بوندس لیگا 2 آلمان

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
بوخوم
پ
ش
پ
ت
پ
34
21
4
9
66
39
27
67
2
گروتر فورث
ش
پ
ت
پ
پ
34
18
10
6
69
44
25
64
3
34
18
8
8
57
35
22
62
4
هامبورگ
ت
ت
پ
ش
پ
34
16
10
8
71
44
27
58
5
34
16
8
10
55
46
9
56
6
کارلسروهه
ت
ش
ت
پ
پ
34
14
10
10
51
44
7
52
7
دارمشتات
پ
پ
پ
پ
پ
34
15
6
13
63
55
8
51
8
هایدنهایم
ش
ش
پ
ش
ش
34
15
6
13
49
49
0
51
9
پادربورن
ت
پ
پ
ش
ت
34
12
11
11
53
45
8
47
10
سن پائولی
ش
پ
ش
ش
ش
34
13
8
13
51
56
-5
47
11
نورنبرگ
پ
ت
ش
ت
پ
34
11
11
12
46
51
-5
44
12
34
12
8
14
44
53
-9
44
13
هانوفر
ش
ش
ش
پ
ش
34
12
6
16
53
51
2
42
14
34
9
11
14
37
50
-13
38
15
سندهاوزن
ش
ش
ش
پ
ش
34
10
4
20
41
60
-19
34
16
اوسنابروک
ت
ش
پ
پ
ش
34
9
6
19
35
58
-23
33
17
34
7
10
17
30
59
-29
31
18
34
6
7
21
37
69
-32
25
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
هفته 1
28 شهریور 1399
- 21:00
یان رگنسبورگ
1 1
نورنبرگ
28 شهریور 1399
- 21:00
هامبورگ
2 1
فورتونا دوسلدورف
29 شهریور 1399
- 15:30
ورزبرگر کیکرز
0 3
ارزگبیرگ آئو
29 شهریور 1399
- 15:30
سندهاوزن
3 2
دارمشتات
29 شهریور 1399
- 15:30
هانوفر
2 0
کارلسروهه
30 شهریور 1399
- 16:00
هولشتاین کیل
1 0
پادربورن
30 شهریور 1399
- 16:00
گروتر فورث
1 1
اوسنابروک
30 شهریور 1399
- 16:00
هایدنهایم
2 0
آینتراخت برانشوایگ
31 شهریور 1399
- 22:00
بوخوم
2 2
سن پائولی
هفته 2
4 مهر 1399
- 20:00
اوسنابروک
2 1
هانوفر
4 مهر 1399
- 20:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
گروتر فورث
5 مهر 1399
- 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0 0
هولشتاین کیل
5 مهر 1399
- 14:30
دارمشتات
0 0
یان رگنسبورگ
5 مهر 1399
- 14:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
ورزبرگر کیکرز
6 مهر 1399
- 15:00
نورنبرگ
1 0
سندهاوزن
6 مهر 1399
- 15:00
کارلسروهه
0 1
بوخوم
6 مهر 1399
- 15:00
سن پائولی
4 2
هایدنهایم
7 مهر 1399
- 22:00
پادربورن
3 4
هامبورگ
هفته 3
11 مهر 1399
- 20:00
بوخوم
0 0
اوسنابروک
11 مهر 1399
- 20:00
سندهاوزن
1 0
سن پائولی
12 مهر 1399
- 14:30
هانوفر
4 1
آینتراخت برانشوایگ
12 مهر 1399
- 14:30
هایدنهایم
0 0
پادربورن
12 مهر 1399
- 14:30
یان رگنسبورگ
1 0
کارلسروهه
13 مهر 1399
- 15:00
ورزبرگر کیکرز
2 2
گروتر فورث
13 مهر 1399
- 15:00
هولشتاین کیل
2 1
فورتونا دوسلدورف
14 مهر 1399
- 22:00
نورنبرگ
2 3
دارمشتات
30 مهر 1399
- 20:00
هامبورگ
3 0
ارزگبیرگ آئو
هفته 4
26 مهر 1399
