سری بی ایتالیا

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ ش پ م ش
36
18
13
5
69
42
27
67
2
پ پ پ ش پ
36
19
9
8
66
45
21
66
3
م م م پ م
36
16
15
5
57
38
19
63
4
پ پ ش م پ
36
17
9
10
61
45
16
60
5
م م م م پ
36
14
13
9
50
46
4
55
6
ش م ش ش پ
36
13
13
10
49
46
3
52
7
ش م م پ ش
36
14
9
13
53
46
7
51
8
ش م م پ م
36
12
15
9
49
38
11
51
9
ش م م ش پ
36
14
8
14
49
49
0
50
10
پ پ پ م ش
36
12
13
11
37
33
4
49
11
م پ ش م پ
36
11
13
12
34
42
-8
46
12
م پ پ ش پ
36
11
10
15
40
42
-2
43
13
پ م ش ش ش
36
10
13
13
40
56
-16
43
14
م ش پ پ ش
36
10
13
13
44
49
-5
43
15
م م پ پ م
36
9
12
15
38
51
-13
39
16
ش ش م م پ
36
8
14
14
35
46
-11
38
17
ش ش ش ش ش
36
10
8
18
41
57
-16
38
18
م م پ م م
36
5
16
15
36
49
-13
31
19
م پ ش ش ش
36
7
8
21
39
67
-28
29
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
برشا
لچه
پالرمو
بنونتو
پسکارا
هلاس ورونا
اسپتزیا
چیتادلا
پروجا
کرمونزه
کزنتزا
کروتونه
آسکولی
فوجیا
لیورنو
وینتزیا
سالرنیتانا
پادوا
Carpi
1 برشا 2–1 2–1 2–3 1–1 4–2 4–4 0–1 1–1 3–2 1–0 2–0 1–0 2–1 2–0 2–0 3–0 4–1 3–1
2 لچه 1–0 1–2 1–1 2–0 2–1 2–1 1–1 0–0 2–0 3–1 1–0 7–0 1–0 3–2 2–1 2–2 3–2 4–1
3 پالرمو 1–1 2–1 0–0 3–0 1–0 2–2 2–2 4–1 2–2 2–1 1–0 3–0 0–0 1–1 1–1 1–2 1–1 4–1
4 بنونتو 1–1 3–3 1–2 2–1 0–1 2–3 1–0 2–1 2–1 4–2 3–0 1–2 1–3 1–0 3–0 4–0 3–3 3–1
5 پسکارا 1–5 4–2 3–2 2–1 1–1 2–0 0–1 1–1 0–0 1–1 2–1 1–1 1–0 2–1 1–0 2–0 2–0 2–0
6 هلاس ورونا 2–2 0–2 1–1 0–3 3–1 2–1 4–0 2–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–3 1–0 1–0 1–1 4–1
7 اسپتزیا 3–2 1–1 1–1 3–1 1–3 1–2 1–0 1–1 2–0 4–0 2–0 3–2 0–0 3–0 1–1 2–1 0–2 2–1
8 چیتادلا 2–2 4–1 0–1 0–1 4–1 3–0 0–1 2–2 1–3 2–0 3–0 2–2 1–1 4–0 3–2 3–1 1–1 3–1
9 پروجا 0–2 1–2 1–2 2–4 2–1 1–2 1–1 0–0 3–1 0–1 2–1 2–0 3–0 3–1 1–0 3–1 3–2 0–1
10 کرمونزه 0–0 2–0 2–0 1–0 1–1 1–1 2–0 0–0 4–0 2–0 1–0 0–1 1–0 1–0 0–1 0–0 0–0 1–2
11 کزنتزا 2–3 2–3 1–1 0–0 1–1 0–3 1–0 2–0 1–1 2–0 1–0 0–0 2–0 1–1 1–1 0–0 2–1 1–0
12 کروتونه 2–2 2–2 3–0 1–0 0–2 1–2 0–3 0–0 2–0 0–0 0–1 3–0 4–1 1–1 1–1 1–1 2–1 1–1
13 آسکولی 1–1 1–0 1–2 2–2 2–1 1–0 3–1 1–1 0–3 0–0 1–1 3–2 2–2 1–1 1–0 2–4 2–3 1–0
14 فوجیا 2–2 2–2 1–2 1–1 1–1 2–2 1–0 1–1 1–0 3–1 1–0 0–2 3–2 2–2 1–1 3–1 2–1 4–2
15 لیورنو 0–1 0–3 2–2 2–0 0–0 0–0 1–3 0–0 2–3 1–3 2–0 0–1 1–0 3–1 1–0 1–0 1–1 1–0
16 وینتزیا 2–1 1–1 1–1 2–3 2–2 1–1 1–0 1–1 2–3 1–1 0–1 1–4 1–0 1–0 1–1 1–0 2–1 1–1
17 سالرنیتانا 1–3 1–2 0–0 0–1 2–4 1–0 1–0 4–2 2–1 2–0 1–2 0–2 1–1 1–0 3–1 1–1 3–0 2–5
18 پادوا 1–1 2–1 1–3 0–1 2–2 3–0 0–0 0–0 0–1 1–1 0–0 0–0 1–2 1–1 1–1 1–0 0–0 0–1
19 Carpi 1–1 0–1 0–3 2–2 0–0 1–1 3–2 0–1 0–1 1–2 1–1 1–2 1–1 0–2 1–4 2–3 3–2 2–1
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 60 0 2 70
2 68 3 1 79
3 76 0 1 81
4 68 2 2 82
5 79 1 1 86
6 76 3 1 87
7 73 3 2 89
8 81 2 1 90
9 70 3 3 91
10 83 5 0 93
11 70 2 4 94
12 83 1 3 100
13 84 3 2 100
14 84 1 3 101
15 70 5 5 105
16 84 6 2 106
17 84 4 3 107
18 91 3 2 107
19 101 3 1 112
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
برشا
1 1
پروجا
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
برشا
1
1
پروجا
| Stadio Mario Rigamonti
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کرمونزه
1 1
پسکارا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کرمونزه
1
1
پسکارا
| Stadio Giovanni Zini
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
سالرنیتانا
0 0
پالرمو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
سالرنیتانا
0
0
پالرمو
| Stadio Arechi
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1 0
اسپتزیا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1
0
اسپتزیا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
1 1
پادوا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
1
1
پادوا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
آسکولی
1 1
کزنتزا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
آسکولی
1
1
کزنتزا
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
3 0
کروتونه
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
3
0
کروتونه
| Stadio Sandro Cabassi
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
4 2
Carpi
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
4
2
Carpi
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
3 3
لچه
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
3
3
لچه
| Stadio Ciro Vigorito
هفته 2
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
2 2
کرمونزه
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
2
2
کرمونزه
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Carpi
0 1
چیتادلا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Carpi
0
1
چیتادلا
| Stadio Sandro Cabassi
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0 3
هلاس ورونا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0
3
هلاس ورونا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پادوا
1 0
وینتزیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پادوا
1
0
وینتزیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اسپتزیا
3 2
برشا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اسپتزیا
3
2
برشا
| Stadio Alberto Picco
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پسکارا
2 1
لیورنو
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
پسکارا
2
1
لیورنو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
کروتونه
4 1
فوجیا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
کروتونه
4
1
فوجیا
| Stadio Ezio Scida
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لچه
2 2
سالرنیتانا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لچه
2
2
سالرنیتانا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
2 0
آسکولی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
2
0
آسکولی
هفته 3
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
وینتزیا
2 3
بنونتو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
وینتزیا
2
3
بنونتو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1 0
لچه
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1
0
لچه
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
برشا
1 1
پسکارا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
برشا
1
1
پسکارا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2 0
کزنتزا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2
0
کزنتزا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کرمونزه
2 0
اسپتزیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کرمونزه
2
0
اسپتزیا
| Stadio Giovanni Zini
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
3 0
پادوا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
3
0
پادوا
| Stadio Arechi
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
هلاس ورونا
4 1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
هلاس ورونا
4
1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
1 2
پالرمو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
1
2
پالرمو
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0 1
کروتونه
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0
1
کروتونه
هفته 4
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
4 0
سالرنیتانا
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
4
0
سالرنیتانا
| Stadio Ciro Vigorito
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Carpi
1 1
برشا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Carpi
1
1
برشا
| Stadio Sandro Cabassi
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
کروتونه
1 2
هلاس ورونا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
کروتونه
1
2
هلاس ورونا
| Stadio Ezio Scida
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لچه
2 1
وینتزیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لچه
2
1
وینتزیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پالرمو
4 1
پروجا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پالرمو
4
1
پروجا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
1 0
فوجیا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
1
0
فوجیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اسپتزیا
1 0
چیتادلا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اسپتزیا
1
0
چیتادلا
| Stadio Alberto Picco
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
1 1
لیورنو
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
1
1
لیورنو
۱ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پادوا
1 1
کرمونزه
۱ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پادوا
1
1
کرمونزه
هفته 5
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
برشا
2 1
پالرمو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
برشا
2
1
پالرمو
| Stadio Mario Rigamonti
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
0 1
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
چیتادلا
0
1
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0 3
لچه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لیورنو
0
3
لچه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
0 1
Carpi
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پروجا
0
1
Carpi
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پسکارا
2 1
کروتونه
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پسکارا
2
1
کروتونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
سالرنیتانا
1 1
آسکولی
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
سالرنیتانا
1
1
آسکولی
| Stadio Arechi
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
2 1
اسپتزیا
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
2
1
اسپتزیا
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کرمونزه
2 0
کزنتزا
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کرمونزه
2
0
کزنتزا
| Stadio Giovanni Zini
۴ مهر ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
2 1
پادوا
۴ مهر ۱۳۹۷ 23:30
فوجیا
2
1
پادوا
هفته 6
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
کروتونه
2 2
برشا
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
کروتونه
2
2
برشا
| Stadio Ezio Scida
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لچه
1 1
چیتادلا
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لچه
1
1
چیتادلا
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
1 0
هلاس ورونا
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
1
0
هلاس ورونا
| Stadio Arechi
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اسپتزیا
2 1
Carpi
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اسپتزیا
2
1
Carpi
| Stadio Alberto Picco
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1 1
لیورنو
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
وینتزیا
1
1
لیورنو
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
0 0
کرمونزه
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
0
0
کرمونزه
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
1 1
پروجا
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
1
1
پروجا
۸ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
1 3
فوجیا
۸ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
1
3
فوجیا
| Stadio Ciro Vigorito
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 20:00
پادوا
2 2
پسکارا
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 20:00
پادوا
2
2
پسکارا
هفته 7
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
0 2
لچه
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
هلاس ورونا
0
2
لچه
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Carpi
1 1
کزنتزا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Carpi
1
1
کزنتزا
| Stadio Sandro Cabassi
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کرمونزه
0 0
سالرنیتانا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کرمونزه
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Giovanni Zini
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
3 2
آسکولی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
3
2
آسکولی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
2 1
بنونتو
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
2
1
بنونتو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
پروجا
1 0
وینتزیا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
پروجا
1
0
وینتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
برشا
4 1
پادوا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
برشا
4
1
پادوا
| Stadio Mario Rigamonti
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1 3
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1
3
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1 0
کروتونه
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1
0
کروتونه
هفته 8
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:30
اسپتزیا
1 3
پسکارا
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:30
اسپتزیا
1
3
پسکارا
| Stadio Alberto Picco
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1 0
Carpi
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آسکولی
1
0
Carpi
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2 2
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
چیتادلا
2
2
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
2 0
فوجیا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کزنتزا
2
0
فوجیا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
کروتونه
2 1
پادوا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
کروتونه
2
1
پادوا
| Stadio Ezio Scida
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
2 1
پروجا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
سالرنیتانا
2
1
پروجا
| Stadio Arechi
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
وینتزیا
1 1
هلاس ورونا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:30
وینتزیا
1
1
هلاس ورونا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لچه
1 2
پالرمو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 23:30
لچه
1
2
پالرمو
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
1 0
لیورنو
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بنونتو
1
0
لیورنو
| Stadio Ciro Vigorito
هفته 9
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1 1
وینتزیا
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
پالرمو
1
1
وینتزیا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بنونتو
2 1
کرمونزه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بنونتو
2
1
کرمونزه
| Stadio Ciro Vigorito
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
برشا
1 0
کزنتزا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
برشا
1
0
کزنتزا
| Stadio Mario Rigamonti
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
2 2
لچه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
فوجیا
2
2
لچه
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1 0
آسکولی
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لیورنو
1
0
آسکولی
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پادوا
0 0
اسپتزیا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پادوا
0
0
اسپتزیا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
0 1
چیتادلا
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
پسکارا
0
1
چیتادلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
2 1
پروجا
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
هلاس ورونا
2
1
پروجا
۷ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
1 1
سالرنیتانا
۷ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Ezio Scida
هفته 10
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1 0
هلاس ورونا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1
0
هلاس ورونا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Carpi
0 3
پالرمو
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
Carpi
0
3
پالرمو
| Stadio Sandro Cabassi
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
چیتادلا
1 1
فوجیا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
چیتادلا
1
1
فوجیا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
1 1
پسکارا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
1
1
پسکارا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کرمونزه
0 1
وینتزیا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
کرمونزه
0
1
وینتزیا
| Stadio Giovanni Zini
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3 2
پادوا
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3
2
پادوا
۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سالرنیتانا
3 1
لیورنو
۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سالرنیتانا
3
1
لیورنو
| Stadio Arechi
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لچه
1 0
کروتونه
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لچه
1
0
کروتونه
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
3 1
بنونتو
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
3
1
بنونتو
| Stadio Alberto Picco
هفته 11
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1 1
کرمونزه
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1
1
کرمونزه
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
فوجیا
2 2
برشا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
فوجیا
2
2
برشا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0 0
چیتادلا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0
0
چیتادلا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
2 1
کزنتزا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
2
1
کزنتزا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
بنونتو
1 2
آسکولی
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
بنونتو
1
2
آسکولی
| Stadio Ciro Vigorito
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1 1
Carpi
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1
1
Carpi
| Stadio Ezio Scida
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 0
سالرنیتانا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
0
سالرنیتانا
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لیورنو
2 3
پروجا
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لیورنو
2
3
پروجا
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
4 2
لچه
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
4
2
لچه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
هفته 12
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2 1
کروتونه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2
1
کروتونه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
2 3
پادوا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
2
3
پادوا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
2 2
بنونتو
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
2
2
بنونتو
| Stadio Sandro Cabassi
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 0
لیورنو
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1
0
لیورنو
| Stadio Giovanni Zini
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
سالرنیتانا
1 0
اسپتزیا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
سالرنیتانا
1
0
اسپتزیا
| Stadio Arechi
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
کزنتزا
2 3
لچه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
کزنتزا
2
3
لچه
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
برشا
4 2
هلاس ورونا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
برشا
4
2
هلاس ورونا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3 2
وینتزیا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3
2
وینتزیا
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3 0
پسکارا
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3
0
پسکارا
هفته 13
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1 1
پالرمو
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
1
1
پالرمو
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0 0
چیتادلا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0
0
چیتادلا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0 1
Carpi
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
0
1
Carpi
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2 1
برشا
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2
1
برشا
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بنونتو
2 1
پروجا
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بنونتو
2
1
پروجا
| Stadio Ciro Vigorito
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پسکارا
1 1
آسکولی
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پسکارا
1
1
آسکولی
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
0 0
فوجیا
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
0
0
فوجیا
| Stadio Alberto Picco
۵ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لچه
2 0
کرمونزه
۵ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لچه
2
0
کرمونزه
۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
0 1
کزنتزا
۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
0
1
کزنتزا
| Stadio Ezio Scida
هفته 14
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
0 0
بنونتو
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
0
0
بنونتو
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3 1
سالرنیتانا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3
1
سالرنیتانا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
2 1
پادوا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
2
1
پادوا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 0
کروتونه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1
0
کروتونه
| Stadio Giovanni Zini
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آسکولی
3 1
اسپتزیا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آسکولی
3
1
اسپتزیا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
برشا
2 0
لیورنو
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
برشا
2
0
لیورنو
| Stadio Mario Rigamonti
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
0 1
لچه
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
0
1
لچه
| Stadio Sandro Cabassi
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2 1
پسکارا
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
2
1
پسکارا
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
1 1
وینتزیا
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
1
1
وینتزیا
هفته 15
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
2 0
Carpi
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
2
0
Carpi
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:00
پادوا
1 3
پالرمو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:00
پادوا
1
3
پالرمو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لچه
0 0
پروجا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لچه
0
0
پروجا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
4 0
کزنتزا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اسپتزیا
4
0
کزنتزا
| Stadio Alberto Picco
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 0
آسکولی
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
0
آسکولی
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
0 0
چیتادلا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
0
0
چیتادلا
| Stadio Giovanni Zini
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
3 1
فوجیا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
3
1
فوجیا
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بنونتو
0 1
هلاس ورونا
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بنونتو
0
1
هلاس ورونا
| Stadio Ciro Vigorito
۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
سالرنیتانا
1 3
برشا
۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
سالرنیتانا
1
3
برشا
| Stadio Arechi
هفته 16
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
3 1
کرمونزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
3
1
کرمونزه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
1 1
چیتادلا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
1
1
چیتادلا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
1 1
لیورنو
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پالرمو
1
1
لیورنو
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پروجا
1 1
اسپتزیا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
پروجا
1
1
اسپتزیا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
3 2
سالرنیتانا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
3
2
سالرنیتانا
| Stadio Sandro Cabassi
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1 1
وینتزیا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
1
1
وینتزیا
| Stadio Ezio Scida
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0 0
بنونتو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:30
کزنتزا
0
0
بنونتو
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
برشا
2 1
لچه
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
برشا
2
1
لچه
| Stadio Mario Rigamonti
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
3 1
پسکارا
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
3
1
پسکارا
هفته 17
۱ دی ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1 1
برشا
۱ دی ۱۳۹۷ 00:30
آسکولی
1
1
برشا
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1 2
Carpi
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
1
2
Carpi
| Stadio Giovanni Zini
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0 0
هلاس ورونا
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0
0
هلاس ورونا
۲ دی ۱۳۹۷ 16:00
سالرنیتانا
1 0
فوجیا
۲ دی ۱۳۹۷ 16:00
سالرنیتانا
1
0
فوجیا
| Stadio Arechi
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
0 1
کزنتزا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
0
1
کزنتزا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
2 2
پروجا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
2
2
پروجا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
3 2
پادوا
۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
3
2
پادوا
۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
اسپتزیا
1 1
پالرمو
۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
اسپتزیا
1
1
پالرمو
| Stadio Alberto Picco
۳ دی ۱۳۹۷ 00:30
بنونتو
3 0
کروتونه
۳ دی ۱۳۹۷ 00:30
بنونتو
3
0
کروتونه
| Stadio Ciro Vigorito
هفته 18
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
برشا
3 2
کرمونزه
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
برشا
3
2
کرمونزه
| Stadio Mario Rigamonti
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
1 4
لیورنو
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
1
4
لیورنو
| Stadio Sandro Cabassi
۶ دی ۱۳۹۷ 22:30
پسکارا
1 0
وینتزیا
۶ دی ۱۳۹۷ 22:30
پسکارا
1
0
وینتزیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
0 0
سالرنیتانا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
کزنتزا
0
0
سالرنیتانا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
0 3
اسپتزیا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
کروتونه
0
3
اسپتزیا
| Stadio Ezio Scida
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پادوا
0 1
بنونتو
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پادوا
0
1
بنونتو
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3 0
آسکولی
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
3
0
آسکولی
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3 0
فوجیا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
پروجا
3
0
فوجیا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
4 0
چیتادلا
۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
4
0
چیتادلا
هفته 19
۹ دی ۱۳۹۷ 16:00
فوجیا
2 2
هلاس ورونا
۹ دی ۱۳۹۷ 16:00
فوجیا
2
2
هلاس ورونا
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
3 2
کروتونه
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
3
2
کروتونه
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
0 1
پالرمو
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
0
1
پالرمو
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
4 0
پروجا
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
4
0
پروجا
| Stadio Giovanni Zini
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
سالرنیتانا
2 4
پسکارا
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
سالرنیتانا
2
4
پسکارا
| Stadio Arechi
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1 1
Carpi
۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
1
1
Carpi
۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
بنونتو
1 1
برشا
۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
بنونتو
1
1
برشا
| Stadio Ciro Vigorito
۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
لیورنو
1 1
پادوا
۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
لیورنو
1
1
پادوا
۱۰ دی ۱۳۹۷ 00:30
اسپتزیا
1 1
لچه
۱۰ دی ۱۳۹۷ 00:30
اسپتزیا
1
1
لچه
| Stadio Alberto Picco
هفته 20
۲۹ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
1 2
سالرنیتانا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 00:30
پالرمو
1
2
سالرنیتانا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
0 2
فوجیا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
0
2
فوجیا
| Stadio Sandro Cabassi
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
0 0
چیتادلا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
کروتونه
0
0
چیتادلا
| Stadio Ezio Scida
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
1 1
بنونتو
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
لچه
1
1
بنونتو
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
پروجا
0 2
برشا
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
پروجا
0
2
برشا
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
0 0
آسکولی
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
کزنتزا
0
0
آسکولی
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
3 0
هلاس ورونا
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:30
پادوا
3
0
هلاس ورونا
| Stadio Comunale Euganeo
۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
0 0
کرمونزه
۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
پسکارا
0
0
کرمونزه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
اسپتزیا
1 1
وینتزیا
۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
اسپتزیا
1
1
وینتزیا
| Stadio Alberto Picco
هفته 21
۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
0 2
کروتونه
۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
فوجیا
0
2
کروتونه
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
0 3
پروجا
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
آسکولی
0
3
پروجا
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3 1
Carpi
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
چیتادلا
3
1
Carpi
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
2 0
پالرمو
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کرمونزه
2
0
پالرمو
| Stadio Giovanni Zini
۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
سالرنیتانا
1 2
لچه
۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
سالرنیتانا
1
2
لچه
| Stadio Arechi
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0 0
پسکارا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
لیورنو
0
0
پسکارا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2 1
پادوا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
وینتزیا
2
1
پادوا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
برشا
4 4
اسپتزیا
۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
برشا
4
4
اسپتزیا
| Stadio Mario Rigamonti
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
2 2
کزنتزا
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
هلاس ورونا
2
2
کزنتزا
هفته 22
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
Carpi
1 1
هلاس ورونا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30