کاپ فرانسه

2016-2017
نمایش تمام صفحه
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:00
آنژه
2 1
بوردو
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:00
آنژه
2
1
بوردو
Stade Michel d'Ornano ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 23:35
Avranches
0 4
پاری سن ژرمن
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 23:35
Stade Michel d'Ornano
Avranches
0
4
پاری سن ژرمن
| Stade Michel d'Ornano
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
2 1
لیل
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
2
1
لیل
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
Fréjus St-Raphaël
0 1
گنگام
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
Fréjus St-Raphaël
0
1
گنگام
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:30
آنژه
2 0
گنگام
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:30
آنژه
2
0
گنگام
Parc des Princes ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:35
پاری سن ژرمن
5 0
موناکو
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:35
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
0
موناکو
| Parc des Princes
۶ خرداد ۱۳۹۶ 23:30
آنژه
0 1
پاری سن ژرمن
۶ خرداد ۱۳۹۶ 23:30
آنژه
0
1
پاری سن ژرمن
Stade René Fenouillère ۱۷ دی ۱۳۹۵ 00:30
Avranches
3 1
لاوال
۱۷ دی ۱۳۹۵ 00:30
Stade René Fenouillère
Avranches
3
1
لاوال
| Stade René Fenouillère
Stade Massabielle ۱۷ دی ۱۳۹۵ 00:30
Les Herbiers
4 3
گازالک آژاکسیو
۱۷ دی ۱۳۹۵ 00:30
Stade Massabielle
Les Herbiers
4
3
گازالک آژاکسیو
| Stade Massabielle
۱۷ دی ۱۳۹۵ 00:30
موناکو
2 1
آژاکسیو
۱۷ دی ۱۳۹۵ 00:30
موناکو
2
1
آژاکسیو
Stade de l'Idonnière ۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Le Poiré sur Vie
3 1
Viry Châtillon
۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Stade de l'Idonnière
Le Poiré sur Vie
3
1
Viry Châtillon
| Stade de l'Idonnière
Complexe sportif d'Andromède ۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Blagnac
0 1
شاموآ نیور
۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Complexe sportif d'Andromède
Blagnac
0
1
شاموآ نیور
| Complexe sportif d'Andromède
Stade de Campréal ۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Bergerac
2 2
Rodéo
۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Stade de Campréal
Bergerac
2
2
Rodéo
پنالتی ها 3-2
| Stade de Campréal
Stade Maurice Rousson ۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Hauts Lyonnais
0 0
CA Bastia
۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Stade Maurice Rousson
Hauts Lyonnais
0
0
CA Bastia
پنالتی ها 3-4
| Stade Maurice Rousson
۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
لیل
4 1
Excelsior St-Joseph
۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
لیل
4
1
Excelsior St-Joseph
Stade de la Blies ۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Sarreguemines
2 1
استاد رنس
۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Stade de la Blies
Sarreguemines
2
1
استاد رنس
| Stade de la Blies
Stade de la Meinau ۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
استراتبورگ
4 2
Epinal
۱۸ دی ۱۳۹۵ 18:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
4
2
Epinal
در وقتهای اضافه
| Stade de la Meinau
Stade du Roudourou ۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
2 1
لو هاور
۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
2
1
لو هاور
| Stade du Roudourou
Stade Robert Diochon ۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
کوویلی
3 2
Drancy
۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Stade Robert Diochon
کوویلی
3
2
Drancy
| Stade Robert Diochon
Stade des Allées Jean Leroi ۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Blois
1 2
نانت
۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Stade des Allées Jean Leroi
Blois
1
2
نانت
| Stade des Allées Jean Leroi
Stade des Alpes ۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
گرونوبل
1 2
Fréjus St-Raphaël
۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
2
Fréjus St-Raphaël
| Stade des Alpes
Stade Léo Lagrange ۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Besançon
0 3
نانسی
۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Stade Léo Lagrange
Besançon
0
3
نانسی
| Stade Léo Lagrange
Parc des Sports du Bram ۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Louhans-Cuiseaux
0 2
دیژون
۱۸ دی ۱۳۹۵ 21:30
Parc des Sports du Bram
Louhans-Cuiseaux
0
2
دیژون
| Parc des Sports du Bram
Parc des Princes ۱۸ دی ۱۳۹۵ 00:30
پاری سن ژرمن
7 0
Bastia
۱۸ دی ۱۳۹۵ 00:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
7
0
Bastia
| Parc des Princes
Parc des Sports Léo Lagrange ۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
Sainte Geneviève
0 3
کن
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
Parc des Sports Léo Lagrange
Sainte Geneviève
0
3
کن
| Parc des Sports Léo Lagrange
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
لوریان
2 1
نیس
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
2
1
نیس
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
تولوز
1 2
مارسی
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
تولوز
1
2
مارسی
در وقتهای اضافه
Stade Gabriel Montpied ۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
کلرمون فوت
0 1
بوردو
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
1
بوردو
| Stade Gabriel Montpied
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
اوسر
4 2
تروا
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
4
2
تروا
در وقتهای اضافه
