سری آ ایتالیا

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stadio Olimpico 20 آگوست 2016 19:30
آ اس رم
4 0
اودینزه
20 آگوست 2016 19:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
4
0
اودینزه
20 آگوست 2016 22:15
یوونتوس
2 1
فیورنتینا
20 آگوست 2016 22:15
یوونتوس
2
1
فیورنتینا
Stadio Giuseppe Meazza 21 آگوست 2016 19:30
آث میلان
3 2
تورینو
21 آگوست 2016 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
3
2
تورینو
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 21 آگوست 2016 22:15
آتالانتا
3 4
لاتزیو
21 آگوست 2016 22:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
4
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara 21 آگوست 2016 22:15
بولونا
1 0
کروتونه
21 آگوست 2016 22:15
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
1
0
کروتونه
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 21 آگوست 2016 22:15
کیه وو
2 0
اینترمیلان
21 آگوست 2016 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
0
اینترمیلان
Stadio Carlo Castellani 21 آگوست 2016 22:15
امپولی
0 1
سمپدوریا
21 آگوست 2016 22:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
1
سمپدوریا
Stadio Comunale Luigi Ferraris 21 آگوست 2016 22:15
جنوا
3 1
کالیاری
21 آگوست 2016 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
1
کالیاری
Stadio Renzo Barbera 21 آگوست 2016 22:15
پالرمو
0 1
ساسولو
21 آگوست 2016 22:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
1
ساسولو
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 21 آگوست 2016 22:15
پسکارا
2 2
ناپولی
21 آگوست 2016 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
2
ناپولی
هفته 2
Stadio Olimpico 27 آگوست 2016 19:30
لاتزیو
0 1
یوونتوس
27 آگوست 2016 19:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
0
1
یوونتوس
Stadio San Paolo 27 آگوست 2016 22:15
ناپولی
4 2
آث میلان
27 آگوست 2016 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
4
2
آث میلان
Stadio Giuseppe Meazza 28 آگوست 2016 19:30
اینترمیلان
1 1
پالرمو
28 آگوست 2016 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
1
پالرمو
28 آگوست 2016 22:15
کالیاری
2 2
آ اس رم
28 آگوست 2016 22:15
کالیاری
2
2
آ اس رم
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 28 آگوست 2016 22:15
کروتونه
1 3
جنوا
28 آگوست 2016 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
کروتونه
1
3
جنوا
Stadio Artemio Franchi 28 آگوست 2016 22:15
فیورنتینا
1 0
کیه وو
28 آگوست 2016 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
0
کیه وو
Stadio Comunale Luigi Ferraris 28 آگوست 2016 22:15
سمپدوریا
2 1
آتالانتا
28 آگوست 2016 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
2
1
آتالانتا
28 آگوست 2016 22:15
ساسولو
0 3
پسکارا
28 آگوست 2016 22:15
ساسولو
0
3
پسکارا
Stadio Olimpico Grande Torino 28 آگوست 2016 22:15
تورینو
5 1
بولونا
28 آگوست 2016 22:15
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
5
1
بولونا
Dacia Arena 28 آگوست 2016 22:15
اودینزه
2 0
امپولی
28 آگوست 2016 22:15
Dacia Arena
اودینزه
2
0
امپولی
هفته 3
10 سپتامبر 2016 19:30
یوونتوس
3 1
ساسولو
10 سپتامبر 2016 19:30
یوونتوس
3
1
ساسولو
Stadio Renzo Barbera 10 سپتامبر 2016 22:15
پالرمو
0 3
ناپولی
10 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
3
ناپولی
Stadio Renato Dall'Ara 11 سپتامبر 2016 14:00
بولونا
2 1
کالیاری
11 سپتامبر 2016 14:00
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
2
1
کالیاری
Stadio Giuseppe Meazza 11 سپتامبر 2016 16:30
آث میلان
0 1
اودینزه
11 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
1
