پریمیرلیگ روسیه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
30
22
6
2
65
18
47
72
2
30
16
9
5
41
29
12
57
3
زسکا مسکو
پ
پ
ت
ش
پ
30
14
8
8
43
29
14
50
4
کراسنودار
ش
پ
ت
ش
پ
29
13
10
6
46
30
16
49
5
روستوف
ت
ش
ت
ت
ش
30
12
9
9
45
50
-5
45
6
30
11
8
11
27
30
-3
41
7
30
11
6
13
35
33
2
39
8
اف سی اوفا
ت
پ
ت
ش
ت
30
8
14
8
22
24
-2
38
9
30
11
5
14
37
41
-4
38
10
روبین
پ
پ
ت
ت
ش
30
8
11
11
18
28
-10
35
11
سوچی
ت
ت
ت
ش
پ
28
8
9
11
40
33
7
33
12
اورال
ت
پ
ش
ش
ش
29
8
8
13
33
53
-20
32
13
30
7
10
13
27
46
-19
31
14
تامبوف
ش
پ
ش
ش
ش
29
8
4
17
34
41
-7
28
15
29
7
7
15
30
40
-10
28
16
اورنبورگ
ش
ش
ت
ش
پ
28
7
6
15
28
46
-18
27
هفته 1
21 تیر 1398
- 21:30
آرسنال تولا
1 1
دینامو مسکو
22 تیر 1398
- 18:00
اورال
3 2
اف سی اوفا
22 تیر 1398
- 20:30
اسپارتاک مسکو
1 0
سوچی
22 تیر 1398
- 23:00
روستوف
2 1
اورنبورگ
23 تیر 1398
- 18:00
کریلیا سووتوف
2 0
زسکا مسکو
23 تیر 1398
- 20:30
زنیت سن پترزبورگ
2 1
تامبوف
23 تیر 1398
- 23:00
احمد گروزنی
1 0
کراسنودار
24 تیر 1398
- 21:30
لوکوموتیو مسکو
1 1
روبین
هفته 2
29 تیر 1398
- 15:30
اف سی اوفا
2 3
کراسنودار
29 تیر 1398
- 18:00
کریلیا سووتوف
2 3
آرسنال تولا
29 تیر 1398
- 20:30
زسکا مسکو
2 1
اورنبورگ
29 تیر 1398
- 23:00
روستوف
2 2
اسپارتاک مسکو
30 تیر 1398
- 15:30
اورال
3 0
احمد گروزنی
30 تیر 1398
- 18:00
لوکوموتیو مسکو
2 1
تامبوف
30 تیر 1398
- 20:30
دینامو مسکو
0 1
روبین
30 تیر 1398
- 23:00
سوچی
0 2
زنیت سن پترزبورگ
هفته 3
4 مرداد 1398
- 21:30
دینامو مسکو
2 0
اورال
5 مرداد 1398
- 15:30
اف سی اوفا
2 1
کریلیا سووتوف
5 مرداد 1398
- 18:00
تامبوف
2 0
اسپارتاک مسکو
5 مرداد 1398
- 20:30
کراسنودار
3 0
سوچی
6 مرداد 1398
- 15:30
اورنبورگ
0 2
زنیت سن پترزبورگ
6 مرداد 1398
- 18:00
آرسنال تولا
2 3
روستوف
6 مرداد 1398
- 20:30
زسکا مسکو
1 0
لوکوموتیو مسکو
7 مرداد 1398
- 21:30
روبین
1 0
احمد گروزنی
هفته 4
12 مرداد 1398
- 15:30
اورال
2 2
روستوف
12 مرداد 1398
- 18:00
کریلیا سووتوف
1 2
لوکوموتیو مسکو
12 مرداد 1398
- 20:30
اسپارتاک مسکو
0 0
دینامو مسکو
12 مرداد 1398
- 23:00
زنیت سن پترزبورگ
1 1
کراسنودار
13 مرداد 1398
- 18:00
تامبوف
0 1
