ایران

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ پ پ م
>
20
3
4
40
13
27
63
2
م پ م پ پ
>
13
9
5
48
27
21
48
3
پ م پ م م
>
13
7
7
29
21
8
46
4
م م ش پ ش
>
11
12
4
36
20
16
45
5
پ م ش م م
>
12
8
7
25
21
4
44
6
پ ش پ ش م
>
12
7
7
26
19
7
43
7
ش م ش ش م
>
10
8
9
26
30
-4
38
8
م پ م ش م
>
6
16
4
21
18
3
34
9
م م م پ م
>
7
12
8
29
32
-3
33
10
م م م م پ
>
5
12
10
24
32
-8
27
11
ش ش پ ش ش
>
7
6
14
25
37
-12
27
12
ش پ ش ش م
>
6
8
13
28
36
-8
26
13
ش ش پ پ م
>
5
11
11
18
27
-9
26
14
م پ م ش ش
>
4
13
10
19
28
-9
25
15
پ پ م م م
>
5
9
13
35
42
-7
24
16
ش ش ش م پ
>
4
9
14
24
50
-26
21
نمایش تمام صفحه
پرسپولیس
استقلال
تراکتورسازی
سپاهان
شهر خودرو
فولاد
صنعت نفت
نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران
سایپا
ماشین سازی
ذوب آهن
گل گهر
پارس جنوبی جم
پیکان
شاهین بوشهر
1پرسپولیس 2–2 2–0 0–2 3–1 1–0 1–0 0–1 1–0 0–0 2–1 1–0 2–1 1–0
2استقلال 0–1 0–0 2–1 1–0 1–1 5–0 2–1 1–1 1–1 1–2 2–1 2–1 2–0 4–1
3تراکتورسازی 1–0 2–4 2–1 3–1 1–0 2–0 1–0 0–1 3–1 2–1 1–0 1–0 0–0 0–0
4سپاهان 0–3 2–2 2–0 2–1 1–0 0–0 0–0 1–0 2–0 2–0 1–1 2–0 5–0
5شهر خودرو 1–0 0–0 1–1 0–1 0–1 2–1 1–1 3–1 2–1 1–0 1–0 1–0 2–1
6فولاد 0–1 2–1 0–0 2–0 0–1 1–0 2–1 2–1 2–0 1–0 0–0 1–0
7صنعت نفت 0–1 0–2 2–1 4–2 1–1 2–2 1–1 1–1 1–0 1–0 1–1 1–2 2–0 3–2
8نفت مسجدسلیمان 1–2 1–1 0–0 0–0 1–1 0–0 2–0 0–0 2–1 1–0 0–0 1–1 1–0
9نساجی مازندران 1–1 1–2 0–4 2–2 0–0 3–2 0–0 0–0 1–3 0–0 1–0 0–0 4–3 2–0
10سایپا 0–2 0–4 0–1 0–0 0–0 0–0 1–2 4–3 1–0 3–1 0–0 1–1 0–0 0–0
11ماشین سازی 0–1 1–0 2–0 0–0 0–1 2–3 0–0 0–3 1–0 2–1 1–2 2–2 4–2
12ذوب آهن 0–3 2–2 0–0 1–1 0–1 1–0 1–0 1–1 2–0 2–3 1–2 1–0 1–4 2–0
13گل گهر 1–0 1–1 0–2 0–1 0–0 0–1 0–0 1–1 1–1 1–0 0–0 1–1 0–0 4–2
14پارس جنوبی جم 0–1 0–2 1–0 1–1 2–1 0–0 1–1 2–2 3–2 1–1 0–0 1–1 3–1 0–2
15پیکان 1–3 2–2 2–3 0–2 1–2 2–3 0–1 1–0 6–2 2–1 2–0 0–0 1–3
16شاهین بوشهر 0–5 0–3 0–0 0–1 1–1 2–2 2–1 1–1 3–1 1–5 1–1 1–1 1–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 14:40
پرسپولیس
1 0
پارس جنوبی جم
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 14:40
پرسپولیس
1
0
پارس جنوبی جم
Imam Ali Stadium ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 15:15
گل گهر
1 1
نساجی مازندران
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 15:15
Imam Ali Stadium
گل گهر
1
1
نساجی مازندران
| Imam Ali Stadium
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 15:45
ذوب آهن
2 3
سایپا
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 15:45
ذوب آهن
2
3
سایپا
Behnam Mohammadi Stadium ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 15:45
نفت مسجدسلیمان
0 0
تراکتورسازی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 15:45
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
0
0
تراکتورسازی
| Behnam Mohammadi Stadium
۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ماشین سازی
1 0
استقلال
۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ماشین سازی
1
0
استقلال
Shahr-e Qods Stadium ۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:40
پیکان
0 2
شهر خودرو
۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:40
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
0
2
شهر خودرو
| Shahr-e Qods Stadium
۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:45
فولاد
0 1
صنعت نفت
۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:45
فولاد
0
1
صنعت نفت
Shahid Beheshti Stadium ۲ شهریور ۱۳۹۸ 15:45
شاهین بوشهر
0 3
سپاهان
۲ شهریور ۱۳۹۸ 15:45
Shahid Beheshti Stadium
شاهین بوشهر
0
3
سپاهان
| Shahid Beheshti Stadium
هفته 2
۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
شهر خودرو
2 1
شاهین بوشهر
۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
شهر خودرو
2
1
شاهین بوشهر
۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
استقلال
1 1
فولاد
۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
استقلال
1
1
فولاد
