جمعه, فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
آ اس رم
4
4 0
اودینزه
0
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2
2 1
فیورنتینا
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
میلان
3
3 2
تورینو
2
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آتلانتا
3
3 4
لاتزیو
4
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
بولونا
1
1 0
Crotone
0
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Chievo
2
2 0
اینترمیلان
0
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
امپولی
0
0 1
سمپدوریا
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
جنوا
3
3 1
کالیاری
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Palermo
0
0 1
ساسولو
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Pescara
2
2 2
ناپولی
2
هفته 2
۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
لاتزیو
0
0 1
یوونتوس
1
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
4
4 2
میلان
2
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اینترمیلان
1
1 1
Palermo
1
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
کالیاری
2
2 2
آ اس رم
2
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Crotone
1
1 3
جنوا
3
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
فیورنتینا
1
1 0
Chievo
0
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
سمپدوریا
2
2 1
آتلانتا
1
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ساسولو
0
0 3
Pescara
3
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
تورینو
5
5 1
بولونا
1
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
اودینزه
2
2 0
امپولی
0
هفته 3
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
یوونتوس
3
3 1
ساسولو
1
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Palermo
0
0 3
ناپولی
3
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 14:00
بولونا
2
2 1
کالیاری
1
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
میلان
0
0 1
اودینزه
1
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
آتلانتا
2
2 1
تورینو
1
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Chievo
1
1 1
لاتزیو
1
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
آ اس رم
3
3 2
سمپدوریا
2
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Pescara
1
1 2
اینترمیلان
2
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
امپولی
2
2 1
Crotone
1
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 22:30
جنوا
1
1 0
فیورنتینا
0
هفته 4
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
سمپدوریا
0
0 1
میلان
1
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
لاتزیو
3
3 0
Pescara
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
3
3 1
بولونا
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 14:00
اودینزه
1
1 2
Chievo
2
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
3
3 0
آتلانتا
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Crotone
1
1 1
Palermo
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
2
2 0
جنوا
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
تورینو
0
0 0
امپولی
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اینترمیلان
2
2 1
یوونتوس
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
فیورنتینا
1
1 0
آ اس رم
0
هفته 5
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
میلان
2
2 0
لاتزیو
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
بولونا
2
2 0
سمپدوریا
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
آتلانتا
0
0 1
Palermo
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Chievo
2
2 1
ساسولو
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
امپولی
0
0 2
اینترمیلان
2
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
جنوا
0
0 0
ناپولی
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
4
4 0
کالیاری
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Pescara
0
0 0
تورینو
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
آ اس رم
4
4 0
Crotone
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
اودینزه
2
2 2
فیورنتینا
2
هفته 6
۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Palermo
0
0 1
یوونتوس
1
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
2
2 0
Chievo
0
۴ مهر ۱۳۹۵ 14:00
تورینو
3
3 1
آ اس رم
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
جنوا
1
1 1
Pescara
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
اینترمیلان
1
1 1
بولونا
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
لاتزیو
2
2 0
امپولی
0
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
1
1 0
اودینزه
0
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
فیورنتینا
0
0 0
میلان
0
۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Crotone
1
1 3
آتلانتا
3
۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کالیاری
2
2 1
سمپدوریا
1
هفته 7
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Pescara
0
0 2
Chievo
2
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
اودینزه
0
0 3
لاتزیو
3
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 14:00
امپولی
0
0 3
یوونتوس
3
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
آتلانتا
1
1 0
ناپولی
0
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
بولونا
0
0 1
جنوا
1
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
2
2 1
Crotone
1
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
سمپدوریا
1
1 1
Palermo
1
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
میلان
4
4 3
ساسولو
3
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
تورینو
2
2 1
فیورنتینا
1
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آ اس رم
2
2 1
اینترمیلان
1
هفته 8
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
ناپولی
1
1 3
آ اس رم
3
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Pescara
1
1 1
سمپدوریا
1
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2
2 1
اودینزه
1
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 14:00
