10
39
39
0
44
12
فورتالزا
ش
ش
ش
ت
ش
32
12
7
13
36
37
-1
43
13
34
11
10
13
38
43
-5
43
14
سانتوس
ت
پ
ت
پ
ت
34
11
9
14
37
55
-18
42
15
33
11
7
15
35
43
-8
40
16
باهیا
ش
پ
ش
ش
ت
34
10
8
16
39
47
-8
38
17
کروزیرو
پ
پ
ش
ش
ش
32
9
10
13
29
28
1
37
18
گویاس
ت
ش
پ
ش
ش
34
8
11
15
34
49
-15
35
19
کوریتیبا
پ
ش
ش
پ
پ
34
8
5
21
39
67
-28
29
20
34
4
9
21
39
71
-32
21
مرحله گروهی لیبرتادورس انتخابی لیبرتادورس کوپا سودامریکا سقوط
هفته 1
26 فروردین 1402
- 22:30
پالمیراس
2 1
کویابا
26 فروردین 1402
- 22:30
آمریکا مینیرو
0 3
فلومیننزه
27 فروردین 1402
- 01:00
بوتافوگو
2 1
سائوپائولو
27 فروردین 1402
- 01:00
ردبول براگانیتو
2 1
باهیا
27 فروردین 1402
- 01:00
اتلتیکو پارانائنزه
2 0
گویاس
27 فروردین 1402
- 01:00
فورتالزا
1 1
اینترناسیونال
27 فروردین 1402
- 03:30
اتلتیکو مینیرو
1 2
واسکو دوگاما
27 فروردین 1402
- 22:30
فلامینگو
3 0
کوریتیبا
27 فروردین 1402
- 22:30
کورینتیانس
2 1
کروزیرو
28 فروردین 1402
- 01:00
گرمیو
1 0
سانتوس
هفته 2
2 اردیبهشت 1402
- 22:30
فلومیننزه
2 0
اتلتیکو پارانائنزه
3 اردیبهشت 1402
- 01:00
سائوپائولو
3 0
آمریکا مینیرو
3 اردیبهشت 1402
- 01:00
کویابا
1 1
ردبول براگانیتو
3 اردیبهشت 1402
- 03:30
کروزیرو
1 0
گرمیو
3 اردیبهشت 1402
- 17:30
اینترناسیونال
2 1
فلامینگو
3 اردیبهشت 1402
- 22:30
واسکو دوگاما
2 2
پالمیراس
3 اردیبهشت 1402
- 22:30
سانتوس
0 0
اتلتیکو مینیرو
4 اردیبهشت 1402
- 01:00
کوریتیبا
0 3
فورتالزا
4 اردیبهشت 1402
- 01:30
گویاس
3 1
کورینتیانس
5 اردیبهشت 1402
- 02:30
باهیا
1 2
بوتافوگو
هفته 3
9 اردیبهشت 1402
- 23:00
کوریتیبا
1 1
سائوپائولو
9 اردیبهشت 1402
- 23:00
فورتالزا
4 2
فلومیننزه
10 اردیبهشت 1402
- 01:00
پالمیراس
2 1
کورینتیانس
10 اردیبهشت 1402
- 01:00
سانتوس
3 2
آمریکا مینیرو
10 اردیبهشت 1402
- 01:00
ردبول براگانیتو
0 3
کروزیرو
10 اردیبهشت 1402
- 03:30
اتلتیکو مینیرو
2 1
اتلتیکو پارانائنزه
10 اردیبهشت 1402
- 22:30
فلامینگو
2 3
بوتافوگو
11 اردیبهشت 1402
- 01:00
اینترناسیونال
1 0
گویاس
11 اردیبهشت 1402
- 01:00
کویابا
1 2
گرمیو
12 اردیبهشت 1402
- 02:30
واسکو دوگاما
0 1
باهیا
هفته 4
16 اردیبهشت 1402
- 22:30
کروزیرو
2 1
سانتوس
17 اردیبهشت 1402
- 03:30
فلومیننزه
1 1
واسکو دوگاما
17 اردیبهشت 1402
