بوندس لیگا 2 آلمان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ م پ پ
>
4
3
1
0
5
1
4
10
2
پ پ پ
>
3
3
0
0
7
4
3
9
3
پ م پ
>
3
2
1
0
6
2
4
7
4
پ ش پ ش
>
4
2
0
2
7
4
3
6
5
م م پ م
>
4
1
3
0
4
3
1
6
6
پ ش پ ش
>
4
2
0
2
4
6
-2
6
7
م پ ش م
>
4
1
2
1
8
7
1
5
8
م پ م ش
>
4
1
2
1
4
4
0
5
9
م پ ش م
>
4
1
2
1
6
6
0
5
10
م پ م
>
3
1
2
0
3
2
1
5
11
پ ش م ش
>
4
1
1
2
5
6
-1
4
12
ش ش م پ
>
4
1
1
2
4
5
-1
4
13
ش م پ
>
3
1
1
1
5
5
0
4
14
ش پ ش م
>
4
1
1
2
5
6
-1
4
15
ش م ش پ
>
4
1
1
2
3
7
-4
4
16
م م م ش
>
4
0
3
1
4
5
-1
3
17
ش ش ش پ
>
4
1
0
3
3
4
-1
3
18
ش ش م ش
>
4
0
1
3
2
8
-6
1
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
هولشتاین کیل
هامبورگ
ارزگبیرگ آئو
هانوفر
یان رگنسبورگ
سندهاوزن
سن پائولی
بوخوم
نورنبرگ
اوسنابروک
هایدنهایم
پادربورن
دارمشتات
فورتونا دوسلدورف
آینتراخت برانشوایگ
گروتر فورث
کارلسروهه
ورزبرگر کیکرز
1هولشتاین کیل 1–0 2–1
2هامبورگ 2–1
3ارزگبیرگ آئو 2–1 1–1
4هانوفر 4–1 2–0
5یان رگنسبورگ 1–1 1–0
6سندهاوزن 1–0 3–2
7سن پائولی 2–2 4–2
8بوخوم 2–2 0–0
9نورنبرگ 1–0 2–3
10اوسنابروک 2–1
11هایدنهایم 0–0 2–0
12پادربورن 3–4 1–0
13دارمشتات 0–0
14فورتونا دوسلدورف 2–2 1–0
15آینتراخت برانشوایگ 0–0 2–1
16گروتر فورث 0–1 1–1
17کارلسروهه 3–0 0–1
18ورزبرگر کیکرز 0–2 0–3 2–2
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
هفته 1
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2 1
فورتونا دوسلدورف
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2
1
فورتونا دوسلدورف
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
1 1
نورنبرگ
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
1
1
نورنبرگ
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2 0
کارلسروهه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2
0
کارلسروهه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
3 2
دارمشتات
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
3
2
دارمشتات
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
0 3
ارزگبیرگ آئو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
0
3
ارزگبیرگ آئو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
2 0
آینتراخت برانشوایگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
2
0
آینتراخت برانشوایگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
1 1
اوسنابروک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
1
1
اوسنابروک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1 0
پادربورن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1
0
پادربورن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
بوخوم
2 2
سن پائولی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
بوخوم
2
2
سن پائولی
هفته 2
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
گروتر فورث
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
ارزگبیرگ آئو
1
1
گروتر فورث
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوسنابروک
2 1
هانوفر
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوسنابروک
2
1
هانوفر
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
ورزبرگر کیکرز
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1
0
ورزبرگر کیکرز
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
0 0
یان رگنسبورگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
0
0
یان رگنسبورگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0 0
هولشتاین کیل
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0
0
هولشتاین کیل
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
سن پائولی
4 2
هایدنهایم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
سن پائولی
4
2
هایدنهایم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
کارلسروهه
0 1
بوخوم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
کارلسروهه
0
1
بوخوم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورنبرگ
1 0
سندهاوزن
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورنبرگ
1
0
سندهاوزن
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
پادربورن
3 4
هامبورگ
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