۷ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
سپاهان
1 0
ماشین سازی
۷ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
سپاهان
1
0
ماشین سازی
۷ شهریور ۱۳۹۸ 15:45
صنعت نفت
1 1
نفت مسجدسلیمان
۷ شهریور ۱۳۹۸ 15:45
صنعت نفت
1
1
نفت مسجدسلیمان
۸ شهریور ۱۳۹۸ 13:15
تراکتورسازی
1 0
پرسپولیس
۸ شهریور ۱۳۹۸ 13:15
تراکتورسازی
1
0
پرسپولیس
۸ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
سایپا
0 0
گل گهر
۸ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
سایپا
0
0
گل گهر
Takhti Stadium ۸ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
پارس جنوبی جم
0 0
ذوب آهن
۸ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
0
0
ذوب آهن
| Takhti Stadium
۸ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
نساجی مازندران
4 3
پیکان
۸ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
نساجی مازندران
4
3
پیکان
هفته 3
Imam Ali Stadium ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
گل گهر
1 1
پارس جنوبی جم
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
Imam Ali Stadium
گل گهر
1
1
پارس جنوبی جم
| Imam Ali Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
ماشین سازی
0 1
شهر خودرو
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
ماشین سازی
0
1
شهر خودرو
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
فولاد
0 0
سپاهان
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
فولاد
0
0
سپاهان
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
ذوب آهن
0 0
تراکتورسازی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
ذوب آهن
0
0
تراکتورسازی
Behnam Mohammadi Stadium ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
نفت مسجدسلیمان
1 1
استقلال
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
1
1
استقلال
| Behnam Mohammadi Stadium
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
شاهین بوشهر
1 1
پیکان
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
شاهین بوشهر
1
1
پیکان
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
سایپا
4 3
نساجی مازندران
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
سایپا
4
3
نساجی مازندران
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
پرسپولیس
1 0
صنعت نفت
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
پرسپولیس
1
0
صنعت نفت
هفته 4
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
تراکتورسازی
1 0
گل گهر
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
تراکتورسازی
1
0
گل گهر
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
شهر خودرو
0 1
فولاد
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
شهر خودرو
0
1
فولاد
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
پارس جنوبی جم
3 2
سایپا
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
پارس جنوبی جم
3
2
سایپا
Shahr-e Qods Stadium ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
پیکان
6 2
ماشین سازی
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
6
2
ماشین سازی
| Shahr-e Qods Stadium
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
سپاهان
0 0
نفت مسجدسلیمان
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
سپاهان
0
0
نفت مسجدسلیمان
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
نساجی مازندران
2 0
شاهین بوشهر
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
نساجی مازندران
2
0
شاهین بوشهر
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
صنعت نفت
1 1
ذوب آهن
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:15
صنعت نفت
1
1
ذوب آهن
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 12:30
استقلال
0 1
پرسپولیس
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 12:30
استقلال
0
1
پرسپولیس
هفته 5
۳ مهر ۱۳۹۸ 12:45
سایپا
0 1
تراکتورسازی
۳ مهر ۱۳۹۸ 12:45
سایپا
0
1
تراکتورسازی
Imam Ali Stadium ۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
گل گهر
0 1
صنعت نفت
۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
Imam Ali Stadium
گل گهر
0
1
صنعت نفت
