سری بی ایتالیا

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ ش پ م ش
18
13
5
69
42
27
67
2
پ پ پ ش پ
19
9
8
66
45
21
66
3
م م م پ م
16
15
5
57
38
19
63
4
پ پ ش م پ
17
9
10
61
45
16
60
5
م م م م پ
14
13
9
50
46
4
55
6
ش م ش ش پ
13
13
10
49
46
3
52
7
ش م م پ ش
14
9
13
53
46
7
51
8
ش م م پ م
12
15
9
49
38
11
51
9
ش م م ش پ
14
8
14
49
49
0
50
10
پ پ پ م ش
12
13
11
37
33
4
49
11
م پ ش م پ
11
13
12
34
42
-8
46
12
م پ پ ش پ
11
10
15
40
42
-2
43
13
پ م ش ش ش
10
13
13
40
56
-16
43
14
م ش پ پ ش
10
13
13
44
49
-5
43
15
م م پ پ م
9
12
15
38
51
-13
39
16
ش ش م م پ
8
14
14
35
46
-11
38
17
ش ش ش ش ش
10
8
18
41
57
-16
38
18
م م پ م م
5
16
15
36
49
-13
31
19
م پ ش ش ش
7
8
21
39
67
-28
29
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
برشا
لچه
پالرمو
بنونتو
پسکارا
هلاس ورونا
اسپتزیا
چیتادلا
پروجا
کرمونزه
کزنتزا
کروتونه
آسکولی
فوجیا
لیورنو
وینتزیا
سالرنیتانا
پادوا
Carpi
1برشا 2–1 2–1 2–3 1–1 4–2 4–4 0–1 1–1 3–2 1–0 2–0 1–0 2–1 2–0 2–0 3–0 4–1 3–1
2لچه 1–0 1–2 1–1 2–0 2–1 2–1 1–1 0–0 2–0 3–1 1–0 7–0 1–0 3–2 2–1 2–2 3–2 4–1
3پالرمو 1–1 2–1 0–0 3–0 1–0 2–2 2–2 4–1 2–2 2–1 1–0 3–0 0–0 1–1 1–1 1–2 1–1 4–1
4بنونتو 1–1 3–3 1–2 2–1 0–1 2–3 1–0 2–1 2–1 4–2 3–0 1–2 1–3 1–0 3–0 4–0 3–3 3–1
5پسکارا 1–5 4–2 3–2 2–1 1–1 2–0 0–1 1–1 0–0 1–1 2–1 1–1 1–0 2–1 1–0 2–0 2–0 2–0
6هلاس ورونا 2–2 0–2 1–1 0–3 3–1 2–1 4–0 2–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–3 1–0 1–0 1–1 4–1
7اسپتزیا 3–2 1–1 1–1 3–1 1–3 1–2 1–0 1–1 2–0 4–0 2–0 3–2 0–0 3–0 1–1 2–1 0–2 2–1
8چیتادلا 2–2 4–1 0–1 0–1 4–1 3–0 0–1 2–2 1–3 2–0 3–0 2–2 1–1 4–0 3–2 3–1 1–1 3–1
9پروجا 0–2 1–2 1–2 2–4 2–1 1–2 1–1 0–0 3–1 0–1 2–1 2–0 3–0 3–1 1–0 3–1 3–2 0–1
10کرمونزه 0–0 2–0 2–0 1–0 1–1 1–1 2–0 0–0 4–0 2–0 1–0 0–1 1–0 1–0 0–1 0–0 0–0 1–2
11کزنتزا 2–3 2–3 1–1 0–0 1–1 0–3 1–0 2–0 1–1 2–0 1–0 0–0 2–0 1–1 1–1 0–0 2–1 1–0
12کروتونه 2–2 2–2 3–0 1–0 0–2 1–2 0–3 0–0 2–0 0–0 0–1 3–0 4–1 1–1 1–1 1–1 2–1 1–1
13آسکولی 1–1 1–0 1–2 2–2 2–1 1–0 3–1 1–1 0–3 0–0 1–1 3–2 2–2 1–1 1–0 2–4 2–3 1–0
14فوجیا 2–2 2–2 1–2 1–1 1–1 2–2 1–0 1–1 1–0 3–1 1–0 0–2 3–2 2–2 1–1 3–1 2–1 4–2
15لیورنو 0–1 0–3 2–2 2–0 0–0 0–0 1–3 0–0 2–3 1–3 2–0 0–1 1–0 3–1 1–0 1–0 1–1 1–0
16وینتزیا 2–1 1–1 1–1 2–3 2–2 1–1 1–0 1–1 2–3 1–1 0–1 1–4 1–0 1–0 1–1 1–0 2–1 1–1
17سالرنیتانا 1–3 1–2 0–0 0–1 2–4 1–0 1–0 4–2 2–1 2–0 1–2 0–2 1–1 1–0 3–1 1–1 3–0 2–5
18پادوا 1–1 2–1 1–3 0–1 2–2 3–0 0–0 0–0 0–1 1–1 0–0 0–0 1–2 1–1 1–1 1–0 0–0 0–1
19Carpi 1–1 0–1 0–3 2–2 0–0 1–1 3–2 0–1 0–1 1–2 1–1 1–2 1–1 0–2 1–4 2–3 3–2 2–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stadio Mario Rigamonti ۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
برشا
1 1
پروجا
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
پروجا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Giovanni Zini ۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کرمونزه
1 1
پسکارا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
1
پسکارا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Arechi ۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
سالرنیتانا
0 0
پالرمو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
0
پالرمو
| Stadio Arechi
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1 0
اسپتزیا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1
0
اسپتزیا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
1 1
پادوا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
1
1
پادوا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
آسکولی
1 1
کزنتزا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
آسکولی
1
1
کزنتزا
Stadio Sandro Cabassi ۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
3 0
کروتونه
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Sandro Cabassi
چیتادلا
3
0
کروتونه
| Stadio Sandro Cabassi
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
4 2
Carpi
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
4
2
Carpi
Stadio Ciro Vigorito ۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
3 3
لچه
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
3
3
لچه
| Stadio Ciro Vigorito
هفته 2
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
2 2
کرمونزه
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
2
2
کرمونزه
Stadio Sandro Cabassi ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Carpi
0 1
چیتادلا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
1
چیتادلا
| Stadio Sandro Cabassi
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0 3
هلاس ورونا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0
3
هلاس ورونا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پادوا
1 0
وینتزیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پادوا
1
0
وینتزیا
Stadio Alberto Picco ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اسپتزیا
3 2
برشا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
3
2
برشا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پسکارا
2 1
لیورنو
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
1
لیورنو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Ezio Scida ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
کروتونه
4 1
فوجیا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
4
1
فوجیا
| Stadio Ezio Scida
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لچه
2 2
سالرنیتانا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لچه
2
2
سالرنیتانا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
2 0
آسکولی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
2
0
آسکولی
هفته 3
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
وینتزیا
2 3
بنونتو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
وینتزیا
2
3
بنونتو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1 0
لچه
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1
0
لچه
Stadio Mario Rigamonti ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
برشا
1 1
پسکارا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
پسکارا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2 0
کزنتزا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2
0
کزنتزا
