بوندس لیگا 2 آلمان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ پ م پ
>
10
3
3
36
19
17
33
2
ش پ پ پ پ
>
10
2
4
31
16
15
32
3
پ پ پ م پ
>
9
3
4
24
19
5
30
4
پ پ ش م ش
>
8
5
3
26
17
9
29
5
ش پ پ ش م
>
8
4
4
30
20
10
28
6
ش ش پ پ پ
>
8
1
7
29
25
4
25
7
م ش پ ش پ
>
7
4
5
22
20
2
25
8
پ م پ پ ش
>
7
2
7
23
18
5
23
9
م پ ش پ م
>
6
4
6
21
19
2
22
10
پ ش پ ش ش
>
6
4
6
24
21
3
22
11
ش ش پ ش ش
>
6
4
6
20
26
-6
22
12
ش پ ش م ش
>
5
5
6
23
23
0
20
13
م م ش ش پ
>
5
5
6
21
23
-2
20
14
پ پ ش ش ش
>
5
3
8
27
30
-3
18
15
م ش ش م م
>
3
5
8
14
32
-18
14
16
ش ش ش پ ش
>
4
2
10
17
34
-17
14
17
ش ش م م پ
>
2
7
7
21
30
-9
13
18
ش ش م پ م
>
2
3
11
18
35
-17
9
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
هامبورگ
بوخوم
فورتونا دوسلدورف
هولشتاین کیل
گروتر فورث
کارلسروهه
هایدنهایم
هانوفر
پادربورن
ارزگبیرگ آئو
اوسنابروک
نورنبرگ
یان رگنسبورگ
دارمشتات
آینتراخت برانشوایگ
سندهاوزن
سن پائولی
ورزبرگر کیکرز
1هامبورگ 1–3 2–1 0–1 3–0 5–0 3–1 4–0 2–2 3–1
2بوخوم 5–0 0–2 3–0 3–0 2–0 0–0 3–1 2–1 2–2
3فورتونا دوسلدورف 1–0 2–1 3–0 2–2 3–2 1–0 1–0
4هولشتاین کیل 1–1 3–1 2–1 1–3 2–3 2–2 1–0 1–2 1–0
5گروتر فورث 0–1 0–1 4–1 1–1 1–1 3–1 0–4 2–1
6کارلسروهه 1–2 0–1 1–2 3–2 1–0 3–4 3–0
7هایدنهایم 3–2 1–0 0–0 1–1 2–0 0–0 3–0 2–0 4–1
8هانوفر 2–0 3–0 0–3 2–0 0–0 4–1 4–0 2–3
9پادربورن 3–4 1–0 2–1 0–2 3–1 2–2 2–0
10ارزگبیرگ آئو 0–3 1–1 1–1 4–1 2–1 0–2 3–0 3–1
11اوسنابروک 1–2 2–1 0–1 1–4 1–1 2–1 2–3
12نورنبرگ 1–1 1–1 2–3 1–1 1–0 2–3 1–0 2–1
13یان رگنسبورگ 0–2 2–3 1–0 0–0 2–4 1–1 3–0 3–1 2–1
14دارمشتات 1–2 1–2 0–4 0–0 4–0 2–2 2–0
15آینتراخت برانشوایگ 2–1 0–0 0–0 0–3 1–3 0–2 3–2 2–1
16سندهاوزن 0–2 0–3 4–0 1–1 1–4 3–2 2–2 1–0
17سن پائولی 0–3 1–1 0–3 4–2 2–2 0–1 2–2
18ورزبرگر کیکرز 2–3 0–2 2–2 2–4 2–1 0–3 0–0 2–3 1–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
هفته 1
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2 1
فورتونا دوسلدورف
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2
1
فورتونا دوسلدورف
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
1 1
نورنبرگ
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
1
1
نورنبرگ
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2 0
کارلسروهه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2
0
کارلسروهه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
3 2
دارمشتات
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
3
2
دارمشتات
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
0 3
ارزگبیرگ آئو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
0
3
ارزگبیرگ آئو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
2 0
آینتراخت برانشوایگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
2
0
آینتراخت برانشوایگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
1 1
اوسنابروک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
1
1
اوسنابروک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1 0
پادربورن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1
0
پادربورن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
بوخوم
2 2
سن پائولی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
بوخوم
2
2
سن پائولی
هفته 2
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
گروتر فورث
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
ارزگبیرگ آئو
1
1
گروتر فورث
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوسنابروک
2 1
هانوفر
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوسنابروک
2
1
هانوفر
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
ورزبرگر کیکرز
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1
0
ورزبرگر کیکرز
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
0 0
یان رگنسبورگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
0
0
یان رگنسبورگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0 0
هولشتاین کیل
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0
0
هولشتاین کیل
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
سن پائولی
4 2
هایدنهایم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
سن پائولی
4
2
هایدنهایم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
کارلسروهه
0 1
بوخوم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
کارلسروهه
0
1
بوخوم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورنبرگ
1 0
سندهاوزن
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورنبرگ
1
0
سندهاوزن
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
پادربورن
3 4
هامبورگ
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
پادربورن
3
4
هامبورگ
هفته 3
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
سندهاوزن
1 0
سن پائولی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
سندهاوزن
1
0