پادربورن
3
4
هامبورگ
هفته 3
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
سندهاوزن
1 0
سن پائولی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
سندهاوزن
1
0
سن پائولی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بوخوم
0 0
اوسنابروک
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بوخوم
0
0
اوسنابروک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
یان رگنسبورگ
1 0
کارلسروهه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
یان رگنسبورگ
1
0
کارلسروهه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هایدنهایم
0 0
پادربورن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هایدنهایم
0
0
پادربورن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
4 1
آینتراخت برانشوایگ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
4
1
آینتراخت برانشوایگ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
هولشتاین کیل
2 1
فورتونا دوسلدورف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
هولشتاین کیل
2
1
فورتونا دوسلدورف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
2 2
گروتر فورث
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
2
2
گروتر فورث
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 22:00
نورنبرگ
2 3
دارمشتات
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 22:00
نورنبرگ
2
3
دارمشتات
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
هامبورگ
- -
ارزگبیرگ آئو
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
هامبورگ
-
-
ارزگبیرگ آئو
هفته 4
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
گروتر فورث
0 1
هامبورگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
گروتر فورث
0
1
هامبورگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
کارلسروهه
3 0
سندهاوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
کارلسروهه
3
0
سندهاوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
بوخوم
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2
1
بوخوم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
فورتونا دوسلدورف
2 2
یان رگنسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
فورتونا دوسلدورف
2
2
یان رگنسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
پادربورن
1 0
هانوفر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
پادربورن
1
0
هانوفر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ارزگبیرگ آئو
2 1
هایدنهایم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ارزگبیرگ آئو
2
1
هایدنهایم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
اوسنابروک
- -
دارمشتات
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
اوسنابروک
-
-
دارمشتات
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
0 2
هولشتاین کیل
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
0
2
هولشتاین کیل
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:00
سن پائولی
2 2
نورنبرگ
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:00
سن پائولی
2
2
نورنبرگ
هفته 5
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
یان رگنسبورگ
- -
آینتراخت برانشوایگ
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
یان رگنسبورگ
-
-
آینتراخت برانشوایگ
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
نورنبرگ
- -
کارلسروهه
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
نورنبرگ
-
-
کارلسروهه
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هامبورگ
- -
ورزبرگر کیکرز
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هامبورگ
-
-
ورزبرگر کیکرز
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
- -
سن پائولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
-
-
سن پائولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
- -
فورتونا دوسلدورف
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
-
-
فورتونا دوسلدورف
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هولشتاین کیل
- -
گروتر فورث
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هولشتاین کیل
-
-
گروتر فورث
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:00