فیورنتینا
0
0 0
آتلانتا
0
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
جنوا
0
0 0
امپولی
0
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
اینترمیلان
1
1 2
کالیاری
2
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
لاتزیو
1
1 1
بولونا
1
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
ساسولو
2
2 1
Crotone
1
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Chievo
1
1 3
میلان
3
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Palermo
1
1 4
تورینو
4
هفته 9
۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
سمپدوریا
2
2 1
جنوا
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
میلان
1
1 0
یوونتوس
0
۲ آبان ۱۳۹۵ 14:00
اودینزه
3
3 1
Pescara
1
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
آتلانتا
2
2 1
اینترمیلان
1
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کالیاری
3
3 5
فیورنتینا
5
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Crotone
1
1 2
ناپولی
2
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
امپولی
0
0 0
Chievo
0
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
تورینو
2
2 2
لاتزیو
2
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بولونا
1
1 1
ساسولو
1
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:15
آ اس رم
4
4 1
Palermo
1
هفته 10
۴ آبان ۱۳۹۵ 22:15
جنوا
3
3 0
میلان
0
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Chievo
1
1 1
بولونا
1
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
فیورنتینا
1
1 1
Crotone
1
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
اینترمیلان
2
2 1
تورینو
1
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
4
4 1
سمپدوریا
1
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
لاتزیو
4
4 1
کالیاری
1
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
2
2 0
امپولی
0
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Pescara
0
0 1
آتلانتا
1
۵ آبان ۱۳۹۵ 22:15
ساسولو
1
1 3
آ اس رم
3
۶ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Palermo
1
1 3
اودینزه
3
هفته 11
۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بولونا
0
0 1
فیورنتینا
1
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
2
2 1
ناپولی
1
۹ آبان ۱۳۹۵ 15:00
آتلانتا
3
3 0
جنوا
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
میلان
1
1 0
Pescara
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Crotone
2
2 0
Chievo
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
0
0 0
آ اس رم
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
2
2 1
ساسولو
1
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
سمپدوریا
1
1 0
اینترمیلان
0
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اودینزه
2
2 2
تورینو
2
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
کالیاری
2
2 1
Palermo
1
هفته 12
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
تورینو
5
5 1
کالیاری
1
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
1
1 1
لاتزیو
1
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 15:00
Pescara
0
0 4
امپولی
4
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Chievo
1
1 2
یوونتوس
2
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
1
1 1
اودینزه
1
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Palermo
1
1 2
میلان
2
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
0
0 3
آتلانتا
3
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
فیورنتینا
1
1 1
سمپدوریا
1
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اینترمیلان
3
3 0
Crotone
0
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
3
3 0
بولونا
0
هفته 13
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Chievo
1
1 0
کالیاری
0
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اودینزه
1
1 2
ناپولی
2
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3
3 0
Pescara
0
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:00
سمپدوریا
3
3 2
ساسولو
2
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
آتلانتا
2
2 1
آ اس رم
1
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بولونا
3
3 1
Palermo
1
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Crotone
0
0 2
تورینو
2
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
0
0 4
فیورنتینا
4
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
3
3 1
جنوا
1
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:15
میلان
2
2 2
اینترمیلان
2
هفته 14
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
تورینو
2
2 1
Chievo
1
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
امپولی
1
1 4
میلان
4
۷ آذر ۱۳۹۵ 15:00
Palermo
0
0 1
لاتزیو
1
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
بولونا
0
0 2
آتلانتا
2
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
کالیاری
2
2 1
اودینزه
1
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Crotone
1
1 1
سمپدوریا
1
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
3
3 1
یوونتوس
1
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
3
3 2
Pescara
2
۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
ناپولی
1
1 1
ساسولو
1
۸ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اینترمیلان
4
4 2
فیورنتینا
2
هفته 15
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
3
3 0
اینترمیلان
0
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3
3 1
آتلانتا
1
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 15:00
میلان
2
2 1
Crotone
1
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
0
0 2
آ اس رم
2
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Pescara
1
1 1
کالیاری
1
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
سمپدوریا
2
2 0
تورینو
0
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
3
3 0
امپولی
0
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:15
فیورنتینا
2
2 1
Palermo
1
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Chievo
0
0 0
جنوا
0
