سری آ ایتالیا

2018-2019
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
باشگاه
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م م ش م ش
28
6
4
70
30
40
90
2
پ پ پ پ ش
24
7
7
74
36
38
79
3
پ پ پ م پ
20
9
9
77
46
31
69
4
م م پ ش پ
20
9
9
57
33
24
69
5
ش پ پ پ پ
19
11
8
55
36
19
68
6
پ م پ م پ
18
12
8
66
48
18
66
7
پ م پ ش پ
16
15
7
52
37
15
63
8
پ ش پ م ش
17
8
13
56
46
10
59
9
ش م ش م پ
15
8
15
60
51
9
53
10
پ ش پ م پ
11
11
16
48
56
-8
44
11
پ م ش م ش
9
16
13
53
60
-7
43
12
ش م پ پ پ
11
10
17
39
53
-14
43
13
م پ ش ش ش
11
9
18
44
56
-12
42
14
م م ش پ ش
10
11
17
41
61
-20
41
15
ش ش ش م ش
10
11
17
36
54
-18
41
16
ش ش ش ش م
8
17
13
47
45
2
41
17
م م ش م م
8
14
16
39
57
-18
38
18
ش پ پ پ ش
10
8
20
51
70
-19
38
19
ش م ش ش م
5
10
23
29
69
-40
25
20
م ش ش م م
2
14
22
25
75
-50
20
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
یوونتوس
ناپولی
آتالانتا
اینترمیلان
آث میلان
آ اس رم
تورینو
لاتزیو
سمپدوریا
بولونا
ساسولو
اودینزه
اسپال
پارما
کالیاری
فیورنتینا
جنوا
امپولی
فروزینونه
کیه وو
1یوونتوس 3–1 1–1 1–0 2–1 1–0 1–1 2–0 2–1 2–0 2–1 4–1 2–0 3–3 3–1 2–1 1–1 1–0 3–0 3–0
2ناپولی 1–2 1–2 4–1 3–2 1–1 0–0 2–1 3–0 3–2 2–0 4–2 1–0 3–0 2–1 1–0 1–1 5–1 4–0 0–0
3آتالانتا 2–2 1–2 4–1 1–3 3–3 0–0 1–0 0–1 4–1 3–1 2–0 2–1 3–0 0–1 3–1 2–1 0–0 4–0 1–1
4اینترمیلان 1–1 1–0 0–0 1–0 1–1 2–2 0–1 2–1 0–1 0–0 1–0 2–0 0–1 2–0 2–1 5–0 2–1 3–0 2–0
5آث میلان 0–2 0–0 2–2 2–3 2–1 0–0 1–0 3–2 2–1 1–0 1–1 2–1 2–1 3–0 0–1 2–1 3–0 2–0 3–1
6آ اس رم 2–0 1–4 3–3 2–2 1–1 3–2 3–1 4–1 2–1 3–1 1–0 0–2 2–1 3–0 2–2 3–2 2–1 4–0 2–2
7تورینو 0–1 1–3 2–0 1–0 2–0 0–1 3–1 2–1 2–3 3–2 1–0 1–0 1–2 1–1 1–1 2–1 3–0 3–2 3–0
8لاتزیو 1–2 1–2 1–3 0–3 1–1 3–0 1–1 2–2 3–3 2–2 2–0 4–1 4–1 3–1 1–0 4–1 1–0 1–0 1–2
9سمپدوریا 2–0 3–0 1–2 0–1 1–0 0–1 1–4 1–2 4–1 0–0 4–0 2–1 2–0 1–0 1–1 2–0 1–2 0–1 2–0
10بولونا 0–1 3–2 1–2 0–3 0–0 2–0 2–2 0–2 3–0 2–1 2–1 0–1 4–1 2–0 0–0 1–1 3–1 0–4 3–0
11ساسولو 0–3 1–1 2–6 1–0 1–4 0–0 1–1 1–1 3–5 2–2 0–0 1–1 0–0 3–0 3–3 5–3 3–1 2–2 4–0
12اودینزه 0–2 0–3 1–3 0–0 0–1 1–0 1–1 1–2 1–0 2–1 1–1 3–2 1–2 2–0 1–1 2–0 3–2 1–1 1–0
13اسپال 2–1 1–2 2–0 1–2 2–3 2–1 0–0 1–0 1–2 1–1 0–2 0–0 1–0 2–2 1–4 1–1 2–2 0–3 0–0
14پارما 1–2 0–4 1–3 0–1 1–1 0–2 0–0 0–2 3–3 0–0 2–1 2–2 2–3 2–0 1–0 1–0 1–0 0–0 1–1
15کالیاری 0–2 0–1 0–1 2–1 1–1 2–2 0–0 1–2 0–0 2–0 2–2 1–2 2–1 2–1 2–1 1–0 2–2 1–0 2–1
16فیورنتینا 0–3 0–0 2–0 3–3 0–1 1–1 1–1 1–1 3–3 0–0 0–1 1–0 3–0 0–1 1–1 0–0 3–1 0–1 6–1
17جنوا 2–0 1–2 3–1 0–4 0–2 1–1 0–1 2–1 1–1 1–0 1–1 2–2 1–1 1–3 1–1 0–0 2–1 0–0 2–0
18امپولی 1–2 2–1 3–2 0–1 1–1 0–2 4–1 0–1 2–4 2–1 3–0 2–1 2–4 3–3 2–0 1–0 1–3 2–1 2–2
19فروزینونه 0–2 0–2 0–5 1–3 0–0 2–3 1–2 0–1 0–5 0–0 0–2 1–3 0–1 3–2 1–1 1–1 1–2 3–3 0–0
20کیه وو 2–3 1–3 1–5 1–1 1–2 0–3 0–1 1–1 0–0 2–2 0–2 0–2 0–4 1–1 0–3 3–4 0–0 0–0 1–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
کیه وو
2 3
یوونتوس
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
کیه وو
2
3
یوونتوس
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
لاتزیو
1 2
ناپولی
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
لاتزیو
1
2
ناپولی
Stadio Olimpico Grande Torino ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
تورینو
0 1
آ اس رم
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
0
1
آ اس رم
Stadio Renato Dall'Ara ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
بولونا
0 1
اسپال
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
1
اسپال
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
امپولی
2 0
کالیاری
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
امپولی
2
0
کالیاری
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
پارما
2 2
اودینزه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
پارما
2
2
اودینزه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
ساسولو
1 0
اینترمیلان
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
ساسولو
1
0
اینترمیلان
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
آتالانتا
4 0
فروزینونه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
4
0
فروزینونه
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
سمپدوریا
1 1
فیورنتینا
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
سمپدوریا
1
1
فیورنتینا
۹ آبان ۱۳۹۷ 23:00
آث میلان
2 1
جنوا
۹ آبان ۱۳۹۷ 23:00
آث میلان
2
1
جنوا
هفته 2
۳ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
یوونتوس
2 0
