ایران

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پرسپولیس
پ
پ
پ
پ
ت
27
20
3
4
40
13
27
63
2
استقلال
ت
پ
ت
پ
پ
27
13
9
5
48
27
21
48
3
27
13
7
7
29
21
8
46
4
سپاهان
ت
ت
ش
پ
ش
27
11
12
4
36
20
16
45
5
شهر خودرو
پ
ت
ش
ت
ت
27
12
8
7
25
21
4
44
6
فولاد
پ
ش
پ
ش
ت
26
12
7
7
26
19
7
43
7
صنعت نفت
ش
ت
ش
ش
ت
27
10
8
9
26
30
-4
38
8
26
6
16
4
21
18
3
34
9
27
7
12
8
29
32
-3
33
10
سایپا
ت
ت
ت
ت
پ
27
5
12
10
24
32
-8
27
11
ماشین سازی
ش
ش
پ
ش
ش
27
7
6
14
25
37
-12
27
12
ذوب آهن
ش
پ
ش
ش
ت
27
6
8
13
28
36
-8
26
13
گل گهر
ش
ش
پ
پ
ت
27
5
11
11
18
27
-9
26
14
27
4
13
10
19
28
-9
25
15
پیکان
پ
پ
ت
ت
ت
27
5
9
13
35
42
-7
24
16
27
4
9
14
24
50
-26
21
هفته 1
31 مرداد 1398
- 14:40
پرسپولیس
1 0
پارس جنوبی جم
31 مرداد 1398
- 15:15
گل گهر
1 1
نساجی مازندران
31 مرداد 1398
- 15:45
ذوب آهن
2 3
سایپا
31 مرداد 1398
- 15:45
نفت مسجدسلیمان
0 0
تراکتورسازی
1 شهریور 1398
- 13:30
ماشین سازی
1 0
استقلال
1 شهریور 1398
- 14:40
پیکان
0 2
شهر خودرو
1 شهریور 1398
- 15:45
فولاد
0 1
صنعت نفت
2 شهریور 1398
- 15:45
شاهین بوشهر
0 3
سپاهان
هفته 2
7 شهریور 1398
- 14:00
شهر خودرو
2 1
شاهین بوشهر
7 شهریور 1398
- 14:30
استقلال
1 1
فولاد
7 شهریور 1398
- 15:30
سپاهان
1 0
ماشین سازی
7 شهریور 1398
- 15:45
صنعت نفت
1 1
نفت مسجدسلیمان
8 شهریور 1398
- 13:15
تراکتورسازی
1 0
پرسپولیس
8 شهریور 1398
- 14:30
سایپا
0 0
گل گهر
8 شهریور 1398
- 15:30
پارس جنوبی جم
0 0
ذوب آهن
8 شهریور 1398
- 15:30
نساجی مازندران
4 3
پیکان
هفته 3
22 شهریور 1398
- 14:45
گل گهر
1 1
پارس جنوبی جم
23 شهریور 1398
- 14:30
ماشین سازی
0 1
شهر خودرو
23 شهریور 1398
- 15:15
فولاد
0 0
سپاهان
24 شهریور 1398
- 15:15
ذوب آهن
0 0
تراکتورسازی
24 شهریور 1398
- 15:15
نفت مسجدسلیمان
1 1
استقلال
24 شهریور 1398
- 15:15
شاهین بوشهر
1 1
پیکان
24 شهریور 1398
- 15:15
سایپا
4 3
نساجی مازندران
25 شهریور 1398
- 15:15
پرسپولیس
1 0
صنعت نفت
هفته 4
29 شهریور 1398
- 13:00
تراکتورسازی
1 0
گل گهر
29 شهریور 1398
- 14:30
شهر خودرو
0 1
فولاد
29 شهریور 1398
- 15:00
نساجی مازندران
2 0
شاهین بوشهر
29 شهریور 1398
- 15:00
سپاهان
0 0
نفت مسجدسلیمان
29 شهریور 1398
- 15:00
پیکان
6 2
ماشین سازی
29 شهریور 1398
- 15:00
پارس جنوبی جم
3 2
سایپا
29 شهریور 1398
- 15:15
صنعت نفت
1 1
ذوب آهن
31 شهریور 1398
- 12:30
استقلال
0 1
پرسپولیس
هفته 5
3 مهر 1398
- 12:45
سایپا
0 1
تراکتورسازی
3 مهر 1398
- 13:30
گل گهر
0 1
صنعت نفت
3 مهر 1398
- 15:00
نفت مسجدسلیمان
1 1
شهر خودرو
3 مهر 1398
- 15:00
