لالیگا 2 اسپانیا

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Estadio Municipal de Anduva ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
میراندس
1 1
ختافه
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
1
ختافه
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 00:30
آلمریا
1 1
کادیز
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 00:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
1
1
کادیز
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Santo Domingo ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آلکورکون
0 0
هوئسکا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
0
هوئسکا
| Estadio Santo Domingo
Estadio Manuel Martínez Valero ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
الچه
2 1
رایو وایکانو
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
2
1
رایو وایکانو
| Estadio Manuel Martínez Valero
Iberostar Estadi ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
مایورکا
0 1
رئوس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Iberostar Estadi
مایورکا
0
1
رئوس
| Iberostar Estadi
Estadio Nuevo Arcángel ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
کوردوبا
1 0
تنریف
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
1
0
تنریف
| Estadio Nuevo Arcángel
Nou Estadi de Tarragona ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
خیمناستیک
2 2
لوگو
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
2
2
لوگو
| Nou Estadi de Tarragona
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
نومانسیا
0 1
لوانته
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
0
1
لوانته
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
سویا اتلتیکو
3 3
خیرونا
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
سویا اتلتیکو
3
3
خیرونا
Estadio Municipal José Zorrilla ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 01:00
وایادولید
1 0
اوویدو
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 01:00
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
1
0
اوویدو
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio de la Romareda ۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
زاراگوزا
3 1
اوکام مورسیا
۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
3
1
اوکام مورسیا
| Estadio de la Romareda
هفته 2
Coliseum Alfonso Pérez ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
ختافه
0 0
نومانسیا
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
0
0
نومانسیا
| Coliseum Alfonso Pérez
۵ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
تنریف
1 1
سویا اتلتیکو
۵ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
تنریف
1
1
سویا اتلتیکو
Estadi Municipal de Montilivi ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
خیرونا
3 1
الچه
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
3
1
الچه
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
اوویدو
2 0
آلمریا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
0
آلمریا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Camp Nou Municipal ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
رئوس
1 1
میراندس
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
1
میراندس
| Estadio Camp Nou Municipal
Estadio Anxo Carro ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لوگو
3 3
زاراگوزا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
3
3
زاراگوزا
| Estadio Anxo Carro
Estadio El Alcoraz ۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
هوئسکا
1 1
خیمناستیک
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
1
خیمناستیک
| Estadio El Alcoraz
Estadio Ciudad de Valencia ۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لوانته
2 0
آلکورکون
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Ciudad de Valencia
لوانته
2
0
آلکورکون
| Estadio Ciudad de Valencia
Estadio de La Condomina ۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
اوکام مورسیا
1 1
کوردوبا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
1
1
کوردوبا
| Estadio de La Condomina
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
رایو وایکانو
0 0
وایادولید
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
رایو وایکانو
0
0
وایادولید
Estadio Ramón de Carranza ۷ شهریور ۱۳۹۵ 01:00
کادیز
1 1
مایورکا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 01:00
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
1
1
مایورکا
| Estadio Ramón de Carranza
هفته 3
۱۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سویا اتلتیکو
1 1
اوکام مورسیا
۱۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سویا اتلتیکو
1
1
اوکام مورسیا
Estadio Nuevo Arcángel ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
کوردوبا
3 3
لوگو
۱۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
3
3
لوگو
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Municipal de Anduva ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
میراندس
3 2
کادیز
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
3
2
کادیز
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
آلمریا
3 0
رایو وایکانو
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
0
رایو وایکانو
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Coliseum Alfonso Pérez ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
ختافه
1 1
رئوس
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
1
1
رئوس
| Coliseum Alfonso Pérez
Estadio Municipal José Zorrilla ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
وایادولید
2 1
خیرونا
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
2
1
خیرونا
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
الچه
3 1
تنریف
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
3
1
تنریف
| Estadio Manuel Martínez Valero
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
نومانسیا
1 1
آلکورکون
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
1
آلکورکون
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Nou Estadi de Tarragona ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