اودینزه
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 11 سپتامبر 2016 16:30
آتالانتا
2 1
تورینو
11 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
تورینو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 11 سپتامبر 2016 16:30
کیه وو
1 1
لاتزیو
11 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
لاتزیو
Stadio Olimpico 11 سپتامبر 2016 16:30
آ اس رم
3 2
سمپدوریا
11 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
2
سمپدوریا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 11 سپتامبر 2016 22:15
پسکارا
1 2
اینترمیلان
11 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
2
اینترمیلان
Stadio Carlo Castellani 12 سپتامبر 2016 22:15
امپولی
2 1
کروتونه
12 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
1
کروتونه
Stadio Comunale Luigi Ferraris 15 دسامبر 2016 22:30
جنوا
1 0
فیورنتینا
15 دسامبر 2016 22:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
0
فیورنتینا
هفته 4
Stadio Comunale Luigi Ferraris 16 سپتامبر 2016 22:15
سمپدوریا
0 1
آث میلان
16 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
0
1
آث میلان
Stadio Olimpico 17 سپتامبر 2016 19:30
لاتزیو
3 0
پسکارا
17 سپتامبر 2016 19:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
3
0
پسکارا
Stadio San Paolo 17 سپتامبر 2016 22:15
ناپولی
3 1
بولونا
17 سپتامبر 2016 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
3
1
بولونا
Dacia Arena 18 سپتامبر 2016 14:00
اودینزه
1 2
کیه وو
18 سپتامبر 2016 14:00
Dacia Arena
اودینزه
1
2
کیه وو
18 سپتامبر 2016 16:30
کالیاری
3 0
آتالانتا
18 سپتامبر 2016 16:30
کالیاری
3
0
آتالانتا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 18 سپتامبر 2016 16:30
کروتونه
1 1
پالرمو
18 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
کروتونه
1
1
پالرمو
18 سپتامبر 2016 16:30
ساسولو
2 0
جنوا
18 سپتامبر 2016 16:30
ساسولو
2
0
جنوا
Stadio Olimpico Grande Torino 18 سپتامبر 2016 16:30
تورینو
0 0
امپولی
18 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
0
0
امپولی
Stadio Giuseppe Meazza 18 سپتامبر 2016 19:30
اینترمیلان
2 1
یوونتوس
18 سپتامبر 2016 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
2
1
یوونتوس
Stadio Artemio Franchi 18 سپتامبر 2016 22:15
فیورنتینا
1 0
آ اس رم
18 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
0
آ اس رم
هفته 5
Stadio Giuseppe Meazza 20 سپتامبر 2016 22:15
آث میلان
2 0
لاتزیو
20 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
0
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara 21 سپتامبر 2016 20:00
بولونا
2 0
سمپدوریا
21 سپتامبر 2016 20:00
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
2
0
سمپدوریا
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 21 سپتامبر 2016 22:15
آتالانتا
0 1
پالرمو
21 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
0
1
پالرمو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 21 سپتامبر 2016 22:15
کیه وو
2 1
ساسولو
21 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
ساسولو
Stadio Carlo Castellani 21 سپتامبر 2016 22:15
امپولی
0 2
اینترمیلان
21 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
2
اینترمیلان
Stadio Comunale Luigi Ferraris 21 سپتامبر 2016 22:15
جنوا
0 0
ناپولی
21 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
0
0
ناپولی
21 سپتامبر 2016 22:15
یوونتوس
4 0
کالیاری
21 سپتامبر 2016 22:15
یوونتوس
4
0
کالیاری
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 21 سپتامبر 2016 22:15
پسکارا
0 0
تورینو
21 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
0
تورینو