Stadio Giovanni Zini ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کرمونزه
2 0
اسپتزیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
0
اسپتزیا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Arechi ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
3 0
پادوا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
0
پادوا
| Stadio Arechi
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
هلاس ورونا
4 1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
هلاس ورونا
4
1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
1 2
پالرمو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
1
2
پالرمو
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0 1
کروتونه
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0
1
کروتونه
هفته 4
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
4 0
سالرنیتانا
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
4
0
سالرنیتانا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Sandro Cabassi ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Carpi
1 1
برشا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
برشا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Ezio Scida ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
کروتونه
1 2
هلاس ورونا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
2
هلاس ورونا
| Stadio Ezio Scida
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لچه
2 1
وینتزیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لچه
2
1
وینتزیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پالرمو
4 1
پروجا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پالرمو
4
1
پروجا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
1 0
فوجیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
0
فوجیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Alberto Picco ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اسپتزیا
1 0
چیتادلا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
چیتادلا
| Stadio Alberto Picco
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
1 1
لیورنو
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
1
1
لیورنو
۱ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پادوا
1 1
کرمونزه
۱ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پادوا
1
1
کرمونزه
هفته 5
Stadio Mario Rigamonti ۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
برشا
2 1
پالرمو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
پالرمو
| Stadio Mario Rigamonti
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
0 1
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
0
1
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0 3
لچه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0
3
لچه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
0 1
Carpi
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
0
1
Carpi
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پسکارا
2 1
کروتونه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
1
کروتونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Arechi ۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
سالرنیتانا
1 1
آسکولی
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
آسکولی
| Stadio Arechi
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
2 1
اسپتزیا
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
2
1
اسپتزیا
Stadio Giovanni Zini ۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کرمونزه
2 0
کزنتزا
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
0
کزنتزا
| Stadio Giovanni Zini
۴ مهر ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
2 1
پادوا
۴ مهر ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
2
1
پادوا
هفته 6
Stadio Ezio Scida ۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
کروتونه
2 2
برشا
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
2
برشا
| Stadio Ezio Scida
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لچه
1 1
چیتادلا
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لچه
1
1
چیتادلا
Stadio Arechi ۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
1 0
هلاس ورونا
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
0
هلاس ورونا
| Stadio Arechi
Stadio Alberto Picco ۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اسپتزیا
2 1
Carpi
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
1
Carpi
| Stadio Alberto Picco
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1 1
لیورنو
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1
1
لیورنو
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
0 0
کرمونزه
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
0
0
کرمونزه
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
1 1
پروجا
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
1
1
پروجا
Stadio Ciro Vigorito ۸ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
1 3
فوجیا
۸ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
3
فوجیا
| Stadio Ciro Vigorito
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 20:00
پادوا
2 2
پسکارا
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 20:00
پادوا
2
2
پسکارا
هفته 7
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
0 2
لچه
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
0
2
لچه
Stadio Sandro Cabassi ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Carpi
1 1
کزنتزا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
کزنتزا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Giovanni Zini ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کرمونزه
0 0
سالرنیتانا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Giovanni Zini
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
3 2
آسکولی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
3
2
آسکولی
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
2 1
بنونتو
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
1
بنونتو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
پروجا
1 0
وینتزیا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
پروجا
1
0
وینتزیا
Stadio Mario Rigamonti ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
برشا
