سری بی ایتالیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پارما
ش
پ
پ
پ
ش
13
9
2
2
27
12
15
29
2
ونتزیا
پ
ش
پ
پ
پ
12
8
2
2
19
11
8
26
3
کومو
ش
ش
پ
ت
پ
12
6
3
3
15
13
2
21
4
کاتانزارو
پ
پ
ش
ش
ش
13
6
3
4
20
18
2
21
5
پالرمو
پ
ت
ش
ش
ش
12
6
2
4
17
10
7
20
6
کرمونزه
ش
پ
ش
پ
پ
12
5
4
3
17
12
5
19
7
مودنا
ش
ت
پ
پ
ش
12
5
4
3
12
12
0
19
8
نوو کاسنزا
پ
ش
ت
ت
پ
12
5
4
3
17
11
6
19
9
پیزا
پ
ش
ش
ت
پ
13
4
4
5
13
14
-1
16
10
چیتادلا
پ
ت
ش
ش
پ
12
4
4
4
12
15
-3
16
11
سودتیرول
ش
پ
پ
ش
ش
12
4
4
4
17
15
2
16
12
باری
ت
ت
ت
پ
ت
12
2
9
1
13
12
1
15
13
رجیانا
ت
پ
پ
ت
ش
13
3
6
4
13
16
-3
15
14
سمپدوریا
ت
پ
ش
پ
پ
13
4
3
6
14
16
-2
15
15
لچو
پ
پ
ت
ت
پ
11
3
3
5
13
18
-5
12
16
آسکولی
ت
پ
ش
ش
ش
12
3
2
7
12
16
-4
11
17
اسپتزیا
ت
ت
ش
ت
ت
12
1
6
5
10
18
-8
9
18
ترنانا
پ
ت
ش
ش
ت
12
1
4
7
12
17
-5
7
19
فرالپیسالو
ش
ش
ش
ت
ت
12
1
3
8
8
25
-17
6
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
هفته 1
27 مرداد 1402
- 22:00
باری
0 0
پالرمو
28 مرداد 1402
- 22:00
نوو کاسنزا
3 0
آسکولی
28 مرداد 1402
- 22:00
کرمونزه
0 0
کاتانزارو
28 مرداد 1402
- 22:00
ترنانا
1 2
سمپدوریا
29 مرداد 1402
- 19:30
سودتیرول
3 3
اسپتزیا
29 مرداد 1402
- 22:00
چیتادلا
1 0
رجیانا
29 مرداد 1402
- 22:00
پارما
2 0
فرالپیسالو
29 مرداد 1402
- 22:00
ونتزیا
3 0
کومو
2 آبان 1402
- 20:00
پیزا
1 2
لچو
هفته 2
3 شهریور 1402
- 22:00
سمپدوریا
0 2
پیزا
4 شهریور 1402
- 19:30
ونتزیا
1 1
نوو کاسنزا
4 شهریور 1402
- 22:00
کومو
2 2
رجیانا
4 شهریور 1402
- 22:00
کرمونزه
0 1
باری
4 شهریور 1402
- 22:00
فرالپیسالو
0 2
سودتیرول
4 شهریور 1402
- 22:00
مودنا
1 0
آسکولی
4 شهریور 1402
- 22:00
پارما
2 0
چیتادلا
5 شهریور 1402
- 22:00
کاتانزارو
2 1
ترنانا
17 آبان 1402
- 21:00
لچو
0 0
اسپتزیا
هفته 3
7 شهریور 1402
- 22:00
آسکولی
3 0
فرالپیسالو
7 شهریور 1402
- 22:00
نوو کاسنزا
1 2
مودنا
7 شهریور 1402
- 22:00
پیزا
1 2
پارما
7 شهریور 1402
- 22:00
رجیانا
1 3
پالرمو
8 شهریور 1402
- 22:00
باری
1 1
چیتادلا
8 شهریور 1402
- 22:00
کاتانزارو
3 0
اسپتزیا
8 شهریور 1402
- 22:00
سمپدوریا
1 2
ونتزیا
8 شهریور 1402
- 22:00
ترنانا
0 1
کرمونزه
7 آذر 1402
- 21:00
کومو
- -
لچو
هفته 4
11 شهریور 1402
- 20:00
مودنا
2 0
پیزا