- 17:30
آمریکا مینیرو
1 2
کویابا
17 اردیبهشت 1402
- 22:30
سائوپائولو
2 0
اینترناسیونال
17 اردیبهشت 1402
- 22:30
اتلتیکو پارانائنزه
2 1
فلامینگو
17 اردیبهشت 1402
- 22:30
باهیا
3 1
کوریتیبا
18 اردیبهشت 1402
- 01:00
بوتافوگو
2 0
اتلتیکو مینیرو
18 اردیبهشت 1402
- 01:00
گویاس
0 5
پالمیراس
18 اردیبهشت 1402
- 01:00
گرمیو
3 3
ردبول براگانیتو
19 اردیبهشت 1402
- 02:30
کورینتیانس
1 1
فورتالزا
هفته 5
21 اردیبهشت 1402
- 01:30
سانتوس
3 0
باهیا
21 اردیبهشت 1402
- 01:30
ردبول براگانیتو
2 2
آمریکا مینیرو
21 اردیبهشت 1402
- 01:30
اینترناسیونال
0 2
اتلتیکو پارانائنزه
21 اردیبهشت 1402
- 02:30
فلامینگو
2 0
گویاس
21 اردیبهشت 1402
- 02:30
کویابا
0 4
اتلتیکو مینیرو
21 اردیبهشت 1402
- 04:00
پالمیراس
4 1
گرمیو
21 اردیبهشت 1402
- 04:00
کروزیرو
0 2
فلومیننزه
22 اردیبهشت 1402
- 01:30
کوریتیبا
1 1
واسکو دوگاما
22 اردیبهشت 1402
- 02:00
بوتافوگو
3 0
کورینتیانس
22 اردیبهشت 1402
- 02:30
فورتالزا
0 0
سائوپائولو
هفته 6
23 اردیبهشت 1402
- 22:30
باهیا
2 3
فلامینگو
24 اردیبهشت 1402
- 01:00
فلومیننزه
2 0
کویابا
24 اردیبهشت 1402
- 01:00
پالمیراس
1 1
ردبول براگانیتو
24 اردیبهشت 1402
- 03:30
اتلتیکو مینیرو
2 0
اینترناسیونال
24 اردیبهشت 1402
- 22:30
واسکو دوگاما
0 1
سانتوس
24 اردیبهشت 1402
- 22:30
کورینتیانس
1 1
سائوپائولو
24 اردیبهشت 1402
- 22:30
گرمیو
0 0
فورتالزا
25 اردیبهشت 1402
- 01:00
گویاس
2 1
بوتافوگو
25 اردیبهشت 1402
- 01:00
اتلتیکو پارانائنزه
3 2
کوریتیبا
25 اردیبهشت 1402
- 01:00
آمریکا مینیرو
0 4
کروزیرو
هفته 7
30 اردیبهشت 1402
- 22:30
باهیا
1 1
گویاس
31 اردیبهشت 1402
- 01:00
بوتافوگو
1 0
فلومیننزه
31 اردیبهشت 1402
- 01:00
سائوپائولو
4 2
واسکو دوگاما
31 اردیبهشت 1402
- 01:00
ردبول براگانیتو
2 0
اتلتیکو پارانائنزه
31 اردیبهشت 1402
- 01:00
کوریتیبا
1 2
اتلتیکو مینیرو
31 اردیبهشت 1402
- 01:00
آمریکا مینیرو
2 1
فورتالزا
31 اردیبهشت 1402
- 03:30
سانتوس
0 0
پالمیراس
31 اردیبهشت 1402
- 22:30
فلامینگو
1 0
کورینتیانس
1 خرداد 1402
- 01:00
گرمیو
3 1
اینترناسیونال
2 خرداد 1402
- 02:30
کروزیرو
0 1
کویابا
هفته 8
6 خرداد 1402
- 22:30
اتلتیکو پارانائنزه
1 2
گرمیو
6 خرداد 1402
- 22:30
فورتالزا
2 0
واسکو دوگاما
7 خرداد 1402
- 01:00
فلامینگو