Stadio Olimpico 21 سپتامبر 2016 22:15
آ اس رم
4 0
کروتونه
21 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
4
0
کروتونه
Dacia Arena 21 سپتامبر 2016 22:15
اودینزه
2 2
فیورنتینا
21 سپتامبر 2016 22:15
Dacia Arena
اودینزه
2
2
فیورنتینا
هفته 6
Stadio Renzo Barbera 24 سپتامبر 2016 19:30
پالرمو
0 1
یوونتوس
24 سپتامبر 2016 19:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
1
یوونتوس
Stadio San Paolo 24 سپتامبر 2016 22:15
ناپولی
2 0
کیه وو
24 سپتامبر 2016 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
2
0
کیه وو
Stadio Olimpico Grande Torino 25 سپتامبر 2016 14:00
تورینو
3 1
آ اس رم
25 سپتامبر 2016 14:00
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
3
1
آ اس رم
Stadio Comunale Luigi Ferraris 25 سپتامبر 2016 16:30
جنوا
1 1
پسکارا
25 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
1
پسکارا
Stadio Giuseppe Meazza 25 سپتامبر 2016 16:30
اینترمیلان
1 1
بولونا
25 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
1
بولونا
Stadio Olimpico 25 سپتامبر 2016 16:30
لاتزیو
2 0
امپولی
25 سپتامبر 2016 16:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
2
0
امپولی
25 سپتامبر 2016 16:30
ساسولو
1 0
اودینزه
25 سپتامبر 2016 16:30
ساسولو
1
0
اودینزه
Stadio Artemio Franchi 25 سپتامبر 2016 22:15
فیورنتینا
0 0
آث میلان
25 سپتامبر 2016 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
0
0
آث میلان
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 26 سپتامبر 2016 20:30
کروتونه
1 3
آتالانتا
26 سپتامبر 2016 20:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
کروتونه
1
3
آتالانتا
26 سپتامبر 2016 22:30
کالیاری
2 1
سمپدوریا
26 سپتامبر 2016 22:30
کالیاری
2
1
سمپدوریا
هفته 7
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 1 اکتبر 2016 19:30
پسکارا
0 2
کیه وو
1 اکتبر 2016 19:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
2
کیه وو
Dacia Arena 1 اکتبر 2016 22:15
اودینزه
0 3
لاتزیو
1 اکتبر 2016 22:15
Dacia Arena
اودینزه
0
3
لاتزیو
Stadio Carlo Castellani 2 اکتبر 2016 14:00
امپولی
0 3
یوونتوس
2 اکتبر 2016 14:00
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
3
یوونتوس
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 2 اکتبر 2016 16:30
آتالانتا
1 0
ناپولی
2 اکتبر 2016 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
0
ناپولی
Stadio Renato Dall'Ara 2 اکتبر 2016 16:30
بولونا
0 1
جنوا
2 اکتبر 2016 16:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
1
جنوا
2 اکتبر 2016 16:30
کالیاری
2 1
کروتونه
2 اکتبر 2016 16:30
کالیاری
2
1
کروتونه
Stadio Comunale Luigi Ferraris 2 اکتبر 2016 16:30
سمپدوریا
1 1
پالرمو
2 اکتبر 2016 16:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
1
1
پالرمو
Stadio Giuseppe Meazza 2 اکتبر 2016 19:30
آث میلان
4 3
ساسولو
2 اکتبر 2016 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
4
3
ساسولو
Stadio Olimpico Grande Torino 2 اکتبر 2016 19:30
تورینو
2 1
فیورنتینا
2 اکتبر 2016 19:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
1
فیورنتینا
Stadio Olimpico 2 اکتبر 2016 22:15
آ اس رم
2 1
اینترمیلان
2 اکتبر 2016 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
2
1
اینترمیلان
هفته 8
Stadio San Paolo 15 اکتبر 2016 16:30
ناپولی
1 3
آ اس رم
15 اکتبر 2016 16:30
Stadio San Paolo
ناپولی
1
3
آ اس رم
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 15 اکتبر 2016 19:30
پسکارا
1 1
سمپدوریا
15 اکتبر 2016 19:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
سمپدوریا
15 اکتبر 2016 22:15
یوونتوس
2 1
اودینزه
15 اکتبر 2016 22:15
یوونتوس
2
1
اودینزه