هایدنهایم
- -
اوسنابروک
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:00
هایدنهایم
-
-
اوسنابروک
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:00
بوخوم
- -
ارزگبیرگ آئو
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:00
بوخوم
-
-
ارزگبیرگ آئو
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:00
سندهاوزن
- -
پادربورن
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:00
سندهاوزن
-
-
پادربورن
هفته 6
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
- -
هایدنهایم
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
-
-
هایدنهایم
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
- -
سن پائولی
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
-
-
سن پائولی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
- -
یان رگنسبورگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
-
-
یان رگنسبورگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
ارزگبیرگ آئو
- -
هولشتاین کیل
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
ارزگبیرگ آئو
-
-
هولشتاین کیل
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
- -
سندهاوزن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
-
-
سندهاوزن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
- -
نورنبرگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
-
-
نورنبرگ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
- -
هانوفر
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
-
-
هانوفر
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
کارلسروهه
- -
دارمشتات
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
کارلسروهه
-
-
دارمشتات
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
- -
بوخوم
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
-
-
بوخوم
هفته 7
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هایدنهایم
- -
ورزبرگر کیکرز
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هایدنهایم
-
-
ورزبرگر کیکرز
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
- -
آینتراخت برانشوایگ
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
-
-
آینتراخت برانشوایگ
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
- -
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
-
-
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
- -
گروتر فورث
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
-
-
گروتر فورث
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
نورنبرگ
- -
فورتونا دوسلدورف
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
نورنبرگ
-
-
فورتونا دوسلدورف
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
- -
پادربورن
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
-
-
پادربورن
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
- -
اوسنابروک
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
-
-
اوسنابروک
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
- -
کارلسروهه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
-
-
کارلسروهه
۱۹ آبان ۱۳۹۹ 23:00
هولشتاین کیل
- -
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۹ 23:00
هولشتاین کیل
-
-
هامبورگ
هفته 8
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
فورتونا دوسلدورف
- -
سندهاوزن
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
فورتونا دوسلدورف
-
-
سندهاوزن
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
- -
سن پائولی
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
-
-
سن پائولی
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هولشتاین کیل
- -
هایدنهایم
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هولشتاین کیل
-
-
هایدنهایم
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
- -
کارلسروهه
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
-
-
کارلسروهه
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هامبورگ
- -
بوخوم
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هامبورگ
-
-
بوخوم
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
