سری آ ایتالیا

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stadio Olimpico ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
آ اس رم
4 0
اودینزه
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
4
0
اودینزه
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2 1
فیورنتینا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2
1
فیورنتینا
Stadio Giuseppe Meazza ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
آث میلان
3 2
تورینو
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
3
2
تورینو
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آتالانتا
3 4
لاتزیو
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
4
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
بولونا
1 0
کروتونه
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
1
0
کروتونه
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
کیه وو
2 0
اینترمیلان
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
0
اینترمیلان
Stadio Carlo Castellani ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
امپولی
0 1
سمپدوریا
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
1
سمپدوریا
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
جنوا
3 1
کالیاری
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
1
کالیاری
Stadio Renzo Barbera ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
پالرمو
0 1
ساسولو
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
1
ساسولو
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
پسکارا
2 2
ناپولی
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
2
ناپولی
هفته 2
Stadio Olimpico ۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
لاتزیو
0 1
یوونتوس
۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
0
1
یوونتوس
Stadio San Paolo ۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
4 2
آث میلان
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
4
2
آث میلان
Stadio Giuseppe Meazza ۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اینترمیلان
1 1
پالرمو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
1
پالرمو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
کالیاری
2 2
آ اس رم
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
کالیاری
2
2
آ اس رم
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
کروتونه
1 3
جنوا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
کروتونه
1
3
جنوا
Stadio Artemio Franchi ۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
فیورنتینا
1 0
کیه وو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
0
کیه وو
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
سمپدوریا
2 1
آتالانتا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
2
1
آتالانتا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ساسولو
0 3
پسکارا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ساسولو
0
3
پسکارا
Stadio Olimpico Grande Torino ۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
تورینو
5 1
بولونا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
5
1
بولونا
Dacia Arena ۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
اودینزه
2 0
امپولی
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Dacia Arena
اودینزه
2
0
امپولی
هفته 3
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
یوونتوس
3 1
ساسولو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
یوونتوس
3
1
ساسولو
Stadio Renzo Barbera ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پالرمو
0 3
ناپولی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
3
ناپولی
Stadio Renato Dall'Ara ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 14:00
بولونا
2 1
کالیاری
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 14:00
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
2
1
کالیاری
Stadio Giuseppe Meazza ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
آث میلان
0 1
اودینزه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
1
اودینزه
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
آتالانتا
2 1
تورینو
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
تورینو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
کیه وو
1 1
لاتزیو
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
لاتزیو
Stadio Olimpico ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
آ اس رم
3 2
سمپدوریا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
2
سمپدوریا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پسکارا
1 2
اینترمیلان
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
2
اینترمیلان
Stadio Carlo Castellani ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
امپولی
2 1
کروتونه
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
1
کروتونه
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۵ آذر ۱۳۹۵ 22:30
جنوا
1 0
فیورنتینا
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
0
فیورنتینا
هفته 4
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
سمپدوریا
0 1
آث میلان
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
0
1
آث میلان
Stadio Olimpico ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
لاتزیو
3 0
پسکارا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
3
0
پسکارا
Stadio San Paolo ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
3 1
بولونا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
3
1
بولونا
Dacia Arena ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 14:00
اودینزه
1 2
کیه وو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 14:00
Dacia Arena
اودینزه
1
2
کیه وو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
3 0
آتالانتا
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
3
0
آتالانتا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
کروتونه
1 1
پالرمو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
کروتونه
1
1
پالرمو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
2 0
جنوا
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
2
0
جنوا
Stadio Olimpico Grande Torino ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
تورینو
0 0
امپولی
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
0
0
امپولی
Stadio Giuseppe Meazza ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اینترمیلان
2 1
یوونتوس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