1 1
کروزیرو
7 خرداد 1402
- 01:00
کویابا
1 1
کوریتیبا
7 خرداد 1402
- 03:30
سائوپائولو
2 1
گویاس
7 خرداد 1402
- 22:30
کورینتیانس
2 0
فلومیننزه
7 خرداد 1402
- 22:30
اینترناسیونال
2 0
باهیا
8 خرداد 1402
- 01:00
ردبول براگانیتو
2 0
سانتوس
8 خرداد 1402
- 01:00
اتلتیکو مینیرو
1 1
پالمیراس
8 خرداد 1402
- 01:30
بوتافوگو
2 0
آمریکا مینیرو
هفته 9
13 خرداد 1402
- 22:30
فورتالزا
0 0
باهیا
14 خرداد 1402
- 01:00
کروزیرو
0 1
اتلتیکو مینیرو
14 خرداد 1402
- 01:00
اتلتیکو پارانائنزه
1 0
بوتافوگو
14 خرداد 1402
- 01:00
آمریکا مینیرو
2 0
کورینتیانس
14 خرداد 1402
- 03:30
سانتوس
1 1
اینترناسیونال
14 خرداد 1402
- 22:30
فلومیننزه
2 1
ردبول براگانیتو
14 خرداد 1402
- 22:30
گرمیو
2 1
سائوپائولو
15 خرداد 1402
- 01:00
پالمیراس
3 1
کوریتیبا
15 خرداد 1402
- 01:00
گویاس
0 1
کویابا
16 خرداد 1402
- 02:30
واسکو دوگاما
1 4
فلامینگو
هفته 10
20 خرداد 1402
- 22:30
کوریتیبا
0 0
سانتوس
21 خرداد 1402
- 01:00
کورینتیانس
1 1
کویابا
21 خرداد 1402
- 01:00
اتلتیکو مینیرو
1 1
ردبول براگانیتو
21 خرداد 1402
- 01:00
باهیا
2 2
کروزیرو
21 خرداد 1402
- 03:30
بوتافوگو
2 0
فورتالزا
21 خرداد 1402
- 17:30
آمریکا مینیرو
2 2
اتلتیکو پارانائنزه
21 خرداد 1402
- 22:30
سائوپائولو
0 2
پالمیراس
21 خرداد 1402
- 22:30
اینترناسیونال
2 1
واسکو دوگاما
22 خرداد 1402
- 01:00
فلامینگو
3 0
گرمیو
22 خرداد 1402
- 01:00
گویاس
2 2
فلومیننزه
هفته 11
1 تیر 1402
- 01:30
سائوپائولو
2 1
اتلتیکو پارانائنزه
1 تیر 1402
- 01:30
کروزیرو
0 1
فورتالزا
1 تیر 1402
- 02:30
سانتوس
0 2
کورینتیانس
1 تیر 1402
- 04:00
فلومیننزه
1 1
اتلتیکو مینیرو
1 تیر 1402
- 04:00
باهیا
1 0
پالمیراس
2 تیر 1402
- 01:30
گرمیو
3 1
آمریکا مینیرو
2 تیر 1402
- 02:30
واسکو دوگاما
0 1
گویاس
2 تیر 1402
- 02:30
کوریتیبا
0 1
اینترناسیونال
2 تیر 1402
- 02:30
کویابا
0 1
بوتافوگو
2 تیر 1402
- 04:00
ردبول براگانیتو
4 0
فلامینگو
هفته 12
3 تیر 1402
- 22:30
اتلتیکو پارانائنزه
1 0
کورینتیانس
4 تیر 1402
- 01:00
فلومیننزه
2 1
باهیا
4 تیر 1402
- 01:00
فورتالزا
2 1
اتلتیکو مینیرو
4 تیر 1402
- 03:30
کروزیرو
1 0
سائوپائولو
4 تیر 1402
- 22:30
پالمیراس
0 1
بوتافوگو
4 تیر 1402
- 22:30
گرمیو
5 1
کوریتیبا
5 تیر 1402
- 01:00
سانتوس
2 3
فلامینگو
5 تیر 1402
- 01:00
ردبول براگانیتو
2 0
گویاس
5 تیر 1402
- 01:00
آمریکا مینیرو
1 2
اینترناسیونال
6 تیر 1402
- 03:30
واسکو دوگاما
1 0
کویابا
هفته 13
10 تیر 1402
- 22:30
سائوپائولو
1 0
فلومیننزه
11 تیر 1402
- 01:00
فلامینگو
2 0
فورتالزا
11 تیر 1402
- 01:00
باهیا
1 2
گرمیو
11 تیر 1402
- 03:30
اینترناسیونال
0 0
کروزیرو
11 تیر 1402
- 17:30
کورینتیانس
0 1
ردبول براگانیتو
11 تیر 1402
- 22:30
بوتافوگو
2 0
واسکو دوگاما
11 تیر 1402
- 22:30
اتلتیکو مینیرو
2 2
آمریکا مینیرو
11 تیر 1402
- 22:30
اتلتیکو پارانائنزه
2 2
پالمیراس
12 تیر 1402
- 01:00
کویابا
3 0
سانتوس
13 تیر 1402
- 02:30
گویاس
1 2
کوریتیبا
هفته 14
17 تیر 1402
- 22:30
واسکو دوگاما
0 1
کروزیرو
17 تیر 1402
- 22:30
کویابا
1 1
باهیا
18 تیر 1402
- 01:00
اتلتیکو مینیرو
0 1
کورینتیانس
18 تیر 1402
- 01:00
کوریتیبا
3 1
آمریکا مینیرو
18 تیر 1402
- 03:30
پالمیراس
1 1
فلامینگو
18 تیر 1402
- 17:30
سانتوس
4 3
گویاس
18 تیر 1402
- 22:30
فلومیننزه
2 0
اینترناسیونال
18 تیر 1402
- 22:30
ردبول براگانیتو
0 0
سائوپائولو
19 تیر 1402
- 01:00
گرمیو
0 2
بوتافوگو
19 تیر 1402
- 01:00
فورتالزا
1 0
اتلتیکو پارانائنزه
هفته 15
25 تیر 1402
- 03:30
بوتافوگو
2 0
ردبول براگانیتو
25 تیر 1402
- 17:30
کروزیرو
0 0
کوریتیبا
25 تیر 1402
- 22:30
فلومیننزه
0 0
فلامینگو
25 تیر 1402
- 22:30
سائوپائولو
4 1
سانتوس
25 تیر 1402
- 22:30
فورتالزا
0 1
کویابا
26 تیر 1402
- 01:00
اینترناسیونال
0 0
پالمیراس
26 تیر 1402
- 01:00
اتلتیکو پارانائنزه
2 0
باهیا
27 تیر 1402
- 02:30
گویاس
0 0
اتلتیکو مینیرو
28 شهریور 1402
- 03:30
کورینتیانس
4 4
گرمیو
4 مهر 1402
- 02:30
آمریکا مینیرو
0 1
واسکو دوگاما
هفته 16
31 تیر 1402
- 22:30
فلامینگو
1 1
آمریکا مینیرو
31 تیر 1402
- 22:30
پالمیراس
3 1
فورتالزا
1 مرداد 1402
- 01:00
باهیا
0 0
کورینتیانس
1 مرداد 1402
- 01:00
کویابا
2 1
سائوپائولو
1 مرداد 1402
- 03:30
گرمیو
1 0
اتلتیکو مینیرو
1 مرداد 1402
- 22:30
سانتوس
2 2
بوتافوگو
1 مرداد 1402
- 22:30
ردبول براگانیتو
0 0
اینترناسیونال
1 مرداد 1402
- 22:30
کروزیرو
0 1
گویاس
2 مرداد 1402
- 01:00
واسکو دوگاما
0 2
اتلتیکو پارانائنزه
3 مرداد 1402
- 01:30
کوریتیبا
2 0
فلومیننزه
هفته 17
7 مرداد 1402
- 22:30
فلومیننزه
1 0
سانتوس
7 مرداد 1402
- 22:30
اینترناسیونال
1 2
کویابا
7 مرداد 1402
- 22:30
اتلتیکو پارانائنزه
3 3
کروزیرو
8 مرداد 1402
- 01:00
کورینتیانس
3 1
واسکو دوگاما
8 مرداد 1402
- 01:00
فورتالزا
0 3
ردبول براگانیتو
8 مرداد 1402
- 03:30
اتلتیکو مینیرو
1 2
فلامینگو
8 مرداد 1402
- 17:30
سائوپائولو
0 0
باهیا
8 مرداد 1402
- 22:30
بوتافوگو
4 1
کوریتیبا
8 مرداد 1402
- 22:30
آمریکا مینیرو
1 4
پالمیراس
9 مرداد 1402
- 01:00
گویاس
1 1
گرمیو
هفته 18
14 مرداد 1402
- 22:30
سانتوس
1 1
اتلتیکو پارانائنزه
15 مرداد 1402
- 01:00
گویاس
1 0
فورتالزا
15 مرداد 1402
- 01:00
اینترناسیونال
2 2
کورینتیانس
15 مرداد 1402
- 03:30
فلومیننزه
2 1
پالمیراس
15 مرداد 1402
- 22:30
واسکو دوگاما
1 0
گرمیو
15 مرداد 1402
- 22:30
سائوپائولو
0 2
اتلتیکو مینیرو
16 مرداد 1402
- 01:00
کروزیرو
0 0
بوتافوگو
16 مرداد 1402
- 01:00
کوریتیبا
0 1
ردبول براگانیتو
16 مرداد 1402
- 01:00
باهیا
3 1
آمریکا مینیرو
16 مرداد 1402
- 02:30
کویابا
3 0
فلامینگو
هفته 19
22 مرداد 1402
- 03:30
بوتافوگو
3 1
اینترناسیونال
22 مرداد 1402
- 17:30
اتلتیکو مینیرو
1 0
باهیا
22 مرداد 1402
- 22:30
کورینتیانس
3 1
کوریتیبا
22 مرداد 1402
- 22:30
گرمیو
2 1
فلومیننزه
22 مرداد 1402
- 22:30
آمریکا مینیرو
0 1
گویاس
23 مرداد 1402
- 01:00
فلامینگو
1 1
سائوپائولو
23 مرداد 1402
- 01:00
فورتالزا
4 0
سانتوس
24 مرداد 1402
- 01:30
پالمیراس
1 0
کروزیرو
24 مرداد 1402
- 03:30
ردبول براگانیتو
1 1
واسکو دوگاما
25 مرداد 1402
- 02:30
اتلتیکو پارانائنزه
2 0
کویابا
هفته 20
28 مرداد 1402
- 22:30
سائوپائولو
0 0
بوتافوگو
28 مرداد 1402
- 22:30
اینترناسیونال
0 1
فورتالزا
29 مرداد 1402
- 01:00
فلومیننزه
3 1
آمریکا مینیرو
29 مرداد 1402
- 01:00
کویابا
0 2
پالمیراس
29 مرداد 1402
- 03:30
کروزیرو
1 1
کورینتیانس
29 مرداد 1402
- 17:30
واسکو دوگاما
1 0
اتلتیکو مینیرو
29 مرداد 1402
- 22:30
سانتوس
2 1
گرمیو
29 مرداد 1402
- 22:30
کوریتیبا
2 3
فلامینگو
29 مرداد 1402
- 22:30
باهیا
4 0
ردبول براگانیتو
31 مرداد 1402
- 02:30
گویاس
1 1
اتلتیکو پارانائنزه
هفته 21
5 شهریور 1402
- 01:00
فلامینگو
0 0
اینترناسیونال
5 شهریور 1402
- 03:30
کورینتیانس
1 1
گویاس
5 شهریور 1402
- 17:30
ردبول براگانیتو
2 0
کویابا
5 شهریور 1402
- 22:30
بوتافوگو
3 0
باهیا
5 شهریور 1402
- 22:30
اتلتیکو مینیرو
2 0
سانتوس
5 شهریور 1402
- 22:30
آمریکا مینیرو
2 1
سائوپائولو
6 شهریور 1402
- 01:00
پالمیراس
1 0
واسکو دوگاما
6 شهریور 1402
- 01:00
اتلتیکو پارانائنزه
2 2
فلومیننزه
6 شهریور 1402
- 01:00
فورتالزا
3 1
کوریتیبا
6 شهریور 1402
- 01:30
گرمیو
3 0
کروزیرو
هفته 22
11 شهریور 1402
- 22:30
گویاس
0 0
اینترناسیونال
11 شهریور 1402
- 22:30
اتلتیکو پارانائنزه
1 1
اتلتیکو مینیرو
12 شهریور 1402
- 03:30
بوتافوگو
1 2
فلامینگو
12 شهریور 1402
- 17:30
گرمیو
2 0
کویابا
12 شهریور 1402
- 22:30
فلومیننزه
1 0
فورتالزا
12 شهریور 1402
- 22:30
کورینتیانس
0 0
پالمیراس
13 شهریور 1402
- 01:00
کروزیرو
0 0
ردبول براگانیتو
13 شهریور 1402
- 01:00
باهیا
1 1
واسکو دوگاما
13 شهریور 1402
- 01:00
آمریکا مینیرو
2 0
سانتوس
6 مهر 1402
- 01:30
سائوپائولو
2 1
کوریتیبا
هفته 23
23 شهریور 1402
- 04:00
فلامینگو
0 3
اتلتیکو پارانائنزه
23 شهریور 1402
- 04:00
اینترناسیونال
2 1
سائوپائولو
24 شهریور 1402
- 01:30
سانتوس
0 3
کروزیرو
24 شهریور 1402
- 01:30
فورتالزا
2 1
کورینتیانس
24 شهریور 1402
- 02:30
کوریتیبا
2 4
باهیا
24 شهریور 1402
- 04:00
ردبول براگانیتو
2 0
گرمیو
25 شهریور 1402
- 02:30
کویابا
2 2
آمریکا مینیرو
25 شهریور 1402
- 04:00
پالمیراس
1 0
گویاس
25 شهریور 1402
- 22:30
واسکو دوگاما
4 2
فلومیننزه
26 شهریور 1402
- 03:30
اتلتیکو مینیرو
1 0
بوتافوگو
هفته 24
28 شهریور 1402
- 02:30
باهیا
1 2
سانتوس
29 شهریور 1402
- 04:00
آمریکا مینیرو
0 2
ردبول براگانیتو
30 شهریور 1402
- 01:30
گویاس
0 0
فلامینگو
30 شهریور 1402
- 04:00
فلومیننزه
1 0
کروزیرو
30 شهریور 1402
- 04:00
سائوپائولو
1 2
فورتالزا
31 شهریور 1402
- 01:30
واسکو دوگاما
5 1
کوریتیبا
31 شهریور 1402
- 02:00
اتلتیکو پارانائنزه
2 1
اینترناسیونال
31 شهریور 1402
- 04:00
گرمیو
1 0
پالمیراس
1 مهر 1402
- 02:30
کورینتیانس
1 0
بوتافوگو
2 مهر 1402
- 03:30
اتلتیکو مینیرو
1 0
کویابا
هفته 25
8 مهر 1402
- 22:30
فلامینگو
1 0
باهیا
8 مهر 1402
- 22:30
فورتالزا
1 1
گرمیو
9 مهر 1402
- 01:00
سائوپائولو
2 1
کورینتیانس
9 مهر 1402
- 01:00
کویابا
3 0
فلومیننزه
9 مهر 1402
- 03:30
اینترناسیونال
0 2
اتلتیکو مینیرو
9 مهر 1402
- 22:30
سانتوس
4 1
واسکو دوگاما
9 مهر 1402
- 22:30
کروزیرو