11 شهریور 1402
- 20:00
پالرمو
3 0
فرالپیسالو
11 شهریور 1402
- 20:00
پارما
0 0
رجیانا
11 شهریور 1402
- 20:00
سودتیرول
3 1
آسکولی
12 شهریور 1402
- 20:00
کرمونزه
1 1
سمپدوریا
12 شهریور 1402
- 20:00
لچو
3 4
کاتانزارو
12 شهریور 1402
- 20:00
اسپتزیا
0 1
کومو
12 شهریور 1402
- 20:00
ترنانا
0 0
باری
12 شهریور 1402
- 22:15
چیتادلا
0 0
ونتزیا
هفته 5
24 شهریور 1402
- 22:00
ونتزیا
1 0
اسپتزیا
25 شهریور 1402
- 15:30
آسکولی
0 1
پالرمو
25 شهریور 1402
- 15:30
نوو کاسنزا
2 2
سودتیرول
25 شهریور 1402
- 15:30
فرالپیسالو
1 1
مودنا
25 شهریور 1402
- 15:30
پیزا
1 1
باری
25 شهریور 1402
- 17:45
رجیانا
2 2
کرمونزه
26 شهریور 1402
- 17:45
کاتانزارو
0 5
پارما
26 شهریور 1402
- 17:45
کومو
2 1
ترنانا
27 شهریور 1402
- 22:00
سمپدوریا
1 2
چیتادلا
هفته 6
31 شهریور 1402
- 22:00
پالرمو
0 1
نوو کاسنزا
1 مهر 1402
- 15:30
کرمونزه
2 2
آسکولی
1 مهر 1402
- 15:30
فرالپیسالو
0 1
پیزا
1 مهر 1402
- 15:30
مودنا
0 0
لچو
1 مهر 1402
- 15:30
ترنانا
1 1
سودتیرول
1 مهر 1402
- 17:45
اسپتزیا
1 2
رجیانا
2 مهر 1402
- 17:45
باری
2 2
کاتانزارو
2 مهر 1402
- 17:45
چیتادلا
0 3
کومو
2 مهر 1402
- 17:45
پارما
1 1
سمپدوریا
هفته 7
4 مهر 1402
- 19:45
نوو کاسنزا
1 2
کرمونزه
4 مهر 1402
- 19:45
لچو
1 2
فرالپیسالو
4 مهر 1402
- 22:00
آسکولی
2 0
ترنانا
4 مهر 1402
- 22:00
رجیانا
0 0
پیزا
4 مهر 1402
- 22:00
سودتیرول
0 0
مودنا
4 مهر 1402
- 22:00
ونتزیا
1 3
پالرمو
5 مهر 1402
- 22:00
کاتانزارو
1 1
چیتادلا
5 مهر 1402
- 22:00
کومو
1 0
سمپدوریا
5 مهر 1402
- 22:00
پارما
2 1
باری
هفته 8
8 مهر 1402
- 15:30
فرالپیسالو
1 2
اسپتزیا
8 مهر 1402
- 15:30
مودنا
1 3
ونتزیا
8 مهر 1402
- 15:30
پیزا
1 2
نوو کاسنزا
8 مهر 1402
- 17:45
ترنانا
3 0
رجیانا
9 مهر 1402
- 17:45
باری
1 1
کومو
9 مهر 1402
- 17:45
چیتادلا
2 1
لچو
9 مهر 1402
- 17:45
پالرمو
2 1
سودتیرول
9 مهر 1402
- 17:45
سمپدوریا
1 2
کاتانزارو
9 مهر 1402
- 20:00
کرمونزه
1 2
پارما
هفته 9
15 مهر 1402
- 15:30
نوو کاسنزا
3 0
لچو
15 مهر 1402
- 15:30
مودنا
0 2
پالرمو
15 مهر 1402
- 15:30
رجیانا
1 1
باری
15 مهر 1402
- 15:30
سودتیرول
0 1
کاتانزارو
15 مهر 1402
- 17:45
آسکولی
1 1
سمپدوریا
15 مهر 1402
- 17:45
چیتادلا
2 2
ترنانا
15 مهر 1402
- 17:45
ونتزیا
3 2
پارما