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اودینزه
1
1 0
بولونا
0
هفته 16
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Crotone
2
2 1
Pescara
1
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
سمپدوریا
1
1 2
لاتزیو
2
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کالیاری
0
0 5
ناپولی
5
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آتلانتا
1
1 3
اودینزه
3
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
بولونا
0
0 0
امپولی
0
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Palermo
0
0 2
Chievo
2
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
تورینو
1
1 3
یوونتوس
3
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
2
2 0
جنوا
0
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 21:30
فیورنتینا
2
2 1
ساسولو
1
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
آ اس رم
1
1 0
میلان
0
هفته 17
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
2
2 0
کالیاری
0
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
میلان
0
0 0
آتلانتا
0
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
1
1 0
آ اس رم
0
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 15:00
ساسولو
0
0 1
اینترمیلان
1
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Chievo
2
2 1
سمپدوریا
1
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
ناپولی
5
5 3
تورینو
3
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Pescara
0
0 3
بولونا
3
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
اودینزه
2
2 0
Crotone
0
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
جنوا
3
3 4
Palermo
4
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لاتزیو
3
3 1
فیورنتینا
1
هفته 18
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آتلانتا
2
2 1
امپولی
1
۱ دی ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
3
3 0
لاتزیو
0
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
کالیاری
4
4 3
ساسولو
3
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
فیورنتینا
3
3 3
ناپولی
3
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
Palermo
1
1 1
Pescara
1
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
3
3 1
Chievo
1
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
سمپدوریا
0
0 0
اودینزه
0
۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
تورینو
1
1 0
جنوا
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Crotone
0
0 2
یوونتوس
2
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
بولونا
0
0 1
میلان
1
هفته 19
۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
امپولی
1
1 0
Palermo
0
۱۸ دی ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
2
2 1
سمپدوریا
1
۱۹ دی ۱۳۹۵ 15:00
اودینزه
1
1 2
اینترمیلان
2
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
Chievo
1
1 4
آتلانتا
4
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
0
0 1
آ اس رم
1
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
1
1 0
Crotone
0
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
0
0 0
تورینو
0
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
میلان
1
1 0
کالیاری
0
۱۹ دی ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3
3 0
بولونا
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Pescara
1
1 2
فیورنتینا
2
هفته 20
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
Crotone
0
0 1
بولونا
1
۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
3
3 1
Chievo
1
۲۶ دی ۱۳۹۵ 15:00
کالیاری
4
4 1
جنوا
1
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
2
2 1
آتلانتا
1
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
ناپولی
3
3 1
Pescara
1
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
سمپدوریا
0
0 0
امپولی
0
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
4
4 1
Palermo
1
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
اودینزه
0
0 1
آ اس رم
1
۲۶ دی ۱۳۹۵ 23:15
فیورنتینا
2
2 1
یوونتوس
1
۲۷ دی ۱۳۹۵ 23:15
تورینو
2
2 2
میلان
2
هفته 21
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Chievo
0
0 3
فیورنتینا
3
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
میلان
1
1 2
ناپولی
2
۳ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
یوونتوس
2
2 0
لاتزیو
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
بولونا
2
2 0
تورینو
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
1
1 0
اودینزه
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
2
2 2
Crotone
2
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
Palermo
0
0 1
اینترمیلان
1
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
Pescara
1
1 3
ساسولو
3
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آتلانتا
1
1 0
سمپدوریا
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
1
1 0
کالیاری
0
هفته 22
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
لاتزیو
0
0 1
Chievo
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
3
3 0
Pescara
0
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
تورینو
1
1 1
آتلانتا
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
کالیاری
1
1 1
بولونا
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
Crotone
4
4 1
امپولی
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
فیورنتینا
3
3 3
جنوا
3
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
سمپدوریا
3
3 2
آ اس رم
2
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
0
0 2
یوونتوس
2
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
اودینزه
2
2 1
میلان
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
1
1 1
Palermo
1
هفته 23
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
بولونا
1
1 7
ناپولی
7
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
میلان
0
0 1
سمپدوریا
1
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
آتلانتا
2
2 0
کالیاری
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
Chievo
0
0 0
اودینزه
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
1
1 1
تورینو
1
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
0
0 1
ساسولو
1
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
Pescara
2
2 6
لاتزیو
6
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Palermo
1
1 0
Crotone
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
1
1 0
اینترمیلان
0
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
4
4 0
فیورنتینا
0
هفته 24
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
2
2 0
جنوا
0
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
فیورنتینا
3
3 0
اودینزه
0
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
Crotone
0
0 2
آ اس رم
2
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
اینترمیلان
2
2 0
امپولی
0
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
Palermo
1
1 3
آتلانتا
3
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
1
1 3
Chievo
3
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
تورینو
5
5 3
Pescara
3
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
سمپدوریا
3
3 1
بولونا
1
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
کالیاری
0
0 2
یوونتوس
2
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
لاتزیو
1
1 1
میلان
1
هفته 25
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
4
4 1
Palermo
1
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آتلانتا
1
1 0
Crotone
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
امپولی
1
1 2
لاتزیو
2
۱ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
بولونا
0
0 1
اینترمیلان
1
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Chievo
1
1 3
ناپولی
3
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Pescara
5
5 0
جنوا
0
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
سمپدوریا
1
1 1
کالیاری
1
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
اودینزه
1
1 2
ساسولو
2
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
آ اس رم
4
4 1
تورینو
1
۱ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
میلان
2
2 1
فیورنتینا
1
هفته 26
۷ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ناپولی
0
0 2
آتلانتا
2
۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
2
2 0
امپولی
0
۸ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
Palermo
1
1 1
سمپدوریا
1
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Chievo
2
2 0
Pescara
0
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Crotone
1
1 2
کالیاری
2
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
جنوا
1
1 1
بولونا
1
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
لاتزیو
1
1 0
اودینزه
0
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
ساسولو
0
0 1
میلان
1
۸ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
1
1 3
آ اس رم
3
۹ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
فیورنتینا
2
2 2
تورینو
2
هفته 27
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
آ اس رم
1
1 2
ناپولی
2
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
سمپدوریا
3
3 1
Pescara
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
میلان
3
3 1
Chievo
1
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
آتلانتا
0
0 0
فیورنتینا
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
کالیاری
1
1 5
اینترمیلان
5
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Crotone
0
0 0
ساسولو
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
0
0 2
جنوا
2
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
تورینو
3
3 1
Palermo
1
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
اودینزه
1
1 1
یوونتوس
1
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
بولونا
0
0 2
لاتزیو
2
هفته 28
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
2
2 1
میلان
1
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
جنوا
0
0 1
سمپدوریا
1
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
ساسولو
0
0 1
بولونا
1
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Chievo
4
4 0
امپولی
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
فیورنتینا
1
1 0
کالیاری
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
اینترمیلان
7
7 1
آتلانتا
1
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
ناپولی
3
3 0
Crotone
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Pescara
1
1 3
اودینزه
3
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
Palermo
0
0 3
آ اس رم
3
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
لاتزیو
3
3 1
تورینو
1
هفته 29
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
تورینو
2
2 2
اینترمیلان
2
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
میلان
1
1 0
جنوا
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
امپولی
2
2 3
ناپولی
3
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
آتلانتا
3
3 0
Pescara
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
بولونا
4
4 1
Chievo
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
کالیاری
0
0 0
لاتزیو
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Crotone
0
0 1
فیورنتینا
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
سمپدوریا
0
0 1
یوونتوس
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
اودینزه
4
4 1
Palermo
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
آ اس رم
3
3 1
ساسولو
1
هفته 30
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
ساسولو
1
1 2
لاتزیو
2
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
2
2 0
امپولی
0
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 14:00
تورینو
2
2 2
اودینزه
2
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
Chievo
1
1 2
Crotone
2
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
فیورنتینا
1
1 0
بولونا
0
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
جنوا
0
0 5
آتلانتا
5
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
Palermo
1
1 3
کالیاری
3
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
Pescara
1
1 1
میلان