سن پائولی
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بوخوم
0 0
اوسنابروک
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بوخوم
0
0
اوسنابروک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
یان رگنسبورگ
1 0
کارلسروهه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
یان رگنسبورگ
1
0
کارلسروهه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هایدنهایم
0 0
پادربورن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هایدنهایم
0
0
پادربورن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
4 1
آینتراخت برانشوایگ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
4
1
آینتراخت برانشوایگ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
هولشتاین کیل
2 1
فورتونا دوسلدورف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
هولشتاین کیل
2
1
فورتونا دوسلدورف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
2 2
گروتر فورث
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
2
2
گروتر فورث
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 22:00
نورنبرگ
2 3
دارمشتات
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 22:00
نورنبرگ
2
3
دارمشتات
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
هامبورگ
3 0
ارزگبیرگ آئو
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
هامبورگ
3
0
ارزگبیرگ آئو
هفته 4
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
گروتر فورث
0 1
هامبورگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
گروتر فورث
0
1
هامبورگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
کارلسروهه
3 0
سندهاوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
کارلسروهه
3
0
سندهاوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
بوخوم
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2
1
بوخوم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
فورتونا دوسلدورف
2 2
یان رگنسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
فورتونا دوسلدورف
2
2
یان رگنسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
پادربورن
1 0
هانوفر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
پادربورن
1
0
هانوفر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ارزگبیرگ آئو
2 1
هایدنهایم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ارزگبیرگ آئو
2
1
هایدنهایم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
0 2
هولشتاین کیل
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
ورزبرگر کیکرز
0
2
هولشتاین کیل
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:00
سن پائولی
2 2
نورنبرگ
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:00
سن پائولی
2
2
نورنبرگ
Bremer Brücke ۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
اوسنابروک
1 1
دارمشتات
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
Bremer Brücke
اوسنابروک
1
1
دارمشتات
| Bremer Brücke
هفته 5
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
یان رگنسبورگ
3 0
آینتراخت برانشوایگ
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
یان رگنسبورگ
3
0
آینتراخت برانشوایگ
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
نورنبرگ
1 1
کارلسروهه
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:00
نورنبرگ
1
1
کارلسروهه
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هامبورگ
3 1
ورزبرگر کیکرز
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هامبورگ
3
1
ورزبرگر کیکرز
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
2 2
سن پائولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دارمشتات
2
2
سن پائولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
3 0
فورتونا دوسلدورف
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هانوفر
3
0
فورتونا دوسلدورف
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هولشتاین کیل
1 3
گروتر فورث
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
هولشتاین کیل
1
3
گروتر فورث
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
1 1
اوسنابروک
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
1
1
اوسنابروک
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
بوخوم
2 0
ارزگبیرگ آئو
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
بوخوم
2
0
ارزگبیرگ آئو
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
1 1
پادربورن
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
1
1
پادربورن
هفته 6
Merkur Spiel-Arena ۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
1 0
هایدنهایم
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
Merkur Spiel-Arena
فورتونا دوسلدورف
1
0
هایدنهایم
| Merkur Spiel-Arena
Volksparkstadion ۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
2 2
سن پائولی
۹ آبان ۱۳۹۹ 21:00
Volksparkstadion
هامبورگ
2
2
سن پائولی
| Volksparkstadion
Benteler-Arena ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