آرسنال تولا
13 مرداد 1398
- 20:30
روبین
0 1
زسکا مسکو
13 مرداد 1398
- 23:00
سوچی
0 0
اف سی اوفا
14 مرداد 1398
- 21:30
احمد گروزنی
2 1
اورنبورگ
هفته 5
19 مرداد 1398
- 15:30
اورنبورگ
2 2
تامبوف
19 مرداد 1398
- 20:30
دینامو مسکو
0 2
زنیت سن پترزبورگ
19 مرداد 1398
- 20:30
کراسنودار
1 0
روبین
20 مرداد 1398
- 15:30
آرسنال تولا
1 0
اف سی اوفا
20 مرداد 1398
- 18:00
لوکوموتیو مسکو
4 0
اورال
20 مرداد 1398
- 20:30
زسکا مسکو
0 0
سوچی
20 مرداد 1398
- 23:00
احمد گروزنی
1 3
اسپارتاک مسکو
21 مرداد 1398
- 21:30
روستوف
1 0
کریلیا سووتوف
هفته 6
25 مرداد 1398
- 19:30
اورنبورگ
1 1
سوچی
26 مرداد 1398
- 15:30
اورال
1 3
کریلیا سووتوف
26 مرداد 1398
- 18:00
تامبوف
0 2
کراسنودار
26 مرداد 1398
- 20:30
زنیت سن پترزبورگ
0 0
احمد گروزنی
27 مرداد 1398
- 15:30
روبین
1 0
آرسنال تولا
27 مرداد 1398
- 18:00
اف سی اوفا
2 0
روستوف
27 مرداد 1398
- 20:30
دینامو مسکو
1 2
لوکوموتیو مسکو
28 مرداد 1398
- 21:30
اسپارتاک مسکو
2 1
زسکا مسکو
هفته 7
2 شهریور 1398
- 15:30
تامبوف
0 2
دینامو مسکو
2 شهریور 1398
- 18:00
اف سی اوفا
1 0
زنیت سن پترزبورگ
2 شهریور 1398
- 20:30
کراسنودار
1 1
لوکوموتیو مسکو
3 شهریور 1398
- 18:00
زسکا مسکو
3 0
احمد گروزنی
3 شهریور 1398
- 20:30
کریلیا سووتوف
1 2
اسپارتاک مسکو
3 شهریور 1398
- 20:30
روستوف
2 1
روبین
3 شهریور 1398
- 23:00
آرسنال تولا
2 1
اورنبورگ
4 شهریور 1398
- 19:30
اورال
3 1
سوچی
هفته 8
8 شهریور 1398
- 21:30
کریلیا سووتوف
0 0
دینامو مسکو
9 شهریور 1398
- 13:00
اف سی اوفا
1 2
اورنبورگ
9 شهریور 1398
- 15:30
روبین
0 3
سوچی
9 شهریور 1398
- 18:00
لوکوموتیو مسکو
1 2
روستوف
9 شهریور 1398
- 20:30
احمد گروزنی
1 1
تامبوف
10 شهریور 1398
- 15:30
اورال
2 4
کراسنودار
10 شهریور 1398
- 18:00
آرسنال تولا
1 2
زسکا مسکو
10 شهریور 1398
- 20:30
اسپارتاک مسکو
0 1
زنیت سن پترزبورگ
هفته 9
22 شهریور 1398
- 21:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
آرسنال تولا
23 شهریور 1398
- 18:00
اسپارتاک مسکو
1 2
اورال
23 شهریور 1398
- 20:30
سوچی
0 1
لوکوموتیو مسکو
24 شهریور 1398
- 15:30
اورنبورگ
2 1
روبین
24 شهریور 1398
- 18:00
تامبوف
0 2
زسکا مسکو
24 شهریور 1398
- 20:30
کراسنودار