پارس جنوبی جم
2 2
نساجی مازندران
4 مهر 1398
- 12:45
پرسپولیس
0 2
سپاهان
4 مهر 1398
- 13:00
ماشین سازی
4 2
شاهین بوشهر
4 مهر 1398
- 15:00
فولاد
0 0
پیکان
4 مهر 1398
- 15:00
ذوب آهن
2 2
استقلال
هفته 6
12 مهر 1398
- 12:30
پیکان
2 3
نفت مسجدسلیمان
12 مهر 1398
- 12:30
استقلال
2 1
گل گهر
12 مهر 1398
- 13:30
نساجی مازندران
0 0
ماشین سازی
12 مهر 1398
- 13:35
سپاهان
2 0
ذوب آهن
12 مهر 1398
- 13:45
شاهین بوشهر
0 1
فولاد
12 مهر 1398
- 13:45
صنعت نفت
1 0
سایپا
12 مهر 1398
- 14:45
شهر خودرو
1 0
پرسپولیس
12 مهر 1398
- 15:00
تراکتورسازی
1 0
پارس جنوبی جم
هفته 7
28 مهر 1398
- 12:30
ماشین سازی
2 3
فولاد
28 مهر 1398
- 14:30
پارس جنوبی جم
0 0
صنعت نفت
28 مهر 1398
- 14:30
پرسپولیس
2 1
پیکان
29 مهر 1398
- 12:00
نساجی مازندران
0 4
تراکتورسازی
29 مهر 1398
- 13:00
گل گهر
0 2
سپاهان
29 مهر 1398
- 13:15
سایپا
0 4
استقلال
29 مهر 1398
- 13:20
ذوب آهن
0 1
شهر خودرو
29 مهر 1398
- 13:30
نفت مسجدسلیمان
1 0
شاهین بوشهر
هفته 8
3 آبان 1398
- 12:30
ماشین سازی
0 0
نفت مسجدسلیمان
3 آبان 1398
- 13:15
سپاهان
0 0
سایپا
3 آبان 1398
- 13:15
شاهین بوشهر
0 5
پرسپولیس
3 آبان 1398
- 13:15
پیکان
2 1
ذوب آهن
3 آبان 1398
- 13:30
فولاد
1 0
نساجی مازندران
3 آبان 1398
- 14:30
صنعت نفت
2 1
تراکتورسازی
3 آبان 1398
- 15:30
استقلال
2 0
پارس جنوبی جم
24 آبان 1398
- 12:15
شهر خودرو
1 0
گل گهر
هفته 9
9 آبان 1398
- 12:00
سایپا
0 0
شهر خودرو
9 آبان 1398
- 13:00
نساجی مازندران
0 0
صنعت نفت
9 آبان 1398
- 13:00
پرسپولیس
0 0
ماشین سازی
9 آبان 1398
- 13:30
نفت مسجدسلیمان
0 0
فولاد
9 آبان 1398
- 14:30
پارس جنوبی جم
1 1
سپاهان
10 آبان 1398
- 11:45
گل گهر
0 0
پیکان
10 آبان 1398
- 14:30
ذوب آهن
2 0
شاهین بوشهر
10 آبان 1398
- 14:30
تراکتورسازی
2 4
استقلال
هفته 10
13 آبان 1398
- 14:15
فولاد
0 1
پرسپولیس
14 آبان 1398
- 12:00
سپاهان
2 0
تراکتورسازی
14 آبان 1398
- 12:00
استقلال
5 0
صنعت نفت
16 آبان 1398
- 12:00
پیکان
1 0
سایپا
17 آبان 1398
- 11:30
ماشین سازی
2 1
ذوب آهن
17 آبان 1398
- 12:30
شهر خودرو
1 0
پارس جنوبی جم
17 آبان 1398
- 13:15
نفت مسجدسلیمان
0 0
نساجی مازندران
17 آبان 1398
- 14:15
شاهین بوشهر
1 1
گل گهر
هفته 11
1 آذر 1398
- 12:45
پرسپولیس
0 1
نفت مسجدسلیمان
3 آذر 1398
- 12:45
سایپا
0 0
شاهین بوشهر
3 آذر 1398
- 14:00
ذوب آهن
1 0
فولاد
4 آذر 1398
- 12:00
نساجی مازندران
1 2
استقلال
3 دی 1398
- 11:00
پارس جنوبی جم
3 1
پیکان
3 دی 1398
- 11:30
گل گهر
1 0
ماشین سازی
3 دی 1398
- 12:00
تراکتورسازی
3 1
شهر خودرو
7 دی 1398
- 13:15
صنعت نفت