4 1
پادوا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
4
1
پادوا
| Stadio Mario Rigamonti
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1 3
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1
3
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1 0
کروتونه
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1
0
کروتونه
هفته 8
Stadio Alberto Picco ۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:30
اسپتزیا
1 3
پسکارا
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
3
پسکارا
| Stadio Alberto Picco
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1 0
Carpi
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1
0
Carpi
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2 2
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2
2
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
2 0
فوجیا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
2
0
فوجیا
Stadio Ezio Scida ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
کروتونه
2 1
پادوا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
1
پادوا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Arechi ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
2 1
پروجا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
پروجا
| Stadio Arechi
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
وینتزیا
1 1
هلاس ورونا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
وینتزیا
1
1
هلاس ورونا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لچه
1 2
پالرمو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لچه
1
2
پالرمو
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
1 0
لیورنو
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
لیورنو
| Stadio Ciro Vigorito
هفته 9
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1 1
وینتزیا
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1
1
وینتزیا
Stadio Ciro Vigorito ۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بنونتو
2 1
کرمونزه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
1
کرمونزه
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Mario Rigamonti ۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
برشا
1 0
کزنتزا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
0
کزنتزا
| Stadio Mario Rigamonti
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
2 2
لچه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
2
2
لچه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1 0
آسکولی
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1
0
آسکولی
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پادوا
0 0
اسپتزیا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پادوا
0
0
اسپتزیا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
0 1
چیتادلا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
1
چیتادلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
2 1
پروجا
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
2
1
پروجا
Stadio Ezio Scida ۶ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
1 1
سالرنیتانا
۶ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Ezio Scida
هفته 10
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1 0
هلاس ورونا
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1
0
هلاس ورونا
Stadio Sandro Cabassi ۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Carpi
0 3
پالرمو
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
3
پالرمو
| Stadio Sandro Cabassi
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
چیتادلا
1 1
فوجیا
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
چیتادلا
1
1
فوجیا
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
1 1
پسکارا
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
1
1
پسکارا
Stadio Giovanni Zini ۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کرمونزه
0 1
وینتزیا
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
1
وینتزیا
| Stadio Giovanni Zini
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3 2
پادوا
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3
2
پادوا
Stadio Arechi ۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سالرنیتانا
3 1
لیورنو
۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
1
لیورنو
| Stadio Arechi
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لچه
1 0
کروتونه
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لچه
1
0
کروتونه
Stadio Alberto Picco ۲۷ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
3 1
بنونتو
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
3
1
بنونتو
| Stadio Alberto Picco
هفته 11
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1 1
کرمونزه
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1
1
کرمونزه
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
فوجیا
2 2
برشا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
فوجیا
2
2
برشا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0 0
چیتادلا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0
0
چیتادلا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
2 1
کزنتزا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
2
1
کزنتزا
Stadio Ciro Vigorito ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
بنونتو
1 2
آسکولی
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
2
آسکولی
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Ezio Scida ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1 1
Carpi
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
Carpi
| Stadio Ezio Scida
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 0
سالرنیتانا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
0
سالرنیتانا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لیورنو
2 3
پروجا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لیورنو
2
3
پروجا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
4 2
لچه
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
4
2
لچه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
هفته 12
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2 1
کروتونه
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2
1