2
1
یوونتوس
Stadio Artemio Franchi ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
فیورنتینا
1 0
آ اس رم
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
0
آ اس رم
هفته 5
Stadio Giuseppe Meazza ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
آث میلان
2 0
لاتزیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
0
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
بولونا
2 0
سمپدوریا
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
2
0
سمپدوریا
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
آتالانتا
0 1
پالرمو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
0
1
پالرمو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
کیه وو
2 1
ساسولو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
ساسولو
Stadio Carlo Castellani ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
امپولی
0 2
اینترمیلان
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
2
اینترمیلان
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
جنوا
0 0
ناپولی
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
0
0
ناپولی
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
4 0
کالیاری
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
4
0
کالیاری
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پسکارا
0 0
تورینو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
0
تورینو
Stadio Olimpico ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
آ اس رم
4 0
کروتونه
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
4
0
کروتونه
Dacia Arena ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
اودینزه
2 2
فیورنتینا
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Dacia Arena
اودینزه
2
2
فیورنتینا
هفته 6
Stadio Renzo Barbera ۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
پالرمو
0 1
یوونتوس
۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
1
یوونتوس
Stadio San Paolo ۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
2 0
کیه وو
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
2
0
کیه وو
Stadio Olimpico Grande Torino ۴ مهر ۱۳۹۵ 14:00
تورینو
3 1
آ اس رم
۴ مهر ۱۳۹۵ 14:00
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
3
1
آ اس رم
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
جنوا
1 1
پسکارا
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
1
پسکارا
Stadio Giuseppe Meazza ۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
اینترمیلان
1 1
بولونا
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
1
بولونا
Stadio Olimpico ۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
لاتزیو
2 0
امپولی
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
2
0
امپولی
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
1 0
اودینزه
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
1
0
اودینزه
Stadio Artemio Franchi ۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
فیورنتینا
0 0
آث میلان
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
0
0
آث میلان
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کروتونه
1 3
آتالانتا
۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
کروتونه
1
3
آتالانتا
۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کالیاری
2 1
سمپدوریا
۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کالیاری
2
1
سمپدوریا
هفته 7
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
پسکارا
0 2
کیه وو
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
2
کیه وو
Dacia Arena ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
اودینزه
0 3
لاتزیو
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Dacia Arena
اودینزه
0
3
لاتزیو
Stadio Carlo Castellani ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 14:00
امپولی
0 3
یوونتوس
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 14:00
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
3
یوونتوس
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
آتالانتا
1 0
ناپولی
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
0
ناپولی
Stadio Renato Dall'Ara ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
بولونا
0 1
جنوا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
1
جنوا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
2 1
کروتونه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
2
1
کروتونه
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
سمپدوریا
1 1
پالرمو
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
1
1
پالرمو
Stadio Giuseppe Meazza ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
آث میلان
4 3
ساسولو
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
4
3
ساسولو
Stadio Olimpico Grande Torino ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
تورینو
2 1
فیورنتینا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
1
فیورنتینا
Stadio Olimpico ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آ اس رم
2 1
اینترمیلان
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
2
1
اینترمیلان
هفته 8
Stadio San Paolo ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
ناپولی
1 3
آ اس رم
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio San Paolo
ناپولی
1
3
آ اس رم
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
پسکارا
1 1
سمپدوریا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
سمپدوریا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2 1
اودینزه
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2
1
اودینزه
Stadio Artemio Franchi ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 14:00
فیورنتینا
0 0
آتالانتا
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 14:00
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
0
0
آتالانتا
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
جنوا
0 0
امپولی
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
0
0
امپولی
Stadio Giuseppe Meazza ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
اینترمیلان
1 2
کالیاری
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
2
کالیاری
Stadio Olimpico ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
لاتزیو
1 1
بولونا
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
1
1
بولونا
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
2 1
کروتونه