4 2
کریلیا سووتوف
25 شهریور 1398
- 21:30
دینامو مسکو
0 0
اف سی اوفا
25 شهریور 1398
- 22:00
روستوف
2 1
احمد گروزنی
هفته 10
29 شهریور 1398
- 19:00
اف سی اوفا
1 0
اسپارتاک مسکو
30 شهریور 1398
- 15:30
احمد گروزنی
1 1
کریلیا سووتوف
30 شهریور 1398
- 20:30
تامبوف
2 1
روستوف
30 شهریور 1398
- 20:30
زنیت سن پترزبورگ
5 0
روبین
31 شهریور 1398
- 13:00
اورنبورگ
2 3
لوکوموتیو مسکو
31 شهریور 1398
- 15:30
دینامو مسکو
2 3
سوچی
31 شهریور 1398
- 18:00
آرسنال تولا
1 1
اورال
31 شهریور 1398
- 20:30
زسکا مسکو
3 2
کراسنودار
هفته 11
6 مهر 1398
- 15:30
کریلیا سووتوف
2 0
تامبوف
6 مهر 1398
- 18:00
روستوف
3 0
دینامو مسکو
6 مهر 1398
- 20:30
لوکوموتیو مسکو
1 0
زنیت سن پترزبورگ
7 مهر 1398
- 13:00
اورال
0 3
زسکا مسکو
7 مهر 1398
- 15:30
روبین
0 0
اف سی اوفا
7 مهر 1398
- 18:00
اسپارتاک مسکو
1 2
اورنبورگ
7 مهر 1398
- 20:30
کراسنودار
2 0
آرسنال تولا
8 مهر 1398
- 21:00
سوچی
2 0
احمد گروزنی
هفته 12
13 مهر 1398
- 13:00
اف سی اوفا
0 1
احمد گروزنی
13 مهر 1398
- 15:30
اورنبورگ
2 0
دینامو مسکو
13 مهر 1398
- 18:00
روبین
2 1
تامبوف
13 مهر 1398
- 20:30
سوچی
0 2
کریلیا سووتوف
14 مهر 1398
- 13:00
اورال
1 3
زنیت سن پترزبورگ
14 مهر 1398
- 15:30
لوکوموتیو مسکو
2 1
آرسنال تولا
14 مهر 1398
- 18:00
زسکا مسکو
1 3
روستوف
14 مهر 1398
- 20:30
کراسنودار
2 1
اسپارتاک مسکو
هفته 13
26 مهر 1398
- 21:00
احمد گروزنی
0 2
لوکوموتیو مسکو
27 مهر 1398
- 15:30
تامبوف
1 2
اورال
27 مهر 1398
- 18:00
اسپارتاک مسکو
0 0
روبین
27 مهر 1398
- 20:30
زنیت سن پترزبورگ
6 1
روستوف
28 مهر 1398
- 13:00
اورنبورگ
0 1
کریلیا سووتوف
28 مهر 1398
- 15:30
اف سی اوفا
1 1
زسکا مسکو
28 مهر 1398
- 18:00
آرسنال تولا
1 1
سوچی
28 مهر 1398
- 20:30
دینامو مسکو
1 1
کراسنودار
هفته 14
3 آبان 1398
- 21:00
روبین
0 0
اورال
4 آبان 1398
- 15:30
تامبوف
3 0
اف سی اوفا
4 آبان 1398
- 18:00
احمد گروزنی
1 1
آرسنال تولا
4 آبان 1398
- 20:30
روستوف
2 0
سوچی
5 آبان 1398
- 14:30
کریلیا سووتوف
0 2
زنیت سن پترزبورگ
5 آبان 1398
- 17:00
لوکوموتیو مسکو
0 3
اسپارتاک مسکو
5 آبان 1398
- 17:00
زسکا مسکو
0 1
دینامو مسکو
5 آبان 1398
- 19:30
کراسنودار
1 1
اورنبورگ
هفته 15