4 2
سپاهان
هفته 12
7 آذر 1398
- 12:00
ماشین سازی
1 0
سایپا
8 آذر 1398
- 11:00
نفت مسجدسلیمان
0 0
ذوب آهن
8 آذر 1398
- 11:30
شاهین بوشهر
1 1
پارس جنوبی جم
8 آذر 1398
- 13:10
فولاد
2 0
گل گهر
9 آذر 1398
- 10:30
شهر خودرو
0 1
صنعت نفت
9 آذر 1398
- 11:30
سپاهان
2 2
استقلال
6 دی 1398
- 13:00
پرسپولیس
1 0
نساجی مازندران
7 دی 1398
- 11:30
پیکان
2 3
تراکتورسازی
هفته 13
13 آذر 1398
- 11:30
پارس جنوبی جم
1 1
ماشین سازی
13 آذر 1398
- 11:45
سایپا
0 0
فولاد
14 آذر 1398
- 11:30
استقلال
1 0
شهر خودرو
14 آذر 1398
- 12:00
تراکتورسازی
0 0
شاهین بوشهر
14 آذر 1398
- 12:30
نساجی مازندران
2 2
سپاهان
14 آذر 1398
- 12:30
گل گهر
0 0
نفت مسجدسلیمان
14 آذر 1398
- 12:45
صنعت نفت
3 2
پیکان
14 آذر 1398
- 14:00
ذوب آهن
0 3
پرسپولیس
هفته 14
18 آذر 1398
- 11:00
شهر خودرو
1 1
سپاهان
18 آذر 1398
- 11:45
ماشین سازی
2 0
تراکتورسازی
18 آذر 1398
- 13:05
فولاد
1 0
پارس جنوبی جم
18 آذر 1398
- 14:00
ذوب آهن
2 0
نساجی مازندران
18 آذر 1398
- 14:00
پیکان
2 2
استقلال
19 آذر 1398
- 13:00
شاهین بوشهر
1 1
صنعت نفت
19 آذر 1398
- 13:05
نفت مسجدسلیمان
2 1
سایپا
19 آذر 1398
- 14:00
پرسپولیس
2 1
گل گهر
هفته 15
22 آذر 1398
- 11:30
نساجی مازندران
0 0
شهر خودرو
22 آذر 1398
- 12:00
تراکتورسازی
1 0
فولاد
22 آذر 1398
- 13:10
سپاهان
2 0
پیکان
23 آذر 1398
- 11:30
سایپا
0 2
پرسپولیس
23 آذر 1398
- 12:00
پارس جنوبی جم
1 1
نفت مسجدسلیمان
23 آذر 1398
- 12:30
گل گهر
0 0
ذوب آهن
23 آذر 1398
- 13:10
صنعت نفت
1 0
ماشین سازی
23 آذر 1398
- 14:00
استقلال
4 1
شاهین بوشهر
هفته 16
28 آذر 1398
- 11:30
پارس جنوبی جم
0 1
پرسپولیس
28 آذر 1398
- 12:00
تراکتورسازی
1 0
نفت مسجدسلیمان
28 آذر 1398
- 12:55
سپاهان
5 0
شاهین بوشهر
28 آذر 1398
- 14:00
استقلال
1 2
ماشین سازی
29 آذر 1398
- 11:30
نساجی مازندران
1 0
گل گهر
29 آذر 1398
- 11:45
سایپا
3 1
ذوب آهن
29 آذر 1398
- 12:15
شهر خودرو
1 0
پیکان
29 آذر 1398
- 13:10
صنعت نفت
2 2
فولاد
هفته 17
27 دی 1398
- 10:30
شاهین بوشهر
0 0
شهر خودرو
5 بهمن 1398
- 11:30
ماشین سازی
0 0
سپاهان
5 بهمن 1398
- 12:00
پیکان
0 1
نساجی مازندران
5 بهمن 1398
- 12:00
گل گهر
1 1
سایپا
5 بهمن 1398
- 12:15
ذوب آهن
1 0
پارس جنوبی جم
6 بهمن 1398
- 11:45
پرسپولیس
2 0
تراکتورسازی
6 بهمن 1398
- 12:00
نفت مسجدسلیمان
2 0
صنعت نفت
4 تیر 1399
- 21:00
فولاد
2 1
استقلال
هفته 18
11 بهمن 1398
- 11:15
پارس جنوبی جم
1 1
گل گهر
11 بهمن 1398
- 11:30
پیکان
1 3
شاهین بوشهر
11 بهمن 1398
- 11:45
تراکتورسازی
2 1
ذوب آهن
11 بهمن 1398
- 12:00
نساجی مازندران
