سوپرلیگ ترکیه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
34
20
9
5
65
34
31
69
2
34
18
11
5
76
42
34
65
3
بشیکتاش
ش
پ
پ
پ
پ
34
19
5
10
59
40
19
62
4
34
17
9
8
55
38
17
60
5
34
16
9
9
61
37
24
57
6
گالاتاسرای
ش
ش
ش
پ
ت
34
15
11
8
55
37
18
56
7
فنرباغچه
پ
ت
ش
ش
پ
34
15
8
11
58
46
12
53
8
34
11
13
10
49
50
-1
46
9
34
11
12
11
41
52
-11
45
10
کاسیم پاشا
ت
ش
پ
ت
پ
34
12
7
15
53
58
-5
43
11
گوزتپه
ش
ت
ش
ش
پ
34
11
9
14
44
49
-5
42
12
34
8
12
14
36
52
-16
36
13
34
9
9
16
39
56
-17
36
14
34
9
8
17
31
48
-17
35
15
ریزه اسپور
ش
پ
ش
پ
ش
34
10
5
19
38
57
-19
35
16
34
8
8
18
44
51
-7
32
17
34
7
11
16
31
56
-25
32
18
34
8
8
18
40
72
-32
32
هفته 1
25 مرداد 1398
- 22:00
دنیزلی اسپور
2 0
گالاتاسرای
26 مرداد 1398
- 20:45
گنچلر بیرلیگی
0 1
ریزه اسپور
26 مرداد 1398
- 23:15
کایسری اسپور
0 1
آلانیا اسپور
26 مرداد 1398
- 23:15
سیواس اسپور
3 0
بشیکتاش
27 مرداد 1398
- 20:45
کونیا اسپور
0 0
آنکارا گوجو
27 مرداد 1398
- 23:15
گوزتپه
0 1
آنتالیا اسپور
27 مرداد 1398
- 23:15
کاسیم پاشا
1 1
ترابزون اسپور
27 مرداد 1398
- 23:15
ینی مالاتیا اسپور
3 0
استانبول باشاک شهیر
28 مرداد 1398
- 21:30
فنرباغچه
5 0
گازی شهیر گازیانتپ
هفته 2
1 شهریور 1398
- 22:00
بشیکتاش
3 0
گوزتپه
2 شهریور 1398
- 20:45
آنکارا گوجو
1 1
کایسری اسپور
2 شهریور 1398
- 23:15
استانبول باشاک شهیر
1 2
فنرباغچه
2 شهریور 1398
- 23:15
آلانیا اسپور
4 1
کاسیم پاشا
3 شهریور 1398
- 20:45
ترابزون اسپور
2 1
ینی مالاتیا اسپور
3 شهریور 1398
- 20:45
ریزه اسپور
2 1
سیواس اسپور
3 شهریور 1398
- 23:15
آنتالیا اسپور
0 2
دنیزلی اسپور
3 شهریور 1398
- 23:15
گالاتاسرای
1 1
کونیا اسپور
4 شهریور 1398
- 21:30
گازی شهیر گازیانتپ
4 1
گنچلر بیرلیگی
هفته 3
8 شهریور 1398
- 22:00
کایسری اسپور
2 3
گالاتاسرای
8 شهریور 1398
- 22:00
کاسیم پاشا
0 1
آنکارا گوجو
9 شهریور 1398
- 20:45
کونیا اسپور
2 2
آنتالیا اسپور
9 شهریور 1398
- 23:15
بشیکتاش
1 1
ریزه اسپور
9 شهریور 1398
- 23:15
گوزتپه
0 0
دنیزلی اسپور
10 شهریور 1398
- 20:45
سیواس اسپور
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
10 شهریور 1398
- 20:45
گنچلر بیرلیگی
1 2
استانبول باشاک شهیر
10 شهریور 1398
- 23:15
ینی مالاتیا اسپور
2 3
آلانیا اسپور
10 شهریور 1398
- 23:15
فنرباغچه
1 1
ترابزون اسپور
هفته 4
22 شهریور 1398
- 22:00
گالاتاسرای
1 0
کاسیم پاشا
23 شهریور 1398
- 18:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
سیواس اسپور
23 شهریور 1398
- 21:30
آنتالیا اسپور
2 2
کایسری اسپور
23 شهریور 1398