Stadio Artemio Franchi 16 اکتبر 2016 14:00
فیورنتینا
0 0
آتالانتا
16 اکتبر 2016 14:00
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
0
0
آتالانتا
Stadio Comunale Luigi Ferraris 16 اکتبر 2016 16:30
جنوا
0 0
امپولی
16 اکتبر 2016 16:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
0
0
امپولی
Stadio Giuseppe Meazza 16 اکتبر 2016 16:30
اینترمیلان
1 2
کالیاری
16 اکتبر 2016 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
2
کالیاری
Stadio Olimpico 16 اکتبر 2016 16:30
لاتزیو
1 1
بولونا
16 اکتبر 2016 16:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
1
1
بولونا
16 اکتبر 2016 16:30
ساسولو
2 1
کروتونه
16 اکتبر 2016 16:30
ساسولو
2
1
کروتونه
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 16 اکتبر 2016 22:15
کیه وو
1 3
آث میلان
16 اکتبر 2016 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
3
آث میلان
Stadio Renzo Barbera 17 اکتبر 2016 22:15
پالرمو
1 4
تورینو
17 اکتبر 2016 22:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
4
تورینو
هفته 9
Stadio Comunale Luigi Ferraris 22 اکتبر 2016 19:30
سمپدوریا
2 1
جنوا
22 اکتبر 2016 19:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
2
1
جنوا
Stadio Giuseppe Meazza 22 اکتبر 2016 22:15
آث میلان
1 0
یوونتوس
22 اکتبر 2016 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
1
0
یوونتوس
Dacia Arena 23 اکتبر 2016 14:00
اودینزه
3 1
پسکارا
23 اکتبر 2016 14:00
Dacia Arena
اودینزه
3
1
پسکارا
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 23 اکتبر 2016 16:30
آتالانتا
2 1
اینترمیلان
23 اکتبر 2016 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
اینترمیلان
23 اکتبر 2016 16:30
کالیاری
3 5
فیورنتینا
23 اکتبر 2016 16:30
کالیاری
3
5
فیورنتینا
Stadio Ezio Scida 23 اکتبر 2016 16:30
کروتونه
1 2
ناپولی
23 اکتبر 2016 16:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
2
ناپولی
Stadio Carlo Castellani 23 اکتبر 2016 16:30
امپولی
0 0
کیه وو
23 اکتبر 2016 16:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
0
کیه وو
Stadio Olimpico Grande Torino 23 اکتبر 2016 16:30
تورینو
2 2
لاتزیو
23 اکتبر 2016 16:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
2
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara 23 اکتبر 2016 19:30
بولونا
1 1
ساسولو
23 اکتبر 2016 19:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
1
1
ساسولو
Stadio Olimpico 23 اکتبر 2016 22:15
آ اس رم
4 1
پالرمو
23 اکتبر 2016 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
4
1
پالرمو
هفته 10
Stadio Comunale Luigi Ferraris 25 اکتبر 2016 22:15
جنوا
3 0
آث میلان
25 اکتبر 2016 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
0
آث میلان
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 26 اکتبر 2016 22:15
کیه وو
1 1
بولونا
26 اکتبر 2016 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
بولونا
Stadio Artemio Franchi 26 اکتبر 2016 22:15
فیورنتینا
1 1
کروتونه
26 اکتبر 2016 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
1
کروتونه
Stadio Giuseppe Meazza 26 اکتبر 2016 22:15
اینترمیلان
2 1
تورینو
26 اکتبر 2016 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
2
1
تورینو
26 اکتبر 2016 22:15
یوونتوس
4 1
سمپدوریا
26 اکتبر 2016 22:15
یوونتوس
4
1
سمپدوریا
Stadio Olimpico 26 اکتبر 2016 22:15
لاتزیو
4 1
کالیاری
26 اکتبر 2016 22:15
Stadio Olimpico
لاتزیو
4
1
کالیاری
Stadio San Paolo 26 اکتبر 2016 22:15
ناپولی
2 0
امپولی
26 اکتبر 2016 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
2
0
امپولی
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 26 اکتبر 2016 22:15