3 1
یان رگنسبورگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
Benteler-Arena
پادربورن
3
1
یان رگنسبورگ
| Benteler-Arena
Erzgebirgsstadion ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 1
هولشتاین کیل
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
Erzgebirgsstadion
ارزگبیرگ آئو
1
1
هولشتاین کیل
| Erzgebirgsstadion
Bremer Brücke ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
2 1
سندهاوزن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
Bremer Brücke
اوسنابروک
2
1
سندهاوزن
| Bremer Brücke
Eintracht-Stadion ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
3 2
نورنبرگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 15:30
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
3
2
نورنبرگ
| Eintracht-Stadion
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
4 1
هانوفر
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
4
1
هانوفر
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Wildparkstadion ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
کارلسروهه
3 4
دارمشتات
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
3
4
دارمشتات
| Wildparkstadion
flyeralarm-Arena ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 3
بوخوم
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
2
3
بوخوم
| flyeralarm-Arena
هفته 7
Voith-Arena ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
هایدنهایم
4 1
ورزبرگر کیکرز
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
Voith-Arena
هایدنهایم
4
1
ورزبرگر کیکرز
| Voith-Arena
BWT-Stadion am Hardtwald ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
2 2
آینتراخت برانشوایگ
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:00
BWT-Stadion am Hardtwald
سندهاوزن
2
2
آینتراخت برانشوایگ
| BWT-Stadion am Hardtwald
HDI-Arena ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
0 0
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
HDI-Arena
هانوفر
0
0
ارزگبیرگ آئو
| HDI-Arena
Vonovia Ruhrstadion ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
0 2
گروتر فورث
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
0
2
گروتر فورث
| Vonovia Ruhrstadion
Max-Morlock-Stadion ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
نورنبرگ
1 1
فورتونا دوسلدورف
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 15:30
Max-Morlock-Stadion
نورنبرگ
1
1
فورتونا دوسلدورف
| Max-Morlock-Stadion
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
0 4
پادربورن
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
0
4
پادربورن
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
Jahnstadion Regensburg ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
2 4
اوسنابروک
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Jahnstadion Regensburg
یان رگنسبورگ
2
4
اوسنابروک
| Jahnstadion Regensburg
Millerntor-Stadion ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
0 3
کارلسروهه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
0
3
کارلسروهه
| Millerntor-Stadion
Holstein-Stadion ۱۹ آبان ۱۳۹۹ 23:00
هولشتاین کیل
1 1
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۹ 23:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
1
هامبورگ
| Holstein-Stadion
هفته 8
Merkur Spiel-Arena ۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
سندهاوزن
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Merkur Spiel-Arena
فورتونا دوسلدورف
1
0
سندهاوزن
| Merkur Spiel-Arena
Benteler-Arena ۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
2 0
سن پائولی
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Benteler-Arena
پادربورن
2
0
سن پائولی
| Benteler-Arena
Holstein-Stadion ۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هولشتاین کیل
2 2
هایدنهایم
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
2
هایدنهایم
| Holstein-Stadion
Eintracht-Stadion ۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
1 3
کارلسروهه
۱ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
1
3
کارلسروهه
| Eintracht-Stadion
Volksparkstadion ۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هامبورگ
1 3
بوخوم
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
3
بوخوم
| Volksparkstadion
Erzgebirgsstadion ۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 0
دارمشتات
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Erzgebirgsstadion
ارزگبیرگ آئو
3
0
دارمشتات
| Erzgebirgsstadion
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
3 1
یان رگنسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
3
1
یان رگنسبورگ
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
flyeralarm-Arena ۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 1