لاتزیو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
یوونتوس
2
0
لاتزیو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ناپولی
3 2
آث میلان
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ناپولی
3
2
آث میلان
Stadio Renato Dall'Ara ۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
اسپال
1 0
پارما
۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
Stadio Renato Dall'Ara
اسپال
1
0
پارما
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
فیورنتینا
6 1
کیه وو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
فیورنتینا
6
1
کیه وو
Sardegna Arena ۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
کالیاری
2 2
ساسولو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Sardegna Arena
کالیاری
2
2
ساسولو
Stadio Olimpico Grande Torino ۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
فروزینونه
0 0
بولونا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Olimpico Grande Torino
فروزینونه
0
0
بولونا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
جنوا
2 1
امپولی
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
جنوا
2
1
امپولی
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
اینترمیلان
2 2
تورینو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
اینترمیلان
2
2
تورینو
Dacia Arena ۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
اودینزه
1 0
سمپدوریا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Dacia Arena
اودینزه
1
0
سمپدوریا
۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
آ اس رم
3 3
آتالانتا
۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
آ اس رم
3
3
آتالانتا
هفته 3
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
آث میلان
2 1
آ اس رم
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
آث میلان
2
1
آ اس رم
Stadio Renato Dall'Ara ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
بولونا
0 3
اینترمیلان
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
3
اینترمیلان
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
پارما
1 2
یوونتوس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
پارما
1
2
یوونتوس
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
فیورنتینا
1 0
اودینزه
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
فیورنتینا
1
0
اودینزه
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
آتالانتا
0 1
کالیاری
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
0
1
کالیاری
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
کیه وو
0 0
امپولی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
کیه وو
0
0
امپولی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
لاتزیو
1 0
فروزینونه
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
لاتزیو
1
0
فروزینونه
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
سمپدوریا
3 0
ناپولی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
سمپدوریا
3
0
ناپولی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ساسولو
5 3
جنوا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ساسولو
5
3
جنوا
Stadio Olimpico Grande Torino ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
تورینو
1 0
اسپال
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
0
اسپال
هفته 4
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
اینترمیلان
0 1
پارما
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
اینترمیلان
0
1
پارما
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
ناپولی
1 0
فیورنتینا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
ناپولی
1
0
فیورنتینا
Stadio Benito Stirpe ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
فروزینونه
0 5
سمپدوریا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
0
5
سمپدوریا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 14:00
آ اس رم
2 2
کیه وو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 14:00
آ اس رم
2
2
کیه وو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
جنوا
1 0
بولونا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
جنوا
1
0
بولونا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
یوونتوس
2 1
ساسولو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
یوونتوس
2
1
ساسولو
Dacia Arena ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
اودینزه
1 1
تورینو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
Dacia Arena
اودینزه
1
1
تورینو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
امپولی
0 1
لاتزیو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