- -
دارمشتات
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
-
-
دارمشتات
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
- -
یان رگنسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
-
-
یان رگنسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
- -
هانوفر
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
-
-
هانوفر
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:00
اوسنابروک
- -
نورنبرگ
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:00
اوسنابروک
-
-
نورنبرگ
هفته 9
۹ آذر ۱۳۹۹
هایدنهایم
- -
هامبورگ
۹ آذر ۱۳۹۹
هایدنهایم
-
-
هامبورگ
۹ آذر ۱۳۹۹
دارمشتات
- -
آینتراخت برانشوایگ
۹ آذر ۱۳۹۹
دارمشتات
-
-
آینتراخت برانشوایگ
۹ آذر ۱۳۹۹
هانوفر
- -
هولشتاین کیل
۹ آذر ۱۳۹۹
هانوفر
-
-
هولشتاین کیل
۹ آذر ۱۳۹۹
بوخوم
- -
فورتونا دوسلدورف
۹ آذر ۱۳۹۹
بوخوم
-
-
فورتونا دوسلدورف
۹ آذر ۱۳۹۹
سندهاوزن
- -
ارزگبیرگ آئو
۹ آذر ۱۳۹۹
سندهاوزن
-
-
ارزگبیرگ آئو
۹ آذر ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
- -
ورزبرگر کیکرز
۹ آذر ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
-
-
ورزبرگر کیکرز
۹ آذر ۱۳۹۹
سن پائولی
- -
اوسنابروک
۹ آذر ۱۳۹۹
سن پائولی
-
-
اوسنابروک
۹ آذر ۱۳۹۹
کارلسروهه
- -
پادربورن
۹ آذر ۱۳۹۹
کارلسروهه
-
-
پادربورن
۹ آذر ۱۳۹۹
نورنبرگ
- -
گروتر فورث
۹ آذر ۱۳۹۹
نورنبرگ
-
-
گروتر فورث
هفته 10
۱۶ آذر ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
- -
دارمشتات
۱۶ آذر ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
-
-
دارمشتات
۱۶ آذر ۱۳۹۹
پادربورن
- -
نورنبرگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹
پادربورن
-
-
نورنبرگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹
هامبورگ
- -
هانوفر
۱۶ آذر ۱۳۹۹
هامبورگ
-
-
هانوفر
۱۶ آذر ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
- -
یان رگنسبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
-
-
یان رگنسبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹
گروتر فورث
- -
هایدنهایم
۱۶ آذر ۱۳۹۹
گروتر فورث
-
-
هایدنهایم
۱۶ آذر ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
- -
بوخوم
۱۶ آذر ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
-
-
بوخوم
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اوسنابروک
- -
کارلسروهه
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اوسنابروک
-
-
کارلسروهه
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
- -
سن پائولی
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
-
-
سن پائولی
۱۶ آذر ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
- -
سندهاوزن
۱۶ آذر ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
-
-
سندهاوزن
هفته 11
۲۳ آذر ۱۳۹۹
هایدنهایم
- -
هانوفر
۲۳ آذر ۱۳۹۹
هایدنهایم
-
-
هانوفر
۲۳ آذر ۱۳۹۹
دارمشتات
- -
هامبورگ
۲۳ آذر ۱۳۹۹
دارمشتات
-
-
هامبورگ
۲۳ آذر ۱۳۹۹
بوخوم
- -
پادربورن
۲۳ آذر ۱۳۹۹
بوخوم
-
-
پادربورن
۲۳ آذر ۱۳۹۹
سندهاوزن
- -
گروتر فورث
۲۳ آذر ۱۳۹۹
سندهاوزن
-
-
گروتر فورث
۲۳ آذر ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
- -
هولشتاین کیل
۲۳ آذر ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
-
-
هولشتاین کیل
۲۳ آذر ۱۳۹۹
سن پائولی
- -
ارزگبیرگ آئو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
سن پائولی
-
-
ارزگبیرگ آئو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کارلسروهه
- -
فورتونا دوسلدورف
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کارلسروهه
-
-
فورتونا دوسلدورف
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نورنبرگ
- -
ورزبرگر کیکرز
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نورنبرگ
-
-
ورزبرگر کیکرز
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
- -
اوسنابروک
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
-
-
اوسنابروک
هفته 12
۲۶ آذر ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
- -
اوسنابروک
۲۶ آذر ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
-
-
اوسنابروک
۲۶ آذر ۱۳۹۹
پادربورن
- -
آینتراخت برانشوایگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹
پادربورن
-
-
آینتراخت برانشوایگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹
هایدنهایم
- -
یان رگنسبورگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹
هایدنهایم
-
-
یان رگنسبورگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹
هامبورگ
- -
سندهاوزن
۲۶ آذر ۱۳۹۹
هامبورگ
-
-
سندهاوزن
۲۶ آذر ۱۳۹۹
هانوفر
- -
بوخوم
۲۶ آذر ۱۳۹۹
هانوفر
-
-
بوخوم
۲۶ آذر ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
- -
کارلسروهه
۲۶ آذر ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
-
-
کارلسروهه
۲۶ آذر ۱۳۹۹
گروتر فورث
- -
دارمشتات
۲۶ آذر ۱۳۹۹
گروتر فورث
-
-
دارمشتات
۲۶ آذر ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
- -
نورنبرگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
-
-
نورنبرگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
- -
سن پائولی
۲۶ آذر ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
-
-
سن پائولی
هفته 13
۳۰ آذر ۱۳۹۹
دارمشتات
- -
ورزبرگر کیکرز
۳۰ آذر ۱۳۹۹
دارمشتات
-
-
ورزبرگر کیکرز
۳۰ آذر ۱۳۹۹
بوخوم
- -
هایدنهایم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
بوخوم
-
-
هایدنهایم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
سندهاوزن
- -
هولشتاین کیل
۳۰ آذر ۱۳۹۹
سندهاوزن
-
-
هولشتاین کیل
۳۰ آذر ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
- -
هانوفر
۳۰ آذر ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
-
-
هانوفر
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اوسنابروک
- -
پادربورن
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اوسنابروک
-
-
پادربورن
۳۰ آذر ۱۳۹۹
سن پائولی
- -
فورتونا دوسلدورف
۳۰ آذر ۱۳۹۹
سن پائولی
-
-
فورتونا دوسلدورف
۳۰ آذر ۱۳۹۹
کارلسروهه
- -
هامبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۹
کارلسروهه
-
-
هامبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۹
نورنبرگ
- -
ارزگبیرگ آئو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
نورنبرگ
-
-
ارزگبیرگ آئو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
- -
گروتر فورث
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
-
-
گروتر فورث
هفته 14
۱۴ دی ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
- -
پادربورن
۱۴ دی ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
-
-
پادربورن
۱۴ دی ۱۳۹۹
هایدنهایم
- -
نورنبرگ
۱۴ دی ۱۳۹۹
هایدنهایم
-
-
نورنبرگ
۱۴ دی ۱۳۹۹
هامبورگ
- -
یان رگنسبورگ
۱۴ دی ۱۳۹۹
هامبورگ
-
-
یان رگنسبورگ
۱۴ دی ۱۳۹۹
هانوفر
- -
سندهاوزن
۱۴ دی ۱۳۹۹
هانوفر
-
-
سندهاوزن
۱۴ دی ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
- -
آینتراخت برانشوایگ
۱۴ دی ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
-
-
آینتراخت برانشوایگ
۱۴ دی ۱۳۹۹
بوخوم
- -
دارمشتات
۱۴ دی ۱۳۹۹
بوخوم
-
-
دارمشتات
۱۴ دی ۱۳۹۹
گروتر فورث
- -
سن پائولی
۱۴ دی ۱۳۹۹
گروتر فورث
-
-
سن پائولی
۱۴ دی ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
- -
اوسنابروک
۱۴ دی ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
-
-
اوسنابروک
۱۴ دی ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
- -
کارلسروهه
۱۴ دی ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
-
-
کارلسروهه
هفته 15
۲۱ دی ۱۳۹۹
پادربورن
- -
ارزگبیرگ آئو
۲۱ دی ۱۳۹۹
پادربورن
-
-
ارزگبیرگ آئو
۲۱ دی ۱۳۹۹
دارمشتات
- -
هانوفر
۲۱ دی ۱۳۹۹
دارمشتات
-
-
هانوفر
۲۱ دی ۱۳۹۹
سندهاوزن
- -
هایدنهایم
۲۱ دی ۱۳۹۹
سندهاوزن
-
-
هایدنهایم
۲۱ دی ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
- -
بوخوم
۲۱ دی ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
-
-
بوخوم
۲۱ دی ۱۳۹۹
اوسنابروک
- -
ورزبرگر کیکرز
۲۱ دی ۱۳۹۹
اوسنابروک
-
-
ورزبرگر کیکرز
۲۱ دی ۱۳۹۹
سن پائولی
- -
هولشتاین کیل
۲۱ دی ۱۳۹۹
سن پائولی
-
-
هولشتاین کیل
۲۱ دی ۱۳۹۹
کارلسروهه
- -
گروتر فورث
۲۱ دی ۱۳۹۹
کارلسروهه
-
-
گروتر فورث
۲۱ دی ۱۳۹۹
نورنبرگ
- -
هامبورگ
۲۱ دی ۱۳۹۹
نورنبرگ
-
-
هامبورگ
۲۱ دی ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
- -
فورتونا دوسلدورف
۲۱ دی ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
-
-
فورتونا دوسلدورف
هفته 16
۲۸ دی ۱۳۹۹
هایدنهایم
- -
دارمشتات
۲۸ دی ۱۳۹۹
هایدنهایم
-
-
دارمشتات
۲۸ دی ۱۳۹۹
هامبورگ
- -
اوسنابروک
۲۸ دی ۱۳۹۹
هامبورگ
-
-