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
2
1
کروتونه
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:15
کیه وو
1 3
آث میلان
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
3
آث میلان
Stadio Renzo Barbera ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
پالرمو
1 4
تورینو
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
4
تورینو
هفته 9
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
سمپدوریا
2 1
جنوا
۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
2
1
جنوا
Stadio Giuseppe Meazza ۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
آث میلان
1 0
یوونتوس
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
1
0
یوونتوس
Dacia Arena ۲ آبان ۱۳۹۵ 14:00
اودینزه
3 1
پسکارا
۲ آبان ۱۳۹۵ 14:00
Dacia Arena
اودینزه
3
1
پسکارا
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
آتالانتا
2 1
اینترمیلان
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
اینترمیلان
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
3 5
فیورنتینا
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
3
5
فیورنتینا
Stadio Ezio Scida ۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کروتونه
1 2
ناپولی
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
2
ناپولی
Stadio Carlo Castellani ۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
امپولی
0 0
کیه وو
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
0
کیه وو
Stadio Olimpico Grande Torino ۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
تورینو
2 2
لاتزیو
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
2
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara ۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بولونا
1 1
ساسولو
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
1
1
ساسولو
Stadio Olimpico ۲ آبان ۱۳۹۵ 22:15
آ اس رم
4 1
پالرمو
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
4
1
پالرمو
هفته 10
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۴ آبان ۱۳۹۵ 22:15
جنوا
3 0
آث میلان
۴ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
0
آث میلان
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
کیه وو
1 1
بولونا
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
بولونا
Stadio Artemio Franchi ۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
فیورنتینا
1 1
کروتونه
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
1
کروتونه
Stadio Giuseppe Meazza ۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
اینترمیلان
2 1
تورینو
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
2
1
تورینو
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
4 1
سمپدوریا
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
4
1
سمپدوریا
Stadio Olimpico ۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
لاتزیو
4 1
کالیاری
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Olimpico
لاتزیو
4
1
کالیاری
Stadio San Paolo ۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
2 0
امپولی
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
2
0
امپولی
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
پسکارا
0 1
آتالانتا
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
1
آتالانتا
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
ساسولو
1 3
آ اس رم
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
ساسولو
1
3
آ اس رم
Stadio Renzo Barbera ۶ آبان ۱۳۹۵ 22:15
پالرمو
1 3
اودینزه
۶ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
3
اودینزه
هفته 11
Stadio Renato Dall'Ara ۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بولونا
0 1
فیورنتینا
۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
1
فیورنتینا
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2 1
ناپولی
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2
1
ناپولی
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۹ آبان ۱۳۹۵ 15:00
آتالانتا
3 0
جنوا
۹ آبان ۱۳۹۵ 15:00
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
0
جنوا
Stadio Giuseppe Meazza ۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
آث میلان
1 0
پسکارا
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
1
0
پسکارا
Stadio Ezio Scida ۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کروتونه
2 0
کیه وو
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
0
کیه وو
Stadio Carlo Castellani ۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
0 0
آ اس رم
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
0
آ اس رم
Stadio Olimpico ۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
2 1
ساسولو
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
2
1
ساسولو
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
سمپدوریا
1 0
اینترمیلان
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
1
0
اینترمیلان
Dacia Arena ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اودینزه
2 2
تورینو
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Dacia Arena
اودینزه
2
2
تورینو
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
کالیاری
2 1
پالرمو
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
کالیاری
2
1
پالرمو
هفته 12
Stadio Olimpico Grande Torino ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
تورینو
5 1
کالیاری
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
5
1
کالیاری
Stadio San Paolo ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
1 1
لاتزیو
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
1
1
لاتزیو
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 15:00
پسکارا
0 4
امپولی
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 15:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
4
امپولی
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کیه وو
1 2
یوونتوس
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
2
یوونتوس
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
1 1
اودینزه
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
1
اودینزه
Stadio Renzo Barbera ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
پالرمو
1 2
آث میلان
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
2
آث میلان
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
0 3
آتالانتا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
0
3
آتالانتا
