سری آ ایتالیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
یوونتوس
ت
ت
ش
پ
پ
38
29
4
5
77
27
50
91
2
آ اس رم
ش
پ
پ
پ
پ
38
28
3
7
90
38
52
87
3
ناپولی
پ
پ
پ
پ
پ
38
26
8
4
94
39
55
86
4
آتالانتا
ت
ت
ت
پ
پ
38
21
9
8
62
41
21
72
5
لاتزیو
پ
پ
ش
ش
ش
38
21
7
10
74
51
23
70
6
آث میلان
ت
ش
ت
پ
ش
38
18
9
11
57
45
12
63
7
اینترمیلان
ش
ش
ش
پ
پ
38
19
5
14
72
49
23
62
8
فیورنتینا
ش
ت
پ
ش
ت
38
16
12
10
63
57
6
60
9
تورینو
ت
ت
ش
ش
پ
38
13
14
11
71
66
5
53
10
سمپدوریا
ت
ش
ت
ت
ش
38
12
12
14
49
55
-6
48
11
کالیاری
پ
ش
پ
ش
پ
38
14
5
19
55
76
-21
47
12
ساسولو
پ
ت
پ
پ
ش
38
13
7
18
58
63
-5
46
13
اودینزه
ش
ت
ش
ت
ش
38
12
9
17
47
56
-9
45
14
کیه وو
پ
ت
ت
ش
ش
38
12
7
19
43
61
-18
43
15
بولونیا
پ
ش
پ
ش
ش
38
11
8
19
40
58
-18
41
16
جنوا
ش
پ
ش
پ
ش
38
9
9
20
38
64
-26
36
17
کروتونه
ت
پ
پ
ش
پ
38
9
7
22
34
58
-24
34
18
امپولی
ش
پ
ش
ش
ش
38
8
8
22
29
61
-32
32
19
پالرمو
پ
ت
پ
ش
پ
38
6
8
24
33
77
-44
26
20
پسکارا
ش
ش
ش
پ
ت
38
3
9
26
37
81
-44
18
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
هفته 1
30 مرداد 1395
- 19:30
آ اس رم
4 0
اودینزه
30 مرداد 1395
- 22:15
یوونتوس
2 1
فیورنتینا
31 مرداد 1395
- 19:30
آث میلان
3 2
تورینو
31 مرداد 1395
- 22:15
پسکارا
2 2
ناپولی
31 مرداد 1395
- 22:15
پالرمو
0 1
ساسولو
31 مرداد 1395
- 22:15
جنوا
3 1
کالیاری
31 مرداد 1395
- 22:15
امپولی
0 1
سمپدوریا
31 مرداد 1395
- 22:15
کیه وو
2 0
اینترمیلان
31 مرداد 1395
- 22:15
آتالانتا
3 4
لاتزیو
31 مرداد 1395
- 22:15
بولونیا
1 0
کروتونه
هفته 2
6 شهریور 1395
- 19:30
لاتزیو
0 1
یوونتوس
6 شهریور 1395
- 22:15
ناپولی
4 2
آث میلان
7 شهریور 1395
- 19:30
اینترمیلان
1 1
پالرمو
7 شهریور 1395
- 22:15
اودینزه
2 0
امپولی
7 شهریور 1395
- 22:15
تورینو
5 1
بولونیا
7 شهریور 1395
- 22:15
ساسولو
0 3
پسکارا
7 شهریور 1395
- 22:15
سمپدوریا
2 1
آتالانتا
7 شهریور 1395
- 22:15
فیورنتینا
1 0
کیه وو
7 شهریور 1395
- 22:15
کروتونه
1 3
جنوا
7 شهریور 1395
- 22:15
کالیاری
2 2
آ اس رم
هفته 3
20 شهریور 1395
- 19:30
یوونتوس
3 1
ساسولو
20 شهریور 1395
- 22:15
پالرمو
0 3
ناپولی
21 شهریور 1395
- 14:00
بولونیا
2 1
کالیاری
21 شهریور 1395
- 16:30
آ اس رم
3 2
سمپدوریا
21 شهریور 1395
- 16:30
کیه وو
1 1
لاتزیو
21 شهریور 1395
- 16:30
آث میلان
0 1
اودینزه
21 شهریور 1395
- 16:30
آتالانتا
2 1
تورینو
21 شهریور 1395
- 22:15
پسکارا
1 2
اینترمیلان
22 شهریور 1395
- 22:15
امپولی
2 1
کروتونه
25 آذر 1395
- 22:30
جنوا