امپولی
0
1
لاتزیو
Sardegna Arena ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
کالیاری
1 1
آث میلان
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Sardegna Arena
کالیاری
1
1
آث میلان
Stadio Paolo Mazza ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
اسپال
2 0
آتالانتا
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
0
آتالانتا
هفته 5
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ساسولو
3 1
امپولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ساسولو
3
1
امپولی
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
پارما
2 0
کالیاری
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
پارما
2
0
کالیاری
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
فیورنتینا
3 0
اسپال
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
فیورنتینا
3
0
اسپال
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
سمپدوریا
0 1
اینترمیلان
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
سمپدوریا
0
1
اینترمیلان
Stadio Olimpico Grande Torino ۱ مهر ۱۳۹۷ 14:00
تورینو
1 3
ناپولی
۱ مهر ۱۳۹۷ 14:00
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
3
ناپولی
Stadio Renato Dall'Ara ۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
بولونا
2 0
آ اس رم
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
2
0
آ اس رم
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
کیه وو
0 2
اودینزه
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
کیه وو
0
2
اودینزه
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
لاتزیو
4 1
جنوا
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
لاتزیو
4
1
جنوا
۱ مهر ۱۳۹۷ 19:30
آث میلان
2 2
آتالانتا
۱ مهر ۱۳۹۷ 19:30
آث میلان
2
2
آتالانتا
Stadio Benito Stirpe ۱ مهر ۱۳۹۷ 22:00
فروزینونه
0 2
یوونتوس
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
0
2
یوونتوس
هفته 6
۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اینترمیلان
2 1
فیورنتینا
۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اینترمیلان
2
1
فیورنتینا
Dacia Arena ۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اودینزه
1 2
لاتزیو
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Dacia Arena
اودینزه
1
2
لاتزیو
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آتالانتا
0 0
تورینو
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
0
0
تورینو
Sardegna Arena ۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کالیاری
0 0
سمپدوریا
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Sardegna Arena
کالیاری
0
0
سمپدوریا
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
جنوا
2 0
کیه وو
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
جنوا
2
0
کیه وو
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
یوونتوس
2 0
بولونا
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
یوونتوس
2
0
بولونا
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ناپولی
3 0
پارما
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ناپولی
3
0
پارما
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آ اس رم
4 0
فروزینونه
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آ اس رم
4
0
فروزینونه
Stadio Paolo Mazza ۵ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اسپال
0 2
ساسولو
۵ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
2
ساسولو
۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
امپولی
1 1
آث میلان
۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
امپولی
1
1
آث میلان
هفته 7
۷ مهر ۱۳۹۷ 16:30
آ اس رم
3 1
لاتزیو
۷ مهر ۱۳۹۷ 16:30
آ اس رم
3
1
لاتزیو
۷ مهر ۱۳۹۷ 19:30
یوونتوس
3 1
ناپولی
۷ مهر ۱۳۹۷ 19:30
یوونتوس
3
1
ناپولی
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:00
اینترمیلان
2 0
کالیاری
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:00
اینترمیلان
2
0
کالیاری
Stadio Renato Dall'Ara ۸ مهر ۱۳۹۷ 14:00
بولونا
2 1
اودینزه
۸ مهر ۱۳۹۷ 14:00
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
2
1
اودینزه
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
کیه وو
0 1
تورینو
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
کیه وو
0
1
تورینو
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
فیورنتینا
2 0
آتالانتا
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
فیورنتینا
2
0
آتالانتا
Stadio Benito Stirpe ۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
فروزینونه
1 2
جنوا
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
2
جنوا
