لیگ 1 فرانسه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
12
8
3
1
29
9
20
27
2
نیس
پ
پ
پ
پ
ت
12
7
5
0
13
4
9
26
3
موناکو
پ
پ
ش
پ
ت
12
7
3
2
25
14
11
24
4
لیل
ت
پ
پ
ت
ت
12
5
5
2
15
11
4
20
5
استاد رنس
ش
ت
پ
پ
ش
12
6
2
4
17
15
2
20
6
لانس
ت
ت
پ
ت
پ
12
4
4
4
13
13
0
16
7
لو هاور
ش
ت
ت
پ
ت
12
3
6
3
12
13
-1
15
8
استاد برست
ت
ت
ش
ش
ش
11
4
3
4
11
13
-2
15
9
نانت
پ
پ
ش
ش
ش
12
4
2
6
17
23
-6
14
10
مونپلیه
پ
ش
پ
ش
ت
11
3
4
4
15
14
1
13
11
مارسی
ش
پ
ش
ت
ش
11
3
4
4
12
13
-1
13
12
متز
ش
ش
ت
ت
پ
12
3
4
5
12
18
-6
13
13
رن
ش
ش
ت
ش
ش
12
2
6
4
16
16
0
12
14
تولوز
ت
ت
ش
ش
ت
12
2
6
4
13
16
-3
12
15
استراتبورگ
ش
ش
ش
ت
ت
11
3
3
5
9
15
-6
12
16
لوریان
ت
پ
ش
ت
ش
12
2
5
5
15
21
-6
11
17
کلرمون فوت
ت
پ
ش
ت
پ
11
2
3
6
8
14
-6
9
18
لیون
ش
ت
ش
ت
پ
11
1
4
6
9
19
-10
7
سهمیه لیگ قهرمانان پلی آف لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا سهمیه لیگ کنفرانس پلی آف سقوط سقوط به دسته پائین
هفته 1
20 مرداد 1402
- 22:30
نیس
1 1
لیل
21 مرداد 1402
- 18:30
مارسی
2 1
استاد رنس
21 مرداد 1402
- 22:30
پاری سن ژرمن
0 0
لوریان
22 مرداد 1402
- 14:30
استاد برست
3 2
لانس
22 مرداد 1402
- 16:30
کلرمون فوت
2 4
موناکو
22 مرداد 1402
- 16:30
نانت
1 2
تولوز
22 مرداد 1402
- 16:30
مونپلیه
2 2
لو هاور
22 مرداد 1402
- 18:35
رن
5 1
متز
22 مرداد 1402
- 22:15
استراتبورگ
2 1
لیون
هفته 2
27 مرداد 1402
- 22:30
متز
2 2
مارسی
28 مرداد 1402
- 20:30
لیون
1 4
مونپلیه
28 مرداد 1402
- 22:30
تولوز
1 1
پاری سن ژرمن
29 مرداد 1402
- 14:30
لیل
2 0
نانت
29 مرداد 1402
- 16:30
لوریان
1 1
نیس
29 مرداد 1402
- 16:30
استاد رنس
2 0
کلرمون فوت
29 مرداد 1402
- 16:30
لو هاور
1 2
استاد برست
29 مرداد 1402
- 20:30
موناکو
3 0
استراتبورگ
29 مرداد 1402
- 22:15
لانس
1 1
رن
هفته 3
3 شهریور 1402
- 22:30
نانت
3 3
موناکو
4 شهریور 1402
- 20:30
مارسی
2 0
استاد برست
4 شهریور 1402
- 22:30
پاری سن ژرمن
3 1
لانس
5 شهریور 1402
- 14:30
رن
2 2
لو هاور
5 شهریور 1402
- 16:30
استراتبورگ
2 0
تولوز
5 شهریور 1402
- 16:30
کلرمون فوت
0 1
متز
5 شهریور 1402
- 16:30
مونپلیه
1 3
استاد رنس
5 شهریور 1402
- 18:35
لوریان
4 1
لیل
5 شهریور 1402
- 22:15
نیس
0 0
لیون
هفته 4
10 شهریور 1402
- 22:30