| Imam Ali Stadium
Behnam Mohammadi Stadium ۳ مهر ۱۳۹۸ 15:00
نفت مسجدسلیمان
1 1
شهر خودرو
۳ مهر ۱۳۹۸ 15:00
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
1
1
شهر خودرو
| Behnam Mohammadi Stadium
Takhti Stadium ۳ مهر ۱۳۹۸ 15:00
پارس جنوبی جم
2 2
نساجی مازندران
۳ مهر ۱۳۹۸ 15:00
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
2
2
نساجی مازندران
| Takhti Stadium
۴ مهر ۱۳۹۸ 12:45
پرسپولیس
0 2
سپاهان
۴ مهر ۱۳۹۸ 12:45
پرسپولیس
0
2
سپاهان
۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
ماشین سازی
4 2
شاهین بوشهر
۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
ماشین سازی
4
2
شاهین بوشهر
۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
فولاد
0 0
پیکان
۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
فولاد
0
0
پیکان
۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
ذوب آهن
2 2
استقلال
۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
ذوب آهن
2
2
استقلال
هفته 6
Shahr-e Qods Stadium ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 12:30
پیکان
2 3
نفت مسجدسلیمان
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 12:30
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
2
3
نفت مسجدسلیمان
| Shahr-e Qods Stadium
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 12:30
استقلال
2 1
گل گهر
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 12:30
استقلال
2
1
گل گهر
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 13:30
نساجی مازندران
0 0
ماشین سازی
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 13:30
نساجی مازندران
0
0
ماشین سازی
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 13:35
سپاهان
2 0
ذوب آهن
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 13:35
سپاهان
2
0
ذوب آهن
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 13:45
شاهین بوشهر
0 1
فولاد
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 13:45
شاهین بوشهر
0
1
فولاد
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 13:45
صنعت نفت
1 0
سایپا
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 13:45
صنعت نفت
1
0
سایپا
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 14:45
شهر خودرو
1 0
پرسپولیس
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 14:45
شهر خودرو
1
0
پرسپولیس
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 15:00
تراکتورسازی
1 0
پارس جنوبی جم
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 15:00
تراکتورسازی
1
0
پارس جنوبی جم
هفته 7
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 12:30
ماشین سازی
2 3
فولاد
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 12:30
ماشین سازی
2
3
فولاد
Takhti Stadium ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
پارس جنوبی جم
0 0
صنعت نفت
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
0
0
صنعت نفت
| Takhti Stadium
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
پرسپولیس
2 1
پیکان
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
پرسپولیس
2
1
پیکان
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 12:00
نساجی مازندران
0 4
تراکتورسازی
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 12:00
نساجی مازندران
0
4
تراکتورسازی
Imam Ali Stadium ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 13:00
گل گهر
0 2
سپاهان
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 13:00
Imam Ali Stadium
گل گهر
0
2
سپاهان
| Imam Ali Stadium
Shahr-e Qods Stadium ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 13:15
سایپا
0 4
استقلال
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 13:15
Shahr-e Qods Stadium
سایپا
0
4
استقلال
| Shahr-e Qods Stadium
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 13:20
ذوب آهن
0 1
شهر خودرو
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 13:20
ذوب آهن
0
1
شهر خودرو
Behnam Mohammadi Stadium ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 13:30
نفت مسجدسلیمان