اوسنابروک
۲۸ دی ۱۳۹۹
هانوفر
- -
سن پائولی
۲۸ دی ۱۳۹۹
هانوفر
-
-
سن پائولی
۲۸ دی ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
- -
فورتونا دوسلدورف
۲۸ دی ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
-
-
فورتونا دوسلدورف
۲۸ دی ۱۳۹۹
بوخوم
- -
نورنبرگ
۲۸ دی ۱۳۹۹
بوخوم
-
-
نورنبرگ
۲۸ دی ۱۳۹۹
گروتر فورث
- -
پادربورن
۲۸ دی ۱۳۹۹
گروتر فورث
-
-
پادربورن
۲۸ دی ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
- -
کارلسروهه
۲۸ دی ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
-
-
کارلسروهه
۲۸ دی ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
- -
سندهاوزن
۲۸ دی ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
-
-
سندهاوزن
۲۸ دی ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
- -
آینتراخت برانشوایگ
۲۸ دی ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
-
-
آینتراخت برانشوایگ
هفته 17
۵ بهمن ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
- -
گروتر فورث
۵ بهمن ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
-
-
گروتر فورث
۵ بهمن ۱۳۹۹
پادربورن
- -
ورزبرگر کیکرز
۵ بهمن ۱۳۹۹
پادربورن
-
-
ورزبرگر کیکرز
۵ بهمن ۱۳۹۹
دارمشتات
- -
هولشتاین کیل
۵ بهمن ۱۳۹۹
دارمشتات
-
-
هولشتاین کیل
۵ بهمن ۱۳۹۹
سندهاوزن
- -
بوخوم
۵ بهمن ۱۳۹۹
سندهاوزن
-
-
بوخوم
۵ بهمن ۱۳۹۹
اوسنابروک
- -
ارزگبیرگ آئو
۵ بهمن ۱۳۹۹
اوسنابروک
-
-
ارزگبیرگ آئو
۵ بهمن ۱۳۹۹
سن پائولی
- -
یان رگنسبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۹
سن پائولی
-
-
یان رگنسبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۹
کارلسروهه
- -
هایدنهایم
۵ بهمن ۱۳۹۹
کارلسروهه
-
-
هایدنهایم
۵ بهمن ۱۳۹۹
نورنبرگ
- -
هانوفر
۵ بهمن ۱۳۹۹
نورنبرگ
-
-
هانوفر
۵ بهمن ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
- -
هامبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
-
-
هامبورگ
هفته 18
۸ بهمن ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
- -
هامبورگ
۸ بهمن ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
-
-
هامبورگ
۸ بهمن ۱۳۹۹
پادربورن
- -
هولشتاین کیل
۸ بهمن ۱۳۹۹
پادربورن
-
-
هولشتاین کیل
۸ بهمن ۱۳۹۹
دارمشتات
- -
سندهاوزن
۸ بهمن ۱۳۹۹
دارمشتات
-
-
سندهاوزن
۸ بهمن ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
- -
ورزبرگر کیکرز
۸ بهمن ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
-
-
ورزبرگر کیکرز
۸ بهمن ۱۳۹۹
اوسنابروک
- -
گروتر فورث
۸ بهمن ۱۳۹۹
اوسنابروک
-
-
گروتر فورث
۸ بهمن ۱۳۹۹
سن پائولی
- -
بوخوم
۸ بهمن ۱۳۹۹
سن پائولی
-
-
بوخوم
۸ بهمن ۱۳۹۹
کارلسروهه
- -
هانوفر
۸ بهمن ۱۳۹۹
کارلسروهه
-
-
هانوفر
۸ بهمن ۱۳۹۹
نورنبرگ
- -
یان رگنسبورگ
۸ بهمن ۱۳۹۹
نورنبرگ
-
-
یان رگنسبورگ
۸ بهمن ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
- -
هایدنهایم
۸ بهمن ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
-
-
هایدنهایم
هفته 19
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هایدنهایم
- -
سن پائولی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هایدنهایم
-
-
سن پائولی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هامبورگ
- -
پادربورن
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هامبورگ
-
-
پادربورن
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هانوفر
- -
اوسنابروک
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هانوفر
-
-
اوسنابروک
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
بوخوم
- -
کارلسروهه
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
بوخوم
-
-
کارلسروهه
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
گروتر فورث
- -
ارزگبیرگ آئو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
گروتر فورث
-
-
ارزگبیرگ آئو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
سندهاوزن
- -
نورنبرگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
سندهاوزن
-
-
نورنبرگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
- -
آینتراخت برانشوایگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
-
-
آینتراخت برانشوایگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
- -
دارمشتات
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
-