کروتونه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
2 3
پادوا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
2
3
پادوا
Stadio Sandro Cabassi ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
2 2
بنونتو
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
2
بنونتو
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Giovanni Zini ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 0
لیورنو
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
لیورنو
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Arechi ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
سالرنیتانا
1 0
اسپتزیا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
0
اسپتزیا
| Stadio Arechi
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
کزنتزا
2 3
لچه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
کزنتزا
2
3
لچه
Stadio Mario Rigamonti ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
برشا
4 2
هلاس ورونا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
4
2
هلاس ورونا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3 2
وینتزیا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3
2
وینتزیا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3 0
پسکارا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3
0
پسکارا
هفته 13
۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1 1
پالرمو
۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1
1
پالرمو
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0 0
چیتادلا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0
0
چیتادلا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0 1
Carpi
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0
1
Carpi
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2 1
برشا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2
1
برشا
Stadio Ciro Vigorito ۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بنونتو
2 1
پروجا
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
1
پروجا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پسکارا
1 1
آسکولی
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
آسکولی
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Alberto Picco ۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
0 0
فوجیا
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
0
فوجیا
| Stadio Alberto Picco
۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لچه
2 0
کرمونزه
۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لچه
2
0
کرمونزه
Stadio Ezio Scida ۵ آذر ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
0 1
کزنتزا
۵ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
1
کزنتزا
| Stadio Ezio Scida
هفته 14
۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
0 0
بنونتو
۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
0
0
بنونتو
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3 1
سالرنیتانا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3
1
سالرنیتانا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
2 1
پادوا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
2
1
پادوا
Stadio Giovanni Zini ۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 0
کروتونه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
کروتونه
| Stadio Giovanni Zini
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آسکولی
3 1
اسپتزیا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آسکولی
3
1
اسپتزیا
Stadio Mario Rigamonti ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
برشا
2 0
لیورنو
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
0
لیورنو
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Sandro Cabassi ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
0 1
لچه
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
1
لچه
| Stadio Sandro Cabassi
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2 1
پسکارا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2
1
پسکارا
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
1 1
وینتزیا
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
1
1
وینتزیا
هفته 15
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
2 0
Carpi
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
0
Carpi
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:00
پادوا
1 3
پالرمو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:00
پادوا
1
3
پالرمو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لچه
0 0
پروجا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لچه
0
0
پروجا
Stadio Alberto Picco ۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
4 0
کزنتزا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
4
0
کزنتزا
| Stadio Alberto Picco
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 0
آسکولی
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
0
آسکولی
Stadio Giovanni Zini ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
0 0
چیتادلا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
چیتادلا
| Stadio Giovanni Zini
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
3 1
فوجیا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
3
1
فوجیا
Stadio Ciro Vigorito ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بنونتو
0 1
هلاس ورونا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
1
هلاس ورونا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Arechi ۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
سالرنیتانا
1 3
برشا
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
3
برشا
| Stadio Arechi
هفته 16
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
3 1
کرمونزه
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
3
1
کرمونزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
1 1
چیتادلا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
1
1
چیتادلا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
1 1
لیورنو
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
1
1
لیورنو
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پروجا
1 1
اسپتزیا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پروجا
1
1
اسپتزیا
Stadio Sandro Cabassi ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