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Bollaert-Delelis ۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
لانس
2 0
متز
۱۹ دی ۱۳۹۵ 17:45
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
0
متز
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Louis-Dior ۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Granville
1 2
آنژه
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Stade Louis-Dior
Granville
1
2
آنژه
| Stade Louis-Dior
Stade Gaston Petit ۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
شاتورو
4 1
اف سی پو
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
4
1
اف سی پو
| Stade Gaston Petit
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Biarritz
0 6
رن
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Biarritz
0
6
رن
Stade Parsemain ۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Istres
1 3
Athletico Marseille
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Stade Parsemain
Istres
1
3
Athletico Marseille
در وقتهای اضافه
| Stade Parsemain
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Croix Football IC
1 4
سنت اتین
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Croix Football IC
1
4
سنت اتین
۱۹ دی ۱۳۹۵ 00:30
لیون
5 0
مونپلیه
۱۹ دی ۱۳۹۵ 00:30
لیون
5
0
مونپلیه
۲۵ دی ۱۳۹۵ 18:30
Prix-lès-Mézières
2 1
Feignies-Aulnoye
۲۵ دی ۱۳۹۵ 18:30
Prix-lès-Mézières
2
1
Feignies-Aulnoye
Stade Édouard Fenal ۲۵ دی ۱۳۹۵ 18:30
Lunéville
0 2
شامبلی تل
۲۵ دی ۱۳۹۵ 18:30
Stade Édouard Fenal
Lunéville
0
2
شامبلی تل
| Stade Édouard Fenal
۲۹ دی ۱۳۹۵ 22:00
Fleury 91
2 0
استاد برست
۲۹ دی ۱۳۹۵ 22:00
Fleury 91
2
0
استاد برست
Stade Robert Diochon ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
کوویلی
3 0
Athletico Marseille
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade Robert Diochon
کوویلی
3
0
Athletico Marseille
| Stade Robert Diochon
Stade de l'Idonnière ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Le Poiré sur Vie
0 1
استراتبورگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade de l'Idonnière
Le Poiré sur Vie
0
1
استراتبورگ
| Stade de l'Idonnière
Stade de la Blies ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Sarreguemines
0 3
شاموآ نیور
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Blies
Sarreguemines
0
3
شاموآ نیور
| Stade de la Blies
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1 0
نانت
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
0
نانت
Stade Gaston Petit ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
شاتورو
2 3
لوریان
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
2
3
لوریان
در وقتهای اضافه
| Stade Gaston Petit
Stade Matmut-Atlantique ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
2 1
دیژون
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
1
دیژون
| Stade Matmut-Atlantique
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Bergerac
2 0
لانس
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Bergerac
2
0
لانس
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:35
مارسی
2 1
لیون
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:35
مارسی
2
1
لیون
در وقتهای اضافه
Stade Louis Hon ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Fréjus St-Raphaël
1 0
Prix-lès-Mézières
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade Louis Hon
Fréjus St-Raphaël
1
0
Prix-lès-Mézières
| Stade Louis Hon
Stade René Fenouillère ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Avranches
1 0
Fleury 91
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade René Fenouillère
Avranches
1
0
Fleury 91
| Stade René Fenouillère
Stade Ange Casanova ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
CA Bastia
2 0
نانسی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade Ange Casanova
CA Bastia
2
0
نانسی
| Stade Ange Casanova
Stade Massabielle ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Les Herbiers
1 2
گنگام
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade Massabielle
Les Herbiers
1
2
گنگام
در وقتهای اضافه
| Stade Massabielle
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
اوسر
3 0
سنت اتین
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
3
0
سنت اتین
در وقتهای اضافه
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
3 1
کن
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
3
1
کن
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
شامبلی تل
4 5
موناکو
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
شامبلی تل
4
5
موناکو
در وقتهای اضافه
Roazhon Park ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
رن
0 4
پاری سن ژرمن
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
Roazhon Park
رن
0
4
پاری سن ژرمن
| Roazhon Park
Stade Louis Hon ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
Fréjus St-Raphaël
2 0
اوسر
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
Stade Louis Hon
Fréjus St-Raphaël
2
0
اوسر
| Stade Louis Hon
Stade Ange Casanova ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
CA Bastia
0 1
آنژه
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
Stade Ange Casanova
CA Bastia
0
1
آنژه
| Stade Ange Casanova
Stade Matmut-Atlantique ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
بوردو
2 1
لوریان
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
1
لوریان
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Robert Diochon ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
کوویلی
1 2
گنگام
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