1 3
سایپا
11 بهمن 1398
- 13:30
سپاهان
2 1
فولاد
12 بهمن 1398
- 11:30
صنعت نفت
0 1
پرسپولیس
12 بهمن 1398
- 11:45
شهر خودرو
3 1
ماشین سازی
12 بهمن 1398
- 13:30
استقلال
2 1
نفت مسجدسلیمان
هفته 19
16 بهمن 1398
- 12:30
فولاد
2 0
شهر خودرو
17 بهمن 1398
- 12:00
پرسپولیس
2 2
استقلال
17 بهمن 1398
- 12:30
نفت مسجدسلیمان
0 0
سپاهان
18 بهمن 1398
- 11:30
ماشین سازی
2 2
پیکان
18 بهمن 1398
- 12:00
سایپا
1 1
پارس جنوبی جم
18 بهمن 1398
- 12:30
شاهین بوشهر
2 1
نساجی مازندران
18 بهمن 1398
- 12:30
ذوب آهن
1 0
صنعت نفت
18 بهمن 1398
- 13:20
گل گهر
1 1
تراکتورسازی
هفته 20
25 بهمن 1398
- 11:30
تراکتورسازی
3 1
سایپا
25 بهمن 1398
- 12:00
نساجی مازندران
0 0
پارس جنوبی جم
25 بهمن 1398
- 12:00
پیکان
1 2
فولاد
25 بهمن 1398
- 12:30
صنعت نفت
1 2
گل گهر
25 بهمن 1398
- 12:45
شاهین بوشهر
3 1
ماشین سازی
4 اسفند 1398
- 12:00
شهر خودرو
2 1
نفت مسجدسلیمان
4 اسفند 1398
- 12:45
سپاهان
0 3
پرسپولیس
4 اسفند 1398
- 15:00
استقلال
2 1
ذوب آهن
هفته 21
8 اسفند 1398
- 12:00
ماشین سازی
0 3
نساجی مازندران
8 اسفند 1398
- 12:30
گل گهر
1 0
استقلال
8 اسفند 1398
- 12:30
فولاد
1 0
شاهین بوشهر
8 اسفند 1398
- 12:45
ذوب آهن
1 1
سپاهان
8 اسفند 1398
- 15:00
پرسپولیس
3 1
شهر خودرو
9 اسفند 1398
- 12:00
سایپا
1 2
صنعت نفت
9 اسفند 1398
- 12:30
نفت مسجدسلیمان
1 1
پیکان
9 اسفند 1398
- 14:00
پارس جنوبی جم
1 0
تراکتورسازی
هفته 22
8 تیر 1399
- 20:15
تراکتورسازی
0 1
نساجی مازندران
8 تیر 1399
- 20:30
شهر خودرو
2 1
ذوب آهن
8 تیر 1399
- 21:00
پیکان
1 3
پرسپولیس
8 تیر 1399
- 21:00
شاهین بوشهر
2 2
نفت مسجدسلیمان
8 تیر 1399
- 21:00
صنعت نفت
2 0
پارس جنوبی جم
9 تیر 1399
- 20:45
سپاهان
2 0
گل گهر
9 تیر 1399
- 21:00
استقلال
1 1
سایپا
9 تیر 1399
- 21:00
فولاد
2 1
ماشین سازی
هفته 23
14 تیر 1399
- 20:15
تراکتورسازی
2 0
صنعت نفت
14 تیر 1399
- 20:45
ذوب آهن
1 4
پیکان
14 تیر 1399
- 21:00
پرسپولیس
1 0
شاهین بوشهر
15 تیر 1399
- 20:30
گل گهر
0 1
شهر خودرو
15 تیر 1399
- 21:00
سایپا
0 0
سپاهان
15 تیر 1399
- 21:00
نفت مسجدسلیمان
1 0
ماشین سازی
6 مرداد 1399
- 20:30
پارس جنوبی جم
0 2
استقلال
6 مرداد 1399
- 20:45
نساجی مازندران
3 2
فولاد
هفته 24
20 تیر 1399
- 20:15
ماشین سازی
0 1
پرسپولیس
20 تیر 1399
- 21:00
شاهین بوشهر
1 5
ذوب آهن
21 تیر 1399
- 20:30
شهر خودرو
1 1
سایپا
21 تیر 1399
- 20:45
سپاهان
1 1
پارس جنوبی جم
21 تیر 1399
- 21:00
استقلال
0 0
تراکتورسازی
21 تیر 1399
- 21:00
فولاد
- -
نفت مسجدسلیمان
21 تیر 1399
- 21:00
صنعت نفت
1 1
نساجی مازندران