-
دارمشتات
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
- -
فورتونا دوسلدورف
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
-
-
فورتونا دوسلدورف
هفته 20
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
- -
هولشتاین کیل
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
-
-
هولشتاین کیل
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پادربورن
- -
هایدنهایم
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پادربورن
-
-
هایدنهایم
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دارمشتات
- -
نورنبرگ
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دارمشتات
-
-
نورنبرگ
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
- -
هامبورگ
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
-
-
هامبورگ
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
گروتر فورث
- -
ورزبرگر کیکرز
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
گروتر فورث
-
-
ورزبرگر کیکرز
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
اوسنابروک
- -
بوخوم
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
اوسنابروک
-
-
بوخوم
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
سن پائولی
- -
سندهاوزن
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
سن پائولی
-
-
سندهاوزن
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
کارلسروهه
- -
یان رگنسبورگ
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
کارلسروهه
-
-
یان رگنسبورگ
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
- -
هانوفر
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
-
-
هانوفر
هفته 21
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هایدنهایم
- -
ارزگبیرگ آئو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هایدنهایم
-
-
ارزگبیرگ آئو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هامبورگ
- -
گروتر فورث
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هامبورگ
-
-
گروتر فورث
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
دارمشتات
- -
اوسنابروک
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
دارمشتات
-
-
اوسنابروک
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هانوفر
- -
پادربورن
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هانوفر
-
-
پادربورن
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
بوخوم
- -
آینتراخت برانشوایگ
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
بوخوم
-
-
آینتراخت برانشوایگ
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
سندهاوزن
- -
کارلسروهه
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
سندهاوزن
-
-
کارلسروهه
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
- -
ورزبرگر کیکرز
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
هولشتاین کیل
-
-
ورزبرگر کیکرز
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
- -
فورتونا دوسلدورف
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
یان رگنسبورگ
-
-
فورتونا دوسلدورف
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
نورنبرگ
- -
سن پائولی
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
نورنبرگ
-
-
سن پائولی
هفته 22
۳ اسفند ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
- -
هانوفر
۳ اسفند ۱۳۹۹
فورتونا دوسلدورف
-
-
هانوفر
۳ اسفند ۱۳۹۹
پادربورن
- -
سندهاوزن
۳ اسفند ۱۳۹۹
پادربورن
-
-
سندهاوزن
۳ اسفند ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
- -
بوخوم
۳ اسفند ۱۳۹۹
ارزگبیرگ آئو
-
-
بوخوم
۳ اسفند ۱۳۹۹
گروتر فورث
- -
هولشتاین کیل
۳ اسفند ۱۳۹۹
گروتر فورث
-
-
هولشتاین کیل
۳ اسفند ۱۳۹۹
اوسنابروک
- -
هایدنهایم
۳ اسفند ۱۳۹۹
اوسنابروک
-
-
هایدنهایم
۳ اسفند ۱۳۹۹
سن پائولی
- -
دارمشتات
۳ اسفند ۱۳۹۹
سن پائولی
-
-
دارمشتات
۳ اسفند ۱۳۹۹
کارلسروهه
- -
نورنبرگ
۳ اسفند ۱۳۹۹
کارلسروهه
-
-
نورنبرگ
۳ اسفند ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
- -
یان رگنسبورگ
۳ اسفند ۱۳۹۹
آینتراخت برانشوایگ
-
-
یان رگنسبورگ
۳ اسفند ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
- -
هامبورگ
۳ اسفند ۱۳۹۹
ورزبرگر کیکرز
-
-
هامبورگ
هفته 23
۱۰ اسفند ۱۳۹۹