پسکارا
0 1
آتالانتا
26 اکتبر 2016 22:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
1
آتالانتا
26 اکتبر 2016 22:15
ساسولو
1 3
آ اس رم
26 اکتبر 2016 22:15
ساسولو
1
3
آ اس رم
Stadio Renzo Barbera 27 اکتبر 2016 22:15
پالرمو
1 3
اودینزه
27 اکتبر 2016 22:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
3
اودینزه
هفته 11
Stadio Renato Dall'Ara 29 اکتبر 2016 19:30
بولونا
0 1
فیورنتینا
29 اکتبر 2016 19:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
1
فیورنتینا
29 اکتبر 2016 22:15
یوونتوس
2 1
ناپولی
29 اکتبر 2016 22:15
یوونتوس
2
1
ناپولی
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 30 اکتبر 2016 15:00
آتالانتا
3 0
جنوا
30 اکتبر 2016 15:00
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
0
جنوا
Stadio Giuseppe Meazza 30 اکتبر 2016 17:30
آث میلان
1 0
پسکارا
30 اکتبر 2016 17:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
1
0
پسکارا
Stadio Ezio Scida 30 اکتبر 2016 17:30
کروتونه
2 0
کیه وو
30 اکتبر 2016 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
0
کیه وو
Stadio Carlo Castellani 30 اکتبر 2016 17:30
امپولی
0 0
آ اس رم
30 اکتبر 2016 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
0
آ اس رم
Stadio Olimpico 30 اکتبر 2016 17:30
لاتزیو
2 1
ساسولو
30 اکتبر 2016 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
2
1
ساسولو
Stadio Comunale Luigi Ferraris 30 اکتبر 2016 23:15
سمپدوریا
1 0
اینترمیلان
30 اکتبر 2016 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
1
0
اینترمیلان
Dacia Arena 31 اکتبر 2016 21:30
اودینزه
2 2
تورینو
31 اکتبر 2016 21:30
Dacia Arena
اودینزه
2
2
تورینو
31 اکتبر 2016 23:30
کالیاری
2 1
پالرمو
31 اکتبر 2016 23:30
کالیاری
2
1
پالرمو
هفته 12
Stadio Olimpico Grande Torino 5 نوامبر 2016 20:30
تورینو
5 1
کالیاری
5 نوامبر 2016 20:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
5
1
کالیاری
Stadio San Paolo 5 نوامبر 2016 23:15
ناپولی
1 1
لاتزیو
5 نوامبر 2016 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
1
1
لاتزیو
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 6 نوامبر 2016 15:00
پسکارا
0 4
امپولی
6 نوامبر 2016 15:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
4
امپولی
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 6 نوامبر 2016 17:30
کیه وو
1 2
یوونتوس
6 نوامبر 2016 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
2
یوونتوس
Stadio Comunale Luigi Ferraris 6 نوامبر 2016 17:30
جنوا
1 1
اودینزه
6 نوامبر 2016 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
1
اودینزه
Stadio Renzo Barbera 6 نوامبر 2016 17:30
پالرمو
1 2
آث میلان
6 نوامبر 2016 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
2
آث میلان
6 نوامبر 2016 17:30
ساسولو
0 3
آتالانتا
6 نوامبر 2016 17:30
ساسولو
0
3
آتالانتا
Stadio Artemio Franchi 6 نوامبر 2016 20:30
فیورنتینا
1 1
سمپدوریا
6 نوامبر 2016 20:30
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
1
سمپدوریا
Stadio Giuseppe Meazza 6 نوامبر 2016 20:30
اینترمیلان
3 0
کروتونه
6 نوامبر 2016 20:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
0
کروتونه
Stadio Olimpico 6 نوامبر 2016 23:15
آ اس رم
3 0
بولونا
6 نوامبر 2016 23:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
0
بولونا
هفته 13
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 19 نوامبر 2016 17:30
کیه وو
1 0
کالیاری
19 نوامبر 2016 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
0
کالیاری
Dacia Arena 19 نوامبر 2016 20:30
اودینزه
1 2
ناپولی
19 نوامبر 2016 20:30
Dacia Arena
اودینزه
1
2
ناپولی
19 نوامبر 2016 23:15