- 21:30
گازی شهیر گازیانتپ
3 2
بشیکتاش
24 شهریور 1398
- 18:30
ریزه اسپور
0 0
گوزتپه
24 شهریور 1398
- 18:30
آنکارا گوجو
0 4
ینی مالاتیا اسپور
24 شهریور 1398
- 21:30
ترابزون اسپور
2 2
گنچلر بیرلیگی
24 شهریور 1398
- 21:30
دنیزلی اسپور
0 1
کونیا اسپور
25 شهریور 1398
- 21:30
آلانیا اسپور
3 1
فنرباغچه
هفته 5
29 شهریور 1398
- 22:00
گوزتپه
1 0
کونیا اسپور
30 شهریور 1398
- 16:30
کاسیم پاشا
3 0
آنتالیا اسپور
30 شهریور 1398
- 19:00
کایسری اسپور
1 1
دنیزلی اسپور
30 شهریور 1398
- 21:30
فنرباغچه
2 1
آنکارا گوجو
31 شهریور 1398
- 15:30
ریزه اسپور
1 2
گازی شهیر گازیانتپ
31 شهریور 1398
- 18:00
گنچلر بیرلیگی
1 1
آلانیا اسپور
31 شهریور 1398
- 20:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
گالاتاسرای
1 مهر 1398
- 21:30
بشیکتاش
1 1
استانبول باشاک شهیر
1 مهر 1398
- 21:30
سیواس اسپور
2 1
ترابزون اسپور
هفته 6
5 مهر 1398
- 22:00
استانبول باشاک شهیر
5 0
ریزه اسپور
6 مهر 1398
- 16:30
دنیزلی اسپور
0 1
کاسیم پاشا
6 مهر 1398
- 19:00
آلانیا اسپور
1 1
سیواس اسپور
6 مهر 1398
- 21:30
گالاتاسرای
0 0
فنرباغچه
7 مهر 1398
- 15:30
کونیا اسپور
2 1
کایسری اسپور
7 مهر 1398
- 18:00
آنکارا گوجو
2 1
گنچلر بیرلیگی
7 مهر 1398
- 18:00
آنتالیا اسپور
3 0
ینی مالاتیا اسپور
7 مهر 1398
- 20:30
ترابزون اسپور
4 1
بشیکتاش
8 مهر 1398
- 21:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 1
گوزتپه
هفته 7
12 مهر 1398
- 22:00
فنرباغچه
0 1
آنتالیا اسپور
12 مهر 1398
- 22:00
ینی مالاتیا اسپور
5 1
دنیزلی اسپور
13 مهر 1398
- 16:30
کاسیم پاشا
1 4
کونیا اسپور
13 مهر 1398
- 19:00
گوزتپه
4 0
کایسری اسپور
13 مهر 1398
- 21:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
گالاتاسرای
14 مهر 1398
- 15:30
سیواس اسپور
3 1
آنکارا گوجو
14 مهر 1398
- 18:00
بشیکتاش
2 0
آلانیا اسپور
14 مهر 1398
- 20:30
ریزه اسپور
1 2
ترابزون اسپور
14 مهر 1398
- 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 2
استانبول باشاک شهیر
هفته 8
26 مهر 1398
- 22:00
گالاتاسرای
3 2
سیواس اسپور
27 مهر 1398
- 16:30
آنتالیا اسپور
0 6
گنچلر بیرلیگی
27 مهر 1398
- 19:00
استانبول باشاک شهیر
2 1
گوزتپه
27 مهر 1398
- 19:00
ترابزون اسپور
4 1
گازی شهیر گازیانتپ
27 مهر 1398
- 21:30
آنکارا گوجو
0 0
بشیکتاش
28 مهر 1398
- 15:30
کایسری اسپور
1 1
کاسیم پاشا
28 مهر 1398
- 18:00
آلانیا اسپور
5 2
ریزه اسپور
28 مهر 1398
- 20:30
دنیزلی اسپور
1 2
فنرباغچه
29 مهر 1398
- 21:30
کونیا اسپور
0 2
ینی مالاتیا اسپور
هفته 9
3 آبان 1398
- 22:00
ریزه اسپور
2 0
آنکارا گوجو