هانوفر
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
2
1
هانوفر
| flyeralarm-Arena
Bremer Brücke ۳ آذر ۱۳۹۹ 23:00
اوسنابروک
1 4
نورنبرگ
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:00
Bremer Brücke
اوسنابروک
1
4
نورنبرگ
| Bremer Brücke
هفته 9
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۷ آذر ۱۳۹۹ 21:00
دارمشتات
4 0
آینتراخت برانشوایگ
۷ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
4
0
آینتراخت برانشوایگ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
Millerntor-Stadion ۷ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سن پائولی
0 1
اوسنابروک
۷ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
0
1
اوسنابروک
| Millerntor-Stadion
BWT-Stadion am Hardtwald ۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
سندهاوزن
1 4
ارزگبیرگ آئو
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
BWT-Stadion am Hardtwald
سندهاوزن
1
4
ارزگبیرگ آئو
| BWT-Stadion am Hardtwald
Jahnstadion Regensburg ۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
یان رگنسبورگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Jahnstadion Regensburg
یان رگنسبورگ
2
1
ورزبرگر کیکرز
| Jahnstadion Regensburg
Wildparkstadion ۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
کارلسروهه
1 0
پادربورن
۸ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
0
پادربورن
| Wildparkstadion
Voith-Arena ۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
3 2
هامبورگ
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Voith-Arena
هایدنهایم
3
2
هامبورگ
| Voith-Arena
HDI-Arena ۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
هانوفر
0 3
هولشتاین کیل
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
HDI-Arena
هانوفر
0
3
هولشتاین کیل
| HDI-Arena
Max-Morlock-Stadion ۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
2 3
گروتر فورث
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Max-Morlock-Stadion
نورنبرگ
2
3
گروتر فورث
| Max-Morlock-Stadion
Vonovia Ruhrstadion ۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:00
بوخوم
5 0
فورتونا دوسلدورف
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
5
0
فورتونا دوسلدورف
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 10
Merkur Spiel-Arena ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 2
دارمشتات
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Merkur Spiel-Arena
فورتونا دوسلدورف
3
2
دارمشتات
| Merkur Spiel-Arena
Holstein-Stadion ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هولشتاین کیل
3 1
بوخوم
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
3
1
بوخوم
| Holstein-Stadion
Volksparkstadion ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هامبورگ
0 1
هانوفر
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Volksparkstadion
هامبورگ
0
1
هانوفر
| Volksparkstadion
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
گروتر فورث
0 1
هایدنهایم
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
0
1
هایدنهایم
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Bremer Brücke ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
1 2
کارلسروهه
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Bremer Brücke
اوسنابروک
1
2
کارلسروهه
| Bremer Brücke
Eintracht-Stadion ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
سن پائولی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
2
1
سن پائولی
| Eintracht-Stadion
Benteler-Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
پادربورن
0 2
نورنبرگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Benteler-Arena
پادربورن
0
2
نورنبرگ
| Benteler-Arena
Erzgebirgsstadion ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
0 2
یان رگنسبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Erzgebirgsstadion
ارزگبیرگ آئو
0
2
یان رگنسبورگ
| Erzgebirgsstadion
flyeralarm-Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 3
سندهاوزن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
2
3
سندهاوزن
| flyeralarm-Arena
هفته 11
Vonovia Ruhrstadion ۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
بوخوم
3 0
پادربورن
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
3
0
پادربورن
| Vonovia Ruhrstadion
BWT-Stadion am Hardtwald ۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
0 3
گروتر فورث
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
BWT-Stadion am Hardtwald
سندهاوزن
0
3
گروتر فورث
| BWT-Stadion am Hardtwald
Voith-Arena ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
هایدنهایم
1 0
هانوفر
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Voith-Arena
هایدنهایم
1
0
هانوفر
| Voith-Arena