1 0
شاهین بوشهر
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 13:30
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
1
0
شاهین بوشهر
| Behnam Mohammadi Stadium
هفته 8
۳ آبان ۱۳۹۸ 12:30
ماشین سازی
0 0
نفت مسجدسلیمان
۳ آبان ۱۳۹۸ 12:30
ماشین سازی
0
0
نفت مسجدسلیمان
Shahr-e Qods Stadium ۳ آبان ۱۳۹۸ 13:15
پیکان
2 1
ذوب آهن
۳ آبان ۱۳۹۸ 13:15
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
2
1
ذوب آهن
| Shahr-e Qods Stadium
۳ آبان ۱۳۹۸ 13:15
سپاهان
0 0
سایپا
۳ آبان ۱۳۹۸ 13:15
سپاهان
0
0
سایپا
۳ آبان ۱۳۹۸ 13:15
شاهین بوشهر
0 5
پرسپولیس
۳ آبان ۱۳۹۸ 13:15
شاهین بوشهر
0
5
پرسپولیس
۳ آبان ۱۳۹۸ 13:30
فولاد
1 0
نساجی مازندران
۳ آبان ۱۳۹۸ 13:30
فولاد
1
0
نساجی مازندران
۳ آبان ۱۳۹۸ 14:30
صنعت نفت
2 1
تراکتورسازی
۳ آبان ۱۳۹۸ 14:30
صنعت نفت
2
1
تراکتورسازی
۳ آبان ۱۳۹۸ 15:30
استقلال
2 0
پارس جنوبی جم
۳ آبان ۱۳۹۸ 15:30
استقلال
2
0
پارس جنوبی جم
۲۴ آبان ۱۳۹۸ 12:15
شهر خودرو
1 0
گل گهر
۲۴ آبان ۱۳۹۸ 12:15
شهر خودرو
1
0
گل گهر
هفته 9
Shahr-e Qods Stadium ۹ آبان ۱۳۹۸ 12:00
سایپا
0 0
شهر خودرو
۹ آبان ۱۳۹۸ 12:00
Shahr-e Qods Stadium
سایپا
0
0
شهر خودرو
| Shahr-e Qods Stadium
۹ آبان ۱۳۹۸ 13:00
نساجی مازندران
0 0
صنعت نفت
۹ آبان ۱۳۹۸ 13:00
نساجی مازندران
0
0
صنعت نفت
۹ آبان ۱۳۹۸ 13:00
پرسپولیس
0 0
ماشین سازی
۹ آبان ۱۳۹۸ 13:00
پرسپولیس
0
0
ماشین سازی
Behnam Mohammadi Stadium ۹ آبان ۱۳۹۸ 13:30
نفت مسجدسلیمان
0 0
فولاد
۹ آبان ۱۳۹۸ 13:30
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
0
0
فولاد
| Behnam Mohammadi Stadium
Takhti Stadium ۹ آبان ۱۳۹۸ 14:30
پارس جنوبی جم
1 1
سپاهان
۹ آبان ۱۳۹۸ 14:30
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
1
1
سپاهان
| Takhti Stadium
Imam Ali Stadium ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 11:45
گل گهر
0 0
پیکان
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 11:45
Imam Ali Stadium
گل گهر
0
0
پیکان
| Imam Ali Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 14:30
تراکتورسازی
2 4
استقلال
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 14:30
تراکتورسازی
2
4
استقلال
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ذوب آهن
2 0
شاهین بوشهر
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ذوب آهن
2
0
شاهین بوشهر
هفته 10
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 14:15
فولاد
0 1
پرسپولیس
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 14:15
فولاد
0
1
پرسپولیس
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 12:00
استقلال
5 0
صنعت نفت
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 12:00
استقلال
5
0
صنعت نفت
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 12:00
سپاهان
2 0
تراکتورسازی
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 12:00
سپاهان
2
0
تراکتورسازی
Shahr-e Qods Stadium ۱۶ آبان ۱۳۹۸ 12:00
پیکان
1 0
سایپا
۱۶ آبان ۱۳۹۸ 12:00
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
1
0
سایپا
| Shahr-e Qods Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 11:30
ماشین سازی
2 1
ذوب آهن
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 11:30
ماشین سازی
2
1
ذوب آهن
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 12:30
شهر خودرو
1 0
پارس جنوبی جم
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 12:30
شهر خودرو
1
0
پارس جنوبی جم
Behnam Mohammadi Stadium ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 13:15
نفت مسجدسلیمان
0 0
نساجی مازندران
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 13:15
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
0
0
نساجی مازندران
| Behnam Mohammadi Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 14:15
شاهین بوشهر
1 1
گل گهر
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 14:15
شاهین بوشهر
1
1
گل گهر
هفته 11
۱ آذر ۱۳۹۸ 12:45
پرسپولیس
0 1
نفت مسجدسلیمان
۱ آذر ۱۳۹۸ 12:45
پرسپولیس
0
1
نفت مسجدسلیمان
۳ آذر ۱۳۹۸ 12:45
سایپا
0 0
شاهین بوشهر
۳ آذر ۱۳۹۸ 12:45
سایپا