Stade Robert Diochon
کوویلی
1
2
گنگام
| Stade Robert Diochon
Stade René Gaillard ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
شاموآ نیور
0 2
پاری سن ژرمن
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
2
پاری سن ژرمن
| Stade René Gaillard
Stade René Fenouillère ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
Avranches
1 1
استراتبورگ
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
Stade René Fenouillère
Avranches
1
1
استراتبورگ
پنالتی ها 6-5
| Stade René Fenouillère
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 00:35
مارسی
3 4
موناکو
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 00:35
مارسی
3
4
موناکو
در وقتهای اضافه
۱۲ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
Bergerac
1 2
لیل
۱۲ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
Bergerac
1
2
لیل
Stade de Trémaïdic ۲۱ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Plouzané
1 2
Granville
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Stade de Trémaïdic
Plouzané
1
2
Granville
| Stade de Trémaïdic
Stade Municipal de l'Argenté ۲۱ آبان ۱۳۹۵ 19:00
Stade Montois
1 2
شاموآ نیور
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 19:00
Stade Municipal de l'Argenté
Stade Montois
1
2
شاموآ نیور
| Stade Municipal de l'Argenté
Stade Paul Cosnys ۲۱ آبان ۱۳۹۵ 20:00
Compiègne
1 2
Sedan
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 20:00
Stade Paul Cosnys
Compiègne
1
2
Sedan
| Stade Paul Cosnys
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Steenvoorde
2 2
US Maubeuge
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Steenvoorde
2
2
US Maubeuge
پنالتی ها 3-4
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Étaples
0 2
والنسین
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Étaples
0
2
والنسین
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Sarrebourg
0 2
تروا
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Sarrebourg
0
2
تروا
Stade Jules Ladoumègue ۲۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Romorantin
2 3
Blois
۲۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Jules Ladoumègue
Romorantin
2
3
Blois
| Stade Jules Ladoumègue
Stade Numa Daly ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 08:30
Magenta
1 7
اف سی پو
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 08:30
Stade Numa Daly
Magenta
1
7
اف سی پو
| Stade Numa Daly
Stade Marcel Vignaud ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Avoine OCC
1 1
Excelsior St-Joseph
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Marcel Vignaud
Avoine OCC
1
1
Excelsior St-Joseph
پنالتی ها 2-4
| Stade Marcel Vignaud
Stade Paul Lignon ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
رودز
3 2
Mtsapere
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Paul Lignon
رودز
3
2
Mtsapere
در وقتهای اضافه
| Stade Paul Lignon
Stade Roger-Serzian ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Belfort
4 0
Phare du Canal
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Roger-Serzian
Belfort
4
0
Phare du Canal
| Stade Roger-Serzian
Stade René Fenouillère ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Avranches
9 0
Dragon
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade René Fenouillère
Avranches
9
0
Dragon
| Stade René Fenouillère
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Tarbes
1 0
Golden Lion
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Tarbes
1
0
Golden Lion
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Palavas
0 0
Rodéo
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Palavas
0
0
Rodéo
پنالتی ها 6-7
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Côte Chaude
0 2
Athletico Marseille
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Côte Chaude
0
2
Athletico Marseille
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Oberlauterbach
0 2
استراتبورگ
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Oberlauterbach
0
2
استراتبورگ
Stade de l'Ill ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Mulhouse
3 0
Matoury
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Stade de l'Ill
Mulhouse
3
0
Matoury
| Stade de l'Ill
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Ploufragan
0 1
Vannes
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Ploufragan
0
1
Vannes
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Ytrac
0 6
کلرمون فوت
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Ytrac
0
6
کلرمون فوت
Stade Paul Robbe 1 ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:00
Pontarlier
2 0
سوشو
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:00
Stade Paul Robbe 1
Pontarlier
2
0
سوشو
| Stade Paul Robbe 1
Stade Parsemain ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Istres
3 2
نیم
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Stade Parsemain
Istres
3
2
نیم
در وقتهای اضافه
| Stade Parsemain
Stade Henri Longuet ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Viry Châtillon
1 0
Dives-Cabourg
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Stade Henri Longuet
Viry Châtillon
1
0
Dives-Cabourg
| Stade Henri Longuet
Stade Roger Salengro ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
TA Rennes
2 4
Pontivy GSI
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Stade Roger Salengro
TA Rennes
2
4
Pontivy GSI
| Stade Roger Salengro
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Erstein
0 1
Epinal