Stadio Artemio Franchi ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
فیورنتینا
1 1
سمپدوریا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
1
سمپدوریا
Stadio Giuseppe Meazza ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اینترمیلان
3 0
کروتونه
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
0
کروتونه
Stadio Olimpico ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
3 0
بولونا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
0
بولونا
هفته 13
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کیه وو
1 0
کالیاری
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
0
کالیاری
Dacia Arena ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اودینزه
1 2
ناپولی
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Dacia Arena
اودینزه
1
2
ناپولی
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3 0
پسکارا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3
0
پسکارا
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:00
سمپدوریا
3 2
ساسولو
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:00
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
3
2
ساسولو
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
آتالانتا
2 1
آ اس رم
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
آ اس رم
Stadio Renato Dall'Ara ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بولونا
3 1
پالرمو
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
3
1
پالرمو
Stadio Ezio Scida ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کروتونه
0 2
تورینو
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
2
تورینو
Stadio Carlo Castellani ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
0 4
فیورنتینا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
4
فیورنتینا
Stadio Olimpico ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
3 1
جنوا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
3
1
جنوا
Stadio Giuseppe Meazza ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آث میلان
2 2
اینترمیلان
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
2
اینترمیلان
هفته 14
Stadio Olimpico Grande Torino ۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
تورینو
2 1
کیه وو
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
1
کیه وو
Stadio Carlo Castellani ۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
امپولی
1 4
آث میلان
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
4
آث میلان
Stadio Renzo Barbera ۷ آذر ۱۳۹۵ 15:00
پالرمو
0 1
لاتزیو
۷ آذر ۱۳۹۵ 15:00
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
1
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara ۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
بولونا
0 2
آتالانتا
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
2
آتالانتا
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
کالیاری
2 1
اودینزه
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
کالیاری
2
1
اودینزه
Stadio Ezio Scida ۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
کروتونه
1 1
سمپدوریا
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
سمپدوریا
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
3 1
یوونتوس
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
1
یوونتوس
Stadio Olimpico ۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
3 2
پسکارا
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
2
پسکارا
Stadio San Paolo ۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
ناپولی
1 1
ساسولو
۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stadio San Paolo
ناپولی
1
1
ساسولو
Stadio Giuseppe Meazza ۸ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اینترمیلان
4 2
فیورنتینا
۸ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
4
2
فیورنتینا
هفته 15
Stadio San Paolo ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
3 0
اینترمیلان
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
3
0
اینترمیلان
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3 1
آتالانتا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3
1
آتالانتا
Stadio Giuseppe Meazza ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 15:00
آث میلان
2 1
کروتونه
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 15:00
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
1
کروتونه
Stadio Olimpico ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
0 2
آ اس رم
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
0
2
آ اس رم
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
پسکارا
1 1
کالیاری
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
کالیاری
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
سمپدوریا
2 0
تورینو
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
2
0
تورینو
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
3 0
امپولی
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
3
0
امپولی
Stadio Artemio Franchi ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:15
فیورنتینا
2 1
پالرمو
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
2
1
پالرمو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
کیه وو
0 0
جنوا
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
0
0
جنوا
Dacia Arena ۱۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اودینزه
1 0
بولونا
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Dacia Arena
اودینزه
1
0
بولونا
هفته 16
Stadio Ezio Scida ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
کروتونه
2 1
پسکارا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
1
پسکارا
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
سمپدوریا
1 2
لاتزیو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
1
2
لاتزیو
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کالیاری
0 5
ناپولی
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کالیاری
0
5
ناپولی
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آتالانتا
1 3
اودینزه
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
3
اودینزه
Stadio Renato Dall'Ara ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
بولونا
0 0
امپولی
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
0
امپولی
Stadio Renzo Barbera ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
پالرمو
0 2
کیه وو