خیمناستیک
1 1
لوانته
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
1
1
لوانته
| Nou Estadi de Tarragona
Iberostar Estadi ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
مایورکا
0 0
اوویدو
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Iberostar Estadi
مایورکا
0
0
اوویدو
| Iberostar Estadi
Estadio de la Romareda ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
زاراگوزا
1 0
هوئسکا
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
0
هوئسکا
| Estadio de la Romareda
هفته 4
Estadio Anxo Carro ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
لوگو
1 0
سویا اتلتیکو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
0
سویا اتلتیکو
| Estadio Anxo Carro
Estadio Camp Nou Municipal ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
رئوس
1 1
نومانسیا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
1
نومانسیا
| Estadio Camp Nou Municipal
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
تنریف
1 0
وایادولید
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
تنریف
1
0
وایادولید
Estadio Ciudad de Valencia ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لوانته
4 2
زاراگوزا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Ciudad de Valencia
لوانته
4
2
زاراگوزا
| Estadio Ciudad de Valencia
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 14:30
رایو وایکانو
1 0
مایورکا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 14:30
رایو وایکانو
1
0
مایورکا
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
اوویدو
0 0
میراندس
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
0
0
میراندس
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Santo Domingo ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
آلکورکون
1 0
خیمناستیک
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
0
خیمناستیک
| Estadio Santo Domingo
Estadio Ramón de Carranza ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
کادیز
3 0
ختافه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
3
0
ختافه
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio El Alcoraz ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
هوئسکا
3 0
کوردوبا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
0
کوردوبا
| Estadio El Alcoraz
Estadio de La Condomina ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اوکام مورسیا
1 1
الچه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
1
1
الچه
| Estadio de La Condomina
Estadi Municipal de Montilivi ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
خیرونا
3 3
آلمریا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
3
3
آلمریا
| Estadi Municipal de Montilivi
هفته 5
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
نومانسیا
1 0
خیمناستیک
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
خیمناستیک
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Nuevo Arcángel ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
کوردوبا
1 0
لوانته
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
1
0
لوانته
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
الچه
0 3
لوگو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
3
لوگو
| Estadio Manuel Martínez Valero
Estadio Camp Nou Municipal ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
رئوس
1 0
کادیز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
0
کادیز
| Estadio Camp Nou Municipal
Estadio Municipal José Zorrilla ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
وایادولید
0 1
اوکام مورسیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
0
1
اوکام مورسیا
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio de la Romareda ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
زاراگوزا
2 0
آلکورکون
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
2
0
آلکورکون
| Estadio de la Romareda
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 14:30
آلمریا
0 1
تنریف
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 14:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
0
1
تنریف
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Municipal de Anduva ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
میراندس
2 1
رایو وایکانو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
1
رایو وایکانو
| Estadio Municipal de Anduva
Coliseum Alfonso Pérez ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
ختافه
2 1
اوویدو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
2
1
اوویدو
| Coliseum Alfonso Pérez
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
سویا اتلتیکو
2 0
هوئسکا
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
سویا اتلتیکو
2
0
هوئسکا
Iberostar Estadi ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
مایورکا
1 0
خیرونا
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Iberostar Estadi
مایورکا
1
0
خیرونا
| Iberostar Estadi
هفته 6
Estadio Santo Domingo ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
آلکورکون
0 1
کوردوبا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
1
کوردوبا
| Estadio Santo Domingo
Estadio Anxo Carro ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لوگو
1 0
وایادولید
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
0
وایادولید
| Estadio Anxo Carro
Estadio Ramón de Carranza ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
کادیز
1 0
نومانسیا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
1
0
نومانسیا
| Estadio Ramón de Carranza
Nou Estadi de Tarragona ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
خیمناستیک
0 0
زاراگوزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
0
0
زاراگوزا
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio El Alcoraz ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
هوئسکا
0 3
الچه
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
0
3
الچه
| Estadio El Alcoraz
Estadio Ciudad de Valencia ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لوانته