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Erstein
0
1
Epinal
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آمین
0 2
شامبلی تل
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آمین
0
2
شامبلی تل
Stade de l'Idonnière ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Le Poiré sur Vie
4 2
Le Mée
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Stade de l'Idonnière
Le Poiré sur Vie
4
2
Le Mée
| Stade de l'Idonnière
Complexe sportif Michel Amand ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Poitiers
1 4
شاتورو
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Complexe sportif Michel Amand
Poitiers
1
4
شاتورو
| Complexe sportif Michel Amand
Stade Saint-Jean ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Anglet Genets
2 0
St Liguaire Niort
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Saint-Jean
Anglet Genets
2
0
St Liguaire Niort
| Stade Saint-Jean
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Blagnac
2 1
بزیرس
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Blagnac
2
1
بزیرس
Stade Louis Hon ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Fréjus St-Raphaël
3 1
بورگ آن برس
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Louis Hon
Fréjus St-Raphaël
3
1
بورگ آن برس
| Stade Louis Hon
Stade Jacques Joly ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Saint-Priest
1 1
Rhone-Vallee
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Jacques Joly
Saint-Priest
1
1
Rhone-Vallee
پنالتی ها 4-5
| Stade Jacques Joly
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Bords-de-Saône
1 2
گازالک آژاکسیو
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Bords-de-Saône
1
2
گازالک آژاکسیو
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Cluses-Scionzier
3 2
Borgo
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Cluses-Scionzier
3
2
Borgo
MMArena ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لو مان
2 0
Beauvais
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
MMArena
لو مان
2
0
Beauvais
| MMArena
Stade Robert Diochon ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Grand-Quevilly
0 3
لو هاور
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Robert Diochon
Grand-Quevilly
0
3
لو هاور
| Stade Robert Diochon
Stade du Pigeon Blanc ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Saint-Colomban Locminé
1 1
Vitré
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade du Pigeon Blanc
Saint-Colomban Locminé
1
1
Vitré
پنالتی ها 5-4
| Stade du Pigeon Blanc
Stade Francis Le Basser ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لاوال
2 1
Concarneau
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
2
1
Concarneau
| Stade Francis Le Basser
Stade des Alouettes ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
St Sernin-du-Bois
1 4
اوسر
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade des Alouettes
St Sernin-du-Bois
1
4
اوسر
| Stade des Alouettes
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Saint-Omer
2 3
Croix Football IC
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Saint-Omer
2
3
Croix Football IC
در وقتهای اضافه
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Soleil Bischheim
2 3
Sarreguemines
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Soleil Bischheim
2
3
Sarreguemines
Stade André Coël ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Roye Noyon
2 1
APM Metz
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade André Coël
Roye Noyon
2
1
APM Metz
در وقتهای اضافه
| Stade André Coël
Stade Jean Leveille ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Challans
0 1
Cholet
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Jean Leveille
Challans
0
1
Cholet
| Stade Jean Leveille
Stade Municipal de Balma ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Balma
3 0
Luc Primaube
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Stade Municipal de Balma
Balma
3
0
Luc Primaube
| Stade Municipal de Balma
Stade Michel Champleboux ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Volvic
1 1
Olympique d’Alès
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Stade Michel Champleboux
Volvic
1
1
Olympique d’Alès
پنالتی ها 1-3
| Stade Michel Champleboux
Stade Massabielle ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Les Herbiers
1 1
اورلئان
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Stade Massabielle
Les Herbiers
1
1
اورلئان
پنالتی ها 3-2
| Stade Massabielle
Stade Francis-Le Blé ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ASPTT Brest
0 3
استاد برست
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis-Le Blé
ASPTT Brest
0
3
استاد برست
| Stade Francis-Le Blé
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Les Sables-d’Olonne
4 1
Sénart Moissy
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Les Sables-d’Olonne
4
1
Sénart Moissy
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Biarritz
2 1
Bassin d’Arcachon Sud
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Biarritz
2
1
Bassin d’Arcachon Sud
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Olympique Marcquois
0 3
لانس
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Olympique Marcquois
0
3
لانس
Stade Jacques Chartier ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Pouzauges Réaumur
4 1
Champigny
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stade Jacques Chartier
Pouzauges Réaumur
4
1
Champigny