4 آبان 1398
- 16:30
سیواس اسپور
2 1
آنتالیا اسپور
4 آبان 1398
- 19:00
گازی شهیر گازیانتپ
1 1
آلانیا اسپور
4 آبان 1398
- 21:30
فنرباغچه
5 1
کونیا اسپور
5 آبان 1398
- 14:30
ینی مالاتیا اسپور
4 0
کایسری اسپور
5 آبان 1398
- 17:00
گوزتپه
1 4
کاسیم پاشا
5 آبان 1398
- 17:00
گنچلر بیرلیگی
0 2
دنیزلی اسپور
5 آبان 1398
- 19:30
بشیکتاش
1 0
گالاتاسرای
6 آبان 1398
- 21:30
استانبول باشاک شهیر
2 2
ترابزون اسپور
هفته 10
10 آبان 1398
- 22:00
گالاتاسرای
2 0
ریزه اسپور
11 آبان 1398
- 16:30
کونیا اسپور
1 1
گنچلر بیرلیگی
11 آبان 1398
- 19:00
ترابزون اسپور
0 1
گوزتپه
11 آبان 1398
- 19:00
آلانیا اسپور
0 0
استانبول باشاک شهیر
11 آبان 1398
- 21:30
آنتالیا اسپور
1 2
بشیکتاش
12 آبان 1398
- 15:30
دنیزلی اسپور
0 2
سیواس اسپور
12 آبان 1398
- 18:00
کاسیم پاشا
2 2
ینی مالاتیا اسپور
12 آبان 1398
- 20:30
کایسری اسپور
1 0
فنرباغچه
13 آبان 1398
- 21:30
آنکارا گوجو
1 2
گازی شهیر گازیانتپ
هفته 11
17 آبان 1398
- 22:00
فنرباغچه
3 2
کاسیم پاشا
18 آبان 1398
- 16:30
گنچلر بیرلیگی
2 1
کایسری اسپور
18 آبان 1398
- 19:00
ریزه اسپور
1 0
آنتالیا اسپور
18 آبان 1398
- 19:00
سیواس اسپور
2 0
کونیا اسپور
18 آبان 1398
- 21:30
گازی شهیر گازیانتپ
0 2
گالاتاسرای
19 آبان 1398
- 15:30
گوزتپه
1 1
ینی مالاتیا اسپور
19 آبان 1398
- 18:00
ترابزون اسپور
1 0
آلانیا اسپور
19 آبان 1398
- 20:30
بشیکتاش
1 0
دنیزلی اسپور
19 آبان 1398
- 20:30
استانبول باشاک شهیر
2 1
آنکارا گوجو
هفته 12
1 آذر 1398
- 22:00
گالاتاسرای
0 1
استانبول باشاک شهیر
2 آذر 1398
- 16:30
دنیزلی اسپور
2 0
ریزه اسپور
2 آذر 1398
- 19:00
آنکارا گوجو
0 3
ترابزون اسپور
2 آذر 1398
- 21:30
کونیا اسپور
0 1
بشیکتاش
3 آذر 1398
- 15:30
کایسری اسپور
1 4
سیواس اسپور
3 آذر 1398
- 18:00
آلانیا اسپور
0 1
گوزتپه
3 آذر 1398
- 18:00
کاسیم پاشا
1 2
گنچلر بیرلیگی
3 آذر 1398
- 20:30
ینی مالاتیا اسپور
0 0
فنرباغچه
4 آذر 1398
- 21:30
آنتالیا اسپور
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
هفته 13
8 آذر 1398
- 22:00
گنچلر بیرلیگی
3 3
ینی مالاتیا اسپور
9 آذر 1398
- 16:30
ریزه اسپور
3 1
کونیا اسپور
9 آذر 1398
- 16:30
سیواس اسپور
2 0
کاسیم پاشا
9 آذر 1398
- 19:00
آلانیا اسپور
5 0
آنکارا گوجو
9 آذر 1398
- 21:30
گوزتپه
2 2
فنرباغچه
10 آذر 1398
- 15:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 2
دنیزلی اسپور
10 آذر 1398
- 18:00
استانبول باشاک شهیر
2 0
آنتالیا اسپور
10 آذر 1398
- 20:30
ترابزون اسپور
1 1
گالاتاسرای
11 آذر 1398
- 21:30
بشیکتاش
4 1
کایسری اسپور
هفته 14
