سری آ ایتالیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
یوونتوس
ت
ت
ش
ت
ش
38
28
6
4
70
30
40
90
2
ناپولی
پ
پ
پ
پ
ش
38
24
7
7
74
36
38
79
3
آتالانتا
پ
پ
پ
ت
پ
38
20
9
9
77
46
31
69
4
اینترمیلان
ت
ت
پ
ش
پ
38
20
9
9
57
33
24
69
5
آث میلان
ش
پ
پ
پ
پ
38
19
11
8
55
36
19
68
6
آ اس رم
پ
ت
پ
ت
پ
38
18
12
8
66
48
18
66
7
تورینو
پ
ت
پ
ش
پ
38
16
15
7
52
37
15
63
8
لاتزیو
پ
ش
پ
ت
ش
38
17
8
13
56
46
10
59
9
سمپدوریا
ش
ت
ش
ت
پ
38
15
8
15
60
51
9
53
10
بولونیا
پ
ش
پ
ت
پ
38
11
11
16
48
56
-8
44
11
ساسولو
پ
ت
ش
ت
ش
38
9
16
13
53
60
-7
43
12
اودینزه
ش
ت
پ
پ
پ
38
11
10
17
39
53
-14
43
13
اسپال
ت
پ
ش
ش
ش
38
11
9
18
44
56
-12
42
14
پارما
ت
ت
ش
پ
ش
38
10
11
17
41
61
-20
41
15
کالیاری
ش
ش
ش
ت
ش
38
10
11
17
36
54
-18
41
16
فیورنتینا
ش
ش
ش
ش
ت
38
8
17
13
47
45
2
41
17
جنوا
ت
ت
ش
ت
ت
38
8
14
16
39
57
-18
38
18
امپولی
ش
پ
پ
پ
ش
38
10
8
20
51
70
-19
38
19
فروزینونه
ش
ت
ش
ش
ت
38
5
10
23
29
69
-40
25
20
کیه وو
ت
ش
ش
ت
ت
38
2
14
22
25
75
-50
20
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
هفته 1
27 مرداد 1397
- 19:30
کیه وو
2 3
یوونتوس
27 مرداد 1397
- 22:00
لاتزیو
1 2
ناپولی
28 مرداد 1397
- 19:30
تورینو
0 1
آ اس رم
28 مرداد 1397
- 22:00
ساسولو
1 0
اینترمیلان
28 مرداد 1397
- 22:00
پارما
2 2
اودینزه
28 مرداد 1397
- 22:00
بولونیا
0 1
اسپال
28 مرداد 1397
- 22:00
امپولی
2 0
کالیاری
29 مرداد 1397
- 22:00
آتالانتا
4 0
فروزینونه
28 شهریور 1397
- 20:30
سمپدوریا
1 1
فیورنتینا
9 آبان 1397
- 23:00
آث میلان
2 1
جنوا
هفته 2
3 شهریور 1397
- 19:30
یوونتوس
2 0
لاتزیو
3 شهریور 1397
- 22:00
ناپولی
3 2
آث میلان
4 شهریور 1397
- 19:30
اسپال
1 0
پارما
4 شهریور 1397
- 22:00
اودینزه
1 0
سمپدوریا
4 شهریور 1397
- 22:00
اینترمیلان
2 2
تورینو
4 شهریور 1397
- 22:00
جنوا
2 1
امپولی
4 شهریور 1397
- 22:00
فروزینونه
0 0
بولونیا
4 شهریور 1397
- 22:00
فیورنتینا
6 1
کیه وو
4 شهریور 1397
- 22:00
کالیاری
2 2
ساسولو
5 شهریور 1397
- 22:00
آ اس رم
3 3
آتالانتا
هفته 3
9 شهریور 1397
- 22:00
آث میلان
2 1
آ اس رم
10 شهریور 1397
- 19:30
بولونیا
0 3
اینترمیلان
10 شهریور 1397
- 22:00
پارما
1 2
یوونتوس
11 شهریور 1397
- 19:30
فیورنتینا
1 0
اودینزه