یوونتوس
3 0
پسکارا
19 نوامبر 2016 23:15
یوونتوس
3
0
پسکارا
Stadio Comunale Luigi Ferraris 20 نوامبر 2016 15:00
سمپدوریا
3 2
ساسولو
20 نوامبر 2016 15:00
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
3
2
ساسولو
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 20 نوامبر 2016 17:30
آتالانتا
2 1
آ اس رم
20 نوامبر 2016 17:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
آ اس رم
Stadio Renato Dall'Ara 20 نوامبر 2016 17:30
بولونا
3 1
پالرمو
20 نوامبر 2016 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
3
1
پالرمو
Stadio Ezio Scida 20 نوامبر 2016 17:30
کروتونه
0 2
تورینو
20 نوامبر 2016 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
2
تورینو
Stadio Carlo Castellani 20 نوامبر 2016 17:30
امپولی
0 4
فیورنتینا
20 نوامبر 2016 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
4
فیورنتینا
Stadio Olimpico 20 نوامبر 2016 17:30
لاتزیو
3 1
جنوا
20 نوامبر 2016 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
3
1
جنوا
Stadio Giuseppe Meazza 20 نوامبر 2016 23:15
آث میلان
2 2
اینترمیلان
20 نوامبر 2016 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
2
اینترمیلان
هفته 14
Stadio Olimpico Grande Torino 26 نوامبر 2016 20:30
تورینو
2 1
کیه وو
26 نوامبر 2016 20:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
1
کیه وو
Stadio Carlo Castellani 26 نوامبر 2016 23:15
امپولی
1 4
آث میلان
26 نوامبر 2016 23:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
4
آث میلان
Stadio Renzo Barbera 27 نوامبر 2016 15:00
پالرمو
0 1
لاتزیو
27 نوامبر 2016 15:00
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
1
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara 27 نوامبر 2016 17:30
بولونا
0 2
آتالانتا
27 نوامبر 2016 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
2
آتالانتا
27 نوامبر 2016 17:30
کالیاری
2 1
اودینزه
27 نوامبر 2016 17:30
کالیاری
2
1
اودینزه
Stadio Ezio Scida 27 نوامبر 2016 17:30
کروتونه
1 1
سمپدوریا
27 نوامبر 2016 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
سمپدوریا
Stadio Comunale Luigi Ferraris 27 نوامبر 2016 17:30
جنوا
3 1
یوونتوس
27 نوامبر 2016 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
1
یوونتوس
Stadio Olimpico 27 نوامبر 2016 23:15
آ اس رم
3 2
پسکارا
27 نوامبر 2016 23:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
2
پسکارا
Stadio San Paolo 28 نوامبر 2016 21:30
ناپولی
1 1
ساسولو
28 نوامبر 2016 21:30
Stadio San Paolo
ناپولی
1
1
ساسولو
Stadio Giuseppe Meazza 28 نوامبر 2016 23:30
اینترمیلان
4 2
فیورنتینا
28 نوامبر 2016 23:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
4
2
فیورنتینا
هفته 15
Stadio San Paolo 2 دسامبر 2016 23:15
ناپولی
3 0
اینترمیلان
2 دسامبر 2016 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
3
0
اینترمیلان
3 دسامبر 2016 23:15
یوونتوس
3 1
آتالانتا
3 دسامبر 2016 23:15
یوونتوس
3
1
آتالانتا
Stadio Giuseppe Meazza 4 دسامبر 2016 15:00
آث میلان
2 1
کروتونه
4 دسامبر 2016 15:00
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
1
کروتونه
Stadio Olimpico 4 دسامبر 2016 17:30
لاتزیو
0 2
آ اس رم
4 دسامبر 2016 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
0
2
آ اس رم
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 4 دسامبر 2016 17:30
پسکارا
1 1
کالیاری
4 دسامبر 2016 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
کالیاری
Stadio Comunale Luigi Ferraris 4 دسامبر 2016 17:30
سمپدوریا
2 0
تورینو
4 دسامبر 2016 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
2
0
تورینو
4 دسامبر 2016 17:30
ساسولو
3 0