۸ مهر ۱۳۹۷ 19:30
پارما
1 0
امپولی
۸ مهر ۱۳۹۷ 19:30
پارما
1
0
امپولی
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:00
ساسولو
1 4
آث میلان
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:00
ساسولو
1
4
آث میلان
۹ مهر ۱۳۹۷ 22:00
سمپدوریا
2 1
اسپال
۹ مهر ۱۳۹۷ 22:00
سمپدوریا
2
1
اسپال
هفته 8
Stadio Olimpico Grande Torino ۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:00
تورینو
3 2
فروزینونه
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
3
2
فروزینونه
Sardegna Arena ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 16:30
کالیاری
2 0
بولونا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 16:30
Sardegna Arena
کالیاری
2
0
بولونا
Dacia Arena ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 19:30
اودینزه
0 2
یوونتوس
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 19:30
Dacia Arena
اودینزه
0
2
یوونتوس
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:00
امپولی
0 2
آ اس رم
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:00
امپولی
0
2
آ اس رم
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 14:00
جنوا
1 3
پارما
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 14:00
جنوا
1
3
پارما
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
آث میلان
3 1
کیه وو
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
آث میلان
3
1
کیه وو
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
آتالانتا
0 1
سمپدوریا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
0
1
سمپدوریا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
لاتزیو
1 0
فیورنتینا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
لاتزیو
1
0
فیورنتینا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 19:30
ناپولی
2 0
ساسولو
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 19:30
ناپولی
2
0
ساسولو
Stadio Paolo Mazza ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:00
اسپال
1 2
اینترمیلان
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
1
2
اینترمیلان
هفته 9
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
آ اس رم
0 2
اسپال
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
آ اس رم
0
2
اسپال
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 19:30
یوونتوس
1 1
جنوا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 19:30
یوونتوس
1
1
جنوا
Dacia Arena ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:00
اودینزه
0 3
ناپولی
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:00
Dacia Arena
اودینزه
0
3
ناپولی
Stadio Benito Stirpe ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 14:00
فروزینونه
3 3
امپولی
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 14:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
3
3
امپولی
Stadio Renato Dall'Ara ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
بولونا
2 2
تورینو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
2
2
تورینو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
کیه وو
1 5
آتالانتا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
کیه وو
1
5
آتالانتا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
پارما
0 2
لاتزیو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
پارما
0
2
لاتزیو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 19:30
فیورنتینا
1 1
کالیاری
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 19:30
فیورنتینا
1
1
کالیاری
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:00
اینترمیلان
1 0
آث میلان
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:00
اینترمیلان
1
0
آث میلان
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 22:00
سمپدوریا
0 0
ساسولو
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 22:00
سمپدوریا
0
0
ساسولو
هفته 10
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۵ آبان ۱۳۹۷ 16:30
آتالانتا
3 0
پارما
۵ آبان ۱۳۹۷ 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
0
پارما
۵ آبان ۱۳۹۷ 19:30
امپولی
1 2
یوونتوس
۵ آبان ۱۳۹۷ 19:30
امپولی
1
2
یوونتوس
Stadio Olimpico Grande Torino ۵ آبان ۱۳۹۷ 22:00
تورینو
1 1
فیورنتینا
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:00
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
1
فیورنتینا
۶ آبان ۱۳۹۷ 15:00
ساسولو
2 2
بولونا
۶ آبان ۱۳۹۷ 15:00
ساسولو
2
2
بولونا
Sardegna Arena ۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
کالیاری
2 1
کیه وو
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Sardegna Arena