11 شهریور 1397
- 22:00
تورینو
1 0
اسپال
11 شهریور 1397
- 22:00
ساسولو
5 3
جنوا
11 شهریور 1397
- 22:00
سمپدوریا
3 0
ناپولی
11 شهریور 1397
- 22:00
لاتزیو
1 0
فروزینونه
11 شهریور 1397
- 22:00
آتالانتا
0 1
کالیاری
11 شهریور 1397
- 22:00
کیه وو
0 0
امپولی
هفته 4
24 شهریور 1397
- 16:30
اینترمیلان
0 1
پارما
24 شهریور 1397
- 19:30
ناپولی
1 0
فیورنتینا
24 شهریور 1397
- 22:00
فروزینونه
0 5
سمپدوریا
25 شهریور 1397
- 14:00
آ اس رم
2 2
کیه وو
25 شهریور 1397
- 16:30
اودینزه
1 1
تورینو
25 شهریور 1397
- 16:30
یوونتوس
2 1
ساسولو
25 شهریور 1397
- 16:30
جنوا
1 0
بولونیا
25 شهریور 1397
- 19:30
امپولی
0 1
لاتزیو
25 شهریور 1397
- 22:00
کالیاری
1 1
آث میلان
26 شهریور 1397
- 22:00
اسپال
2 0
آتالانتا
هفته 5
30 شهریور 1397
- 22:00
ساسولو
3 1
امپولی
31 شهریور 1397
- 16:30
پارما
2 0
کالیاری
31 شهریور 1397
- 19:30
فیورنتینا
3 0
اسپال
31 شهریور 1397
- 22:00
سمپدوریا
0 1
اینترمیلان
1 مهر 1397
- 14:00
تورینو
1 3
ناپولی
1 مهر 1397
- 16:30
کیه وو
0 2
اودینزه
1 مهر 1397
- 16:30
لاتزیو
4 1
جنوا
1 مهر 1397
- 16:30
بولونیا
2 0
آ اس رم
1 مهر 1397
- 19:30
آث میلان
2 2
آتالانتا
1 مهر 1397
- 22:00
فروزینونه
0 2
یوونتوس
هفته 6
3 مهر 1397
- 22:30
اینترمیلان
2 1
فیورنتینا
4 مهر 1397
- 20:30
اودینزه
1 2
لاتزیو
4 مهر 1397
- 22:30
آ اس رم
4 0
فروزینونه
4 مهر 1397
- 22:30
ناپولی
3 0
پارما
4 مهر 1397
- 22:30
کالیاری
0 0
سمپدوریا
4 مهر 1397
- 22:30
جنوا
2 0
کیه وو
4 مهر 1397
- 22:30
یوونتوس
2 0
بولونیا
4 مهر 1397
- 22:30
آتالانتا
0 0
تورینو
5 مهر 1397
- 20:30
اسپال
0 2
ساسولو
5 مهر 1397
- 22:30
امپولی
1 1
آث میلان
هفته 7
7 مهر 1397
- 16:30
آ اس رم
3 1
لاتزیو
7 مهر 1397
- 19:30
یوونتوس
3 1
ناپولی
7 مهر 1397
- 22:00
اینترمیلان
2 0
کالیاری
8 مهر 1397
- 14:00
بولونیا
2 1
اودینزه
8 مهر 1397
- 16:30
فروزینونه
1 2
جنوا
8 مهر 1397
- 16:30
فیورنتینا
2 0
آتالانتا
8 مهر 1397
- 16:30
کیه وو
0 1
تورینو
8 مهر 1397
- 19:30
پارما
1 0
امپولی
8 مهر 1397
- 22:00
ساسولو
1 4
آث میلان
9 مهر 1397
- 22:00
سمپدوریا
2 1
اسپال
هفته 8
13 مهر 1397
- 22:00
تورینو
3 2
فروزینونه
14 مهر 1397
- 16:30
کالیاری
2 0
بولونیا
14 مهر 1397
- 19:30
اودینزه
0 2
یوونتوس