0
0
شاهین بوشهر
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
ذوب آهن
1 0
فولاد
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
ذوب آهن
1
0
فولاد
۴ آذر ۱۳۹۸ 12:00
نساجی مازندران
1 2
استقلال
۴ آذر ۱۳۹۸ 12:00
نساجی مازندران
1
2
استقلال
Takhti Stadium ۳ دی ۱۳۹۸ 11:00
پارس جنوبی جم
3 1
پیکان
۳ دی ۱۳۹۸ 11:00
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
3
1
پیکان
| Takhti Stadium
Imam Ali Stadium ۳ دی ۱۳۹۸ 11:30
گل گهر
1 0
ماشین سازی
۳ دی ۱۳۹۸ 11:30
Imam Ali Stadium
گل گهر
1
0
ماشین سازی
| Imam Ali Stadium
۳ دی ۱۳۹۸ 12:00
تراکتورسازی
3 1
شهر خودرو
۳ دی ۱۳۹۸ 12:00
تراکتورسازی
3
1
شهر خودرو
۷ دی ۱۳۹۸ 13:15
صنعت نفت
4 2
سپاهان
۷ دی ۱۳۹۸ 13:15
صنعت نفت
4
2
سپاهان
هفته 12
۷ آذر ۱۳۹۸ 12:00
ماشین سازی
1 0
سایپا
۷ آذر ۱۳۹۸ 12:00
ماشین سازی
1
0
سایپا
Behnam Mohammadi Stadium ۸ آذر ۱۳۹۸ 11:00
نفت مسجدسلیمان
0 0
ذوب آهن
۸ آذر ۱۳۹۸ 11:00
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
0
0
ذوب آهن
| Behnam Mohammadi Stadium
۸ آذر ۱۳۹۸ 11:30
شاهین بوشهر
1 1
پارس جنوبی جم
۸ آذر ۱۳۹۸ 11:30
شاهین بوشهر
1
1
پارس جنوبی جم
۸ آذر ۱۳۹۸ 13:10
فولاد
2 0
گل گهر
۸ آذر ۱۳۹۸ 13:10
فولاد
2
0
گل گهر
۹ آذر ۱۳۹۸ 10:30
شهر خودرو
0 1
صنعت نفت
۹ آذر ۱۳۹۸ 10:30
شهر خودرو
0
1
صنعت نفت
۹ آذر ۱۳۹۸ 11:30
سپاهان
2 2
استقلال
۹ آذر ۱۳۹۸ 11:30
سپاهان
2
2
استقلال
۶ دی ۱۳۹۸ 13:00
پرسپولیس
1 0
نساجی مازندران
۶ دی ۱۳۹۸ 13:00
پرسپولیس
1
0
نساجی مازندران
Shahr-e Qods Stadium ۷ دی ۱۳۹۸ 11:30
پیکان
2 3
تراکتورسازی
۷ دی ۱۳۹۸ 11:30
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
2
3
تراکتورسازی
| Shahr-e Qods Stadium
هفته 13
Takhti Stadium ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 11:30
پارس جنوبی جم
1 1
ماشین سازی
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 11:30
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
1
1
ماشین سازی
| Takhti Stadium
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 11:45
سایپا
0 0
فولاد
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 11:45
سایپا
0
0
فولاد
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 11:30
استقلال
1 0
شهر خودرو
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 11:30
استقلال
1
0
شهر خودرو
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 12:00
تراکتورسازی
0 0
شاهین بوشهر
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 12:00
تراکتورسازی
0
0
شاهین بوشهر
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 12:30
نساجی مازندران
2 2
سپاهان
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 12:30
نساجی مازندران
2
2
سپاهان
Imam Ali Stadium ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 12:30
گل گهر
0 0
نفت مسجدسلیمان
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 12:30
Imam Ali Stadium
گل گهر
0
0
نفت مسجدسلیمان
| Imam Ali Stadium
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 12:45
صنعت نفت
3 2
پیکان
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 12:45
صنعت نفت
3
2
پیکان
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 14:00
ذوب آهن
0 3
پرسپولیس
۱۴ آذر ۱۳۹۸ 14:00
ذوب آهن
0
3
پرسپولیس
هفته 14
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 11:00
شهر خودرو
1 1
سپاهان
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 11:00
شهر خودرو
1
1
سپاهان
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 11:45
ماشین سازی
2 0
تراکتورسازی
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 11:45
ماشین سازی
2
0
تراکتورسازی
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 13:05
فولاد
1 0
پارس جنوبی جم
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 13:05
فولاد
1
0
پارس جنوبی جم
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 14:00
ذوب آهن
2 0
نساجی مازندران
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 14:00
ذوب آهن
2
0
نساجی مازندران
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 14:00
پیکان
2 2