1 0
سویا اتلتیکو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Ciudad de Valencia
لوانته
1
0
سویا اتلتیکو
| Estadio Ciudad de Valencia
Estadio de La Condomina ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
اوکام مورسیا
4 0
آلمریا
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
4
0
آلمریا
| Estadio de La Condomina
Estadi Municipal de Montilivi ۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
خیرونا
1 1
میراندس
۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
1
میراندس
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوویدو
0 1
رئوس
۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
0
1
رئوس
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
رایو وایکانو
2 0
ختافه
۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
رایو وایکانو
2
0
ختافه
۱ مهر ۱۳۹۵ 00:30
تنریف
0 0
مایورکا
۱ مهر ۱۳۹۵ 00:30
تنریف
0
0
مایورکا
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
سویا اتلتیکو
1 1
آلکورکون
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
سویا اتلتیکو
1
1
آلکورکون
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
آلمریا
0 0
لوگو
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
0
0
لوگو
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Nuevo Arcángel ۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کوردوبا
2 0
خیمناستیک
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
2
0
خیمناستیک
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Municipal José Zorrilla ۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
وایادولید
1 2
هوئسکا
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
1
2
هوئسکا
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio Manuel Martínez Valero ۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
الچه
0 1
لوانته
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
1
لوانته
| Estadio Manuel Martínez Valero
Estadio Ramón de Carranza ۴ مهر ۱۳۹۵ 14:30
کادیز
0 2
اوویدو
۴ مهر ۱۳۹۵ 14:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
0
2
اوویدو
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio Municipal de Anduva ۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
میراندس
3 2
تنریف
۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
3
2
تنریف
| Estadio Municipal de Anduva
Coliseum Alfonso Pérez ۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
ختافه
0 2
خیرونا
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
0
2
خیرونا
| Coliseum Alfonso Pérez
Iberostar Estadi ۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
مایورکا
0 0
اوکام مورسیا
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Iberostar Estadi
مایورکا
0
0
اوکام مورسیا
| Iberostar Estadi
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
نومانسیا
2 1
زاراگوزا
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
2
1
زاراگوزا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Camp Nou Municipal ۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
رئوس
1 1
رایو وایکانو
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
1
رایو وایکانو
| Estadio Camp Nou Municipal
هفته 8
Estadio El Alcoraz ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
هوئسکا
2 0
آلمریا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
2
0
آلمریا
| Estadio El Alcoraz
Estadio Santo Domingo ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
آلکورکون
1 0
الچه
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
0
الچه
| Estadio Santo Domingo
Nou Estadi de Tarragona ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
خیمناستیک
1 1
سویا اتلتیکو
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
1
1
سویا اتلتیکو
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio Anxo Carro ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
لوگو
3 1
مایورکا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
3
1
مایورکا
| Estadio Anxo Carro
Estadio de la Romareda ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:00
زاراگوزا
1 1
کوردوبا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:00
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
1
کوردوبا
| Estadio de la Romareda
Estadio de La Condomina ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 14:30
اوکام مورسیا
2 2
میراندس
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 14:30
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
2
2
میراندس
| Estadio de La Condomina
Estadi Municipal de Montilivi ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 18:30
خیرونا
1 0
رئوس
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
0
رئوس
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio Ciudad de Valencia ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:15
لوانته
3 2
وایادولید
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:15
Estadio Ciudad de Valencia
لوانته
3
2
وایادولید
| Estadio Ciudad de Valencia
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
اوویدو
2 2
نومانسیا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
2
نومانسیا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
تنریف
0 0
ختافه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
تنریف
0
0
ختافه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
رایو وایکانو
3 0
کادیز
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
رایو وایکانو
3
0
کادیز
هفته 9
Estadio Camp Nou Municipal ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 18:30
رئوس
0 0
تنریف
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
0
0
تنریف
| Estadio Camp Nou Municipal
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
الچه
4 4
خیمناستیک
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
4
4
خیمناستیک
| Estadio Manuel Martínez Valero
Coliseum Alfonso Pérez ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
ختافه
2 0
اوکام مورسیا
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
2
0
اوکام مورسیا
| Coliseum Alfonso Pérez