- 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
بوخوم
26 مهر 1399
- 14:30
کارلسروهه
3 0
سندهاوزن
26 مهر 1399
- 14:30
گروتر فورث
0 1
هامبورگ
27 مهر 1399
- 15:00
ورزبرگر کیکرز
0 2
هولشتاین کیل
27 مهر 1399
- 15:00
ارزگبیرگ آئو
2 1
هایدنهایم
27 مهر 1399
- 15:00
پادربورن
1 0
هانوفر
27 مهر 1399
- 15:00
فورتونا دوسلدورف
2 2
یان رگنسبورگ
28 مهر 1399
- 22:00
سن پائولی
2 2
نورنبرگ
7 آبان 1399
- 21:00
اوسنابروک
1 1
دارمشتات
هفته 5
2 آبان 1399
- 20:00
نورنبرگ
1 1
کارلسروهه
2 آبان 1399
- 20:00
یان رگنسبورگ
3 0
آینتراخت برانشوایگ
3 آبان 1399
- 14:30
هولشتاین کیل
1 3
گروتر فورث
3 آبان 1399
- 14:30
هانوفر
3 0
فورتونا دوسلدورف
3 آبان 1399
- 14:30
دارمشتات
2 2
سن پائولی
3 آبان 1399
- 14:30
هامبورگ
3 1
ورزبرگر کیکرز
4 آبان 1399
- 16:00
سندهاوزن
1 1
پادربورن
4 آبان 1399
- 16:00
بوخوم
2 0
ارزگبیرگ آئو
4 آبان 1399
- 16:00
هایدنهایم
1 1
اوسنابروک
هفته 6
9 آبان 1399
- 21:00
هامبورگ
2 2
سن پائولی
9 آبان 1399
- 21:00
فورتونا دوسلدورف
1 0
هایدنهایم
10 آبان 1399
- 15:30
آینتراخت برانشوایگ
3 2
نورنبرگ
10 آبان 1399
- 15:30
اوسنابروک
2 1
سندهاوزن
10 آبان 1399
- 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 1
هولشتاین کیل
10 آبان 1399
- 15:30
پادربورن
3 1
یان رگنسبورگ
11 آبان 1399
- 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 3
بوخوم
11 آبان 1399
- 16:00
کارلسروهه
3 4
دارمشتات
11 آبان 1399
- 16:00
گروتر فورث
4 1
هانوفر
هفته 7
16 آبان 1399
- 21:00
سندهاوزن
2 2
آینتراخت برانشوایگ
16 آبان 1399
- 21:00
هایدنهایم
4 1
ورزبرگر کیکرز
17 آبان 1399
- 15:30
نورنبرگ
1 1
فورتونا دوسلدورف
17 آبان 1399
- 15:30
بوخوم
0 2
گروتر فورث
17 آبان 1399
- 15:30
هانوفر
0 0
ارزگبیرگ آئو
18 آبان 1399
- 16:00
سن پائولی
0 3
کارلسروهه
18 آبان 1399
- 16:00
یان رگنسبورگ
2 4
اوسنابروک
18 آبان 1399
- 16:00
دارمشتات
0 4
پادربورن
19 آبان 1399
- 23:00
هولشتاین کیل
1 1
هامبورگ
هفته 8
1 آذر 1399
- 15:30
آینتراخت برانشوایگ
1 3
کارلسروهه
1 آذر 1399
- 15:30
هولشتاین کیل
2 2
هایدنهایم
1 آذر 1399
- 15:30
پادربورن
2 0
سن پائولی
1 آذر 1399
- 15:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
سندهاوزن
2 آذر 1399
- 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 1
هانوفر
2 آذر 1399
- 16:00
گروتر فورث
3 1
یان رگنسبورگ
2 آذر 1399
- 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 0
دارمشتات
2 آذر 1399