14 مهر 1397
- 22:00
امپولی
0 2
آ اس رم
15 مهر 1397
- 14:00
جنوا
1 3
پارما
15 مهر 1397
- 16:30
لاتزیو
1 0
فیورنتینا
15 مهر 1397
- 16:30
آتالانتا
0 1
سمپدوریا
15 مهر 1397
- 16:30
آث میلان
3 1
کیه وو
15 مهر 1397
- 19:30
ناپولی
2 0
ساسولو
15 مهر 1397
- 22:00
اسپال
1 2
اینترمیلان
هفته 9
28 مهر 1397
- 16:30
آ اس رم
0 2
اسپال
28 مهر 1397
- 19:30
یوونتوس
1 1
جنوا
28 مهر 1397
- 22:00
اودینزه
0 3
ناپولی
29 مهر 1397
- 14:00
فروزینونه
3 3
امپولی
29 مهر 1397
- 16:30
پارما
0 2
لاتزیو
29 مهر 1397
- 16:30
کیه وو
1 5
آتالانتا
29 مهر 1397
- 16:30
بولونیا
2 2
تورینو
29 مهر 1397
- 19:30
فیورنتینا
1 1
کالیاری
29 مهر 1397
- 22:00
اینترمیلان
1 0
آث میلان
30 مهر 1397
- 22:00
سمپدوریا
0 0
ساسولو
هفته 10
5 آبان 1397
- 16:30
آتالانتا
3 0
پارما
5 آبان 1397
- 19:30
امپولی
1 2
یوونتوس
5 آبان 1397
- 22:00
تورینو
1 1
فیورنتینا
6 آبان 1397
- 15:00
ساسولو
2 2
بولونیا
6 آبان 1397
- 17:30
اسپال
0 3
فروزینونه
6 آبان 1397
- 17:30
جنوا
2 2
اودینزه
6 آبان 1397
- 17:30
کالیاری
2 1
کیه وو
6 آبان 1397
- 20:30
آث میلان
3 2
سمپدوریا
6 آبان 1397
- 23:00
ناپولی
1 1
آ اس رم
7 آبان 1397
- 23:00
لاتزیو
0 3
اینترمیلان
هفته 11
11 آبان 1397
- 23:00
ناپولی
5 1
امپولی
12 آبان 1397
- 17:30
اینترمیلان
5 0
جنوا
12 آبان 1397
- 20:30
فیورنتینا
1 1
آ اس رم
12 آبان 1397
- 23:00
یوونتوس
3 1
کالیاری
13 آبان 1397
- 15:00
لاتزیو
4 1
اسپال
13 آبان 1397
- 17:30
سمپدوریا
1 4
تورینو
13 آبان 1397
- 17:30
پارما
0 0
فروزینونه
13 آبان 1397
- 17:30
کیه وو
0 2
ساسولو
13 آبان 1397
- 20:30
بولونیا
1 2
آتالانتا
13 آبان 1397
- 23:00
اودینزه
0 1
آث میلان
هفته 12
18 آبان 1397
- 23:00
فروزینونه
1 1
فیورنتینا
19 آبان 1397
- 17:30
تورینو
1 2
پارما
19 آبان 1397
- 20:30
اسپال
2 2
کالیاری
19 آبان 1397
- 23:00
جنوا
1 2
ناپولی
20 آبان 1397
- 15:00
آتالانتا
4 1
اینترمیلان
20 آبان 1397
- 17:30
آ اس رم
4 1
سمپدوریا
20 آبان 1397
- 17:30
امپولی
2 1
اودینزه
20 آبان 1397
- 17:30
کیه وو
2 2
بولونیا
20 آبان 1397
- 20:30
ساسولو
1 1
لاتزیو
20 آبان 1397
- 23:00
آث میلان
0 2
یوونتوس
هفته 13
3 آذر 1397
- 17:30
اودینزه
1 0
آ اس رم
3 آذر 1397
- 20:30
یوونتوس
2 0
اسپال
3 آذر 1397
- 23:00