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
دارمشتات
1 2
هامبورگ
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
1
2
هامبورگ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
Jahnstadion Regensburg ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
یان رگنسبورگ
2 3
هولشتاین کیل
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Jahnstadion Regensburg
یان رگنسبورگ
2
3
هولشتاین کیل
| Jahnstadion Regensburg
Millerntor-Stadion ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
2 2
ارزگبیرگ آئو
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
2
2
ارزگبیرگ آئو
| Millerntor-Stadion
Wildparkstadion ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
کارلسروهه
1 2
فورتونا دوسلدورف
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
2
فورتونا دوسلدورف
| Wildparkstadion
Max-Morlock-Stadion ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Max-Morlock-Stadion
نورنبرگ
2
1
ورزبرگر کیکرز
| Max-Morlock-Stadion
Eintracht-Stadion ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
آینتراخت برانشوایگ
0 2
اوسنابروک
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
0
2
اوسنابروک
| Eintracht-Stadion
هفته 12
Voith-Arena ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هایدنهایم
0 0
یان رگنسبورگ
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Voith-Arena
هایدنهایم
0
0
یان رگنسبورگ
| Voith-Arena
Volksparkstadion ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هامبورگ
4 0
سندهاوزن
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Volksparkstadion
هامبورگ
4
0
سندهاوزن
| Volksparkstadion
HDI-Arena ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هانوفر
2 0
بوخوم
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
HDI-Arena
هانوفر
2
0
بوخوم
| HDI-Arena
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
گروتر فورث
0 4
دارمشتات
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
0
4
دارمشتات
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Merkur Spiel-Arena ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 0
اوسنابروک
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Merkur Spiel-Arena
فورتونا دوسلدورف
3
0
اوسنابروک
| Merkur Spiel-Arena
Benteler-Arena ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
پادربورن
2 2
آینتراخت برانشوایگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Benteler-Arena
پادربورن
2
2
آینتراخت برانشوایگ
| Benteler-Arena
Holstein-Stadion ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
هولشتاین کیل
1 0
نورنبرگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
0
نورنبرگ
| Holstein-Stadion
Erzgebirgsstadion ۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:00
ارزگبیرگ آئو
4 1
کارلسروهه
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:00
Erzgebirgsstadion
ارزگبیرگ آئو
4
1
کارلسروهه
| Erzgebirgsstadion
flyeralarm-Arena ۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:00
ورزبرگر کیکرز
1 1
سن پائولی
۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
1
1
سن پائولی
| flyeralarm-Arena
هفته 13
Vonovia Ruhrstadion ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
بوخوم
3 0
هایدنهایم
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
3
0
هایدنهایم
| Vonovia Ruhrstadion
Jahnstadion Regensburg ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
یان رگنسبورگ
0 0
هانوفر
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Jahnstadion Regensburg
یان رگنسبورگ
0
0
هانوفر
| Jahnstadion Regensburg
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
دارمشتات
2 0
ورزبرگر کیکرز
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
2
0
ورزبرگر کیکرز
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
Bremer Brücke ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
0 1
پادربورن
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Bremer Brücke
اوسنابروک
0
1
پادربورن
| Bremer Brücke
Eintracht-Stadion ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
0 3
گروتر فورث
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
0
3
گروتر فورث
| Eintracht-Stadion
BWT-Stadion am Hardtwald ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
0 2
هولشتاین کیل
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
BWT-Stadion am Hardtwald
سندهاوزن
0
2
هولشتاین کیل
| BWT-Stadion am Hardtwald
Millerntor-Stadion ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
0 3
فورتونا دوسلدورف
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
0
3
فورتونا دوسلدورف
| Millerntor-Stadion
Max-Morlock-Stadion ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
1 0
ارزگبیرگ آئو
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Max-Morlock-Stadion