استقلال
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 14:00
پیکان
2
2
استقلال
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 13:00
شاهین بوشهر
1 1
صنعت نفت
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 13:00
شاهین بوشهر
1
1
صنعت نفت
Behnam Mohammadi Stadium ۱۹ آذر ۱۳۹۸ 13:05
نفت مسجدسلیمان
2 1
سایپا
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 13:05
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
2
1
سایپا
| Behnam Mohammadi Stadium
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 14:00
پرسپولیس
2 1
گل گهر
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 14:00
پرسپولیس
2
1
گل گهر
هفته 15
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 11:30
نساجی مازندران
0 0
شهر خودرو
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 11:30
نساجی مازندران
0
0
شهر خودرو
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 12:00
تراکتورسازی
1 0
فولاد
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 12:00
تراکتورسازی
1
0
فولاد
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 13:10
سپاهان
2 0
پیکان
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 13:10
سپاهان
2
0
پیکان
Shahr-e Qods Stadium ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 11:30
سایپا
0 2
پرسپولیس
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 11:30
Shahr-e Qods Stadium
سایپا
0
2
پرسپولیس
| Shahr-e Qods Stadium
Takhti Stadium ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 12:00
پارس جنوبی جم
1 1
نفت مسجدسلیمان
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 12:00
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
1
1
نفت مسجدسلیمان
| Takhti Stadium
Imam Ali Stadium ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 12:30
گل گهر
0 0
ذوب آهن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 12:30
Imam Ali Stadium
گل گهر
0
0
ذوب آهن
| Imam Ali Stadium
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 13:10
صنعت نفت
1 0
ماشین سازی
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 13:10
صنعت نفت
1
0
ماشین سازی
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
استقلال
4 1
شاهین بوشهر
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
استقلال
4
1
شاهین بوشهر
هفته 16
Takhti Stadium ۲۸ آذر ۱۳۹۸ 11:30
پارس جنوبی جم
0 1
پرسپولیس
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 11:30
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
0
1
پرسپولیس
| Takhti Stadium
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 12:00
تراکتورسازی
1 0
نفت مسجدسلیمان
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 12:00
تراکتورسازی
1
0
نفت مسجدسلیمان
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 12:55
سپاهان
5 0
شاهین بوشهر
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 12:55
سپاهان
5
0
شاهین بوشهر
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 14:00
استقلال
1 2
ماشین سازی
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 14:00
استقلال
1
2
ماشین سازی
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 11:30
نساجی مازندران
1 0
گل گهر
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 11:30
نساجی مازندران
1
0
گل گهر
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 11:45
سایپا
3 1
ذوب آهن
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 11:45
سایپا
3
1
ذوب آهن
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 12:15
شهر خودرو
1 0
پیکان
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 12:15
شهر خودرو
1
0
پیکان
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 13:10
صنعت نفت
2 2
فولاد
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 13:10
صنعت نفت
2
2
فولاد
هفته 17
۲۷ دی ۱۳۹۸ 10:30
شاهین بوشهر
0 0
شهر خودرو
۲۷ دی ۱۳۹۸ 10:30
شاهین بوشهر
0
0
شهر خودرو
۵ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
ماشین سازی
0 0
سپاهان