- 16:00
هامبورگ
1 3
بوخوم
3 آذر 1399
- 23:00
اوسنابروک
1 4
نورنبرگ
هفته 9
7 آذر 1399
- 21:00
سن پائولی
0 1
اوسنابروک
7 آذر 1399
- 21:00
دارمشتات
4 0
آینتراخت برانشوایگ
8 آذر 1399
- 15:30
کارلسروهه
1 0
پادربورن
8 آذر 1399
- 15:30
یان رگنسبورگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
8 آذر 1399
- 15:30
سندهاوزن
1 4
ارزگبیرگ آئو
9 آذر 1399
- 16:00
نورنبرگ
2 3
گروتر فورث
9 آذر 1399
- 16:00
هانوفر
0 3
هولشتاین کیل
9 آذر 1399
- 16:00
هایدنهایم
3 2
هامبورگ
10 آذر 1399
- 23:00
بوخوم
5 0
فورتونا دوسلدورف
هفته 10
14 آذر 1399
- 21:00
هولشتاین کیل
3 1
بوخوم
14 آذر 1399
- 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 2
دارمشتات
15 آذر 1399
- 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
سن پائولی
15 آذر 1399
- 15:30
اوسنابروک
1 2
کارلسروهه
15 آذر 1399
- 15:30
گروتر فورث
0 1
هایدنهایم
15 آذر 1399
- 15:30
هامبورگ
0 1
هانوفر
16 آذر 1399
- 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 3
سندهاوزن
16 آذر 1399
- 16:00
ارزگبیرگ آئو
0 2
یان رگنسبورگ
16 آذر 1399
- 16:00
پادربورن
0 2
نورنبرگ
هفته 11
21 آذر 1399
- 21:00
سندهاوزن
0 3
گروتر فورث
21 آذر 1399
- 21:00
بوخوم
3 0
پادربورن
22 آذر 1399
- 15:30
یان رگنسبورگ
2 3
هولشتاین کیل
22 آذر 1399
- 15:30
دارمشتات
1 2
هامبورگ
22 آذر 1399
- 15:30
هایدنهایم
1 0
هانوفر
23 آذر 1399
- 16:00
آینتراخت برانشوایگ
0 2
اوسنابروک
23 آذر 1399
- 16:00
نورنبرگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
23 آذر 1399
- 16:00
کارلسروهه
1 2
فورتونا دوسلدورف
23 آذر 1399
- 16:00
سن پائولی
2 2
ارزگبیرگ آئو
هفته 12
25 آذر 1399
- 21:00
گروتر فورث
0 4
دارمشتات
25 آذر 1399
- 21:00
هانوفر
2 0
بوخوم
25 آذر 1399
- 21:00
هامبورگ
4 0
سندهاوزن
25 آذر 1399
- 21:00
هایدنهایم
0 0
یان رگنسبورگ
26 آذر 1399
- 21:00
هولشتاین کیل
1 0
نورنبرگ
26 آذر 1399
- 21:00
پادربورن
2 2
آینتراخت برانشوایگ
26 آذر 1399
- 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 0
اوسنابروک
27 آذر 1399
- 23:00
ارزگبیرگ آئو
4 1
کارلسروهه
17 دی 1399
- 21:00
ورزبرگر کیکرز
1 1
سن پائولی
هفته 13
28 آذر 1399
- 21:00
یان رگنسبورگ
0 0
هانوفر
28 آذر 1399
- 21:00
بوخوم
3 0
هایدنهایم
29 آذر 1399
- 15:30
آینتراخت برانشوایگ
0 3
گروتر فورث
29 آذر 1399
- 15:30
اوسنابروک
0 1
پادربورن
29 آذر 1399
- 15:30
دارمشتات
2 0
ورزبرگر کیکرز
30 آذر 1399
- 16:00
نورنبرگ
1 0