اینترمیلان
3 0
فروزینونه
4 آذر 1397
- 15:00
پارما
2 1
ساسولو
4 آذر 1397
- 17:30
ناپولی
0 0
کیه وو
4 آذر 1397
- 17:30
امپولی
3 2
آتالانتا
4 آذر 1397
- 17:30
بولونیا
0 0
فیورنتینا
4 آذر 1397
- 20:30
لاتزیو
1 1
آث میلان
4 آذر 1397
- 23:00
جنوا
1 1
سمپدوریا
5 آذر 1397
- 23:00
کالیاری
0 0
تورینو
هفته 14
10 آذر 1397
- 17:30
اسپال
2 2
امپولی
10 آذر 1397
- 20:30
فیورنتینا
0 3
یوونتوس
10 آذر 1397
- 23:00
سمپدوریا
4 1
بولونیا
11 آذر 1397
- 15:00
آث میلان
2 1
پارما
11 آذر 1397
- 17:30
تورینو
2 1
جنوا
11 آذر 1397
- 17:30
ساسولو
0 0
اودینزه
11 آذر 1397
- 17:30
فروزینونه
1 1
کالیاری
11 آذر 1397
- 20:30
کیه وو
1 1
لاتزیو
11 آذر 1397
- 23:00
آ اس رم
2 2
اینترمیلان
12 آذر 1397
- 23:00
آتالانتا
1 2
ناپولی
هفته 15
16 آذر 1397
- 23:00
یوونتوس
1 0
اینترمیلان
17 آذر 1397
- 17:30
ناپولی
4 0
فروزینونه
17 آذر 1397
- 20:30
کالیاری
2 2
آ اس رم
17 آذر 1397
- 23:00
لاتزیو
2 2
سمپدوریا
18 آذر 1397
- 15:00
ساسولو
3 3
فیورنتینا
18 آذر 1397
- 17:30
پارما
1 1
کیه وو
18 آذر 1397
- 17:30
اودینزه
1 3
آتالانتا
18 آذر 1397
- 17:30
امپولی
2 1
بولونیا
18 آذر 1397
- 20:30
جنوا
1 1
اسپال
18 آذر 1397
- 23:00
آث میلان
0 0
تورینو
هفته 16
24 آذر 1397
- 20:30
اینترمیلان
1 0
اودینزه
24 آذر 1397
- 23:00
تورینو
0 1
یوونتوس
25 آذر 1397
- 15:00
اسپال
0 0
کیه وو
25 آذر 1397
- 17:30
سمپدوریا
2 0
پارما
25 آذر 1397
- 17:30
فیورنتینا
3 1
امپولی
25 آذر 1397
- 17:30
فروزینونه
0 2
ساسولو
25 آذر 1397
- 20:30
کالیاری
0 1
ناپولی
25 آذر 1397
- 23:00
آ اس رم
3 2
جنوا
26 آذر 1397
- 23:00
آتالانتا
1 0
لاتزیو
27 آذر 1397
- 23:00
بولونیا
0 0
آث میلان
هفته 17
1 دی 1397
- 15:00
لاتزیو
3 1
کالیاری
1 دی 1397
- 17:30
اودینزه
1 1
فروزینونه
1 دی 1397
- 17:30
ساسولو
1 1
تورینو
1 دی 1397
- 17:30
ناپولی
1 0
اسپال
1 دی 1397
- 17:30
جنوا
3 1
آتالانتا
1 دی 1397
- 17:30
امپولی
2 4
سمپدوریا
1 دی 1397
- 17:30
آث میلان
0 1
فیورنتینا
1 دی 1397
- 20:30
پارما
0 0
بولونیا
1 دی 1397
- 20:30
کیه وو
1 1
اینترمیلان
1 دی 1397
- 23:00
یوونتوس
1 0
آ اس رم
هفته 18
5 دی 1397
- 15:00
فروزینونه
0 0
آث میلان
5 دی 1397
- 17:30
سمپدوریا
2 0
کیه وو
5 دی 1397
- 17:30
فیورنتینا
0 1
پارما
5 دی 1397