نانت
1 1
مارسی
11 شهریور 1402
- 18:30
استاد برست
0 0
رن
11 شهریور 1402
- 22:30
موناکو
3 0
لانس
12 شهریور 1402
- 14:30
تولوز
2 2
کلرمون فوت
12 شهریور 1402
- 16:30
لیل
1 0
مونپلیه
12 شهریور 1402
- 16:30
لو هاور
3 0
لوریان
12 شهریور 1402
- 16:30
متز
2 2
استاد رنس
12 شهریور 1402
- 18:35
نیس
2 0
استراتبورگ
12 شهریور 1402
- 22:15
لیون
1 4
پاری سن ژرمن
هفته 5
24 شهریور 1402
- 22:30
پاری سن ژرمن
2 3
نیس
25 شهریور 1402
- 18:30
رن
2 2
لیل
25 شهریور 1402
- 22:30
لانس
0 1
متز
26 شهریور 1402
- 14:30
لوریان
2 2
موناکو
26 شهریور 1402
- 16:30
استراتبورگ
2 2
مونپلیه
26 شهریور 1402
- 16:30
کلرمون فوت
0 1
نانت
26 شهریور 1402
- 16:30
استاد رنس
1 2
استاد برست
26 شهریور 1402
- 18:35
مارسی
0 0
تولوز
26 شهریور 1402
- 22:15
لیون
0 0
لو هاور
هفته 6
31 شهریور 1402
- 22:30
موناکو
0 1
نیس
1 مهر 1402
- 18:30
نانت
5 3
لوریان
1 مهر 1402
- 22:30
استاد برست
1 0
لیون
2 مهر 1402
- 14:30
متز
0 1
استراتبورگ
2 مهر 1402
- 16:30
لانس
2 1
تولوز
2 مهر 1402
- 16:30
لو هاور
2 1
کلرمون فوت
2 مهر 1402
- 18:35
مونپلیه
0 0
رن
2 مهر 1402
- 22:15
پاری سن ژرمن
4 0
مارسی
4 مهر 1402
- 22:30
لیل
1 2
استاد رنس
هفته 7
7 مهر 1402
- 22:30
استراتبورگ
0 1
لانس
8 مهر 1402
- 18:30
کلرمون فوت
0 0
پاری سن ژرمن
8 مهر 1402
- 22:30
موناکو
3 2
مارسی
9 مهر 1402
- 14:30
استاد رنس
2 0
لیون
9 مهر 1402
- 16:30
تولوز
3 0
متز
9 مهر 1402
- 16:30
نیس
0 0
استاد برست
9 مهر 1402
- 16:30
لو هاور
0 2
لیل
9 مهر 1402
- 18:35
لوریان
0 3
مونپلیه
9 مهر 1402
- 22:15
رن
3 1
نانت
هفته 8
14 مهر 1402
- 22:30
استراتبورگ
1 2
نانت
15 مهر 1402
- 18:30
متز
0 1
نیس
15 مهر 1402
- 22:30
استاد رنس
1 3
موناکو
16 مهر 1402
- 14:30
مارسی
3 0
لو هاور
16 مهر 1402
- 16:30
لیون
3 3
لوریان
16 مهر 1402
- 16:30
مونپلیه
- -
کلرمون فوت
16 مهر 1402
- 16:30
استاد برست
1 1
تولوز
16 مهر 1402
- 18:35
لانس
1 1
لیل
16 مهر 1402
- 22:15
رن
1 3
پاری سن ژرمن
هفته 9
28 مهر 1402
- 22:30
لو هاور
0 0
لانس
29 مهر 1402
- 18:30
پاری سن ژرمن
3 0
استراتبورگ
29 مهر 1402
- 22:30
نیس
1 0
مارسی
30 مهر 1402
- 14:30
لوریان
2 1
رن
30 مهر 1402
- 16:30
تولوز
1 1
استاد رنس
30 مهر 1402
- 16:30
لیل
1 0
استاد برست
30 مهر 1402
- 16:30