ارزگبیرگ آئو
30 آذر 1399
- 16:00
سن پائولی
0 3
فورتونا دوسلدورف
30 آذر 1399
- 16:00
سندهاوزن
0 2
هولشتاین کیل
1 دی 1399
- 23:00
کارلسروهه
1 2
هامبورگ
هفته 14
13 دی 1399
- 15:30
ورزبرگر کیکرز
2 4
کارلسروهه
13 دی 1399
- 15:30
بوخوم
2 1
دارمشتات
13 دی 1399
- 15:30
هایدنهایم
2 0
نورنبرگ
14 دی 1399
- 16:00
هولشتاین کیل
1 2
اوسنابروک
14 دی 1399
- 16:00
گروتر فورث
2 1
سن پائولی
14 دی 1399
- 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 1
آینتراخت برانشوایگ
14 دی 1399
- 16:00
هانوفر
4 0
سندهاوزن
14 دی 1399
- 16:00
هامبورگ
3 1
یان رگنسبورگ
15 دی 1399
- 23:00
فورتونا دوسلدورف
2 1
پادربورن
هفته 15
19 دی 1399
- 21:00
کارلسروهه
3 2
گروتر فورث
19 دی 1399
- 21:00
سندهاوزن
4 0
هایدنهایم
20 دی 1399
- 15:30
نورنبرگ
1 1
هامبورگ
20 دی 1399
- 15:30
سن پائولی
1 1
هولشتاین کیل
20 دی 1399
- 15:30
اوسنابروک
2 3
ورزبرگر کیکرز
21 دی 1399
- 16:00
یان رگنسبورگ
0 2
بوخوم
21 دی 1399
- 16:00
دارمشتات
1 2
هانوفر
21 دی 1399
- 16:00
پادربورن
2 1
ارزگبیرگ آئو
22 دی 1399
- 23:00
آینتراخت برانشوایگ
0 0
فورتونا دوسلدورف
هفته 16
26 دی 1399
- 21:00
ورزبرگر کیکرز
0 0
آینتراخت برانشوایگ
26 دی 1399
- 21:00
گروتر فورث
1 1
پادربورن
27 دی 1399
- 15:30
بوخوم
3 1
نورنبرگ
27 دی 1399
- 15:30
ارزگبیرگ آئو
0 3
فورتونا دوسلدورف
27 دی 1399
- 15:30
هانوفر
2 3
سن پائولی
28 دی 1399
- 16:00
یان رگنسبورگ
3 1
سندهاوزن
28 دی 1399
- 16:00
هولشتاین کیل
2 3
کارلسروهه
28 دی 1399
- 16:00
هایدنهایم
3 0
دارمشتات
29 دی 1399
- 23:00
هامبورگ
5 0
اوسنابروک
هفته 17
3 بهمن 1399
- 21:00
اوسنابروک
0 1
ارزگبیرگ آئو
3 بهمن 1399
- 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 3
گروتر فورث
4 بهمن 1399
- 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2 4
هامبورگ
4 بهمن 1399
- 15:30
کارلسروهه
1 1
هایدنهایم
4 بهمن 1399
- 15:30
پادربورن
1 0
ورزبرگر کیکرز
5 بهمن 1399
- 16:00
نورنبرگ
2 5
هانوفر
5 بهمن 1399
- 16:00
سن پائولی
2 0
یان رگنسبورگ
5 بهمن 1399
- 16:00
سندهاوزن
1 1
بوخوم
5 بهمن 1399
- 16:00
دارمشتات
0 2
هولشتاین کیل
هفته 18
7 بهمن 1399
- 21:00
ارزگبیرگ آئو
2 1
ورزبرگر کیکرز
7 بهمن 1399
- 23:00
آینتراخت برانشوایگ
1 0
هایدنهایم
7 بهمن 1399
- 23:00
اوسنابروک
0 1
گروتر فورث
7 بهمن 1399
- 23:00
فورتونا دوسلدورف
0 0
هامبورگ
8 بهمن 1399
- 21:00
دارمشتات
2 1
سندهاوزن
8 بهمن 1399
- 23:00
نورنبرگ
0 1
یان رگنسبورگ
8 بهمن 1399
- 23:00