16 مهر 1402
- 17:45
کومو
1 3
کرمونزه
16 مهر 1402
- 17:45
اسپتزیا
0 0
پیزا
هفته 10
28 مهر 1402
- 22:00
پارما
2 1
کومو
29 مهر 1402
- 15:30
باری
1 1
مودنا
29 مهر 1402
- 15:30
کرمونزه
0 1
سودتیرول
29 مهر 1402
- 15:30
لچو
0 2
آسکولی
29 مهر 1402
- 15:30
پیزا
2 1
چیتادلا
29 مهر 1402
- 17:45
کاتانزارو
3 0
فرالپیسالو
30 مهر 1402
- 17:45
سمپدوریا
2 0
نوو کاسنزا
30 مهر 1402
- 20:00
رجیانا
1 0
ونتزیا
1 آبان 1402
- 22:00
پالرمو
2 2
اسپتزیا
هفته 11
5 آبان 1402
- 22:00
چیتادلا
1 2
کرمونزه
6 آبان 1402
- 15:30
کومو
1 0
کاتانزارو
6 آبان 1402
- 15:30
فرالپیسالو
0 3
رجیانا
6 آبان 1402
- 15:30
اسپتزیا
0 0
نوو کاسنزا
6 آبان 1402
- 15:30
سودتیرول
3 1
سمپدوریا
6 آبان 1402
- 17:45
آسکولی
1 3
پارما
7 آبان 1402
- 18:45
مودنا
2 1
ترنانا
7 آبان 1402
- 18:45
پالرمو
1 2
لچو
7 آبان 1402
- 18:45
ونتزیا
2 1
پیزا
هفته 12
13 آبان 1402
- 16:30
باری
1 0
آسکولی
13 آبان 1402
- 16:30
کاتانزارو
1 2
مودنا
13 آبان 1402
- 16:30
نوو کاسنزا
1 1
فرالپیسالو
13 آبان 1402
- 16:30
پیزا
1 1
کومو
13 آبان 1402
- 16:30
ترنانا
0 1
ونتزیا
13 آبان 1402
- 18:45
سمپدوریا
1 0
پالرمو
14 آبان 1402
- 18:45
کرمونزه
3 0
اسپتزیا
14 آبان 1402
- 18:45
پارما
2 0
سودتیرول
14 آبان 1402
- 18:45
رجیانا
1 1
لچو
هفته 13
19 آبان 1402
- 23:00
ونتزیا
2 1
کاتانزارو
20 آبان 1402
- 16:30
آسکولی
0 1
کومو
20 آبان 1402
- 16:30
نوو کاسنزا
2 0
رجیانا
20 آبان 1402
- 16:30
فرالپیسالو
3 3
باری
20 آبان 1402
- 16:30
سودتیرول
1 2
پیزا
20 آبان 1402
- 18:45
مودنا
0 2
سمپدوریا
21 آبان 1402
- 18:45
لچو
3 2
پارما
21 آبان 1402
- 18:45
پالرمو
0 1
چیتادلا
21 آبان 1402
- 18:45
اسپتزیا
2 2
ترنانا
هفته 14
3 آذر 1402
- 23:00
سمپدوریا
- -
اسپتزیا
4 آذر 1402
- 16:30
باری
- -
ونتزیا
4 آذر 1402
- 16:30
چیتادلا
- -
سودتیرول
4 آذر 1402
- 16:30
کومو
- -
فرالپیسالو
4 آذر 1402
- 16:30
کرمونزه
- -
لچو
4 آذر 1402
- 16:30
پارما
- -
مودنا
4 آذر 1402
- 16:30
رجیانا
- -
آسکولی
5 آذر 1402
- 18:45
کاتانزارو
- -
نوو کاسنزا
5 آذر 1402
- 18:45
ترنانا
- -
پالرمو
هفته 15
10 آذر 1402
- 23:00
پالرمو
- -
کاتانزارو
11 آذر 1402
- 16:30
نوو کاسنزا
- -
ترنانا
11 آذر 1402
- 16:30
فرالپیسالو
- -
چیتادلا
11 آذر 1402
- 16:30
مودنا
- -
رجیانا