- 17:30
کالیاری
1 0
جنوا
5 دی 1397
- 17:30
بولونیا
0 2
لاتزیو
5 دی 1397
- 17:30
آتالانتا
2 2
یوونتوس
5 دی 1397
- 20:30
آ اس رم
3 1
ساسولو
5 دی 1397
- 20:30
اسپال
0 0
اودینزه
5 دی 1397
- 20:30
تورینو
3 0
امپولی
5 دی 1397
- 23:00
اینترمیلان
1 0
ناپولی
هفته 19
8 دی 1397
- 15:00
یوونتوس
2 1
سمپدوریا
8 دی 1397
- 17:30
اودینزه
2 0
کالیاری
8 دی 1397
- 17:30
ساسولو
2 6
آتالانتا
8 دی 1397
- 17:30
پارما
0 2
آ اس رم
8 دی 1397
- 17:30
لاتزیو
1 1
تورینو
8 دی 1397
- 17:30
جنوا
0 0
فیورنتینا
8 دی 1397
- 17:30
امپولی
0 1
اینترمیلان
8 دی 1397
- 17:30
کیه وو
1 0
فروزینونه
8 دی 1397
- 20:30
ناپولی
3 2
بولونیا
8 دی 1397
- 23:00
آث میلان
2 1
اسپال
هفته 20
29 دی 1397
- 17:30
آ اس رم
3 2
تورینو
29 دی 1397
- 20:30
اودینزه
1 2
پارما
29 دی 1397
- 23:00
اینترمیلان
0 0
ساسولو
30 دی 1397
- 15:00
فروزینونه
0 5
آتالانتا
30 دی 1397
- 17:30
فیورنتینا
3 3
سمپدوریا
30 دی 1397
- 17:30
اسپال
1 1
بولونیا
30 دی 1397
- 20:30
کالیاری
2 2
امپولی
30 دی 1397
- 23:00
ناپولی
2 1
لاتزیو
1 بهمن 1397
- 17:30
جنوا
0 2
آث میلان
1 بهمن 1397
- 23:00
یوونتوس
3 0
کیه وو
هفته 21
6 بهمن 1397
- 17:30
ساسولو
3 0
کالیاری
6 بهمن 1397
- 20:30
سمپدوریا
4 0
اودینزه
6 بهمن 1397
- 23:00
آث میلان
0 0
ناپولی
7 بهمن 1397
- 15:00
کیه وو
3 4
فیورنتینا
7 بهمن 1397
- 17:30
پارما
2 3
اسپال
7 بهمن 1397
- 17:30
بولونیا
0 4
فروزینونه
7 بهمن 1397
- 17:30
آتالانتا
3 3
آ اس رم
7 بهمن 1397
- 20:30
تورینو
1 0
اینترمیلان
7 بهمن 1397
- 23:00
لاتزیو
1 2
یوونتوس
8 بهمن 1397
- 23:00
امپولی
1 3
جنوا
هفته 22
13 بهمن 1397
- 17:30
امپولی
2 2
کیه وو
13 بهمن 1397
- 20:30
ناپولی
3 0
سمپدوریا
13 بهمن 1397
- 23:00
یوونتوس
3 3
پارما
14 بهمن 1397
- 15:00
اسپال
0 0
تورینو
14 بهمن 1397
- 17:30
اودینزه
1 1
فیورنتینا
14 بهمن 1397
- 17:30
جنوا
1 1
ساسولو
14 بهمن 1397
- 20:30
اینترمیلان
0 1
بولونیا
14 بهمن 1397
- 23:00
آ اس رم
1 1
آث میلان
15 بهمن 1397
- 21:30
فروزینونه
0 1
لاتزیو
15 بهمن 1397
- 23:30
کالیاری
0 1
آتالانتا
هفته 23
18 بهمن 1397
- 23:00
لاتزیو
1 0
امپولی
19 بهمن 1397
- 23:00
کیه وو
0 3
آ اس رم
20 بهمن 1397
- 20:30
فیورنتینا
0 0
ناپولی
20 بهمن 1397
- 23:00
پارما
0 1