کارلسروهه
1 0
هانوفر
8 بهمن 1399
- 23:00
پادربورن
1 1
هولشتاین کیل
9 بهمن 1399
- 23:00
سن پائولی
2 3
بوخوم
هفته 19
10 بهمن 1399
- 21:00
ورزبرگر کیکرز
2 1
فورتونا دوسلدورف
10 بهمن 1399
- 21:00
گروتر فورث
3 0
ارزگبیرگ آئو
11 بهمن 1399
- 15:30
یان رگنسبورگ
1 1
دارمشتات
11 بهمن 1399
- 15:30
هولشتاین کیل
3 1
آینتراخت برانشوایگ
11 بهمن 1399
- 15:30
هامبورگ
3 1
پادربورن
12 بهمن 1399
- 16:00
سندهاوزن
2 0
نورنبرگ
12 بهمن 1399
- 16:00
بوخوم
1 2
کارلسروهه
12 بهمن 1399
- 16:00
هایدنهایم
3 4
سن پائولی
13 بهمن 1399
- 23:00
هانوفر
1 0
اوسنابروک
هفته 20
17 بهمن 1399
- 21:00
سن پائولی
2 1
سندهاوزن
17 بهمن 1399
- 21:00
ارزگبیرگ آئو
3 3
هامبورگ
18 بهمن 1399
- 15:30
آینتراخت برانشوایگ
1 2
هانوفر
18 بهمن 1399
- 15:30
اوسنابروک
1 2
بوخوم
18 بهمن 1399
- 15:30
دارمشتات
1 2
نورنبرگ
19 بهمن 1399
- 16:00
کارلسروهه
0 0
یان رگنسبورگ
19 بهمن 1399
- 16:00
گروتر فورث
4 1
ورزبرگر کیکرز
20 بهمن 1399
- 23:00
فورتونا دوسلدورف
0 2
هولشتاین کیل
5 اسفند 1399
- 21:00
پادربورن
2 2
هایدنهایم
هفته 21
24 بهمن 1399
- 21:00
هولشتاین کیل
1 0
ورزبرگر کیکرز
24 بهمن 1399
- 21:00
هانوفر
0 0
پادربورن
25 بهمن 1399
- 15:30
یان رگنسبورگ
1 1
فورتونا دوسلدورف
25 بهمن 1399
- 15:30
سندهاوزن
2 3
کارلسروهه
25 بهمن 1399
- 15:30
هامبورگ
0 0
گروتر فورث
25 بهمن 1399
- 15:30
هایدنهایم
2 0
ارزگبیرگ آئو
26 بهمن 1399
- 16:00
نورنبرگ
1 2
سن پائولی
26 بهمن 1399
- 16:00
بوخوم
2 0
آینتراخت برانشوایگ
26 بهمن 1399
- 16:00
دارمشتات
1 0
اوسنابروک
هفته 22
1 اسفند 1399
- 21:00
آینتراخت برانشوایگ
2 0
یان رگنسبورگ
1 اسفند 1399
- 21:00
ارزگبیرگ آئو
1 0
بوخوم
2 اسفند 1399
- 15:30
سن پائولی
3 2
دارمشتات
2 اسفند 1399
- 15:30
اوسنابروک
1 2
هایدنهایم
2 اسفند 1399
- 15:30
پادربورن
2 1
سندهاوزن
3 اسفند 1399
- 16:00
ورزبرگر کیکرز
3 2
هامبورگ
3 اسفند 1399
- 16:00
کارلسروهه
0 1
نورنبرگ
3 اسفند 1399
- 16:00
فورتونا دوسلدورف
3 2
هانوفر
4 اسفند 1399
- 23:00
گروتر فورث
2 1
هولشتاین کیل
هفته 23
8 اسفند 1399
- 21:00
یان رگنسبورگ
1 0
پادربورن
8 اسفند 1399
- 21:00
دارمشتات
0 1
کارلسروهه
9 اسفند 1399
- 15:30
هولشتاین کیل
1 0
ارزگبیرگ آئو
9 اسفند 1399
- 15:30
بوخوم
3 0
ورزبرگر کیکرز
9 اسفند 1399
- 15:30
هانوفر
2 2
گروتر فورث
10 اسفند 1399
- 16:00
نورنبرگ
0 0
آینتراخت برانشوایگ
10 اسفند 1399
- 16:00
سندهاوزن
3 0
اوسنابروک
10 اسفند 1399
- 16:00
هایدنهایم
3 2