| Stade Jacques Chartier
Stade Saint-Lazare ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Aixoise
1 4
آژاکسیو
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade Saint-Lazare
Aixoise
1
4
آژاکسیو
| Stade Saint-Lazare
Stade Francisque-Jomard ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Vaulx
0 2
Hyères
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade Francisque-Jomard
Vaulx
0
2
Hyères
| Stade Francisque-Jomard
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 00:30
Le Geldar
1 3
Selongey
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 00:30
Le Geldar
1
3
Selongey
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 04:00
Club Franciscain
0 0
Lunéville
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 04:00
Club Franciscain
0
0
Lunéville
پنالتی ها 3-4
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 04:30
Moulien
0 3
Fleury 91
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 04:30
Moulien
0
3
Fleury 91
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Saint-Pierroise
0 0
Sainte Geneviève
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Saint-Pierroise
0
0
Sainte Geneviève
پنالتی ها 3-4
Stade des Bourgognes ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Saint-Maximin
0 3
استاد رنس
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade des Bourgognes
Saint-Maximin
0
3
استاد رنس
| Stade des Bourgognes
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Niort St Florent
0 6
Limoges
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Niort St Florent
0
6
Limoges
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Le Cendre
0 0
Thiers
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Le Cendre
0
0
Thiers
پنالتی ها 3-2
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Misérieux-Trévoux
0 0
گرونوبل
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Misérieux-Trévoux
0
0
گرونوبل
پنالتی ها 1-4
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Ol. Saint Marcellin
2 0
Rousset-Ste Victoire
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Ol. Saint Marcellin
2
0
Rousset-Ste Victoire
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Bobigny
1 2
کوویلی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Bobigny
1
2
کوویلی
در وقتهای اضافه
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Ernéenne
1 1
Blanc Mesnil
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Ernéenne
1
1
Blanc Mesnil
پنالتی ها 5-3
Stade Georges Dodin ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Chaumont
1 4
Andrézieux
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Georges Dodin
Chaumont
1
4
Andrézieux
در وقتهای اضافه
| Stade Georges Dodin
Stade Maurice Rousson ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Hauts Lyonnais
1 0
Moulins-Yzeure Foot 03
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Maurice Rousson
Hauts Lyonnais
1
0
Moulins-Yzeure Foot 03
| Stade Maurice Rousson
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Sézanne
1 3
Louhans-Cuiseaux
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Sézanne
1
3
Louhans-Cuiseaux
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Villeneuve-d’Ascq
2 0
Boulogne
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Villeneuve-d’Ascq
2
0
Boulogne
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Saint-Amand
1 3
Wasquehal
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Saint-Amand
1
3
Wasquehal
Stade Amour Sergent ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Le Portel
3 0
Avion
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Amour Sergent
Le Portel
3
0
Avion
| Stade Amour Sergent
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
St-Jean-d’Ardière
3 1
Savigneux Montbrison
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
St-Jean-d’Ardière
3
1
Savigneux Montbrison
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Kaysersberg
3 2
Dahlenheim
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Kaysersberg
3
2
Dahlenheim
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Homécourt
1 3
Prix-lès-Mézières
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Homécourt
1
3
Prix-lès-Mézières
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Chauny
0 4
Drancy
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Chauny
0
4
Drancy
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Entente Centre Ornain
0 2
Jarville
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Entente Centre Ornain
0
2
Jarville
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Claye-Souilly
2 3
Longueau
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Claye-Souilly
2
3
Longueau
در وقتهای اضافه
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Bonchamp
1 5
Alençon
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Bonchamp
1
5
Alençon
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Guipavas
1 1
Montagnarde
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Guipavas
1
1
Montagnarde
پنالتی ها 7-8
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Stade Pontivy
1 3
Stade Briochin
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Stade Pontivy
1
3
Stade Briochin
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
St Pantaleon
0 1
Bergerac
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
St Pantaleon
0
1
Bergerac
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Frontignan
1 0