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
نومانسیا
1 1
کوردوبا
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
1
کوردوبا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Municipal José Zorrilla ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
وایادولید
2 0
آلکورکون
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
2
0
آلکورکون
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 22:30
سویا اتلتیکو
2 1
زاراگوزا
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
سویا اتلتیکو
2
1
زاراگوزا
| Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 14:30
اوویدو
2 0
رایو وایکانو
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 14:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
0
رایو وایکانو
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Municipal de Anduva ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 18:30
میراندس
2 2
لوگو
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
2
لوگو
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:30
آلمریا
2 2
لوانته
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
2
2
لوانته
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Ramón de Carranza ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کادیز
0 0
خیرونا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
0
0
خیرونا
| Estadio Ramón de Carranza
Iberostar Estadi ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:30
مایورکا
3 0
هوئسکا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Iberostar Estadi
مایورکا
3
0
هوئسکا
| Iberostar Estadi
هفته 10
Estadio Anxo Carro ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
لوگو
0 1
ختافه
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
1
ختافه
| Estadio Anxo Carro
Estadio Santo Domingo ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
آلکورکون
0 0
آلمریا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
0
آلمریا
| Estadio Santo Domingo
Estadi Municipal de Montilivi ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
خیرونا
0 0
اوویدو
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
0
0
اوویدو
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio El Alcoraz ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
هوئسکا
3 0
میراندس
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
0
میراندس
| Estadio El Alcoraz
Estadio Ciudad de Valencia ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لوانته
2 1
مایورکا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Ciudad de Valencia
لوانته
2
1
مایورکا
| Estadio Ciudad de Valencia
Estadio de la Romareda ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 14:30
زاراگوزا
1 3
الچه
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 14:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
3
الچه
| Estadio de la Romareda
Estadio Nuevo Arcángel ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 18:30
کوردوبا
0 1
سویا اتلتیکو
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
0
1
سویا اتلتیکو
| Estadio Nuevo Arcángel
Nou Estadi de Tarragona ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
خیمناستیک
1 2
وایادولید
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
1
2
وایادولید
| Nou Estadi de Tarragona
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
رایو وایکانو
3 3
نومانسیا
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
رایو وایکانو
3
3
نومانسیا
Estadio de La Condomina ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
اوکام مورسیا
0 2
رئوس
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
0
2
رئوس
| Estadio de La Condomina
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تنریف
1 1
کادیز
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تنریف
1
1
کادیز
هفته 11
Estadio Manuel Martínez Valero ۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
الچه
1 1
کوردوبا
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
کوردوبا
| Estadio Manuel Martínez Valero
Coliseum Alfonso Pérez ۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
ختافه
1 1
هوئسکا
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
1
1
هوئسکا
| Coliseum Alfonso Pérez
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
نومانسیا
1 2
سویا اتلتیکو
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
2
سویا اتلتیکو
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Camp Nou Municipal ۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
رئوس
2 1
لوگو
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
2
1
لوگو
| Estadio Camp Nou Municipal
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:30
رایو وایکانو
1 0
خیرونا
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:30
رایو وایکانو
1
0
خیرونا
Iberostar Estadi ۲ آبان ۱۳۹۵ 14:30
مایورکا
1 0
آلکورکون
۲ آبان ۱۳۹۵ 14:30
Iberostar Estadi
مایورکا
1
0
آلکورکون
| Iberostar Estadi
Estadio Municipal José Zorrilla ۲ آبان ۱۳۹۵ 14:30
وایادولید
0 0
زاراگوزا
۲ آبان ۱۳۹۵ 14:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
0
0
زاراگوزا
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آلمریا
3 0
خیمناستیک
۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
0
خیمناستیک
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Ramón de Carranza ۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
کادیز
2 2
اوکام مورسیا
۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
2
اوکام مورسیا
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio Municipal de Anduva ۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
میراندس
0 3
لوانته
۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
0
3
لوانته
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اوویدو
2 0
تنریف
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
0
تنریف
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
هفته 12
Estadio El Alcoraz ۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هوئسکا
2 1
رئوس
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