3 2
سالرنیتانا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
3
2
سالرنیتانا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Ezio Scida ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1 1
وینتزیا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
وینتزیا
| Stadio Ezio Scida
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0 0
بنونتو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0
0
بنونتو
Stadio Mario Rigamonti ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 00:30
برشا
2 1
لچه
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
لچه
| Stadio Mario Rigamonti
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
3 1
پسکارا
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
3
1
پسکارا
هفته 17
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1 1
برشا
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1
1
برشا
Stadio Giovanni Zini ۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 2
Carpi
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
2
Carpi
| Stadio Giovanni Zini
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0 0
هلاس ورونا
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0
0
هلاس ورونا
Stadio Arechi ۲ دی ۱۳۹۷ 16:00
سالرنیتانا
1 0
فوجیا
۲ دی ۱۳۹۷ 16:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
0
فوجیا
| Stadio Arechi
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
0 1
کزنتزا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
0
1
کزنتزا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
2 2
پروجا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
2
2
پروجا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
3 2
پادوا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
3
2
پادوا
Stadio Alberto Picco ۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
اسپتزیا
1 1
پالرمو
۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
پالرمو
| Stadio Alberto Picco
Stadio Ciro Vigorito ۲ دی ۱۳۹۷ 00:30
بنونتو
3 0
کروتونه
۲ دی ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
3
0
کروتونه
| Stadio Ciro Vigorito
هفته 18
Stadio Mario Rigamonti ۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
برشا
3 2
کرمونزه
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
3
2
کرمونزه
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Sandro Cabassi ۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
1 4
لیورنو
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
4
لیورنو
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۶ دی ۱۳۹۷ 22:30
پسکارا
1 0
وینتزیا
۶ دی ۱۳۹۷ 22:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
0
وینتزیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
0 0
سالرنیتانا
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
0
0
سالرنیتانا
Stadio Ezio Scida ۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
0 3
اسپتزیا
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
3
اسپتزیا
| Stadio Ezio Scida
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
پادوا
0 1
بنونتو
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
پادوا
0
1
بنونتو
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3 0
آسکولی
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3
0
آسکولی
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3 0
فوجیا
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3
0
فوجیا
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
4 0
چیتادلا
۶ دی ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
4
0
چیتادلا
هفته 19
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۹ دی ۱۳۹۷ 16:00
فوجیا
2 2
هلاس ورونا
۹ دی ۱۳۹۷ 16:00
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
2
2
هلاس ورونا
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
3 2
کروتونه
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
3
2
کروتونه
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
0 1
پالرمو
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
0
1
پالرمو
Stadio Giovanni Zini ۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
4 0
پروجا
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
4
0
پروجا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Arechi ۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
سالرنیتانا
2 4
پسکارا
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
4
پسکارا
| Stadio Arechi
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 1
Carpi
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
1
Carpi
Stadio Ciro Vigorito ۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
بنونتو
1 1
برشا
۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
1
برشا
| Stadio Ciro Vigorito
۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
لیورنو
1 1
پادوا
۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
لیورنو
1
1
پادوا
Stadio Alberto Picco ۹ دی ۱۳۹۷ 00:30
اسپتزیا
1 1
لچه
۹ دی ۱۳۹۷ 00:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
لچه
| Stadio Alberto Picco
هفته 20
۲۸ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
1 2
سالرنیتانا
۲۸ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
1
2
سالرنیتانا
Stadio Sandro Cabassi ۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
0 2
فوجیا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
2
فوجیا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Ezio Scida ۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
0 0
چیتادلا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
0
چیتادلا
| Stadio Ezio Scida
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
1 1
بنونتو
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
1
1
بنونتو
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
پروجا
0 2
برشا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
پروجا
0
2
برشا
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
0 0
آسکولی
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
0
0
آسکولی
Stadio Comunale Euganeo ۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
3 0
هلاس ورونا
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
Stadio Comunale Euganeo
پادوا
3
0
هلاس ورونا