نانت
2 0
مونپلیه
30 مهر 1402
- 18:35
موناکو
2 1
متز
30 مهر 1402
- 22:15
لیون
1 2
کلرمون فوت
هفته 10
5 آبان 1402
- 22:30
کلرمون فوت
0 1
نیس
6 آبان 1402
- 18:30
استاد رنس
1 0
لوریان
6 آبان 1402
- 22:30
لانس
4 0
نانت
7 آبان 1402
- 15:30
استاد برست
2 3
پاری سن ژرمن
7 آبان 1402
- 17:30
لیل
2 0
موناکو
7 آبان 1402
- 17:30
متز
0 0
لو هاور
7 آبان 1402
- 17:30
مونپلیه
3 0
تولوز
7 آبان 1402
- 19:35
رن
1 1
استراتبورگ
15 آذر 1402
- 23:30
مارسی
- -
لیون
هفته 11
12 آبان 1402
- 23:30
پاری سن ژرمن
3 0
مونپلیه
13 آبان 1402
- 19:30
لوریان
0 0
لانس
13 آبان 1402
- 23:30
مارسی
0 0
لیل
14 آبان 1402
- 15:30
لیون
1 1
متز
14 آبان 1402
- 17:30
استراتبورگ
0 0
کلرمون فوت
14 آبان 1402
- 17:30
تولوز
1 2
لو هاور
14 آبان 1402
- 17:30
نانت
0 1
استاد رنس
14 آبان 1402
- 19:35
موناکو
2 0
استاد برست
14 آبان 1402
- 23:15
نیس
2 0
رن
هفته 12
19 آبان 1402
- 23:30
مونپلیه
0 0
نیس
20 آبان 1402
- 19:30
استاد رنس
0 3
پاری سن ژرمن
20 آبان 1402
- 23:30
لو هاور
0 0
موناکو
21 آبان 1402
- 17:30
لیل
1 1
تولوز
21 آبان 1402
- 17:30
کلرمون فوت
1 0
لوریان
21 آبان 1402
- 17:30
متز
3 1
نانت
21 آبان 1402
- 19:35
رن
0 1
لیون
21 آبان 1402
- 23:15
لانس
1 0
مارسی
16 آذر 1402
- 23:00
استاد برست
- -
استراتبورگ
هفته 13
3 آذر 1402
- 23:30
پاری سن ژرمن
- -
موناکو
4 آذر 1402
- 19:30
کلرمون فوت
- -
لانس
4 آذر 1402
- 23:30
استراتبورگ
- -
مارسی
5 آذر 1402
- 15:30
نیس
- -
تولوز
5 آذر 1402
- 17:30
لوریان
- -
متز
5 آذر 1402
- 17:30
نانت
- -
لو هاور
5 آذر 1402
- 17:30
مونپلیه
- -
استاد برست
5 آذر 1402
- 19:35
رن
- -
استاد رنس
5 آذر 1402
- 23:15
لیون
- -
لیل
هفته 14
10 آذر 1402
- 23:30
استاد رنس
- -
استراتبورگ
11 آذر 1402
- 19:30
لانس
- -
لیون
11 آذر 1402
- 23:30
نانت
- -
نیس
12 آذر 1402
- 15:30
لو هاور
- -
پاری سن ژرمن
12 آذر 1402
- 17:30
تولوز
- -
لوریان
12 آذر 1402
- 17:30
موناکو
- -
مونپلیه
12 آذر 1402
- 17:30
استاد برست
- -
کلرمون فوت
12 آذر 1402
- 19:35
لیل
- -
متز
12 آذر 1402
- 23:15
مارسی
- -
رن
هفته 15
17 آذر 1402
- 23:30
مونپلیه
- -
لانس
18 آذر 1402
- 19:30
رن
- -
موناکو
18 آذر 1402
- 23:30
پاری سن ژرمن
- -
نانت
19 آذر 1402
- 15:30
نیس
- -
استاد رنس