15 آذر 1398
- 22:00
فنرباغچه
5 2
گنچلر بیرلیگی
16 آذر 1398
- 16:30
ینی مالاتیا اسپور
1 3
سیواس اسپور
16 آذر 1398
- 19:00
آنکارا گوجو
1 3
گوزتپه
16 آذر 1398
- 21:30
گالاتاسرای
1 0
آلانیا اسپور
17 آذر 1398
- 15:30
کونیا اسپور
0 0
گازی شهیر گازیانتپ
17 آذر 1398
- 18:00
دنیزلی اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
17 آذر 1398
- 18:00
آنتالیا اسپور
1 3
ترابزون اسپور
17 آذر 1398
- 20:30
کاسیم پاشا
2 3
بشیکتاش
18 آذر 1398
- 21:30
کایسری اسپور
1 0
ریزه اسپور
هفته 15
22 آذر 1398
- 22:00
آلانیا اسپور
0 0
آنتالیا اسپور
23 آذر 1398
- 16:30
ریزه اسپور
0 3
کاسیم پاشا
23 آذر 1398
- 18:30
گنچلر بیرلیگی
3 1
گوزتپه
23 آذر 1398
- 21:30
گالاتاسرای
2 2
آنکارا گوجو
24 آذر 1398
- 15:30
گازی شهیر گازیانتپ
3 0
کایسری اسپور
24 آذر 1398
- 18:00
سیواس اسپور
3 1
فنرباغچه
24 آذر 1398
- 20:30
بشیکتاش
0 2
ینی مالاتیا اسپور
25 آذر 1398
- 21:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
کونیا اسپور
25 آذر 1398
- 21:30
ترابزون اسپور
1 2
دنیزلی اسپور
هفته 16
29 آذر 1398
- 22:00
آنتالیا اسپور
2 2
آنکارا گوجو
30 آذر 1398
- 16:30
ینی مالاتیا اسپور
0 2
ریزه اسپور
30 آذر 1398
- 19:00
کاسیم پاشا
3 4
گازی شهیر گازیانتپ
30 آذر 1398
- 21:30
گوزتپه
2 1
گالاتاسرای
1 دی 1398
- 15:30
گنچلر بیرلیگی
2 2
سیواس اسپور
1 دی 1398
- 18:00
کایسری اسپور
1 4
استانبول باشاک شهیر
1 دی 1398
- 20:30
فنرباغچه
3 1
بشیکتاش
2 دی 1398
- 21:30
دنیزلی اسپور
1 5
آلانیا اسپور
2 دی 1398
- 21:30
کونیا اسپور
0 1
ترابزون اسپور
هفته 17
6 دی 1398
- 22:00
بشیکتاش
4 1
گنچلر بیرلیگی
7 دی 1398
- 16:30
آنکارا گوجو
2 2
دنیزلی اسپور
7 دی 1398
- 19:00
ترابزون اسپور
6 2
کایسری اسپور
7 دی 1398
- 19:00
استانبول باشاک شهیر
5 1
کاسیم پاشا
7 دی 1398
- 21:30
گالاتاسرای
5 0
آنتالیا اسپور
8 دی 1398
- 15:30
سیواس اسپور
1 0
گوزتپه
8 دی 1398
- 18:00
گازی شهیر گازیانتپ
1 1
ینی مالاتیا اسپور
8 دی 1398
- 18:00
آلانیا اسپور
2 1
کونیا اسپور
8 دی 1398
- 20:30
ریزه اسپور
1 2
فنرباغچه
هفته 18
27 دی 1398
- 21:30
آنکارا گوجو
0 1
کونیا اسپور
28 دی 1398
- 15:30
آلانیا اسپور
5 1
کایسری اسپور
28 دی 1398
- 18:30
استانبول باشاک شهیر
4 1
ینی مالاتیا اسپور
28 دی 1398
- 21:30
گازی شهیر گازیانتپ
0 2
فنرباغچه
29 دی 1398
- 15:00
آنتالیا اسپور
0 3
گوزتپه
29 دی 1398
- 17:30
گالاتاسرای
2 1
دنیزلی اسپور
29 دی 1398
- 17:30
ترابزون اسپور
6 0
کاسیم پاشا
29 دی 1398
- 20:30
بشیکتاش
1 2
سیواس اسپور
30 دی 1398
- 21:30
ریزه اسپور
2 0
گنچلر بیرلیگی
هفته 19
4 بهمن 1398