کالیاری
2
1
کیه وو
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
جنوا
2 2
اودینزه
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
جنوا
2
2
اودینزه
Stadio Paolo Mazza ۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
اسپال
0 3
فروزینونه
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
3
فروزینونه
۶ آبان ۱۳۹۷ 20:30
آث میلان
3 2
سمپدوریا
۶ آبان ۱۳۹۷ 20:30
آث میلان
3
2
سمپدوریا
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:00
ناپولی
1 1
آ اس رم
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:00
ناپولی
1
1
آ اس رم
۷ آبان ۱۳۹۷ 23:00
لاتزیو
0 3
اینترمیلان
۷ آبان ۱۳۹۷ 23:00
لاتزیو
0
3
اینترمیلان
هفته 11
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:00
ناپولی
5 1
امپولی
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:00
ناپولی
5
1
امپولی
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 17:30
اینترمیلان
5 0
جنوا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 17:30
اینترمیلان
5
0
جنوا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 20:30
فیورنتینا
1 1
آ اس رم
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 20:30
فیورنتینا
1
1
آ اس رم
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 23:00
یوونتوس
3 1
کالیاری
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 23:00
یوونتوس
3
1
کالیاری
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 15:00
لاتزیو
4 1
اسپال
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 15:00
لاتزیو
4
1
اسپال
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
کیه وو
0 2
ساسولو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
کیه وو
0
2
ساسولو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پارما
0 0
فروزینونه
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پارما
0
0
فروزینونه
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
سمپدوریا
1 4
تورینو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
سمپدوریا
1
4
تورینو
Stadio Renato Dall'Ara ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 20:30
بولونا
1 2
آتالانتا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
1
2
آتالانتا
Dacia Arena ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:00
اودینزه
0 1
آث میلان
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:00
Dacia Arena
اودینزه
0
1
آث میلان
هفته 12
Stadio Benito Stirpe ۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:00
فروزینونه
1 1
فیورنتینا
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
فیورنتینا
Stadio Olimpico Grande Torino ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 17:30
تورینو
1 2
پارما
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
2
پارما
Stadio Paolo Mazza ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 20:30
اسپال
2 2
کالیاری
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
2
کالیاری
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:00
جنوا
1 2
ناپولی
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:00
جنوا
1
2
ناپولی
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 15:00
آتالانتا
4 1
اینترمیلان
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 15:00
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
4
1
اینترمیلان
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
کیه وو
2 2
بولونا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
کیه وو
2
2
بولونا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
2 1
اودینزه
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
2
1
اودینزه
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
آ اس رم
4 1
سمپدوریا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
آ اس رم
4
1
سمپدوریا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 20:30
ساسولو
1 1
لاتزیو
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 20:30
ساسولو
1
1
لاتزیو
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:00
آث میلان
0 2
یوونتوس
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:00
آث میلان
0
2
یوونتوس
هفته 13
Dacia Arena ۳ آذر ۱۳۹۷ 17:30
اودینزه
1 0
آ اس رم
۳ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
1
0
آ اس رم
۳ آذر ۱۳۹۷ 20:30
یوونتوس
2 0
اسپال
۳ آذر ۱۳۹۷ 20:30
یوونتوس
2
0
اسپال
۳ آذر ۱۳۹۷ 23:00
اینترمیلان
3 0
فروزینونه
۳ آذر ۱۳۹۷ 23:00
اینترمیلان
3
0
فروزینونه
۴ آذر ۱۳۹۷ 15:00
پارما
2 1
ساسولو
۴ آذر ۱۳۹۷ 15:00
پارما
2
1
ساسولو
Stadio Renato Dall'Ara ۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