فورتونا دوسلدورف
11 اسفند 1399
- 23:00
سن پائولی
1 0
هامبورگ
هفته 24
15 اسفند 1399
- 21:00
ورزبرگر کیکرز
1 2
هایدنهایم
15 اسفند 1399
- 21:00
پادربورن
2 3
دارمشتات
16 اسفند 1399
- 15:30
کارلسروهه
0 0
سن پائولی
16 اسفند 1399
- 15:30
گروتر فورث
1 2
بوخوم
16 اسفند 1399
- 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 1
هانوفر
17 اسفند 1399
- 16:00
آینتراخت برانشوایگ
1 0
سندهاوزن
17 اسفند 1399
- 16:00
فورتونا دوسلدورف
3 1
نورنبرگ
18 اسفند 1399
- 23:00
هامبورگ
1 1
هولشتاین کیل
25 فروردین 1400
- 21:00
اوسنابروک
0 1
یان رگنسبورگ
هفته 25
22 اسفند 1399
- 21:00
بوخوم
0 2
هامبورگ
23 اسفند 1399
- 15:30
سندهاوزن
0 0
فورتونا دوسلدورف
23 اسفند 1399
- 15:30
دارمشتات
4 1
ارزگبیرگ آئو
24 اسفند 1399
- 16:00
نورنبرگ
1 1
اوسنابروک
24 اسفند 1399
- 16:00
کارلسروهه
0 0
آینتراخت برانشوایگ
25 اسفند 1399
- 23:00
سن پائولی
0 2
پادربورن
27 اسفند 1399
- 21:00
یان رگنسبورگ
1 2
گروتر فورث
17 فروردین 1400
- 21:00
هایدنهایم
1 0
هولشتاین کیل
19 فروردین 1400
- 21:00
هانوفر
1 2
ورزبرگر کیکرز
هفته 26
29 اسفند 1399
- 21:00
پادربورن
2 2
کارلسروهه
30 اسفند 1399
- 15:30
آینتراخت برانشوایگ
1 1
دارمشتات
30 اسفند 1399
- 15:30
ارزگبیرگ آئو
2 0
سندهاوزن
30 اسفند 1399
- 15:30
هامبورگ
2 0
هایدنهایم
1 فروردین 1400
- 16:00
ورزبرگر کیکرز
1 1
یان رگنسبورگ
1 فروردین 1400
- 16:00
اوسنابروک
1 2
سن پائولی
1 فروردین 1400
- 16:00
گروتر فورث
2 2
نورنبرگ
3 فروردین 1400
- 00:00
فورتونا دوسلدورف
0 3
بوخوم
20 اردیبهشت 1400
- 20:30
هولشتاین کیل
1 0
هانوفر
هفته 27
14 فروردین 1400
- 15:30
کارلسروهه
0 1
اوسنابروک
14 فروردین 1400
- 15:30
بوخوم
2 1
هولشتاین کیل
14 فروردین 1400
- 15:30
هایدنهایم
0 1
گروتر فورث
15 فروردین 1400
- 16:00
نورنبرگ
2 1
پادربورن
15 فروردین 1400
- 16:00
یان رگنسبورگ
1 1
ارزگبیرگ آئو
15 فروردین 1400
- 16:00
سندهاوزن
1 0
ورزبرگر کیکرز
15 فروردین 1400
- 16:00
هانوفر
3 3
هامبورگ
15 فروردین 1400
- 16:00
دارمشتات
1 2
فورتونا دوسلدورف
16 فروردین 1400
- 23:00
سن پائولی
2 0
آینتراخت برانشوایگ
هفته 28
20 فروردین 1400
- 21:00
هامبورگ
1 2
دارمشتات
21 فروردین 1400
- 15:30
پادربورن
3 0
بوخوم
21 فروردین 1400
- 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 3
سن پائولی
22 فروردین 1400
- 16:00
اوسنابروک
0 4
آینتراخت برانشوایگ
22 فروردین 1400
- 16:00
هانوفر
1 3
هایدنهایم
22 فروردین 1400
- 16:00
ورزبرگر کیکرز