11 آذر 1402
- 16:30
پیزا
- -
کرمونزه
11 آذر 1402
- 16:30
ونتزیا
- -
آسکولی
11 آذر 1402
- 18:45
اسپتزیا
- -
پارما
12 آذر 1402
- 18:45
لچو
- -
باری
12 آذر 1402
- 18:45
سودتیرول
- -
کومو
هفته 16
18 آذر 1402
- 16:30
آسکولی
- -
اسپتزیا
18 آذر 1402
- 16:30
باری
- -
سودتیرول
18 آذر 1402
- 16:30
چیتادلا
- -
نوو کاسنزا
18 آذر 1402
- 16:30
کرمونزه
- -
ونتزیا
18 آذر 1402
- 16:30
سمپدوریا
- -
لچو
18 آذر 1402
- 16:30
ترنانا
- -
فرالپیسالو
18 آذر 1402
- 18:45
کاتانزارو
- -
پیزا
19 آذر 1402
- 18:45
کومو
- -
مودنا
19 آذر 1402
- 18:45
پارما
- -
پالرمو
هفته 17
25 آذر 1402
اسپتزیا
- -
باری
25 آذر 1402
- 16:30
فرالپیسالو
- -
کرمونزه
25 آذر 1402
- 16:30
مودنا
- -
چیتادلا
25 آذر 1402
- 16:30
رجیانا
- -
سمپدوریا
25 آذر 1402
- 16:30
ونتزیا
- -
سودتیرول
25 آذر 1402
- 18:45
آسکولی
- -
کاتانزارو
25 آذر 1402
- 18:45
نوو کاسنزا
- -
پارما
25 آذر 1402
- 18:45
پالرمو
- -
پیزا
26 آذر 1402
- 18:45
لچو
- -
ترنانا
هفته 18
2 دی 1402
- 16:30
چیتادلا
- -
اسپتزیا
2 دی 1402
- 16:30
کومو
- -
پالرمو
2 دی 1402
- 16:30
کرمونزه
- -
مودنا
2 دی 1402
- 16:30
پارما
- -
ترنانا
2 دی 1402
- 16:30
ونتزیا
- -
لچو
2 دی 1402
- 18:45
باری
- -
نوو کاسنزا
2 دی 1402
- 18:45
پیزا
- -
آسکولی
2 دی 1402
- 18:45
سمپدوریا
- -
فرالپیسالو
2 دی 1402
- 18:45
سودتیرول
- -
رجیانا
هفته 19
5 دی 1402
- 15:00
رجیانا
- -
کاتانزارو
5 دی 1402
- 17:30
آسکولی
- -
چیتادلا
5 دی 1402
- 17:30
نوو کاسنزا
- -
کومو
5 دی 1402
- 17:30
فرالپیسالو
- -
ونتزیا
5 دی 1402
- 17:30
لچو
- -
سودتیرول
5 دی 1402
- 17:30
اسپتزیا
- -
مودنا
5 دی 1402
- 17:30
ترنانا
- -
پیزا
5 دی 1402
- 20:30
پالرمو
- -
کرمونزه
5 دی 1402
- 23:00
سمپدوریا
- -
باری
هفته 20
23 دی 1402
باری
- -
ترنانا
23 دی 1402
کاتانزارو
- -
لچو
23 دی 1402
چیتادلا
- -
پالرمو
23 دی 1402
کومو
- -
اسپتزیا
23 دی 1402
کرمونزه
- -
نوو کاسنزا
23 دی 1402
پارما
- -
آسکولی
23 دی 1402
پیزا
- -
رجیانا
23 دی 1402
سودتیرول
- -
فرالپیسالو
23 دی 1402
ونتزیا
- -
سمپدوریا
هفته 21
30 دی 1402
آسکولی
- -
باری
30 دی 1402
نوو کاسنزا
- -
ونتزیا
30 دی 1402
فرالپیسالو
- -
کاتانزارو
30 دی 1402
لچو
- -
پیزا
30 دی 1402
پالرمو
- -
مودنا
30 دی 1402
رجیانا
- -
کومو
30 دی 1402
سمپدوریا
