کاپ لیگ فرانسه

2019-2020
نمایش تمام صفحه
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 22:15
استاد رنس
1 0
مونپلیه
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 22:15
استاد رنس
1
0
مونپلیه
| Stade Auguste-Delaune II
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 00:35
موناکو
0 3
لیل
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 00:35
موناکو
0
3
لیل
| Stade Louis II
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 22:15
لیون
4 1
تولوز
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 22:15
لیون
4
1
تولوز
| Groupama Stadium
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
لو مان
1 4
پاری سن ژرمن
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
لو مان
1
4
پاری سن ژرمن
| MMArena
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
آمین
3 2
رن
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
آمین
3
2
رن
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
نانت
0 1
استراتبورگ
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
نانت
0
1
استراتبورگ
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
نیم
1 2
سنت اتین
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
نیم
1
2
سنت اتین
| Stade des Costières
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
استاد برست
2 0
بوردو
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 00:35
استاد برست
2
0
بوردو
| Stade Francis-Le Blé
۱۸ دی ۱۳۹۸ 00:30
استاد رنس
0 0
استراتبورگ
۱۸ دی ۱۳۹۸ 00:30
استاد رنس
0
0
استراتبورگ
پنالتی ها 4-2
| Stade Auguste-Delaune II
۱۸ دی ۱۳۹۸ 22:15
لیون
3 1
استاد برست
۱۸ دی ۱۳۹۸ 22:15
لیون
3
1
استاد برست
| Groupama Stadium
۱۹ دی ۱۳۹۸ 00:35
لیل
2 0
آمین
۱۹ دی ۱۳۹۸ 00:35
لیل
2
0
آمین
۱۹ دی ۱۳۹۸ 00:35
پاری سن ژرمن
6 1
سنت اتین
۱۹ دی ۱۳۹۸ 00:35
پاری سن ژرمن
6
1
سنت اتین
| Parc des Princes
۲ بهمن ۱۳۹۸ 00:40
لیون
2 2
لیل
۲ بهمن ۱۳۹۸ 00:40
لیون
2
2
لیل
پنالتی ها 4-3
| Groupama Stadium
۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
استاد رنس
0 3
پاری سن ژرمن
۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
استاد رنس
0
3
پاری سن ژرمن
| Stade Auguste-Delaune II
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ 23:40
پاری سن ژرمن
0 0
لیون
۱۰ مرداد ۱۳۹۹ 23:40
پاری سن ژرمن
0
0
لیون
پنالتی ها 6-5
۴ مرداد ۱۳۹۸ 21:15
بورگ آن برس
1 0
کوویلی
۴ مرداد ۱۳۹۸ 21:15
بورگ آن برس
1
0
کوویلی
| Stade Marcel-Verchère
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:15
لوریان
1 2
لو مان
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:15
لوریان
1
2
لو مان
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
بورگ آن برس
2 2
ستاره سرخ ۹۳
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
بورگ آن برس
2
2
ستاره سرخ ۹۳
پنالتی ها 7-6
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
1 1
لو هاور
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
1
1
لو هاور
پنالتی ها 4-3
| Stade Gabriel Montpied
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
1 1
رودز
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
1
1
رودز
پنالتی ها 4-3
| Stade des Alpes
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
شامبلی تل
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
0
شامبلی تل
| Stade Ange Casanova
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
2 1
سوشو
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
2
1
سوشو
| Stade Sébastien-Charléty
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
3 1
شاتورو
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
3
1
شاتورو
| Stade René Gaillard
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کن
0 1
نانسی
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کن
0
1
نانسی
| Stade Michel d'Ornano
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
4 1
والنسین
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
4
1
والنسین
| Stade François Coty
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
0 0
بزیرس
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
0
0
بزیرس
پنالتی ها 5-6
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
4 1
گنگام
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
4
1
گنگام
| Stade de la Source
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:35
تروا
1 2
لانس
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:35
تروا
1
2
لانس
| Stade de l'Aube
۵ شهریور ۱۳۹۸ 21:15
نانسی
1 0
آژاکسیو
۵ شهریور ۱۳۹۸ 21:15
نانسی
1
0
آژاکسیو
| Stade Marcel-Picot
۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
بورگ آن برس
1 1
بزیرس
۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
بورگ آن برس
1
1
بزیرس
پنالتی ها 6-5
| Stade Marcel-Verchère
۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
2 2
اورلئان
۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
2
2
اورلئان
پنالتی ها 8-7
| MMArena
۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0 0
گرونوبل
۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0
0
گرونوبل
پنالتی ها 5-4
| Stade René Gaillard
۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
اف سی پاریس
۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
گازالک آژاکسیو
1
1
اف سی پاریس
پنالتی ها 5-6
| Stade Ange Casanova
۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:35
لانس
2 2
کلرمون فوت
۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:35
لانس
2
2
کلرمون فوت
پنالتی ها 5-4
| Stade Bollaert-Delelis
۷ آبان ۱۳۹۸ 22:15
نیم
3 0
لانس
۷ آبان ۱۳۹۸ 22:15
نیم
3
0
لانس
| Stade des Costières
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:35
بوردو
2 0
دیژون
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:35
بوردو
2
0
دیژون
| Stade Matmut-Atlantique
۸ آبان ۱۳۹۸ 22:15
لو مان
3 2
نیس
۸ آبان ۱۳۹۸ 22:15
لو مان
3
2
نیس
| MMArena
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
نانت
8 0
اف سی پاریس
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
نانت
8
0
اف سی پاریس
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
متز
1 1
استاد برست
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
متز
1
1
استاد برست
پنالتی ها 3-4
| Stade Saint-Symphorien
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
موناکو
2 1
مارسی
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
موناکو
2
1
مارسی
| Stade Louis II
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
استاد رنس
2 1
بورگ آن برس
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
استاد رنس
2
1
بورگ آن برس
| Stade Auguste-Delaune II
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
مونپلیه
3 2
نانسی
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
مونپلیه
3
2
نانسی
| Stade de la Mosson
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
آمین
3 2
آنژه
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
آمین
3
2
آنژه
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
شاموآ نیور
1 2
تولوز
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:35
شاموآ نیور
1
2
تولوز
| Stade René Gaillard

دیدگاهتان را بنویسید

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2018-2019
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
دی اف بی پوکال
2016-2017
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P