بولونا
0 0
فیورنتینا
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
0
فیورنتینا
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
3 2
آتالانتا
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
3
2
آتالانتا
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
ناپولی
0 0
کیه وو
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
ناپولی
0
0
کیه وو
۴ آذر ۱۳۹۷ 20:30
لاتزیو
1 1
آث میلان
۴ آذر ۱۳۹۷ 20:30
لاتزیو
1
1
آث میلان
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:00
جنوا
1 1
سمپدوریا
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:00
جنوا
1
1
سمپدوریا
Sardegna Arena ۵ آذر ۱۳۹۷ 23:00
کالیاری
0 0
تورینو
۵ آذر ۱۳۹۷ 23:00
Sardegna Arena
کالیاری
0
0
تورینو
هفته 14
Stadio Paolo Mazza ۱۰ آذر ۱۳۹۷ 17:30
اسپال
2 2
امپولی
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
2
امپولی
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 20:30
فیورنتینا
0 3
یوونتوس
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 20:30
فیورنتینا
0
3
یوونتوس
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:00
سمپدوریا
4 1
بولونا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:00
سمپدوریا
4
1
بولونا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 15:00
آث میلان
2 1
پارما
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 15:00
آث میلان
2
1
پارما
Stadio Benito Stirpe ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
فروزینونه
1 1
کالیاری
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
کالیاری
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
ساسولو
0 0
اودینزه
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
ساسولو
0
0
اودینزه
Stadio Olimpico Grande Torino ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
تورینو
2 1
جنوا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
1
جنوا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کیه وو
1 1
لاتزیو
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کیه وو
1
1
لاتزیو
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:00
آ اس رم
2 2
اینترمیلان
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:00
آ اس رم
2
2
اینترمیلان
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۱۲ آذر ۱۳۹۷ 23:00
آتالانتا
1 2
ناپولی
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 23:00
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
2
ناپولی
هفته 15
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 23:00
یوونتوس
1 0
اینترمیلان
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 23:00
یوونتوس
1
0
اینترمیلان
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 17:30
ناپولی
4 0
فروزینونه
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 17:30
ناپولی
4
0
فروزینونه
Sardegna Arena ۱۷ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کالیاری
2 2
آ اس رم
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 20:30
Sardegna Arena
کالیاری
2
2
آ اس رم
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:00
لاتزیو
2 2
سمپدوریا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:00
لاتزیو
2
2
سمپدوریا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 15:00
ساسولو
3 3
فیورنتینا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 15:00
ساسولو
3
3
فیورنتینا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
2 1
بولونا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
2
1
بولونا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
پارما
1 1
کیه وو
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
پارما
1
1
کیه وو
Dacia Arena ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
اودینزه
1 3
آتالانتا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
1
3
آتالانتا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 20:30
جنوا
1 1
اسپال
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 20:30
جنوا
1
1
اسپال
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 23:00
آث میلان
0 0
تورینو
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 23:00
آث میلان
0
0
تورینو
هفته 16
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 20:30
اینترمیلان
1 0
اودینزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 20:30
اینترمیلان
1
0
اودینزه
Stadio Olimpico Grande Torino ۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:00
تورینو
0 1
یوونتوس
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:00
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