امپولی
4 دسامبر 2016 17:30
ساسولو
3
0
امپولی
Stadio Artemio Franchi 4 دسامبر 2016 23:15
فیورنتینا
2 1
پالرمو
4 دسامبر 2016 23:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
2
1
پالرمو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 5 دسامبر 2016 21:30
کیه وو
0 0
جنوا
5 دسامبر 2016 21:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
0
0
جنوا
Dacia Arena 5 دسامبر 2016 23:30
اودینزه
1 0
بولونا
5 دسامبر 2016 23:30
Dacia Arena
اودینزه
1
0
بولونا
هفته 16
Stadio Ezio Scida 10 دسامبر 2016 20:30
کروتونه
2 1
پسکارا
10 دسامبر 2016 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
1
پسکارا
Stadio Comunale Luigi Ferraris 10 دسامبر 2016 23:15
سمپدوریا
1 2
لاتزیو
10 دسامبر 2016 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
1
2
لاتزیو
11 دسامبر 2016 15:00
کالیاری
0 5
ناپولی
11 دسامبر 2016 15:00
کالیاری
0
5
ناپولی
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 11 دسامبر 2016 17:30
آتالانتا
1 3
اودینزه
11 دسامبر 2016 17:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
3
اودینزه
Stadio Renato Dall'Ara 11 دسامبر 2016 17:30
بولونا
0 0
امپولی
11 دسامبر 2016 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
0
امپولی
Stadio Renzo Barbera 11 دسامبر 2016 17:30
پالرمو
0 2
کیه وو
11 دسامبر 2016 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
2
کیه وو
Stadio Olimpico Grande Torino 11 دسامبر 2016 17:30
تورینو
1 3
یوونتوس
11 دسامبر 2016 17:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
3
یوونتوس
Stadio Giuseppe Meazza 11 دسامبر 2016 23:15
اینترمیلان
2 0
جنوا
11 دسامبر 2016 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
2
0
جنوا
Stadio Artemio Franchi 12 دسامبر 2016 21:30
فیورنتینا
2 1
ساسولو
12 دسامبر 2016 21:30
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
2
1
ساسولو
Stadio Olimpico 12 دسامبر 2016 23:30
آ اس رم
1 0
آث میلان
12 دسامبر 2016 23:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
1
0
آث میلان
هفته 17
Stadio Carlo Castellani 17 دسامبر 2016 17:30
امپولی
2 0
کالیاری
17 دسامبر 2016 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
0
کالیاری
Stadio Giuseppe Meazza 17 دسامبر 2016 20:30
آث میلان
0 0
آتالانتا
17 دسامبر 2016 20:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
0
آتالانتا
17 دسامبر 2016 23:15
یوونتوس
1 0
آ اس رم
17 دسامبر 2016 23:15
یوونتوس
1
0
آ اس رم
18 دسامبر 2016 15:00
ساسولو
0 1
اینترمیلان
18 دسامبر 2016 15:00
ساسولو
0
1
اینترمیلان
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 18 دسامبر 2016 17:30
کیه وو
2 1
سمپدوریا
18 دسامبر 2016 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
سمپدوریا
Stadio San Paolo 18 دسامبر 2016 17:30
ناپولی
5 3
تورینو
18 دسامبر 2016 17:30
Stadio San Paolo
ناپولی
5
3
تورینو
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 18 دسامبر 2016 17:30
پسکارا
0 3
بولونا
18 دسامبر 2016 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
3
بولونا
Dacia Arena 18 دسامبر 2016 17:30
اودینزه
2 0
کروتونه
18 دسامبر 2016 17:30
Dacia Arena
اودینزه
2
0
کروتونه
Stadio Comunale Luigi Ferraris 18 دسامبر 2016 23:15
جنوا
3 4
پالرمو
18 دسامبر 2016 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
4
پالرمو
Stadio Olimpico 18 دسامبر 2016 23:15
لاتزیو
3 1
فیورنتینا
18 دسامبر 2016 23:15
Stadio Olimpico
لاتزیو
3
1
فیورنتینا
هفته 18
Stadio Atleti Azzurri d'Italia 20 دسامبر 2016 23:15
آتالانتا
2 1
امپولی
20 دسامبر 2016 23:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
امپولی
Stadio Giuseppe Meazza 21 دسامبر 2016 23:15