19 آذر 1402
- 17:30
استراتبورگ
- -
لو هاور
19 آذر 1402
- 17:30
کلرمون فوت
- -
لیل
19 آذر 1402
- 17:30
متز
- -
استاد برست
19 آذر 1402
- 19:35
لیون
- -
تولوز
19 آذر 1402
- 23:15
لوریان
- -
مارسی
هفته 16
26 آذر 1402
تولوز
- -
رن
26 آذر 1402
مارسی
- -
کلرمون فوت
26 آذر 1402
لوریان
- -
استراتبورگ
26 آذر 1402
موناکو
- -
لیون
26 آذر 1402
لیل
- -
پاری سن ژرمن
26 آذر 1402
لانس
- -
استاد رنس
26 آذر 1402
نانت
- -
استاد برست
26 آذر 1402
لو هاور
- -
نیس
26 آذر 1402
متز
- -
مونپلیه
هفته 17
29 آذر 1402
- 23:30
پاری سن ژرمن
- -
متز
29 آذر 1402
- 23:30
استراتبورگ
- -
لیل
29 آذر 1402
- 23:30
تولوز
- -
موناکو
29 آذر 1402
- 23:30
لیون
- -
نانت
29 آذر 1402
- 23:30
نیس
- -
لانس
29 آذر 1402
- 23:30
کلرمون فوت
- -
رن
29 آذر 1402
- 23:30
استاد رنس
- -
لو هاور
29 آذر 1402
- 23:30
مونپلیه
- -
مارسی
29 آذر 1402
- 23:30
استاد برست
- -
لوریان
هفته 18
23 دی 1402
رن
- -
نیس
23 دی 1402
مارسی
- -
استراتبورگ
23 دی 1402
موناکو
- -
استاد رنس
23 دی 1402
لیل
- -
لوریان
23 دی 1402
نانت
- -
کلرمون فوت
23 دی 1402
لو هاور
- -
لیون
23 دی 1402
متز
- -
تولوز
23 دی 1402
استاد برست
- -
مونپلیه
24 دی 1402
لانس
- -
پاری سن ژرمن
هفته 19
8 بهمن 1402
پاری سن ژرمن
- -
استاد برست
8 بهمن 1402
تولوز
- -
لانس
8 بهمن 1402
مارسی
- -
موناکو
8 بهمن 1402
لوریان
- -
لو هاور
8 بهمن 1402
لیون
- -
رن
8 بهمن 1402
نیس
- -
متز
8 بهمن 1402
کلرمون فوت
- -
استراتبورگ
8 بهمن 1402
استاد رنس
- -
نانت
8 بهمن 1402
مونپلیه
- -
لیل
هفته 20
15 بهمن 1402
استراتبورگ
- -
پاری سن ژرمن
15 بهمن 1402
رن
- -
مونپلیه
15 بهمن 1402
موناکو
- -
لو هاور
15 بهمن 1402
لیل
- -
کلرمون فوت
15 بهمن 1402
لیون
- -
مارسی
15 بهمن 1402
استاد رنس
- -
تولوز
15 بهمن 1402
نانت
- -
لانس
15 بهمن 1402
متز
- -
لوریان
15 بهمن 1402
استاد برست
- -
نیس
هفته 21
22 بهمن 1402
پاری سن ژرمن
- -
لیل
22 بهمن 1402
تولوز
- -
نانت
22 بهمن 1402
مارسی
- -
متز
22 بهمن 1402
لوریان
- -
استاد رنس
22 بهمن 1402
نیس
- -
موناکو
22 بهمن 1402
کلرمون فوت
- -
استاد برست
22 بهمن 1402
لانس
- -
استراتبورگ
22 بهمن 1402
لو هاور
- -
رن
22 بهمن 1402
مونپلیه
- -
لیون
هفته 22
29 بهمن 1402
استراتبورگ
- -
لوریان
29 بهمن 1402
رن
- -
کلرمون فوت
29 بهمن 1402
موناکو
- -
تولوز
29 بهمن 1402
لیل
- -
لو هاور
29 بهمن 1402
لیون
- -
نیس
29 بهمن 1402
استاد رنس
- -
لانس
29 بهمن 1402
نانت
- -
پاری سن ژرمن
29 بهمن 1402
مونپلیه
- -
متز
29 بهمن 1402
استاد برست
- -
مارسی
هفته 23
6 اسفند 1402
پاری سن ژرمن
- -
رن
6 اسفند 1402
استراتبورگ
- -
استاد برست
6 اسفند 1402
تولوز
- -
لیل
6 اسفند 1402
مارسی
- -
مونپلیه
6 اسفند 1402
لوریان
- -
نانت
6 اسفند 1402
نیس
- -
کلرمون فوت
6 اسفند 1402
لانس
- -
موناکو
6 اسفند 1402
لو هاور
- -
استاد رنس
6 اسفند 1402
متز
- -
لیون
هفته 24
13 اسفند 1402
رن
- -
لوریان
13 اسفند 1402
تولوز
- -
نیس
13 اسفند 1402
موناکو
- -
پاری سن ژرمن
13 اسفند 1402
لیون
- -
لانس
13 اسفند 1402
کلرمون فوت
- -
مارسی
13 اسفند 1402
استاد رنس
- -
لیل
13 اسفند 1402
نانت
- -
متز
13 اسفند 1402
مونپلیه
- -
استراتبورگ
13 اسفند 1402
استاد برست
- -
لو هاور
هفته 25
20 اسفند 1402
پاری سن ژرمن
- -
استاد رنس
20 اسفند 1402
استراتبورگ
- -
موناکو
20 اسفند 1402
مارسی
- -
نانت
20 اسفند 1402
لوریان
- -
لیون
20 اسفند 1402
لیل
- -
رن
20 اسفند 1402
نیس
- -
مونپلیه
20 اسفند 1402
لانس
- -
استاد برست
20 اسفند 1402
لو هاور
- -
تولوز
20 اسفند 1402
متز
- -
کلرمون فوت
هفته 26
27 اسفند 1402
رن
- -
مارسی
27 اسفند 1402
تولوز
- -
لیون
27 اسفند 1402
موناکو
- -
لوریان
27 اسفند 1402
کلرمون فوت
- -
لو هاور
27 اسفند 1402
استاد رنس
- -
متز
27 اسفند 1402
لانس
- -
نیس
27 اسفند 1402
نانت
- -
استراتبورگ
27 اسفند 1402
مونپلیه
- -
پاری سن ژرمن
27 اسفند 1402
استاد برست
- -
لیل
هفته 27
12 فروردین 1403
استراتبورگ
- -
رن
12 فروردین 1403
مارسی
- -
پاری سن ژرمن
12 فروردین 1403
لوریان
- -
استاد برست
12 فروردین 1403
لیل
- -
لانس
12 فروردین 1403
لیون
- -
استاد رنس
12 فروردین 1403
نیس
- -
نانت
12 فروردین 1403
کلرمون فوت
- -
تولوز
12 فروردین 1403
لو هاور
- -
مونپلیه
12 فروردین 1403
متز
- -
موناکو
هفته 28
19 فروردین 1403
پاری سن ژرمن
- -
کلرمون فوت
19 فروردین 1403
تولوز
- -
استراتبورگ
19 فروردین 1403
موناکو
- -
رن
19 فروردین 1403
لیل
- -
مارسی
19 فروردین 1403
استاد رنس
- -
نیس
19 فروردین 1403
لانس
- -
لو هاور
19 فروردین 1403
نانت
- -
لیون
19 فروردین 1403
مونپلیه
- -
لوریان
19 فروردین 1403
استاد برست
- -