2
1
رئوس
| Estadio El Alcoraz
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
تنریف
3 2
رایو وایکانو
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
تنریف
3
2
رایو وایکانو
Estadio de la Romareda ۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
زاراگوزا
2 1
آلمریا
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
2
1
آلمریا
| Estadio de la Romareda
Estadio Nuevo Arcángel ۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
کوردوبا
1 1
وایادولید
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
1
1
وایادولید
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadi Municipal de Montilivi ۹ آبان ۱۳۹۵ 15:30
خیرونا
3 0
نومانسیا
۹ آبان ۱۳۹۵ 15:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
3
0
نومانسیا
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ۹ آبان ۱۳۹۵ 15:30
سویا اتلتیکو
2 0
الچه
۹ آبان ۱۳۹۵ 15:30
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
سویا اتلتیکو
2
0
الچه
| Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Estadio Anxo Carro ۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
لوگو
0 1
کادیز
۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
1
کادیز
| Estadio Anxo Carro
Estadio Santo Domingo ۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
آلکورکون
1 0
میراندس
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
0
میراندس
| Estadio Santo Domingo
Nou Estadi de Tarragona ۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
خیمناستیک
2 2
مایورکا
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
2
2
مایورکا
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio de La Condomina ۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اوکام مورسیا
0 1
اوویدو
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
0
1
اوویدو
| Estadio de La Condomina
Estadio Ciudad de Valencia ۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
لوانته
1 1
ختافه
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estadio Ciudad de Valencia
لوانته
1
1
ختافه
| Estadio Ciudad de Valencia
هفته 13
Estadio Ramón de Carranza ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
کادیز
1 0
هوئسکا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
1
0
هوئسکا
| Estadio Ramón de Carranza
Estadi Municipal de Montilivi ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
خیرونا
1 1
تنریف
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
1
تنریف
| Estadi Municipal de Montilivi
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
رایو وایکانو
0 1
اوکام مورسیا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
رایو وایکانو
0
1
اوکام مورسیا
Estadio Municipal José Zorrilla ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
وایادولید
2 0
سویا اتلتیکو
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
2
0
سویا اتلتیکو
| Estadio Municipal José Zorrilla
Iberostar Estadi ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:30
مایورکا
2 2
زاراگوزا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Iberostar Estadi
مایورکا
2
2
زاراگوزا
| Iberostar Estadi
Estadio Municipal de Anduva ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 15:30
میراندس
0 1
خیمناستیک
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 15:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
0
1
خیمناستیک
| Estadio Municipal de Anduva
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 19:30
نومانسیا
2 2
الچه
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
2
2
الچه
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
آلمریا
3 1
کوردوبا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
1
کوردوبا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Coliseum Alfonso Pérez ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
ختافه
1 0
آلکورکون
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
1
0
آلکورکون
| Coliseum Alfonso Pérez
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اوویدو
1 1
لوگو
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
1
لوگو
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Camp Nou Municipal ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
رئوس
0 1
لوانته
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
0
1
لوانته
| Estadio Camp Nou Municipal
هفته 14
Estadio Nuevo Arcángel ۲۱ آبان ۱۳۹۵ 23:30
کوردوبا
0 2
مایورکا
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
0
2
مایورکا
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
الچه
2 0
وایادولید
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
2
0
وایادولید
| Estadio Manuel Martínez Valero
Nou Estadi de Tarragona ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
خیمناستیک
1 0
ختافه
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
1
0
ختافه
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio El Alcoraz ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
هوئسکا
4 0
اوویدو
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
4
0
اوویدو
| Estadio El Alcoraz
Estadio Santo Domingo ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
آلکورکون
1 0
رئوس
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
0
رئوس
| Estadio Santo Domingo
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
تنریف
1 1
نومانسیا
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
تنریف
1
1
نومانسیا
Estadio Ciudad de Valencia ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:00
لوانته
0 0
کادیز
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Estadio Ciudad de Valencia
لوانته
0
0
کادیز
| Estadio Ciudad de Valencia
Estadio Anxo Carro ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 15:30
لوگو
1 0
رایو وایکانو
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 15:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
0
رایو وایکانو
| Estadio Anxo Carro
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 19:30
سویا اتلتیکو
1 0
آلمریا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