0
1
یوونتوس
Stadio Paolo Mazza ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 15:00
اسپال
0 0
کیه وو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 15:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
0
کیه وو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
فیورنتینا
3 1
امپولی
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
فیورنتینا
3
1
امپولی
Stadio Benito Stirpe ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
فروزینونه
0 2
ساسولو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
0
2
ساسولو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
سمپدوریا
2 0
پارما
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
سمپدوریا
2
0
پارما
Sardegna Arena ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کالیاری
0 1
ناپولی
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:30
Sardegna Arena
کالیاری
0
1
ناپولی
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:00
آ اس رم
3 2
جنوا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:00
آ اس رم
3
2
جنوا
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۶ آذر ۱۳۹۷ 23:00
آتالانتا
1 0
لاتزیو
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 23:00
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
0
لاتزیو
Stadio Renato Dall'Ara ۲۷ آذر ۱۳۹۷ 23:00
بولونا
0 0
آث میلان
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 23:00
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
0
آث میلان
هفته 17
۱ دی ۱۳۹۷ 15:00
لاتزیو
3 1
کالیاری
۱ دی ۱۳۹۷ 15:00
لاتزیو
3
1
کالیاری
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
آث میلان
0 1
فیورنتینا
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
آث میلان
0
1
فیورنتینا
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
2 4
سمپدوریا
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
2
4
سمپدوریا
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
جنوا
3 1
آتالانتا
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
جنوا
3
1
آتالانتا
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
ناپولی
1 0
اسپال
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
ناپولی
1
0
اسپال
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
ساسولو
1 1
تورینو
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
ساسولو
1
1
تورینو
Dacia Arena ۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
اودینزه
1 1
فروزینونه
۱ دی ۱۳۹۷ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
1
1
فروزینونه
۱ دی ۱۳۹۷ 20:30
کیه وو
1 1
اینترمیلان
۱ دی ۱۳۹۷ 20:30
کیه وو
1
1
اینترمیلان
۱ دی ۱۳۹۷ 20:30
پارما
0 0
بولونا
۱ دی ۱۳۹۷ 20:30
پارما
0
0
بولونا
۱ دی ۱۳۹۷ 23:00
یوونتوس
1 0
آ اس رم
۱ دی ۱۳۹۷ 23:00
یوونتوس
1
0
آ اس رم
هفته 18
Stadio Benito Stirpe ۵ دی ۱۳۹۷ 15:00
فروزینونه
0 0
آث میلان
۵ دی ۱۳۹۷ 15:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
0
0
آث میلان
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
آتالانتا
2 2
یوونتوس
۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
2
یوونتوس
Stadio Renato Dall'Ara ۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
بولونا
0 2
لاتزیو
۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونا
0
2
لاتزیو
Sardegna Arena ۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
کالیاری
1 0
جنوا
۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
Sardegna Arena
کالیاری
1
0
جنوا
۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
فیورنتینا
0 1
پارما
۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
فیورنتینا
0
1
پارما
۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
سمپدوریا
2 0
کیه وو
۵ دی ۱۳۹۷ 17:30
سمپدوریا
2
0
کیه وو
۵ دی ۱۳۹۷ 20:30
آ اس رم
3 1
ساسولو
۵ دی ۱۳۹۷ 20:30
آ اس رم
3
1
ساسولو
Stadio Paolo Mazza ۵ دی ۱۳۹۷ 20:30
اسپال
0 0
اودینزه
۵ دی ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
0
اودینزه
Stadio Olimpico Grande Torino ۵ دی ۱۳۹۷ 20:30
تورینو
3 0
امپولی
۵ دی ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
3
0
امپولی
۵ دی ۱۳۹۷ 23:00
اینترمیلان
1 0
ناپولی
۵ دی ۱۳۹۷ 23:00
اینترمیلان
1
0
ناپولی
هفته 19
۸ دی ۱۳۹۷ 15:00
یوونتوس
2 1
سمپدوریا
۸ دی ۱۳۹۷ 15:00
یوونتوس
2
1
سمپدوریا
۸ دی ۱۳۹۷ 17:30
کیه وو
1 0
فروزینونه
۸ دی ۱۳۹۷ 17:30
کیه وو
1
0
فروزینونه
۸ دی ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
0 1
اینترمیلان
۸ دی ۱۳۹۷ 17:30
امپولی
0
1
اینترمیلان
۸ دی ۱۳۹۷ 17:30
جنوا
0 0
فیورنتینا
۸ دی ۱۳۹۷ 17:30