۵ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
ماشین سازی
0
0
سپاهان
Shahr-e Qods Stadium ۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
پیکان
0 1
نساجی مازندران
۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
0
1
نساجی مازندران
| Shahr-e Qods Stadium
Imam Ali Stadium ۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
گل گهر
1 1
سایپا
۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
Imam Ali Stadium
گل گهر
1
1
سایپا
| Imam Ali Stadium
۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:15
ذوب آهن
1 0
پارس جنوبی جم
۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:15
ذوب آهن
1
0
پارس جنوبی جم
۶ بهمن ۱۳۹۸ 11:45
پرسپولیس
2 0
تراکتورسازی
۶ بهمن ۱۳۹۸ 11:45
پرسپولیس
2
0
تراکتورسازی
Behnam Mohammadi Stadium ۶ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
نفت مسجدسلیمان
2 0
صنعت نفت
۶ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
2
0
صنعت نفت
| Behnam Mohammadi Stadium
۴ تیر ۱۳۹۹ 21:00
فولاد
2 1
استقلال
۴ تیر ۱۳۹۹ 21:00
فولاد
2
1
استقلال
هفته 18
Takhti Stadium ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 11:15
پارس جنوبی جم
1 1
گل گهر
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 11:15
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
1
1
گل گهر
| Takhti Stadium
Shahr-e Qods Stadium ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
پیکان
1 3
شاهین بوشهر
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
1
3
شاهین بوشهر
| Shahr-e Qods Stadium
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 11:45
تراکتورسازی
2 1
ذوب آهن
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 11:45
تراکتورسازی
2
1
ذوب آهن
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
نساجی مازندران
1 3
سایپا
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
نساجی مازندران
1
3
سایپا
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 13:30
سپاهان
2 1
فولاد
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 13:30
سپاهان
2
1
فولاد
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
صنعت نفت
0 1
پرسپولیس
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
صنعت نفت
0
1
پرسپولیس
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 11:45
شهر خودرو
3 1
ماشین سازی
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 11:45
شهر خودرو
3
1
ماشین سازی
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 13:30
استقلال
2 1
نفت مسجدسلیمان
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 13:30
استقلال
2
1
نفت مسجدسلیمان
هفته 19
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
فولاد
2 0
شهر خودرو
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
فولاد
2
0
شهر خودرو
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
پرسپولیس
2 2
استقلال
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
پرسپولیس
2
2
استقلال
Behnam Mohammadi Stadium ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
نفت مسجدسلیمان
0 0
سپاهان
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
0
0
سپاهان
| Behnam Mohammadi Stadium
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
ماشین سازی
2 2
پیکان
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
ماشین سازی
2
2
پیکان
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
سایپا
1 1
پارس جنوبی جم
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
سایپا
1
1
پارس جنوبی جم
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
شاهین بوشهر
2 1
نساجی مازندران
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
شاهین بوشهر
2
1
نساجی مازندران
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
ذوب آهن
1 0
صنعت نفت
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
ذوب آهن
1
0
صنعت نفت
Imam Ali Stadium ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 13:20
گل گهر
1 1
تراکتورسازی
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 13:20