سویا اتلتیکو
1
0
آلمریا
| Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Estadio de La Condomina ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اوکام مورسیا
0 1
خیرونا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
0
1
خیرونا
| Estadio de La Condomina
Estadio de la Romareda ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
زاراگوزا
2 0
میراندس
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
2
0
میراندس
| Estadio de la Romareda
هفته 15
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
آلمریا
2 1
الچه
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
2
1
الچه
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
نومانسیا
2 1
وایادولید
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
2
1
وایادولید
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Iberostar Estadi ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مایورکا
2 2
سویا اتلتیکو
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Iberostar Estadi
مایورکا
2
2
سویا اتلتیکو
| Iberostar Estadi
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اوویدو
2 0
لوانته
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
0
لوانته
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadi Municipal de Montilivi ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
خیرونا
3 1
لوگو
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
3
1
لوگو
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio Camp Nou Municipal ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:30
رئوس
1 0
خیمناستیک
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
0
خیمناستیک
| Estadio Camp Nou Municipal
Coliseum Alfonso Pérez ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 19:30
ختافه
1 0
زاراگوزا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
1
0
زاراگوزا
| Coliseum Alfonso Pérez
Estadio Ramón de Carranza ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
کادیز
4 1
آلکورکون
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
4
1
آلکورکون
| Estadio Ramón de Carranza
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
رایو وایکانو
2 2
هوئسکا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
رایو وایکانو
2
2
هوئسکا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
تنریف
2 1
اوکام مورسیا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
تنریف
2
1
اوکام مورسیا
Estadio Municipal de Anduva ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
میراندس
1 1
کوردوبا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
1
کوردوبا
| Estadio Municipal de Anduva
هفته 16
Nou Estadi de Tarragona ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
خیمناستیک
1 0
کادیز
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
1
0
کادیز
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio Anxo Carro ۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
لوگو
1 3
تنریف
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
3
تنریف
| Estadio Anxo Carro
Estadio Santo Domingo ۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
آلکورکون
5 1
اوویدو
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
5
1
اوویدو
| Estadio Santo Domingo
Estadio de La Condomina ۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
اوکام مورسیا
3 2
نومانسیا
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
3
2
نومانسیا
| Estadio de La Condomina
Estadio Municipal José Zorrilla ۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
وایادولید
0 0
آلمریا
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
0
0
آلمریا
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio de la Romareda ۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
زاراگوزا
2 2
رئوس
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
2
2
رئوس
| Estadio de la Romareda
Estadio Manuel Martínez Valero ۷ آذر ۱۳۹۵ 15:30
الچه
1 0
مایورکا
۷ آذر ۱۳۹۵ 15:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
0
مایورکا
| Estadio Manuel Martínez Valero
Estadio El Alcoraz ۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
هوئسکا
1 2
خیرونا
۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
2
خیرونا
| Estadio El Alcoraz
Estadio Nuevo Arcángel ۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
کوردوبا
1 3
ختافه
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
1
3
ختافه
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
سویا اتلتیکو
1 0
میراندس
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
سویا اتلتیکو
1
0
میراندس
| Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Estadio Ciudad de Valencia ۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:15
لوانته
1 0
رایو وایکانو
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:15
Estadio Ciudad de Valencia
لوانته
1
0
رایو وایکانو
| Estadio Ciudad de Valencia
هفته 17
Coliseum Alfonso Pérez ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
ختافه
2 0
سویا اتلتیکو
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
2
0
سویا اتلتیکو
| Coliseum Alfonso Pérez
Estadio Municipal de Anduva ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:45
میراندس
1 0
الچه
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:45
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
0
الچه
| Estadio Municipal de Anduva
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:45
نومانسیا
1 0
آلمریا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:45
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
آلمریا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio de La Condomina ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:45
اوکام مورسیا
1 2
لوگو
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:45
Estadio de La Condomina
اوکام مورسیا
1
2
لوگو
| Estadio de La Condomina
Estadio Ramón de Carranza ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
کادیز
3 0
زاراگوزا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
3
0