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
2
کیه وو
Stadio Olimpico Grande Torino ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
تورینو
1 3
یوونتوس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
3
یوونتوس
Stadio Giuseppe Meazza ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
2 0
جنوا
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
2
0
جنوا
Stadio Artemio Franchi ۲۲ آذر ۱۳۹۵ 21:30
فیورنتینا
2 1
ساسولو
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
2
1
ساسولو
Stadio Olimpico ۲۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
آ اس رم
1 0
آث میلان
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
1
0
آث میلان
هفته 17
Stadio Carlo Castellani ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
2 0
کالیاری
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
0
کالیاری
Stadio Giuseppe Meazza ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آث میلان
0 0
آتالانتا
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
0
آتالانتا
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
1 0
آ اس رم
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
1
0
آ اس رم
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 15:00
ساسولو
0 1
اینترمیلان
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 15:00
ساسولو
0
1
اینترمیلان
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
کیه وو
2 1
سمپدوریا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
سمپدوریا
Stadio San Paolo ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
ناپولی
5 3
تورینو
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio San Paolo
ناپولی
5
3
تورینو
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
پسکارا
0 3
بولونا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
3
بولونا
Dacia Arena ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
اودینزه
2 0
کروتونه
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
2
0
کروتونه
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
جنوا
3 4
پالرمو
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
4
پالرمو
Stadio Olimpico ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لاتزیو
3 1
فیورنتینا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Olimpico
لاتزیو
3
1
فیورنتینا
هفته 18
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۳۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آتالانتا
2 1
امپولی
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
امپولی
Stadio Giuseppe Meazza ۱ دی ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
3 0
لاتزیو
۱ دی ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
0
لاتزیو
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
کالیاری
4 3
ساسولو
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
کالیاری
4
3
ساسولو
Stadio Artemio Franchi ۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
فیورنتینا
3 3
ناپولی
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
3
3
ناپولی
Stadio Renzo Barbera ۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
پالرمو
1 1
پسکارا
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
1
پسکارا
Stadio Olimpico ۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
3 1
کیه وو
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
1
کیه وو
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
سمپدوریا
0 0
اودینزه
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
0
0
اودینزه
Stadio Olimpico Grande Torino ۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
تورینو
1 0
جنوا
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
0
جنوا
Stadio Ezio Scida ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کروتونه
0 2
یوونتوس
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
2
یوونتوس
Stadio Renato Dall'Ara ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
بولونا
0 1
آث میلان
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
1
آث میلان
هفته 19
Stadio Carlo Castellani ۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
امپولی
1 0
پالرمو
۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
0
پالرمو
Stadio San Paolo ۱۸ دی ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
2 1
سمپدوریا
۱۸ دی ۱۳۹۵ 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
2
1
سمپدوریا
Dacia Arena ۱۹ دی ۱۳۹۵ 15:00
اودینزه
1 2
اینترمیلان
۱۹ دی ۱۳۹۵ 15:00
Dacia Arena
اودینزه
1
2
اینترمیلان
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
کیه وو
1 4
آتالانتا
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
4
آتالانتا
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
0 1
آ اس رم
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
0
1
آ اس رم
Stadio Olimpico ۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
1 0
کروتونه
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
1
0
کروتونه
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
0 0
تورینو
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
0
0
تورینو
Stadio Giuseppe Meazza ۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
آث میلان
1 0
کالیاری
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
1
0
کالیاری
۱۹ دی ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3 0
بولونا
۱۹ دی ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3
0
بولونا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
پسکارا
1 2
فیورنتینا
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
2
فیورنتینا
هفته 20
Stadio Ezio Scida ۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
کروتونه
0 1
بولونا
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
1
بولونا
Stadio Giuseppe Meazza ۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
3 1
کیه وو
۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
1
کیه وو
۲۶ دی ۱۳۹۵ 15:00
کالیاری
4 1
جنوا
۲۶ دی ۱۳۹۵ 15:00
کالیاری
4
1
جنوا
Stadio Olimpico ۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
2 1
آتالانتا
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
2
1
آتالانتا
Stadio San Paolo ۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
ناپولی
3 1
پسکارا
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
Stadio San Paolo
ناپولی
3
1
پسکارا
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
سمپدوریا