Imam Ali Stadium
گل گهر
1
1
تراکتورسازی
| Imam Ali Stadium
هفته 20
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
تراکتورسازی
3 1
سایپا
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 11:30
تراکتورسازی
3
1
سایپا
Shahr-e Qods Stadium ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
پیکان
1 2
فولاد
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
1
2
فولاد
| Shahr-e Qods Stadium
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
نساجی مازندران
0 0
پارس جنوبی جم
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:00
نساجی مازندران
0
0
پارس جنوبی جم
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
صنعت نفت
1 2
گل گهر
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:30
صنعت نفت
1
2
گل گهر
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:45
شاهین بوشهر
3 1
ماشین سازی
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 12:45
شاهین بوشهر
3
1
ماشین سازی
۴ اسفند ۱۳۹۸ 12:00
شهر خودرو
2 1
نفت مسجدسلیمان
۴ اسفند ۱۳۹۸ 12:00
شهر خودرو
2
1
نفت مسجدسلیمان
۴ اسفند ۱۳۹۸ 12:45
سپاهان
0 3
پرسپولیس
۴ اسفند ۱۳۹۸ 12:45
سپاهان
0
3
پرسپولیس
۴ اسفند ۱۳۹۸ 15:00
استقلال
2 1
ذوب آهن
۴ اسفند ۱۳۹۸ 15:00
استقلال
2
1
ذوب آهن
هفته 21
۸ اسفند ۱۳۹۸ 12:00
ماشین سازی
0 3
نساجی مازندران
۸ اسفند ۱۳۹۸ 12:00
ماشین سازی
0
3
نساجی مازندران
Imam Ali Stadium ۸ اسفند ۱۳۹۸ 12:30
گل گهر
1 0
استقلال
۸ اسفند ۱۳۹۸ 12:30
Imam Ali Stadium
گل گهر
1
0
استقلال
| Imam Ali Stadium
۸ اسفند ۱۳۹۸ 12:30
فولاد
1 0
شاهین بوشهر
۸ اسفند ۱۳۹۸ 12:30
فولاد
1
0
شاهین بوشهر
۸ اسفند ۱۳۹۸ 12:45
ذوب آهن
1 1
سپاهان
۸ اسفند ۱۳۹۸ 12:45
ذوب آهن
1
1
سپاهان
۸ اسفند ۱۳۹۸ 15:00
پرسپولیس
3 1
شهر خودرو
۸ اسفند ۱۳۹۸ 15:00
پرسپولیس
3
1
شهر خودرو
۹ اسفند ۱۳۹۸ 12:00
سایپا
1 2
صنعت نفت
۹ اسفند ۱۳۹۸ 12:00
سایپا
1
2
صنعت نفت
Behnam Mohammadi Stadium ۹ اسفند ۱۳۹۸ 12:30
نفت مسجدسلیمان
1 1
پیکان
۹ اسفند ۱۳۹۸ 12:30
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
1
1
پیکان
| Behnam Mohammadi Stadium
Takhti Stadium ۹ اسفند ۱۳۹۸ 14:00
پارس جنوبی جم
1 0
تراکتورسازی
۹ اسفند ۱۳۹۸ 14:00
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
1
0
تراکتورسازی
| Takhti Stadium
هفته 22
۸ تیر ۱۳۹۹ 20:15
تراکتورسازی
0 1
نساجی مازندران
۸ تیر ۱۳۹۹ 20:15
تراکتورسازی
0
1
نساجی مازندران
۸ تیر ۱۳۹۹ 20:30
شهر خودرو
2 1
ذوب آهن
۸ تیر ۱۳۹۹ 20:30
شهر خودرو
2
1
ذوب آهن
۸ تیر ۱۳۹۹ 21:00
صنعت نفت
2 0
پارس جنوبی جم
۸ تیر ۱۳۹۹ 21:00
صنعت نفت
2
0
پارس جنوبی جم
۸ تیر ۱۳۹۹ 21:00
شاهین بوشهر
2 2
نفت مسجدسلیمان
۸ تیر ۱۳۹۹ 21:00
شاهین بوشهر
2
2
نفت مسجدسلیمان
Shahr-e Qods Stadium ۸ تیر ۱۳۹۹ 21:00
پیکان
1 3
پرسپولیس
۸ تیر ۱۳۹۹ 21:00
Shahr-e Qods Stadium
پیکان
1
3
پرسپولیس
| Shahr-e Qods Stadium
۹ تیر ۱۳۹۹ 20:45
سپاهان
2 0
گل گهر
۹ تیر ۱۳۹۹ 20:45
سپاهان
2
0
گل گهر
۹ تیر ۱۳۹۹ 21:00
فولاد
2 1
ماشین سازی
۹ تیر ۱۳۹۹ 21:00
فولاد
2
1
ماشین سازی
۹ تیر ۱۳۹۹ 21:00
استقلال
1 1
سایپا
۹ تیر ۱۳۹۹ 21:00
استقلال
1
1
سایپا
هفته 23
۱۴ تیر ۱۳۹۹ 20:15
تراکتورسازی
2 0
صنعت نفت
۱۴ تیر ۱۳۹۹ 20:15
تراکتورسازی
2
0
صنعت نفت
۱۴ تیر ۱۳۹۹ 20:45
ذوب آهن
1 4
پیکان
۱۴ تیر ۱۳۹۹ 20:45
ذوب آهن
1
4
پیکان
۱۴ تیر ۱۳۹۹ 21:00
پرسپولیس
1 0
شاهین بوشهر
۱۴ تیر ۱۳۹۹ 21:00
پرسپولیس
1
0
شاهین بوشهر
Imam Ali Stadium ۱۵ تیر ۱۳۹۹ 20:30
گل گهر
0 1
شهر خودرو
۱۵ تیر ۱۳۹۹ 20:30
Imam Ali Stadium
گل گهر
0
1
شهر خودرو
| Imam Ali Stadium
Behnam Mohammadi Stadium ۱۵ تیر ۱۳۹۹ 21:00
نفت مسجدسلیمان
1 0
ماشین سازی
۱۵ تیر ۱۳۹۹ 21:00
Behnam Mohammadi Stadium
نفت مسجدسلیمان
1
0
ماشین سازی
| Behnam Mohammadi Stadium
۱۵ تیر ۱۳۹۹ 21:00
سایپا
0 0
سپاهان
۱۵ تیر ۱۳۹۹ 21:00
سایپا
0
0
سپاهان
Takhti Stadium ۶ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
پارس جنوبی جم
0 2
استقلال
۶ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
Takhti Stadium
پارس جنوبی جم
0
2
استقلال
| Takhti Stadium
۶ مرداد ۱۳۹۹ 20:45
نساجی مازندران
3 2
فولاد
۶ مرداد ۱۳۹۹ 20:45
نساجی مازندران
3
2
فولاد
هفته 24