- -
پارما
30 دی 1402
اسپتزیا
- -
کرمونزه
30 دی 1402
ترنانا
- -
چیتادلا
هفته 22
7 بهمن 1402
باری
- -
رجیانا
7 بهمن 1402
کاتانزارو
- -
پالرمو
7 بهمن 1402
چیتادلا
- -
سمپدوریا
7 بهمن 1402
کومو
- -
آسکولی
7 بهمن 1402
فرالپیسالو
- -
لچو
7 بهمن 1402
مودنا
- -
پارما
7 بهمن 1402
پیزا
- -
اسپتزیا
7 بهمن 1402
سودتیرول
- -
نوو کاسنزا
7 بهمن 1402
ونتزیا
- -
ترنانا
هفته 23
14 بهمن 1402
آسکولی
- -
سودتیرول
14 بهمن 1402
نوو کاسنزا
- -
پیزا
14 بهمن 1402
لچو
- -
کرمونزه
14 بهمن 1402
پالرمو
- -
باری
14 بهمن 1402
پارما
- -
ونتزیا
14 بهمن 1402
رجیانا
- -
فرالپیسالو
14 بهمن 1402
سمپدوریا
- -
مودنا
14 بهمن 1402
اسپتزیا
- -
کاتانزارو
14 بهمن 1402
ترنانا
- -
کومو
هفته 24
21 بهمن 1402
باری
- -
لچو
21 بهمن 1402
کاتانزارو
- -
آسکولی
21 بهمن 1402
چیتادلا
- -
پارما
21 بهمن 1402
کرمونزه
- -
رجیانا
21 بهمن 1402
فرالپیسالو
- -
پالرمو
21 بهمن 1402
مودنا
- -
نوو کاسنزا
21 بهمن 1402
پیزا
- -
سمپدوریا
21 بهمن 1402
سودتیرول
- -
ونتزیا
21 بهمن 1402
ترنانا
- -
اسپتزیا
هفته 25
28 بهمن 1402
آسکولی
- -
کرمونزه
28 بهمن 1402
باری
- -
فرالپیسالو
28 بهمن 1402
کاتانزارو
- -
سودتیرول
28 بهمن 1402
لچو
- -
نوو کاسنزا
28 بهمن 1402
پالرمو
- -
کومو
28 بهمن 1402
پارما
- -
پیزا
28 بهمن 1402
رجیانا
- -
ترنانا
28 بهمن 1402
اسپتزیا
- -
چیتادلا
28 بهمن 1402
ونتزیا
- -
مودنا
هفته 26
5 اسفند 1402
چیتادلا
- -
کاتانزارو
5 اسفند 1402
کومو
- -
پارما
5 اسفند 1402
نوو کاسنزا
- -
سمپدوریا
5 اسفند 1402
کرمونزه
- -
پالرمو
5 اسفند 1402
فرالپیسالو
- -
آسکولی
5 اسفند 1402
مودنا
- -
اسپتزیا
5 اسفند 1402
پیزا
- -
ونتزیا
5 اسفند 1402
سودتیرول
- -
باری
5 اسفند 1402
ترنانا
- -
لچو
هفته 27
8 اسفند 1402
کاتانزارو
- -
باری
8 اسفند 1402
لچو
- -
کومو
8 اسفند 1402
پالرمو
- -
ترنانا
8 اسفند 1402
پارما
- -
نوو کاسنزا
8 اسفند 1402
پیزا
- -
مودنا
8 اسفند 1402
رجیانا
- -
سودتیرول
8 اسفند 1402
سمپدوریا
- -
کرمونزه
8 اسفند 1402
اسپتزیا
- -
فرالپیسالو
8 اسفند 1402
ونتزیا
- -
چیتادلا
هفته 28
12 اسفند 1402
آسکولی
- -
رجیانا
12 اسفند 1402
باری
- -
اسپتزیا
12 اسفند 1402
چیتادلا
- -
پیزا
12 اسفند 1402
کومو
- -
ونتزیا
12 اسفند 1402
نوو کاسنزا
- -
کاتانزارو
12 اسفند 1402
فرالپیسالو
- -
سمپدوریا
12 اسفند 1402