11 آبان 1398
- 15:30
اف سی اوفا
1 1
لوکوموتیو مسکو
11 آبان 1398
- 15:30
دینامو مسکو
1 1
احمد گروزنی
11 آبان 1398
- 18:00
سوچی
1 2
تامبوف
11 آبان 1398
- 20:30
زنیت سن پترزبورگ
1 1
زسکا مسکو
12 آبان 1398
- 18:00
کراسنودار
2 2
روستوف
13 آبان 1398
- 15:30
اورال
1 2
اورنبورگ
13 آبان 1398
- 18:00
کریلیا سووتوف
0 0
روبین
13 آبان 1398
- 20:30
اسپارتاک مسکو
0 1
آرسنال تولا
هفته 16
17 آبان 1398
- 21:00
احمد گروزنی
0 0
اورال
18 آبان 1398
- 15:30
روبین
0 1
دینامو مسکو
18 آبان 1398
- 18:00
روستوف
1 2
تامبوف
18 آبان 1398
- 20:30
اسپارتاک مسکو
2 0
کریلیا سووتوف
19 آبان 1398
- 13:00
اورنبورگ
0 0
اف سی اوفا
19 آبان 1398
- 15:30
آرسنال تولا
0 1
زنیت سن پترزبورگ
19 آبان 1398
- 18:00
سوچی
2 3
زسکا مسکو
19 آبان 1398
- 20:30
لوکوموتیو مسکو
1 1
کراسنودار
هفته 17
1 آذر 1398
- 21:00
تامبوف
2 3
لوکوموتیو مسکو
2 آذر 1398
- 13:00
اورنبورگ
1 2
احمد گروزنی
2 آذر 1398
- 15:30
روبین
1 2
زنیت سن پترزبورگ
2 آذر 1398
- 18:00
دینامو مسکو
2 1
روستوف
3 آذر 1398
- 13:00
اف سی اوفا
1 1
سوچی
3 آذر 1398
- 15:30
اورال
0 0
اسپارتاک مسکو
3 آذر 1398
- 18:00
آرسنال تولا
1 2
کراسنودار
3 آذر 1398
- 20:30
زسکا مسکو
1 0
کریلیا سووتوف
هفته 18
9 آذر 1398
- 15:30
کریلیا سووتوف
0 1
اف سی اوفا
9 آذر 1398
- 18:00
روستوف
0 0
اورال
9 آذر 1398
- 20:30
احمد گروزنی
1 1
روبین
10 آذر 1398
- 18:00
لوکوموتیو مسکو
1 2
دینامو مسکو
10 آذر 1398
- 20:30
زنیت سن پترزبورگ
1 0
اسپارتاک مسکو
11 آذر 1398
- 21:00
زسکا مسکو
0 1
آرسنال تولا
11 آذر 1398
- 21:00
کراسنودار
0 0
تامبوف
21 اسفند 1398
- 21:00
سوچی
5 1
اورنبورگ
هفته 19
15 آذر 1398
- 21:00
آرسنال تولا
4 0
لوکوموتیو مسکو
15 آذر 1398
- 21:00
زنیت سن پترزبورگ
3 0
دینامو مسکو
16 آذر 1398
- 15:30
تامبوف
3 0
اورنبورگ
16 آذر 1398
- 18:00
کراسنودار
1 1
زسکا مسکو
16 آذر 1398
- 20:30
احمد گروزنی
0 1
اف سی اوفا
17 آذر 1398
- 15:30
کریلیا سووتوف
2 3
اورال
17 آذر 1398
- 18:00
سوچی
1 1
روبین
17 آذر 1398
- 20:30
اسپارتاک مسکو
1 4
روستوف
هفته 20
9 اسفند 1398
- 20:00
کریلیا سووتوف
1 1
اورنبورگ
10 اسفند 1398
- 15:30
زسکا مسکو
1 1
اورال
10 اسفند 1398
- 18:00
دینامو مسکو
0 2