اینترمیلان
3 0
لاتزیو
21 دسامبر 2016 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
0
لاتزیو
22 دسامبر 2016 23:15
کالیاری
4 3
ساسولو
22 دسامبر 2016 23:15
کالیاری
4
3
ساسولو
Stadio Artemio Franchi 22 دسامبر 2016 23:15
فیورنتینا
3 3
ناپولی
22 دسامبر 2016 23:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
3
3
ناپولی
Stadio Renzo Barbera 22 دسامبر 2016 23:15
پالرمو
1 1
پسکارا
22 دسامبر 2016 23:15
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
1
پسکارا
Stadio Olimpico 22 دسامبر 2016 23:15
آ اس رم
3 1
کیه وو
22 دسامبر 2016 23:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
1
کیه وو
Stadio Comunale Luigi Ferraris 22 دسامبر 2016 23:15
سمپدوریا
0 0
اودینزه
22 دسامبر 2016 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
0
0
اودینزه
Stadio Olimpico Grande Torino 22 دسامبر 2016 23:15
تورینو
1 0
جنوا
22 دسامبر 2016 23:15
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
0
جنوا
Stadio Ezio Scida 8 فوریه 2017 20:30
کروتونه
0 2
یوونتوس
8 فوریه 2017 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
2
یوونتوس
Stadio Renato Dall'Ara 8 فوریه 2017 23:15
بولونا
0 1
آث میلان
8 فوریه 2017 23:15
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
1
آث میلان
هفته 19
Stadio Carlo Castellani 7 ژانویه 2017 20:30
امپولی
1 0
پالرمو
7 ژانویه 2017 20:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
0
پالرمو
Stadio San Paolo 7 ژانویه 2017 23:15
ناپولی
2 1
سمپدوریا
7 ژانویه 2017 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
2
1
سمپدوریا
Dacia Arena 8 ژانویه 2017 15:00
اودینزه
1 2
اینترمیلان
8 ژانویه 2017 15:00
Dacia Arena
اودینزه
1
2
اینترمیلان
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 8 ژانویه 2017 17:30
کیه وو
1 4
آتالانتا
8 ژانویه 2017 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
4
آتالانتا
Stadio Comunale Luigi Ferraris 8 ژانویه 2017 17:30
جنوا
0 1
آ اس رم
8 ژانویه 2017 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
0
1
آ اس رم
Stadio Olimpico 8 ژانویه 2017 17:30
لاتزیو
1 0
کروتونه
8 ژانویه 2017 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
1
0
کروتونه
8 ژانویه 2017 17:30
ساسولو
0 0
تورینو
8 ژانویه 2017 17:30
ساسولو
0
0
تورینو
Stadio Giuseppe Meazza 8 ژانویه 2017 20:30
آث میلان
1 0
کالیاری
8 ژانویه 2017 20:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
1
0
کالیاری
8 ژانویه 2017 23:15
یوونتوس
3 0
بولونا
8 ژانویه 2017 23:15
یوونتوس
3
0
بولونا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia 1 فوریه 2017 23:15
پسکارا
1 2
فیورنتینا
1 فوریه 2017 23:15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
2
فیورنتینا
هفته 20
Stadio Ezio Scida 14 ژانویه 2017 20:30
کروتونه
0 1
بولونا
14 ژانویه 2017 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
1
بولونا
Stadio Giuseppe Meazza 14 ژانویه 2017 23:15
اینترمیلان
3 1
کیه وو
14 ژانویه 2017 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
1
کیه وو
15 ژانویه 2017 15:00
کالیاری
4 1
جنوا
15 ژانویه 2017 15:00
کالیاری
4
1
جنوا
Stadio Olimpico 15 ژانویه 2017 17:30
لاتزیو
2 1
آتالانتا
15 ژانویه 2017 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
2
1
آتالانتا
Stadio San Paolo 15 ژانویه 2017 17:30
ناپولی
3 1
پسکارا
15 ژانویه 2017 17:30
Stadio San Paolo
ناپولی
3
1
پسکارا
Stadio Comunale Luigi Ferraris 15 ژانویه 2017 17:30
سمپدوریا
0 0
امپولی
15 ژانویه 2017 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
0
0
امپولی
15 ژانویه 2017 17:30
ساسولو
4 1
پالرمو
15 ژانویه 2017 17:30