Paulhan Pézenas
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Frontignan
1
0
Paulhan Pézenas
Stade de Paris (Stade Bauer) ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Parisienne
0 1
CA Bastia
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stade de Paris (Stade Bauer)
Parisienne
0
1
CA Bastia
| Stade de Paris (Stade Bauer)
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Olympique Pavillais
0 3
ستاره سرخ 93
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Olympique Pavillais
0
3
ستاره سرخ 93
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Mâcon
1 3
Lyon Duchere
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Mâcon
1
3
Lyon Duchere
Stade Omnisports ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Sarre Union
4 0
Kronenbourg Strasbourg
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stade Omnisports
Sarre Union
4
0
Kronenbourg Strasbourg
در وقتهای اضافه
| Stade Omnisports
Stade Léo Lagrange ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Besançon
4 1
Haguenau
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stade Léo Lagrange
Besançon
4
1
Haguenau
| Stade Léo Lagrange
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Rannée-La Guerche
1 0
USSA Vertou
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Rannée-La Guerche
1
0
USSA Vertou
در وقتهای اضافه
Stade des Rives du Thouet ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Saumur
3 2
تور
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stade des Rives du Thouet
Saumur
3
2
تور
| Stade des Rives du Thouet
Stade Saint-Lazare ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Limoges
0 1
Les Herbiers
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade Saint-Lazare
Limoges
0
1
Les Herbiers
در وقتهای اضافه
| Stade Saint-Lazare
Stade de la Poterie ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Prix-lès-Mézières
3 1
US Maubeuge
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Stade de la Poterie
Prix-lès-Mézières
3
1
US Maubeuge
| Stade de la Poterie
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 17:15
Villeneuve-d’Ascq
0 7
استاد رنس
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 17:15
Villeneuve-d’Ascq
0
7
استاد رنس
Stade de la Colombière ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Epinal
1 0
Sedan
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stade de la Colombière
Epinal
1
0
Sedan
| Stade de la Colombière
Stade Omnisports Jean Bouin ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Cholet
0 1
لاوال
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stade Omnisports Jean Bouin
Cholet
0
1
لاوال
| Stade Omnisports Jean Bouin
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Cluses-Scionzier
1 4
اوسر
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Cluses-Scionzier
1
4
اوسر
Stade Omnisports ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Sarre Union
0 1
استراتبورگ
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stade Omnisports
Sarre Union
0
1
استراتبورگ
| Stade Omnisports
Stade de la Martine ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Athletico Marseille
1 0
Hyères
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stade de la Martine
Athletico Marseille
1
0
Hyères
در وقتهای اضافه
| Stade de la Martine
Stade Fred Aubert ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:00
Stade Briochin
0 0
شاتورو
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:00
Stade Fred Aubert
Stade Briochin
0
0
شاتورو
پنالتی ها 1-3
| Stade Fred Aubert
Stade Henri Longuet ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Viry Châtillon
1 0
Belfort
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Stade Henri Longuet
Viry Châtillon
1
0
Belfort
در وقتهای اضافه
| Stade Henri Longuet
Stade Paul Robbe 1 ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Pontarlier
0 1
گرونوبل
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Stade Paul Robbe 1
Pontarlier
0
1
گرونوبل
| Stade Paul Robbe 1
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Kaysersberg
0 9
Feignies-Aulnoye
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Kaysersberg
0
9
Feignies-Aulnoye
L'Envol Stadium ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Andrézieux
1 1
Louhans-Cuiseaux
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
L'Envol Stadium
Andrézieux
1
1
Louhans-Cuiseaux
پنالتی ها 2-4
| L'Envol Stadium
Stade Parsemain ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Istres
1 0
رودز
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Stade Parsemain
Istres
1
0
رودز
| Stade Parsemain
Stade du Faubourg de Verdun ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Pontivy GSI
0 3
استاد برست
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade du Faubourg de Verdun
Pontivy GSI
0
3
استاد برست
| Stade du Faubourg de Verdun
Stade Saint-Jean ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Anglet Genets
0 0
شاموآ نیور
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Saint-Jean
Anglet Genets
0
0
شاموآ نیور
پنالتی ها 4-5
| Stade Saint-Jean
Stade Pierre Pibarot ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Olympique d’Alès
0 1
گازالک آژاکسیو
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Pierre Pibarot
Olympique d’Alès
0
1
گازالک آژاکسیو
| Stade Pierre Pibarot
Stade Maurice Rousson ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Hauts Lyonnais
0 0