- 21:30
گنچلر بیرلیگی
1 0
گازی شهیر گازیانتپ
5 بهمن 1398
- 15:30
کایسری اسپور
1 1
آنکارا گوجو
5 بهمن 1398
- 18:30
کاسیم پاشا
1 2
آلانیا اسپور
5 بهمن 1398
- 21:30
فنرباغچه
2 0
استانبول باشاک شهیر
6 بهمن 1398
- 15:00
دنیزلی اسپور
0 3
آنتالیا اسپور
6 بهمن 1398
- 17:30
گوزتپه
2 1
بشیکتاش
6 بهمن 1398
- 20:30
کونیا اسپور
0 3
گالاتاسرای
7 بهمن 1398
- 21:30
سیواس اسپور
1 1
ریزه اسپور
21 اسفند 1398
- 21:30
ینی مالاتیا اسپور
1 3
ترابزون اسپور
هفته 20
11 بهمن 1398
- 21:30
استانبول باشاک شهیر
3 1
گنچلر بیرلیگی
12 بهمن 1398
- 15:30
آنتالیا اسپور
0 0
کونیا اسپور
12 بهمن 1398
- 18:30
ریزه اسپور
1 2
بشیکتاش
12 بهمن 1398
- 21:30
ترابزون اسپور
2 1
فنرباغچه
13 بهمن 1398
- 15:00
آنکارا گوجو
1 1
کاسیم پاشا
13 بهمن 1398
- 17:30
آلانیا اسپور
2 1
ینی مالاتیا اسپور
13 بهمن 1398
- 17:30
گازی شهیر گازیانتپ
5 1
سیواس اسپور
13 بهمن 1398
- 20:30
گالاتاسرای
4 1
کایسری اسپور
14 بهمن 1398
- 21:30
دنیزلی اسپور
1 1
گوزتپه
هفته 21
18 بهمن 1398
- 21:30
ینی مالاتیا اسپور
0 1
آنکارا گوجو
19 بهمن 1398
- 15:30
کونیا اسپور
0 0
دنیزلی اسپور
19 بهمن 1398
- 18:30
بشیکتاش
3 0
گازی شهیر گازیانتپ
19 بهمن 1398
- 18:30
گنچلر بیرلیگی
0 2
ترابزون اسپور
19 بهمن 1398
- 21:30
فنرباغچه
1 1
آلانیا اسپور
20 بهمن 1398
- 15:00
کایسری اسپور
2 2
آنتالیا اسپور
20 بهمن 1398
- 17:30
سیواس اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
20 بهمن 1398
- 20:30
کاسیم پاشا
0 3
گالاتاسرای
27 اسفند 1398
- 21:30
گوزتپه
2 0
ریزه اسپور
هفته 22
25 بهمن 1398
- 21:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
بشیکتاش
26 بهمن 1398
- 15:30
دنیزلی اسپور
0 1
کایسری اسپور
26 بهمن 1398
- 18:30
کونیا اسپور
1 3
گوزتپه
26 بهمن 1398
- 21:30
آنکارا گوجو
2 1
فنرباغچه
27 بهمن 1398
- 15:00
آلانیا اسپور
0 1
گنچلر بیرلیگی
27 بهمن 1398
- 17:30
ترابزون اسپور
2 1
سیواس اسپور
27 بهمن 1398
- 20:30
گالاتاسرای
1 0
ینی مالاتیا اسپور
28 بهمن 1398
- 21:30
آنتالیا اسپور
3 1
کاسیم پاشا
28 بهمن 1398
- 21:30
گازی شهیر گازیانتپ
2 0
ریزه اسپور
هفته 23
2 اسفند 1398
- 21:30
سیواس اسپور
1 0
آلانیا اسپور
3 اسفند 1398
- 15:30
کایسری اسپور
2 2
کونیا اسپور
3 اسفند 1398
- 18:30
گوزتپه
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
3 اسفند 1398
- 21:30
بشیکتاش
2 2
ترابزون اسپور
4 اسفند 1398
- 15:00
ینی مالاتیا اسپور
1 2
آنتالیا اسپور
4 اسفند 1398
- 17:30
گنچلر بیرلیگی
1 0
آنکارا گوجو
4 اسفند 1398
- 20:30
فنرباغچه
1 3
گالاتاسرای
5 اسفند 1398
- 21:30
کاسیم پاشا
2 0
دنیزلی اسپور
5 اسفند 1398
- 21:30
ریزه اسپور
1 2
استانبول باشاک شهیر
هفته 24
9 اسفند 1398
- 21:30
آلانیا اسپور
1 2
بشیکتاش
10 اسفند 1398
- 15:30
کونیا اسپور
0 0
کاسیم پاشا
10 اسفند 1398
- 18:30
ترابزون اسپور
5 2
ریزه اسپور
10 اسفند 1398
- 21:30
آنتالیا اسپور
2 2
فنرباغچه
11 اسفند 1398
- 15:00
دنیزلی اسپور
2 0
ینی مالاتیا اسپور
11 اسفند 1398
- 17:30
آنکارا گوجو
0 3
سیواس اسپور
11 اسفند 1398
- 20:30
گالاتاسرای
3 0
گنچلر بیرلیگی
12 اسفند 1398
- 21:30
کایسری اسپور
1 0
گوزتپه
12 اسفند 1398
- 21:30
استانبول باشاک شهیر
3 1
گازی شهیر گازیانتپ
هفته 25
16 اسفند 1398
- 21:30
بشیکتاش
2 1
آنکارا گوجو
17 اسفند 1398
- 15:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
کونیا اسپور
17 اسفند 1398
- 18:30
گوزتپه
0 3
استانبول باشاک شهیر
17 اسفند 1398
- 18:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 1
ترابزون اسپور
17 اسفند 1398
- 21:30
فنرباغچه
2 2
دنیزلی اسپور
18 اسفند 1398
- 15:00
کاسیم پاشا
5 1
کایسری اسپور
18 اسفند 1398
- 17:30
ریزه اسپور
1 1
آلانیا اسپور
18 اسفند 1398
- 20:30
سیواس اسپور
2 2
گالاتاسرای
19 اسفند 1398
- 21:30
گنچلر بیرلیگی
1 1
آنتالیا اسپور
هفته 26
23 اسفند 1398
- 21:30
کاسیم پاشا
2 0
گوزتپه
23 اسفند 1398
- 21:30
آنکارا گوجو
2 1
ریزه اسپور
24 اسفند 1398
- 15:30
دنیزلی اسپور
1 0
گنچلر بیرلیگی
24 اسفند 1398
- 18:30
آلانیا اسپور
1 0
گازی شهیر گازیانتپ
24 اسفند 1398
- 21:30
کونیا اسپور
1 0
فنرباغچه
25 اسفند 1398
- 15:00
کایسری اسپور
2 1
ینی مالاتیا اسپور
25 اسفند 1398
- 17:30
ترابزون اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
25 اسفند 1398
- 20:30
گالاتاسرای
0 0
بشیکتاش
26 اسفند 1398
- 21:30
آنتالیا اسپور
1 0
سیواس اسپور
هفته 27
23 خرداد 1399
- 22:30
گوزتپه
1 3
ترابزون اسپور
23 خرداد 1399
- 22:30
فنرباغچه
2 1
کایسری اسپور
24 خرداد 1399
- 20:00
استانبول باشاک شهیر
2 0
آلانیا اسپور
24 خرداد 1399
- 22:30
ینی مالاتیا اسپور
1 2
کاسیم پاشا
24 خرداد 1399
- 22:30
بشیکتاش
1 2
آنتالیا اسپور
25 خرداد 1399
- 20:00
گنچلر بیرلیگی
2 1
کونیا اسپور
25 خرداد 1399
- 22:30
ریزه اسپور
2 0
گالاتاسرای
25 خرداد 1399
- 22:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 1
آنکارا گوجو
26 خرداد 1399
- 22:30
سیواس اسپور
1 0
دنیزلی اسپور
هفته 28
30 خرداد 1399
- 22:30
آنکارا گوجو
1 2
استانبول باشاک شهیر
31 خرداد 1399
- 20:00
کایسری اسپور
2 0
گنچلر بیرلیگی
31 خرداد 1399
- 22:30
دنیزلی اسپور
1 5
بشیکتاش
31 خرداد 1399
- 22:30
ینی مالاتیا اسپور
2 1
گوزتپه