اسپارتاک مسکو
10 اسفند 1398
- 20:30
احمد گروزنی
1 1
روستوف
10 اسفند 1398
- 20:30
زنیت سن پترزبورگ
0 0
لوکوموتیو مسکو
11 اسفند 1398
- 15:30
تامبوف
0 0
روبین
11 اسفند 1398
- 18:00
کراسنودار
2 0
اف سی اوفا
11 اسفند 1398
- 20:30
سوچی
1 2
آرسنال تولا
هفته 21
17 اسفند 1398
- 15:30
اورنبورگ
2 0
آرسنال تولا
17 اسفند 1398
- 18:00
دینامو مسکو
1 0
تامبوف
18 اسفند 1398
- 15:30
روبین
0 1
کریلیا سووتوف
18 اسفند 1398
- 18:00
سوچی
2 0
اورال
18 اسفند 1398
- 20:30
لوکوموتیو مسکو
1 0
احمد گروزنی
19 اسفند 1398
- 15:30
روستوف
3 2
زسکا مسکو
19 اسفند 1398
- 18:00
اسپارتاک مسکو
0 1
کراسنودار
19 اسفند 1398
- 20:30
زنیت سن پترزبورگ
0 0
اف سی اوفا
هفته 22
23 اسفند 1398
- 21:00
احمد گروزنی
2 3
دینامو مسکو
24 اسفند 1398
- 15:30
اورنبورگ
1 3
اسپارتاک مسکو
24 اسفند 1398
- 18:00
زنیت سن پترزبورگ
7 1
اورال
24 اسفند 1398
- 20:30
آرسنال تولا
0 1
روبین
25 اسفند 1398
- 15:30
سوچی
2 0
کراسنودار
25 اسفند 1398
- 18:00
زسکا مسکو
0 0
اف سی اوفا
25 اسفند 1398
- 20:30
روستوف
1 3
لوکوموتیو مسکو
26 اسفند 1398
- 21:00
تامبوف
3 0
کریلیا سووتوف
هفته 23
30 خرداد 1399
- 19:30
کریلیا سووتوف
2 4
احمد گروزنی
30 خرداد 1399
- 21:30
سوچی
10 1
روستوف
31 خرداد 1399
- 15:30
اورال
1 2
روبین
31 خرداد 1399
- 18:00
آرسنال تولا
2 3
اسپارتاک مسکو
31 خرداد 1399
- 20:30
زسکا مسکو
0 4
زنیت سن پترزبورگ
1 تیر 1399
- 16:30
اف سی اوفا
2 1
تامبوف
1 تیر 1399
- 19:00
لوکوموتیو مسکو
1 0
اورنبورگ
29 تیر 1399
- 22:00
کراسنودار
0 2
دینامو مسکو
هفته 24
6 تیر 1399
- 19:30
احمد گروزنی
1 1
سوچی
6 تیر 1399
- 22:00
زنیت سن پترزبورگ
2 1
کریلیا سووتوف
7 تیر 1399
- 15:30
اورنبورگ
- -
کراسنودار
7 تیر 1399
- 18:00
اسپارتاک مسکو
0 0
اف سی اوفا
7 تیر 1399
- 19:00
روبین
0 2
لوکوموتیو مسکو
7 تیر 1399
- 20:30
دینامو مسکو
0 0
زسکا مسکو
7 تیر 1399
- 21:30
روستوف
2 1
آرسنال تولا
8 تیر 1399
- 18:00
اورال
2 1
تامبوف
هفته 25
10 تیر 1399
- 19:30
لوکوموتیو مسکو
1 1
کریلیا سووتوف
10 تیر 1399
- 22:00
زسکا مسکو
2 0
اسپارتاک مسکو
11 تیر 1399
- 16:30
اورنبورگ
- -
اورال
11 تیر 1399
- 16:30
اف سی اوفا
0 0
روبین
11 تیر 1399
- 19:00
آرسنال تولا
1 3
احمد گروزنی