اینترمیلان
21 بهمن 1397
- 15:00
بولونیا
1 1
جنوا
21 بهمن 1397
- 17:30
تورینو
1 0
اودینزه
21 بهمن 1397
- 17:30
سمپدوریا
0 1
فروزینونه
21 بهمن 1397
- 17:30
آتالانتا
2 1
اسپال
21 بهمن 1397
- 20:30
ساسولو
0 3
یوونتوس
21 بهمن 1397
- 23:00
آث میلان
3 0
کالیاری
هفته 24
26 بهمن 1397
- 23:00
یوونتوس
3 0
فروزینونه
27 بهمن 1397
- 20:30
کالیاری
2 1
پارما
27 بهمن 1397
- 23:00
آتالانتا
1 3
آث میلان
28 بهمن 1397
- 15:00
اسپال
1 4
فیورنتینا
28 بهمن 1397
- 17:30
اودینزه
1 0
کیه وو
28 بهمن 1397
- 17:30
جنوا
2 1
لاتزیو
28 بهمن 1397
- 17:30
امپولی
3 0
ساسولو
28 بهمن 1397
- 20:30
اینترمیلان
2 1
سمپدوریا
28 بهمن 1397
- 23:00
ناپولی
0 0
تورینو
29 بهمن 1397
- 23:00
آ اس رم
2 1
بولونیا
هفته 25
3 اسفند 1397
- 23:00
آث میلان
3 0
امپولی
4 اسفند 1397
- 17:30
تورینو
2 0
آتالانتا
4 اسفند 1397
- 23:00
فروزینونه
2 3
آ اس رم
5 اسفند 1397
- 15:00
سمپدوریا
1 0
کالیاری
5 اسفند 1397
- 17:30
ساسولو
1 1
اسپال
5 اسفند 1397
- 17:30
کیه وو
0 0
جنوا
5 اسفند 1397
- 17:30
بولونیا
0 1
یوونتوس
5 اسفند 1397
- 20:30
پارما
0 4
ناپولی
5 اسفند 1397
- 23:00
فیورنتینا
3 3
اینترمیلان
28 فروردین 1398
- 20:30
لاتزیو
2 0
اودینزه
هفته 26
10 اسفند 1397
- 23:00
کالیاری
2 1
اینترمیلان
11 اسفند 1397
- 17:30
امپولی
3 3
پارما
11 اسفند 1397
- 20:30
آث میلان
1 0
ساسولو
11 اسفند 1397
- 23:00
لاتزیو
3 0
آ اس رم
12 اسفند 1397
- 15:00
تورینو
3 0
کیه وو
12 اسفند 1397
- 17:30
اودینزه
2 1
بولونیا
12 اسفند 1397
- 17:30
اسپال
1 2
سمپدوریا
12 اسفند 1397
- 17:30
جنوا
0 0
فروزینونه
12 اسفند 1397
- 20:30
آتالانتا
3 1
فیورنتینا
12 اسفند 1397
- 23:00
ناپولی
1 2
یوونتوس
هفته 27
17 اسفند 1397
- 23:00
یوونتوس
4 1
اودینزه
18 اسفند 1397
- 20:30
پارما
1 0
جنوا
18 اسفند 1397
- 23:00
کیه وو
1 2
آث میلان
19 اسفند 1397
- 15:00
بولونیا
2 0
کالیاری
19 اسفند 1397
- 17:30
سمپدوریا
1 2
آتالانتا
19 اسفند 1397
- 17:30
اینترمیلان
2 0
اسپال
19 اسفند 1397
- 17:30
فروزینونه
1 2
تورینو
19 اسفند 1397
- 20:30
ساسولو
1 1
ناپولی
19 اسفند 1397
- 23:00
فیورنتینا
1 1
لاتزیو
20 اسفند 1397
- 23:00
آ اس رم
2 1
امپولی
هفته 28
24 اسفند 1397
- 23:00
کالیاری
2 1
فیورنتینا
25 اسفند 1397
- 17:30
ساسولو
3 5