21 تیر 1399
- 21:00
پیکان
2 0
گل گهر
هفته 25
26 تیر 1399
- 20:45
ذوب آهن
1 2
ماشین سازی
27 تیر 1399
- 20:15
تراکتورسازی
2 1
سپاهان
27 تیر 1399
- 20:30
گل گهر
4 2
شاهین بوشهر
27 تیر 1399
- 20:30
پارس جنوبی جم
2 1
شهر خودرو
27 تیر 1399
- 21:00
نساجی مازندران
0 0
نفت مسجدسلیمان
27 تیر 1399
- 21:00
سایپا
0 0
پیکان
27 تیر 1399
- 21:00
صنعت نفت
0 2
استقلال
28 تیر 1399
- 21:00
پرسپولیس
1 0
فولاد
هفته 26
2 مرداد 1399
- 20:15
ماشین سازی
1 2
گل گهر
2 مرداد 1399
- 20:15
شهر خودرو
0 0
تراکتورسازی
2 مرداد 1399
- 20:45
سپاهان
1 0
صنعت نفت
2 مرداد 1399
- 21:00
شاهین بوشهر
1 1
سایپا
2 مرداد 1399
- 21:00
پیکان
0 0
پارس جنوبی جم
2 مرداد 1399
- 21:00
استقلال
1 1
نساجی مازندران
2 مرداد 1399
- 21:00
فولاد
2 1
ذوب آهن
3 مرداد 1399
- 20:45
نفت مسجدسلیمان
1 2
پرسپولیس
هفته 27
10 مرداد 1399
- 20:00
تراکتورسازی
0 0
پیکان
10 مرداد 1399
- 20:30
ذوب آهن
1 1
نفت مسجدسلیمان
10 مرداد 1399
- 20:45
سایپا
1 0
ماشین سازی
10 مرداد 1399
- 21:00
صنعت نفت
1 1
شهر خودرو
11 مرداد 1399
- 19:30
نساجی مازندران
1 1
پرسپولیس
11 مرداد 1399
- 20:15
گل گهر
0 0
فولاد
11 مرداد 1399
- 20:30
پارس جنوبی جم
0 2
شاهین بوشهر
11 مرداد 1399
- 21:30
استقلال
2 1
سپاهان
هفته 28
5 اردیبهشت 1399
- 00:00
شاهین بوشهر
- -
تراکتورسازی
5 اردیبهشت 1399
- 00:00
پیکان
- -
صنعت نفت
5 اردیبهشت 1399
- 00:00
ماشین سازی
- -
پارس جنوبی جم
5 اردیبهشت 1399
- 00:00
فولاد
- -
سایپا
5 اردیبهشت 1399
- 00:00
نفت مسجدسلیمان
- -
گل گهر
6 اردیبهشت 1399
- 00:00
شهر خودرو
- -
استقلال
6 اردیبهشت 1399
- 00:00
پرسپولیس
- -
ذوب آهن
6 اردیبهشت 1399
- 00:00
سپاهان
- -
نساجی مازندران
هفته 29
11 اردیبهشت 1399
- 00:00
گل گهر
- -
پرسپولیس
11 اردیبهشت 1399
- 00:00
استقلال
- -
پیکان
11 اردیبهشت 1399
- 00:00
نساجی مازندران
- -
ذوب آهن
11 اردیبهشت 1399
- 00:00
تراکتورسازی
- -
ماشین سازی
11 اردیبهشت 1399
- 00:00
پارس جنوبی جم
- -
فولاد
11 اردیبهشت 1399
- 00:00
سپاهان
- -
شهر خودرو
11 اردیبهشت 1399
- 00:00
سایپا
- -
نفت مسجدسلیمان
11 اردیبهشت 1399
- 00:00
صنعت نفت
- -
شاهین بوشهر
هفته 30
21 اردیبهشت 1399
- 02:30
فولاد
- -
تراکتورسازی
21 اردیبهشت 1399
- 02:30
ماشین سازی
- -
صنعت نفت
21 اردیبهشت 1399
- 02:30
پرسپولیس
- -
سایپا
21 اردیبهشت 1399
- 02:30
شهر خودرو
- -
نساجی مازندران
21 اردیبهشت 1399
- 02:30
پیکان
- -
سپاهان
21 اردیبهشت 1399
- 02:30
نفت مسجدسلیمان
- -
پارس جنوبی جم
21 اردیبهشت 1399
- 02:30
شاهین بوشهر
- -
استقلال
21 اردیبهشت 1399
- 02:30
ذوب آهن
- -
گل گهر