Selongey
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Maurice Rousson
Hauts Lyonnais
0
0
Selongey
پنالتی ها 4-3
| Stade Maurice Rousson
Parc des Sports Léo Lagrange ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Sainte Geneviève
1 0
Roye Noyon
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Parc des Sports Léo Lagrange
Sainte Geneviève
1
0
Roye Noyon
| Parc des Sports Léo Lagrange
MMArena ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
لو مان
0 2
شامبلی تل
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
MMArena
لو مان
0
2
شامبلی تل
| MMArena
Stade Municipal Auguste Dalibard ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Ernéenne
0 3
کوویلی
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Municipal Auguste Dalibard
Ernéenne
0
3
کوویلی
| Stade Municipal Auguste Dalibard
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Longueau
0 7
Croix Football IC
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Longueau
0
7
Croix Football IC
Stade de la Blies ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Sarreguemines
2 1
والنسین
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Blies
Sarreguemines
2
1
والنسین
| Stade de la Blies
Stade Édouard Fenal ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Lunéville
3 1
Jarville
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Édouard Fenal
Lunéville
3
1
Jarville
| Stade Édouard Fenal
Stade de la Rabine ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Vannes
1 2
Avranches
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Stade de la Rabine
Vannes
1
2
Avranches
| Stade de la Rabine
Stade de Mané-Braz ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Montagnarde
0 3
Granville
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Stade de Mané-Braz
Montagnarde
0
3
Granville
| Stade de Mané-Braz
Stade Municipal de Balma ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Balma
0 3
Bergerac
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Stade Municipal de Balma
Balma
0
3
Bergerac
| Stade Municipal de Balma
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
St-Jean-d’Ardière
0 1
Besançon
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
St-Jean-d’Ardière
0
1
Besançon
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Rhone-Vallee
0 5
کلرمون فوت
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Rhone-Vallee
0
5
کلرمون فوت
Stade de la Libération ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Le Portel
0 1
آژاکسیو
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Libération
Le Portel
0
1
آژاکسیو
| Stade de la Libération
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 16:30
Excelsior St-Joseph
1 1
Mulhouse
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 16:30
Excelsior St-Joseph
1
1
Mulhouse
پنالتی ها 3-0
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Biarritz
3 2
Les Sables-d’Olonne
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Biarritz
3
2
Les Sables-d’Olonne
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Ol. Saint Marcellin
0 2
تروا
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Ol. Saint Marcellin
0
2
تروا
Stade Auguste Gentelet ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Fleury 91
3 0
Lyon Duchere
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Stade Auguste Gentelet
Fleury 91
3
0
Lyon Duchere
| Stade Auguste Gentelet
Stade Bollaert-Delelis ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:15
لانس
2 0
Wasquehal
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
0
Wasquehal
| Stade Bollaert-Delelis
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Frontignan
0 2
CA Bastia
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Frontignan
0
2
CA Bastia
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Rannée-La Guerche
0 3
Blois
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Rannée-La Guerche
0
3
Blois
Stade des Rives du Thouet ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Saumur
0 2
Le Poiré sur Vie
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stade des Rives du Thouet
Saumur
0
2
Le Poiré sur Vie
| Stade des Rives du Thouet
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Blagnac
1 0
ستاره سرخ 93
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Blagnac
1
0
ستاره سرخ 93
Stade Jacques Chartier ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Pouzauges Réaumur
0 1
Rodéo
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stade Jacques Chartier
Pouzauges Réaumur
0
1
Rodéo
| Stade Jacques Chartier
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اف سی پو
1 0
Tarbes
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اف سی پو
1
0
Tarbes
Stade Jacques-Fould ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Alençon
1 1
Drancy
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stade Jacques-Fould
Alençon
1
1
Drancy
پنالتی ها 4-3
| Stade Jacques-Fould
Stade du Pigeon Blanc ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Saint-Colomban Locminé
0 4
لو هاور
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stade du Pigeon Blanc
Saint-Colomban Locminé
0
4
لو هاور
| Stade du Pigeon Blanc
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Le Cendre
0 4
Fréjus St-Raphaël
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Le Cendre
0
4
Fréjus St-Raphaël

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال