بوندس لیگا 2 آلمان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش پ پ ش پ
>
29
18
3
8
54
33
21
57
2
ش پ م پ م
>
28
14
9
5
53
34
19
51
3
م پ پ م ش
>
28
14
8
6
57
35
22
50
4
ش ش پ پ پ
>
29
14
6
9
44
36
8
48
5
ش پ م ش ش
>
26
13
7
6
39
25
14
46
6
پ م ش پ پ
>
28
13
7
8
42
37
5
46
7
ش پ پ پ پ
>
29
12
8
9
48
44
4
44
8
پ م م م ش
>
27
12
6
9
39
33
6
42
9
پ م ش پ م
>
29
10
9
10
38
34
4
39
10
م ش پ م ش
>
28
10
7
11
37
40
-3
37
11
م م ش ش ش
>
28
10
6
12
44
40
4
36
12
پ م ش پ م
>
29
10
6
13
47
49
-2
36
13
ش م م پ ش
>
28
8
10
10
29
36
-7
34
14
ش م م پ م
>
28
8
9
11
36
42
-6
33
15
م م ش پ م
>
29
7
9
13
27
46
-19
30
16
ش پ ش ش ش
>
29
7
5
17
25
48
-23
26
17
پ ش م ش پ
>
27
7
4
16
29
47
-18
25
18
م ش پ م ش
>
29
5
5
19
30
59
-29
20
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
بوخوم
گروتر فورث
هامبورگ
هایدنهایم
هولشتاین کیل
فورتونا دوسلدورف
سن پائولی
کارلسروهه
پادربورن
ارزگبیرگ آئو
هانوفر
دارمشتات
یان رگنسبورگ
نورنبرگ
آینتراخت برانشوایگ
اوسنابروک
سندهاوزن
ورزبرگر کیکرز
1 بوخوم 0–2 0–2 3–0 2–1 5–0 2–2 1–2 3–0 2–0 4–3 2–1 3–1 2–0 0–0 3–0
2 گروتر فورث 1–2 0–1 0–1 2–1 2–1 1–1 3–0 4–1 0–4 3–1 2–2 1–1 4–1
3 هامبورگ 1–3 0–0 2–0 1–1 2–1 2–2 3–1 3–0 0–1 1–2 3–1 5–0 4–0 3–1
4 هایدنهایم 0–1 3–2 1–0 3–2 3–4 0–0 2–0 1–0 3–0 0–0 2–0 2–0 1–1 4–1
5 هولشتاین کیل 3–1 1–3 1–1 2–2 2–1 2–3 1–0 1–0 1–0 3–1 1–2 1–0
6 فورتونا دوسلدورف 0–3 3–3 0–0 1–0 0–2 2–1 3–2 3–2 2–2 3–1 3–0 1–0 1–0
7 سن پائولی 2–3 1–0 4–2 1–1 0–3 0–3 0–2 2–2 3–2 2–0 2–2 2–0 0–1 2–1 4–0
8 کارلسروهه 0–1 3–2 1–2 1–1 1–2 0–0 1–0 1–0 3–4 0–0 0–1 0–0 0–1 3–0
9 پادربورن 3–0 3–4 2–2 1–1 2–0 2–2 2–1 1–0 2–3 3–1 0–2 2–2 2–1 1–0
10 ارزگبیرگ آئو 1–0 1–1 3–3 2–1 1–1 0–3 1–3 4–1 1–1 3–0 0–2 3–1 2–0 2–1
11 هانوفر 2–0 2–2 3–3 1–3 0–3 3–0 2–3 2–0 0–0 0–0 4–1 1–0 4–0 1–2
12 دارمشتات 2–2 1–2 0–2 1–2 2–2 0–1 0–4 4–1 1–2 0–0 1–2 4–0 1–0 2–1 2–0
13 یان رگنسبورگ 0–2 1–2 0–3 2–3 1–1 1–0 1–0 1–1 0–0 1–1 1–1 3–0 2–4 3–1 2–1
14 نورنبرگ 2–3 1–1 1–1 1–2 1–1 2–1 1–0 2–5 2–3 0–1 0–0 1–1 1–0 2–1
15 آینتراخت برانشوایگ 2–1 0–3 2–4 1–0 0–0 0–0 2–1 1–3 0–0 1–2 1–1 2–0 3–2 0–2 1–0
16 اوسنابروک 1–2 0–1 1–2 0–3 1–2 1–2 0–1 0–1 2–1 1–1 0–1 1–4 0–4 2–1 2–3
17 سندهاوزن 1–1 0–3 4–0 0–2 0–0 1–0 2–3 1–1 1–4 3–2 2–0 2–2 3–0 1–0
18 ورزبرگر کیکرز 2–3 2–2 3–2 1–2 0–2 2–1 1–1 2–4 0–3 2–1 1–1 1–1 0–0 2–3
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
1
1417
(27)
2
1283
(24)
3
1250
(26)
4
1202
(25)
5
1202
(29)
6
1071
(27)
7
1035
(28)
8
1006
(25)
9
1003
(27)
10
970
(29)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح
1
1221
(27)
2
1133
(24)
3
1090
(26)
4
1061
(25)
5
878
(28)
6
876
(27)
7
865
(24)
8
833
(29)
9
818
(25)
10
792
(22)
نمایش لیست کامل
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2 1
فورتونا دوسلدورف
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2
1
فورتونا دوسلدورف
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
1 1
نورنبرگ
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
1
1
نورنبرگ
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2 0
کارلسروهه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2
0
کارلسروهه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
3 2
دارمشتات
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
3
2
دارمشتات
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
0 3
ارزگبیرگ آئو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
0
3
ارزگبیرگ آئو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
2 0
آینتراخت برانشوایگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
2
0
آینتراخت برانشوایگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
1 1
اوسنابروک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
1
1
اوسنابروک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1 0
پادربورن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1
0
پادربورن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
بوخوم
2 2
سن پائولی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
بوخوم
2
2
سن پائولی
هفته 2
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
گروتر فورث
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
ارزگبیرگ آئو
1
1
گروتر فورث
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوسنابروک
2 1
هانوفر
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوسنابروک
2
1
هانوفر
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
ورزبرگر کیکرز
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1
0
ورزبرگر کیکرز
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
0 0
یان رگنسبورگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
0
0
یان رگنسبورگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0 0
هولشتاین کیل
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0
0
هولشتاین کیل
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
سن پائولی
4 2
هایدنهایم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
سن پائولی
4
2
هایدنهایم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
کارلسروهه
0 1
بوخوم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
کارلسروهه
0
1
بوخوم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورنبرگ
1 0
سندهاوزن
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورنبرگ
1
0
سندهاوزن
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
پادربورن
3 4
هامبورگ
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
پادربورن
3
4
هامبورگ
هفته 3
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
سندهاوزن
1 0
سن پائولی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
سندهاوزن
1
0
سن پائولی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بوخوم
0 0
اوسنابروک
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بوخوم
0
0
اوسنابروک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
یان رگنسبورگ
1 0
کارلسروهه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
یان رگنسبورگ
1
0
کارلسروهه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هایدنهایم
0 0
پادربورن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هایدنهایم
0
0
پادربورن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
4 1
آینتراخت برانشوایگ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
4
1
آینتراخت برانشوایگ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
هولشتاین کیل
2 1
فورتونا دوسلدورف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
هولشتاین کیل
2
1
فورتونا دوسلدورف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
2 2
گروتر فورث
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
2
2
گروتر فورث
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 22:00
نورنبرگ
2 3
دارمشتات
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 22:00
نورنبرگ
2
3
دارمشتات
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
هامبورگ
3 0
ارزگبیرگ آئو
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
هامبورگ
3
0
ارزگبیرگ آئو
هفته 4
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
گروتر فورث
0 1
هامبورگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
گروتر فورث
0
1
هامبورگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
کارلسروهه
3 0
سندهاوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
کارلسروهه
3
0
سندهاوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
بوخوم
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2
1
بوخوم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
فورتونا دوسلدورف
2 2
یان رگنسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
فورتونا دوسلدورف
2
2
یان رگنسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
پادربورن
1 0
هانوفر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
پادربورن
1
0
هانوفر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ارزگبیرگ آئو
2 1
هایدنهایم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ارزگبیرگ آئو
2
1
هایدنهایم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
0 2
هولشتاین کیل
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
0
2
هولشتاین کیل
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:00
سن پائولی
2 2
نورنبرگ
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:00
سن پائولی
2
2
نورنبرگ
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
اوسنابروک
1 1
دارمشتات
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
اوسنابروک
1
1
دارمشتات
| Bremer Brücke
هفته 5
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
یان رگنسبورگ
3 0
آینتراخت برانشوایگ
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
یان رگنسبورگ
3
0
آینتراخت برانشوایگ
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
نورنبرگ
1 1
کارلسروهه
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
نورنبرگ
1
1
کارلسروهه
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هامبورگ
3 1
ورزبرگر کیکرز
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هامبورگ
3
1
ورزبرگر کیکرز
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
2 2
سن پائولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
2
2
سن پائولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
3 0
فورتونا دوسلدورف
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
3
0
فورتونا دوسلدورف
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هولشتاین کیل
1 3
گروتر فورث
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هولشتاین کیل
1
3
گروتر فورث
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
1 1
اوسنابروک
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
1
1
اوسنابروک
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
بوخوم
2 0
ارزگبیرگ آئو
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
بوخوم
2
0
ارزگبیرگ آئو
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
1 1
پادربورن
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
1
1
پادربورن
هفته 6
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
1 0
هایدنهایم
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
1
0
هایدنهایم
| Merkur Spiel-Arena
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2 2
سن پائولی
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2
2
سن پائولی
| Volksparkstadion
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
3 1
یان رگنسبورگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
3
1
یان رگنسبورگ
| Benteler-Arena
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 1
هولشتاین کیل
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1
1
هولشتاین کیل
| Erzgebirgsstadion
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
2 1
سندهاوزن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
2
1
سندهاوزن
| Bremer Brücke
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
3 2
نورنبرگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
3
2
نورنبرگ
| Eintracht-Stadion
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
4 1
هانوفر
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
4
1
هانوفر
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
کارلسروهه
3 4
دارمشتات
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
کارلسروهه
3
4
دارمشتات
| Wildparkstadion
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 3
بوخوم
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2
3
بوخوم
| flyeralarm-Arena
هفته 7
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هایدنهایم
4 1
ورزبرگر کیکرز
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هایدنهایم
4
1
ورزبرگر کیکرز
| Voith-Arena
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
2 2
آینتراخت برانشوایگ
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
2
2
آینتراخت برانشوایگ
| BWT-Stadion am Hardtwald
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
0 0
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
0
0
ارزگبیرگ آئو
| HDI-Arena
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
0 2
گروتر فورث
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
0
2
گروتر فورث
| Vonovia Ruhrstadion
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
نورنبرگ
1 1
فورتونا دوسلدورف
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
نورنبرگ
1
1
فورتونا دوسلدورف
| Max-Morlock-Stadion
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
0 4
پادربورن
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
0
4
پادربورن
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
2 4
اوسنابروک
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
2
4
اوسنابروک
| Jahnstadion Regensburg
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
0 3
کارلسروهه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
0
3
کارلسروهه
| Millerntor-Stadion
۱۹ آبان ۱۳۹۹ 23:00
هولشتاین کیل
1 1
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۹ 23:00
هولشتاین کیل
1
1
هامبورگ
| Holstein-Stadion
هفته 8
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
سندهاوزن
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
فورتونا دوسلدورف
1
0
سندهاوزن
| Merkur Spiel-Arena
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
2 0
سن پائولی
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
2
0
سن پائولی
| Benteler-Arena
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هولشتاین کیل
2 2
هایدنهایم
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هولشتاین کیل
2
2
هایدنهایم
| Holstein-Stadion
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
1 3
کارلسروهه
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
1
3
کارلسروهه
| Eintracht-Stadion
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هامبورگ
1 3
بوخوم
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هامبورگ
1
3
بوخوم
| Volksparkstadion
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 0
دارمشتات
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3
0
دارمشتات
| Erzgebirgsstadion
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
3 1
یان رگنسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
3
1
یان رگنسبورگ
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 1
هانوفر
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2
1
هانوفر
| flyeralarm-Arena
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:00
اوسنابروک
1 4
نورنبرگ
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:00
اوسنابروک
1
4
نورنبرگ
| Bremer Brücke
هفته 9
۷ آذر ۱۳۹۹ 21:00
دارمشتات
4 0
آینتراخت برانشوایگ
۷ آذر ۱۳۹۹ 21:00
دارمشتات
4
0
آینتراخت برانشوایگ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۷ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سن پائولی
0 1
اوسنابروک
۷ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سن پائولی
0
1
اوسنابروک
| Millerntor-Stadion
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
1 4
ارزگبیرگ آئو
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
1
4
ارزگبیرگ آئو
| BWT-Stadion am Hardtwald
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
یان رگنسبورگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
یان رگنسبورگ
2
1
ورزبرگر کیکرز
| Jahnstadion Regensburg
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
کارلسروهه
1 0
پادربورن
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
کارلسروهه
1
0
پادربورن
| Wildparkstadion
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
3 2
هامبورگ
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
3
2
هامبورگ
| Voith-Arena
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هانوفر
0 3
هولشتاین کیل
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هانوفر
0
3
هولشتاین کیل
| HDI-Arena
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
2 3
گروتر فورث
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
2
3
گروتر فورث
| Max-Morlock-Stadion
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:00
بوخوم
5 0
فورتونا دوسلدورف
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:00
بوخوم
5
0
فورتونا دوسلدورف
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 10
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 2
دارمشتات
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
3
2
دارمشتات
| Merkur Spiel-Arena
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هولشتاین کیل
3 1
بوخوم
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هولشتاین کیل
3
1
بوخوم
| Holstein-Stadion
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هامبورگ
0 1
هانوفر
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هامبورگ
0
1
هانوفر
| Volksparkstadion
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
گروتر فورث
0 1
هایدنهایم
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
گروتر فورث
0
1
هایدنهایم
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
1 2
کارلسروهه
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
1
2
کارلسروهه
| Bremer Brücke
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
سن پائولی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2
1
سن پائولی
| Eintracht-Stadion
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
پادربورن
0 2
نورنبرگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
پادربورن
0
2
نورنبرگ
| Benteler-Arena
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
0 2
یان رگنسبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
0
2
یان رگنسبورگ
| Erzgebirgsstadion
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 3
سندهاوزن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2
3
سندهاوزن
| flyeralarm-Arena
هفته 11
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
بوخوم
3 0
پادربورن
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
بوخوم
3
0
پادربورن
| Vonovia Ruhrstadion
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
0 3
گروتر فورث
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
0
3
گروتر فورث
| BWT-Stadion am Hardtwald
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هایدنهایم
1 0
هانوفر
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هایدنهایم
1
0
هانوفر
| Voith-Arena
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
دارمشتات
1 2
هامبورگ
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
دارمشتات
1
2
هامبورگ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
یان رگنسبورگ
2 3
هولشتاین کیل
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
یان رگنسبورگ
2
3
هولشتاین کیل
| Jahnstadion Regensburg
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
2 2
ارزگبیرگ آئو
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
2
2
ارزگبیرگ آئو
| Millerntor-Stadion
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
کارلسروهه
1 2
فورتونا دوسلدورف
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
کارلسروهه
1
2
فورتونا دوسلدورف
| Wildparkstadion
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
2
1
ورزبرگر کیکرز
| Max-Morlock-Stadion
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
آینتراخت برانشوایگ
0 2
اوسنابروک
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
آینتراخت برانشوایگ
0
2
اوسنابروک
| Eintracht-Stadion
هفته 12
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هایدنهایم
0 0
یان رگنسبورگ
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هایدنهایم
0
0
یان رگنسبورگ
| Voith-Arena
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
4 0
سندهاوزن
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
4
0
سندهاوزن
| Volksparkstadion
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هانوفر
2 0
بوخوم
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هانوفر
2
0
بوخوم
| HDI-Arena
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
گروتر فورث
0 4
دارمشتات
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
گروتر فورث
0
4
دارمشتات
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 0
اوسنابروک
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
3
0
اوسنابروک
| Merkur Spiel-Arena
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
پادربورن
2 2
آینتراخت برانشوایگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
پادربورن
2
2
آینتراخت برانشوایگ
| Benteler-Arena
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هولشتاین کیل
1 0
نورنبرگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هولشتاین کیل
1
0
نورنبرگ
| Holstein-Stadion
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:00
ارزگبیرگ آئو
4 1
کارلسروهه
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:00
ارزگبیرگ آئو
4
1
کارلسروهه
| Erzgebirgsstadion
۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:00
ورزبرگر کیکرز
1 1
سن پائولی
۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:00
ورزبرگر کیکرز
1
1
سن پائولی
| flyeralarm-Arena
هفته 13
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
بوخوم
3 0
هایدنهایم
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
بوخوم
3
0
هایدنهایم
| Vonovia Ruhrstadion
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
0 0
هانوفر
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
0
0
هانوفر
| Jahnstadion Regensburg
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
دارمشتات
2 0
ورزبرگر کیکرز
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
دارمشتات
2
0
ورزبرگر کیکرز
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
0 1
پادربورن
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
0
1
پادربورن
| Bremer Brücke
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
0 3
گروتر فورث
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
0
3
گروتر فورث
| Eintracht-Stadion
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
0 2
هولشتاین کیل
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
0
2
هولشتاین کیل
| BWT-Stadion am Hardtwald
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
0 3
فورتونا دوسلدورف
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
0
3
فورتونا دوسلدورف
| Millerntor-Stadion
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
1 0
ارزگبیرگ آئو
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
1
0
ارزگبیرگ آئو
| Max-Morlock-Stadion
۱ دی ۱۳۹۹ 23:00
کارلسروهه
1 2
هامبورگ
۱ دی ۱۳۹۹ 23:00
کارلسروهه
1
2
هامبورگ
| Wildparkstadion
هفته 14
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
هایدنهایم
2 0
نورنبرگ
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
هایدنهایم
2
0
نورنبرگ
| Voith-Arena
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
2 1
دارمشتات
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
2
1
دارمشتات
| Vonovia Ruhrstadion
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
2 4
کارلسروهه
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
2
4
کارلسروهه
| flyeralarm-Arena
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هامبورگ
3 1
یان رگنسبورگ
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هامبورگ
3
1
یان رگنسبورگ
| Volksparkstadion
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هانوفر
4 0
سندهاوزن
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هانوفر
4
0
سندهاوزن
| HDI-Arena
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 1
آینتراخت برانشوایگ
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3
1
آینتراخت برانشوایگ
| Erzgebirgsstadion
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
2 1
سن پائولی
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
2
1
سن پائولی
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1 2
اوسنابروک
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1
2
اوسنابروک
| Holstein-Stadion
۱۵ دی ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
2 1
پادربورن
۱۵ دی ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
2
1
پادربورن
| Merkur Spiel-Arena
هفته 15
۱۹ دی ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
4 0
هایدنهایم
۱۹ دی ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
4
0
هایدنهایم
| BWT-Stadion am Hardtwald
۱۹ دی ۱۳۹۹ 21:00
کارلسروهه
3 2
گروتر فورث
۱۹ دی ۱۳۹۹ 21:00
کارلسروهه
3
2
گروتر فورث
| Wildparkstadion
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
2 3
ورزبرگر کیکرز
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
2
3
ورزبرگر کیکرز
| Bremer Brücke
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
سن پائولی
1 1
هولشتاین کیل
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
سن پائولی
1
1
هولشتاین کیل
| Millerntor-Stadion
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
نورنبرگ
1 1
هامبورگ
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
نورنبرگ
1
1
هامبورگ
| Max-Morlock-Stadion
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
پادربورن
2 1
ارزگبیرگ آئو
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
پادربورن
2
1
ارزگبیرگ آئو
| Benteler-Arena
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
1 2
هانوفر
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
1
2
هانوفر
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
0 2
بوخوم
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
0
2
بوخوم
| Jahnstadion Regensburg
۲۲ دی ۱۳۹۹ 23:00
آینتراخت برانشوایگ
0 0
فورتونا دوسلدورف
۲۲ دی ۱۳۹۹ 23:00
آینتراخت برانشوایگ
0
0
فورتونا دوسلدورف
| Eintracht-Stadion
هفته 16
۲۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
گروتر فورث
1 1
پادربورن
۲۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
گروتر فورث
1
1
پادربورن
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
۲۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
ورزبرگر کیکرز
0 0
آینتراخت برانشوایگ
۲۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
ورزبرگر کیکرز
0
0
آینتراخت برانشوایگ
| flyeralarm-Arena
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2 3
سن پائولی
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2
3
سن پائولی
| HDI-Arena
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
ارزگبیرگ آئو
0 3
فورتونا دوسلدورف
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
ارزگبیرگ آئو
0
3
فورتونا دوسلدورف
| Erzgebirgsstadion
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
3 1
نورنبرگ
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
3
1
نورنبرگ
| Vonovia Ruhrstadion
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
3 0
دارمشتات
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
3
0
دارمشتات
| Voith-Arena
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
2 3
کارلسروهه
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
2
3
کارلسروهه
| Holstein-Stadion
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
3 1
سندهاوزن
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
3
1
سندهاوزن
| Jahnstadion Regensburg
۲۹ دی ۱۳۹۹ 23:00
هامبورگ
5 0
اوسنابروک
۲۹ دی ۱۳۹۹ 23:00
هامبورگ
5
0
اوسنابروک
| Volksparkstadion
هفته 17
۳ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 3
گروتر فورث
۳ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
3
3
گروتر فورث
| Merkur Spiel-Arena
۳ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
اوسنابروک
0 1
ارزگبیرگ آئو
۳ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
اوسنابروک
0
1
ارزگبیرگ آئو
| Bremer Brücke
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
1 0
ورزبرگر کیکرز
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
1
0
ورزبرگر کیکرز
| Benteler-Arena
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
کارلسروهه
1 1
هایدنهایم
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
کارلسروهه
1
1
هایدنهایم
| Wildparkstadion
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2 4
هامبورگ
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2
4
هامبورگ
| Eintracht-Stadion
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
0 2
هولشتاین کیل
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
0
2
هولشتاین کیل
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
1 1
بوخوم
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
1
1
بوخوم
| BWT-Stadion am Hardtwald
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
2 0
یان رگنسبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
2
0
یان رگنسبورگ
| Millerntor-Stadion
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
2 5
هانوفر
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
2
5
هانوفر
| Max-Morlock-Stadion
هفته 18
۷ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
ارزگبیرگ آئو
2 1
ورزبرگر کیکرز
۷ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
ارزگبیرگ آئو
2
1
ورزبرگر کیکرز
| Erzgebirgsstadion
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
0 0
هامبورگ
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
0
0