11 تیر 1399
- 19:00
تامبوف
1 2
زنیت سن پترزبورگ
11 تیر 1399
- 21:30
سوچی
1 1
دینامو مسکو
11 تیر 1399
- 21:30
روستوف
1 1
کراسنودار
هفته 26
14 تیر 1399
- 18:00
دینامو مسکو
0 1
آرسنال تولا
14 تیر 1399
- 20:00
اسپارتاک مسکو
2 3
تامبوف
14 تیر 1399
- 20:00
کریلیا سووتوف
0 0
روستوف
14 تیر 1399
- 22:00
احمد گروزنی
0 4
زسکا مسکو
14 تیر 1399
- 22:00
لوکوموتیو مسکو
0 0
سوچی
15 تیر 1399
- 18:00
اف سی اوفا
1 1
اورال
15 تیر 1399
- 20:00
روبین
1 0
اورنبورگ
15 تیر 1399
- 22:00
کراسنودار
2 4
زنیت سن پترزبورگ
هفته 27
17 تیر 1399
- 20:00
تامبوف
1 2
احمد گروزنی
17 تیر 1399
- 22:00
آرسنال تولا
2 4
کریلیا سووتوف
18 تیر 1399
- 19:30
زنیت سن پترزبورگ
2 1
سوچی
18 تیر 1399
- 19:30
اورنبورگ
0 4
زسکا مسکو
18 تیر 1399
- 22:00
اسپارتاک مسکو
1 1
لوکوموتیو مسکو
18 تیر 1399
- 22:00
روستوف
1 2
اف سی اوفا
19 تیر 1399
- 18:30
اورال
2 1
دینامو مسکو
19 تیر 1399
- 22:00
روبین
1 0
کراسنودار
هفته 28
21 تیر 1399
- 17:30
آرسنال تولا
2 1
تامبوف
21 تیر 1399
- 20:00
احمد گروزنی
1 1
زنیت سن پترزبورگ
21 تیر 1399
- 22:00
سوچی
1 0
اسپارتاک مسکو
22 تیر 1399
- 18:00
لوکوموتیو مسکو
1 1
اف سی اوفا
22 تیر 1399
- 20:00
زسکا مسکو
1 1
روبین
22 تیر 1399
- 20:00
دینامو مسکو
2 0
کریلیا سووتوف
22 تیر 1399
- 20:00
اورنبورگ
0 0
روستوف
22 تیر 1399
- 22:00
کراسنودار
3 0
اورال
هفته 29
25 تیر 1399
- 17:30
اورال
1 3
آرسنال تولا
25 تیر 1399
- 19:30
کریلیا سووتوف
0 0
کراسنودار
25 تیر 1399
- 19:30
اسپارتاک مسکو
3 0
احمد گروزنی
25 تیر 1399
- 22:00
زنیت سن پترزبورگ
4 1
اورنبورگ
26 تیر 1399
- 19:30
اف سی اوفا
0 1
دینامو مسکو
26 تیر 1399
- 19:30
روبین
0 0
روستوف
26 تیر 1399
- 22:00
لوکوموتیو مسکو
2 1
زسکا مسکو
26 تیر 1399
- 22:00
تامبوف
- -
سوچی
هفته 30
1 مرداد 1399
- 20:30
اورال
0 1
لوکوموتیو مسکو
1 مرداد 1399
- 20:30
اف سی اوفا
0 0
آرسنال تولا
1 مرداد 1399
- 20:30
کریلیا سووتوف
- -
سوچی
1 مرداد 1399
- 20:30
روبین
1 2
اسپارتاک مسکو
1 مرداد 1399
- 20:30
دینامو مسکو
0 1
اورنبورگ
1 مرداد 1399
- 20:30
زسکا مسکو
2 0
تامبوف
1 مرداد 1399
- 20:30
کراسنودار
4 0
احمد گروزنی
1 مرداد 1399
- 20:30
روستوف
1 2
زنیت سن پترزبورگ