1 0
فیورنتینا
هفته 4
26 شهریور 1395
- 22:15
سمپدوریا
0 1
آث میلان
27 شهریور 1395
- 19:30
لاتزیو
3 0
پسکارا
27 شهریور 1395
- 22:15
ناپولی
3 1
بولونیا
28 شهریور 1395
- 14:00
اودینزه
1 2
کیه وو
28 شهریور 1395
- 16:30
تورینو
0 0
امپولی
28 شهریور 1395
- 16:30
ساسولو
2 0
جنوا
28 شهریور 1395
- 16:30
کالیاری
3 0
آتالانتا
28 شهریور 1395
- 16:30
کروتونه
1 1
پالرمو
28 شهریور 1395
- 19:30
اینترمیلان
2 1
یوونتوس
28 شهریور 1395
- 22:15
فیورنتینا
1 0
آ اس رم
هفته 5
30 شهریور 1395
- 22:15
آث میلان
2 0
لاتزیو
31 شهریور 1395
- 20:00
بولونیا
2 0
سمپدوریا
31 شهریور 1395
- 22:15
اودینزه
2 2
فیورنتینا
31 شهریور 1395
- 22:15
آ اس رم
4 0
کروتونه
31 شهریور 1395
- 22:15
یوونتوس
4 0
کالیاری
31 شهریور 1395
- 22:15
پسکارا
0 0
تورینو
31 شهریور 1395
- 22:15
جنوا
0 0
ناپولی
31 شهریور 1395
- 22:15
امپولی
0 2
اینترمیلان
31 شهریور 1395
- 22:15
کیه وو
2 1
ساسولو
31 شهریور 1395
- 22:15
آتالانتا
0 1
پالرمو
هفته 6
3 مهر 1395
- 19:30
پالرمو
0 1
یوونتوس
3 مهر 1395
- 22:15
ناپولی
2 0
کیه وو
4 مهر 1395
- 14:00
تورینو
3 1
آ اس رم
4 مهر 1395
- 16:30
ساسولو
1 0
اودینزه
4 مهر 1395
- 16:30
لاتزیو
2 0
امپولی
4 مهر 1395
- 16:30
اینترمیلان
1 1
بولونیا
4 مهر 1395
- 16:30
جنوا
1 1
پسکارا
4 مهر 1395
- 22:15
فیورنتینا
0 0
آث میلان
5 مهر 1395
- 20:30
کروتونه
1 3
آتالانتا
5 مهر 1395
- 22:30
کالیاری
2 1
سمپدوریا
هفته 7
10 مهر 1395
- 19:30
پسکارا
0 2
کیه وو
10 مهر 1395
- 22:15
اودینزه
0 3
لاتزیو
11 مهر 1395
- 14:00
امپولی
0 3
یوونتوس
11 مهر 1395
- 16:30
سمپدوریا
1 1
پالرمو
11 مهر 1395
- 16:30
کالیاری
2 1
کروتونه
11 مهر 1395
- 16:30
بولونیا
0 1
جنوا
11 مهر 1395
- 16:30
آتالانتا
1 0
ناپولی
11 مهر 1395
- 19:30
تورینو
2 1
فیورنتینا
11 مهر 1395
- 19:30
آث میلان
4 3
ساسولو
11 مهر 1395
- 22:15
آ اس رم
2 1
اینترمیلان
هفته 8
24 مهر 1395
- 16:30
ناپولی
1 3
آ اس رم
24 مهر 1395
- 19:30
پسکارا
1 1
سمپدوریا
24 مهر 1395
- 22:15
یوونتوس
2 1
اودینزه
25 مهر 1395
- 14:00
فیورنتینا
0 0
آتالانتا
25 مهر 1395
- 16:30
ساسولو
2 1
کروتونه
25 مهر 1395
- 16:30
لاتزیو
1 1
بولونیا
25 مهر 1395
- 16:30
اینترمیلان
1 2
کالیاری
25 مهر 1395
- 16:30
جنوا
0 0
امپولی
25 مهر 1395
- 22:15
کیه وو
1 3
آث میلان
26 مهر 1395
- 22:15
پالرمو
1 4
تورینو
هفته 9
1 آبان 1395
- 19:30
سمپدوریا
2 1
جنوا
1 آبان 1395
- 22:15
آث میلان
1 0
یوونتوس
2 آبان 1395
- 14:00
اودینزه
3 1
پسکارا
2 آبان 1395
- 16:30
تورینو
2 2
لاتزیو
2 آبان 1395
- 16:30
امپولی
0 0
کیه وو
2 آبان 1395
- 16:30
کروتونه
1 2
ناپولی
2 آبان 1395
- 16:30
آتالانتا
2 1
اینترمیلان
2 آبان 1395
- 16:30
کالیاری
3 5
فیورنتینا
2 آبان 1395
- 19:30
بولونیا
1 1
ساسولو
2 آبان 1395
- 22:15
آ اس رم
4 1
پالرمو
هفته 10
4 آبان 1395
- 22:15
جنوا
3 0
آث میلان
5 آبان 1395
- 22:15
ساسولو
1 3
آ اس رم
5 آبان 1395
- 22:15
ناپولی
2 0
امپولی
5 آبان 1395
- 22:15
پسکارا
0 1
آتالانتا
5 آبان 1395
- 22:15
لاتزیو
4 1
کالیاری
5 آبان 1395
- 22:15
یوونتوس
4 1
سمپدوریا
5 آبان 1395
- 22:15
اینترمیلان
2 1
تورینو
5 آبان 1395
- 22:15
فیورنتینا
1 1
کروتونه
5 آبان 1395
- 22:15
کیه وو
1 1
بولونیا
6 آبان 1395
- 22:15
پالرمو
1 3
اودینزه
هفته 11
8 آبان 1395
- 19:30
بولونیا
0 1
فیورنتینا
8 آبان 1395
- 22:15
یوونتوس
2 1
ناپولی
9 آبان 1395
- 15:00
آتالانتا
3 0
جنوا
9 آبان 1395
- 17:30
لاتزیو
2 1
ساسولو
9 آبان 1395
- 17:30
امپولی
0 0
آ اس رم
9 آبان 1395
- 17:30
کروتونه
2 0
کیه وو
9 آبان 1395
- 17:30
آث میلان
1 0
پسکارا
9 آبان 1395
- 23:15
سمپدوریا
1 0
اینترمیلان
10 آبان 1395
- 21:30
اودینزه
2 2
تورینو
10 آبان 1395
- 23:30
کالیاری
2 1
پالرمو
هفته 12
15 آبان 1395
- 20:30
تورینو
5 1
کالیاری
15 آبان 1395
- 23:15
ناپولی
1 1
لاتزیو
16 آبان 1395
- 15:00
پسکارا
0 4
امپولی
16 آبان 1395
- 17:30
ساسولو
0 3
آتالانتا
16 آبان 1395
- 17:30
پالرمو
1 2
آث میلان
16 آبان 1395
- 17:30
جنوا
1 1
اودینزه
16 آبان 1395
- 17:30
کیه وو
1 2
یوونتوس
16 آبان 1395
- 20:30
اینترمیلان
3 0
کروتونه
16 آبان 1395
- 20:30
فیورنتینا
1 1
سمپدوریا
16 آبان 1395
- 23:15
آ اس رم
3 0
بولونیا
هفته 13
29 آبان 1395
- 17:30
کیه وو
1 0
کالیاری
29 آبان 1395
- 20:30
اودینزه
1 2
ناپولی
29 آبان 1395
- 23:15
یوونتوس
3 0
پسکارا
30 آبان 1395
- 15:00
سمپدوریا
3 2
ساسولو
30 آبان 1395
- 17:30
امپولی
0 4
فیورنتینا
30 آبان 1395
- 17:30
لاتزیو
3 1
جنوا
30 آبان 1395
- 17:30
کروتونه
0 2
تورینو
30 آبان 1395
- 17:30
بولونیا
3 1
پالرمو
30 آبان 1395
- 17:30
آتالانتا
2 1
آ اس رم
30 آبان 1395
- 23:15
آث میلان
2 2
اینترمیلان
هفته 14
6 آذر 1395
- 20:30
تورینو
2 1
کیه وو
6 آذر 1395
- 23:15
امپولی
1 4
آث میلان
7 آذر 1395
- 15:00
پالرمو
0 1
لاتزیو
7 آذر 1395
- 17:30
جنوا
3 1
یوونتوس
7 آذر 1395
- 17:30
بولونیا
0 2
آتالانتا
7 آذر 1395
- 17:30
کالیاری
2 1
اودینزه
7 آذر 1395
- 17:30
کروتونه
1 1
سمپدوریا
7 آذر 1395
- 23:15
آ اس رم
3 2
پسکارا
8 آذر 1395
- 21:30
ناپولی
1 1
ساسولو
8 آذر 1395
- 23:30
اینترمیلان
4 2
فیورنتینا
هفته 15
12 آذر 1395
- 23:15
ناپولی
3 0
اینترمیلان
13 آذر 1395
- 23:15
یوونتوس
3 1
آتالانتا
14 آذر 1395
- 15:00
آث میلان
2 1
کروتونه
14 آذر 1395
- 17:30
ساسولو
3 0
امپولی
14 آذر 1395
- 17:30
لاتزیو
0 2
آ اس رم
14 آذر 1395
- 17:30
پسکارا
1 1
کالیاری
14 آذر 1395
- 17:30
سمپدوریا
2 0
تورینو
14 آذر 1395
- 23:15
فیورنتینا
2 1
پالرمو
15 آذر 1395
- 21:30
کیه وو
0 0
جنوا
15 آذر 1395
- 23:30
اودینزه
1 0
بولونیا
هفته 16
20 آذر 1395
- 20:30
کروتونه
2 1
پسکارا
20 آذر 1395
- 23:15
سمپدوریا
1 2
لاتزیو
21 آذر 1395
- 15:00
کالیاری
0 5
ناپولی
21 آذر 1395
- 17:30
تورینو
1 3
یوونتوس
21 آذر 1395
- 17:30
پالرمو
0 2
کیه وو
21 آذر 1395
- 17:30
بولونیا
0 0
امپولی
21 آذر 1395
- 17:30
آتالانتا
1 3
اودینزه
21 آذر 1395
- 23:15
اینترمیلان
2 0
جنوا
22 آذر 1395
- 21:30
فیورنتینا
2 1
ساسولو
22 آذر 1395
- 23:30
آ اس رم
1 0
آث میلان
هفته 17
27 آذر 1395
- 17:30
امپولی
2 0
کالیاری
27 آذر 1395
- 20:30
آث میلان
0 0
آتالانتا
27 آذر 1395
- 23:15
یوونتوس
1 0
آ اس رم
28 آذر 1395
- 15:00
ساسولو
0 1
اینترمیلان
28 آذر 1395
- 17:30
اودینزه
2 0
کروتونه
28 آذر 1395
- 17:30
پسکارا
0 3
بولونیا
28 آذر 1395
- 17:30
ناپولی
5 3
تورینو
28 آذر 1395
- 17:30
کیه وو
2 1
سمپدوریا
28 آذر 1395
- 23:15
لاتزیو
3 1
فیورنتینا
28 آذر 1395
- 23:15
جنوا
3 4
پالرمو
هفته 18
30 آذر 1395
- 23:15
آتالانتا
2 1
امپولی
1 دی 1395
- 23:15
اینترمیلان
3 0
لاتزیو
2 دی 1395
- 23:15
تورینو
1 0
جنوا
2 دی 1395
- 23:15
سمپدوریا
0 0
اودینزه
2 دی 1395
- 23:15
آ اس رم
3 1
کیه وو
2 دی 1395
- 23:15
پالرمو
1 1
پسکارا
2 دی 1395
- 23:15
فیورنتینا
3 3
ناپولی
2 دی 1395
- 23:15
کالیاری
4 3
ساسولو
20 بهمن 1395
- 20:30
کروتونه
0 2
یوونتوس
20 بهمن 1395
- 23:15
بولونیا
0 1
آث میلان
هفته 19
18 دی 1395
- 20:30
امپولی
1 0
پالرمو
18 دی 1395
- 23:15
ناپولی
2 1
سمپدوریا
19 دی 1395
- 15:00
اودینزه
1 2
اینترمیلان
19 دی 1395
- 17:30
ساسولو
0 0
تورینو
19 دی 1395
- 17:30
لاتزیو
1 0
کروتونه
19 دی 1395
- 17:30
جنوا
0 1
آ اس رم
19 دی 1395
- 17:30
کیه وو
1 4
آتالانتا
19 دی 1395
- 20:30
آث میلان
1 0
کالیاری
19 دی 1395
- 23:15
یوونتوس
3 0
بولونیا
13 بهمن 1395
- 23:15
پسکارا
1 2
فیورنتینا
هفته 20
25 دی 1395
- 20:30
کروتونه
0 1
بولونیا
25 دی 1395
- 23:15
اینترمیلان
3 1
کیه وو
26 دی 1395
- 15:00
کالیاری
4 1
جنوا
26 دی 1395
- 17:30
ناپولی
3 1
پسکارا
26 دی 1395
- 17:30
سمپدوریا
0 0
امپولی
26 دی 1395
- 17:30
ساسولو
4 1
پالرمو
26 دی 1395
- 17:30
اودینزه
0 1
آ اس رم
26 دی 1395
- 17:30
لاتزیو
2 1
آتالانتا
26 دی 1395
- 23:15
فیورنتینا
2 1
یوونتوس
27 دی 1395
- 23:15
تورینو
2 2
آث میلان
هفته 21
2 بهمن 1395
- 20:30
کیه وو
0 3
فیورنتینا
2 بهمن 1395
- 23:15
آث میلان
1 2
ناپولی
3 بهمن 1395
- 15:00
یوونتوس
2 0
لاتزیو
3 بهمن 1395
- 17:30
پسکارا
1 3
ساسولو
3 بهمن 1395
- 17:30
پالرمو
0 1
اینترمیلان
3 بهمن 1395
- 17:30
جنوا
2 2
کروتونه
3 بهمن 1395
- 17:30
امپولی
1 0
اودینزه
3 بهمن 1395
- 17:30
بولونیا
2 0
تورینو
3 بهمن 1395
- 20:30
آتالانتا
1 0
سمپدوریا
3 بهمن 1395
- 23:15
آ اس رم
1 0
کالیاری
هفته 22
9 بهمن 1395
- 20:30
لاتزیو
0 1
کیه وو
9 بهمن 1395
- 23:15
اینترمیلان
3 0
پسکارا
10 بهمن 1395
- 15:00
تورینو
1 1
آتالانتا
10 بهمن 1395
- 17:30
اودینزه
2 1
آث میلان
10 بهمن 1395
- 17:30
ساسولو
0 2
یوونتوس
10 بهمن 1395
- 17:30
سمپدوریا
3 2
آ اس رم
10 بهمن 1395
- 17:30
فیورنتینا
3 3
جنوا
10 بهمن 1395
- 17:30
کروتونه
4 1
امپولی
10 بهمن 1395
- 17:30
کالیاری
1 1
بولونیا
10 بهمن 1395
- 23:15
ناپولی
1 1
پالرمو
هفته 23
16 بهمن 1395
- 23:15
بولونیا
1 7
ناپولی
17 بهمن 1395
- 15:00
آث میلان
0 1
سمپدوریا
17 بهمن 1395
- 17:30
کیه وو
0 0
اودینزه
17 بهمن 1395
- 17:30
امپولی
1 1
تورینو
17 بهمن 1395
- 17:30
جنوا
0 1
ساسولو
17 بهمن 1395
- 17:30
پسکارا
2 6
لاتزیو
17 بهمن 1395
- 17:30
آتالانتا
2 0
کالیاری
17 بهمن 1395
- 20:30
پالرمو
1 0
کروتونه
17 بهمن 1395
- 23:15
یوونتوس
1 0
اینترمیلان
19 بهمن 1395
- 23:15
آ اس رم
4 0
فیورنتینا
هفته 24
22 بهمن 1395
- 23:15
ناپولی
2 0
جنوا
23 بهمن 1395
- 23:15
فیورنتینا
3 0
اودینزه
24 بهمن 1395
- 15:00
کروتونه
0 2
آ اس رم
24 بهمن 1395
- 17:30
تورینو
5 3
پسکارا
24 بهمن 1395
- 17:30
ساسولو
1 3
کیه وو
24 بهمن 1395
- 17:30
پالرمو
1 3
آتالانتا
24 بهمن 1395
- 17:30
اینترمیلان
2 0
امپولی
24 بهمن 1395
- 20:30
سمپدوریا
3 1
بولونیا
24 بهمن 1395
- 23:15
کالیاری
0 2
یوونتوس
25 بهمن 1395
- 23:15
لاتزیو
1 1
آث میلان
هفته 25
29 بهمن 1395
- 23:15
یوونتوس
4 1
پالرمو
30 بهمن 1395
- 20:30
آتالانتا
1 0
کروتونه
30 بهمن 1395
- 23:15
امپولی
1 2
لاتزیو
1 اسفند 1395
- 15:00
بولونیا
0 1
اینترمیلان
1 اسفند 1395
- 17:30
اودینزه
1 2
ساسولو
1 اسفند 1395
- 17:30
سمپدوریا
1 1
کالیاری
1 اسفند 1395
- 17:30
پسکارا
5 0
جنوا
1 اسفند 1395
- 17:30
کیه وو
1 3
ناپولی
1 اسفند 1395
- 20:30
آ اس رم
4 1
تورینو
1 اسفند 1395
- 23:15
آث میلان
2 1
فیورنتینا
هفته 26
7 اسفند 1395
-