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
ناپولی
1
1 1
یوونتوس
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
اینترمیلان
1
1 2
سمپدوریا
2
هفته 31
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
امپولی
1
1 1
Pescara
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
آتلانتا
1
1 1
ساسولو
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
2
2 0
Chievo
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 14:00
سمپدوریا
2
2 2
فیورنتینا
2
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
میلان
4
4 0
Palermo
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
بولونا
0
0 3
آ اس رم
3
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
2
2 3
تورینو
3
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
Crotone
2
2 1
اینترمیلان
1
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
اودینزه
3
3 0
جنوا
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
لاتزیو
0
0 3
ناپولی
3
هفته 32
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 14:00
اینترمیلان
2
2 2
میلان
2
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
4
4 0
Chievo
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
فیورنتینا
1
1 2
امپولی
2
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
جنوا
2
2 2
لاتزیو
2
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
Palermo
0
0 0
بولونا
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
Pescara
0
0 2
یوونتوس
2
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
آ اس رم
1
1 1
آتلانتا
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
تورینو
1
1 1
Crotone
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 19:30
ساسولو
2
2 1
سمپدوریا
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
ناپولی
3
3 0
اودینزه
0
هفته 33
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
آتلانتا
3
3 2
بولونا
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
فیورنتینا
5
5 4
اینترمیلان
4
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 14:00
ساسولو
2
2 2
ناپولی
2
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
میلان
1
1 2
امپولی
2
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
Chievo
1
1 3
تورینو
3
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
لاتزیو
6
6 2
Palermo
2
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
سمپدوریا
1
1 2
Crotone
2
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
اودینزه
2
2 1
کالیاری
1
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
4
4 0
جنوا
0
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
Pescara
1
1 4
آ اس رم
4
هفته 34
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
آتلانتا
2
2 2
یوونتوس
2
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
تورینو
1
1 1
سمپدوریا
1
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 14:00
آ اس رم
1
1 3
لاتزیو
3
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
بولونا
4
4 0
اودینزه
0
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
1
1 0
Pescara
0
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
Crotone
1
1 1
میلان
1
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
امپولی
1
1 3
ساسولو
3
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
جنوا
1
1 2
Chievo
2
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
Palermo
2
2 0
فیورنتینا
0
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
اینترمیلان
0
0 1
ناپولی
1
هفته 35
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
ناپولی
3
3 1
کالیاری
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
1
1 1
تورینو
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 14:00
اودینزه
1
1 1
آتلانتا
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
Chievo
1
1 1
Palermo
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
امپولی
3
3 1
بولونا
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
جنوا
1
1 0
اینترمیلان
0
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
لاتزیو
7
7 3
سمپدوریا
3
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
Pescara
0
0 1
Crotone
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
ساسولو
2
2 2
فیورنتینا
2
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
میلان
1
1 4
آ اس رم
4
هفته 36
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
فیورنتینا
3
3 2
لاتزیو
2
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
آتلانتا
1
1 1
میلان
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 14:00
اینترمیلان
1
1 2
ساسولو
2
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
بولونا
3
3 1
Pescara
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
3
3 2
امپولی
2
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
Crotone
1
1 0
اودینزه
0
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
Palermo
1
1 0
جنوا
0
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
سمپدوریا
1
1 1
Chievo
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
تورینو
0
0 5
ناپولی
5
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
3
3 1
یوونتوس
1
هفته 37
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:30
Chievo
3
3 5
آ اس رم
5
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
ناپولی
4
4 1
فیورنتینا
1
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
میلان
3
3 0
بولونا
0
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
امپولی
0
0 1
آتلانتا
1
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
جنوا
2
2 1
تورینو
1
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
یوونتوس
3
3 0
Crotone
0
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
ساسولو
6
6 2
کالیاری
2
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
اودینزه
1
1 1
سمپدوریا
1
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
لاتزیو
1
1 3
اینترمیلان
3
۱ خرداد ۱۳۹۶ 22:15
Pescara
2
2 0
Palermo
0
هفته 38
۶ خرداد ۱۳۹۶ 19:30
آتلانتا
1
1 0
Chievo
0
۶ خرداد ۱۳۹۶ 19:30
بولونا
1
1