نورنبرگ
1
0
ارزگبیرگ آئو
| Max-Morlock-Stadion
Wildparkstadion ۱ دی ۱۳۹۹ 23:00
کارلسروهه
1 2
هامبورگ
۱ دی ۱۳۹۹ 23:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
2
هامبورگ
| Wildparkstadion
هفته 14
Voith-Arena ۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
هایدنهایم
2 0
نورنبرگ
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
Voith-Arena
هایدنهایم
2
0
نورنبرگ
| Voith-Arena
Vonovia Ruhrstadion ۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
2 1
دارمشتات
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
2
1
دارمشتات
| Vonovia Ruhrstadion
flyeralarm-Arena ۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
ورزبرگر کیکرز
2 4
کارلسروهه
۱۳ دی ۱۳۹۹ 15:30
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
2
4
کارلسروهه
| flyeralarm-Arena
Volksparkstadion ۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هامبورگ
3 1
یان رگنسبورگ
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
Volksparkstadion
هامبورگ
3
1
یان رگنسبورگ
| Volksparkstadion
HDI-Arena ۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هانوفر
4 0
سندهاوزن
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
HDI-Arena
هانوفر
4
0
سندهاوزن
| HDI-Arena
Erzgebirgsstadion ۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 1
آینتراخت برانشوایگ
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
Erzgebirgsstadion
ارزگبیرگ آئو
3
1
آینتراخت برانشوایگ
| Erzgebirgsstadion
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
گروتر فورث
2 1
سن پائولی
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
2
1
سن پائولی
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Holstein-Stadion ۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
1 2
اوسنابروک
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
2
اوسنابروک
| Holstein-Stadion
Merkur Spiel-Arena ۱۵ دی ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
2 1
پادربورن
۱۵ دی ۱۳۹۹ 23:00
Merkur Spiel-Arena
فورتونا دوسلدورف
2
1
پادربورن
| Merkur Spiel-Arena
هفته 15
BWT-Stadion am Hardtwald ۱۹ دی ۱۳۹۹ 21:00
سندهاوزن
4 0
هایدنهایم
۱۹ دی ۱۳۹۹ 21:00
BWT-Stadion am Hardtwald
سندهاوزن
4
0
هایدنهایم
| BWT-Stadion am Hardtwald
Wildparkstadion ۱۹ دی ۱۳۹۹ 21:00
کارلسروهه
3 2
گروتر فورث
۱۹ دی ۱۳۹۹ 21:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
3
2
گروتر فورث
| Wildparkstadion
Bremer Brücke ۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
اوسنابروک
2 3
ورزبرگر کیکرز
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
Bremer Brücke
اوسنابروک
2
3
ورزبرگر کیکرز
| Bremer Brücke
Millerntor-Stadion ۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
سن پائولی
1 1
هولشتاین کیل
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
Millerntor-Stadion
سن پائولی
1
1
هولشتاین کیل
| Millerntor-Stadion
Max-Morlock-Stadion ۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
نورنبرگ
1 1
هامبورگ
۲۰ دی ۱۳۹۹ 15:30
Max-Morlock-Stadion
نورنبرگ
1
1
هامبورگ
| Max-Morlock-Stadion
Benteler-Arena ۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
پادربورن
2 1
ارزگبیرگ آئو
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
Benteler-Arena
پادربورن
2
1
ارزگبیرگ آئو
| Benteler-Arena
Merck-Stadion am Böllenfalltor ۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
1 2
هانوفر
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
Merck-Stadion am Böllenfalltor
دارمشتات
1
2
هانوفر
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
Jahnstadion Regensburg ۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
0 2
بوخوم
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:00
Jahnstadion Regensburg
یان رگنسبورگ
0
2
بوخوم
| Jahnstadion Regensburg
Eintracht-Stadion ۲۲ دی ۱۳۹۹ 23:00
آینتراخت برانشوایگ
0 0
فورتونا دوسلدورف
۲۲ دی ۱۳۹۹ 23:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
0
0
فورتونا دوسلدورف
| Eintracht-Stadion
هفته 16
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۲۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
گروتر فورث
1 1
پادربورن
۲۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
1
1
پادربورن
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
flyeralarm-Arena ۲۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
ورزبرگر کیکرز
0 0
آینتراخت برانشوایگ
۲۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
0
0
آینتراخت برانشوایگ
| flyeralarm-Arena
HDI-Arena ۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
هانوفر
2 3
سن پائولی
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
HDI-Arena
هانوفر
2
3
سن پائولی
| HDI-Arena
Erzgebirgsstadion ۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
ارزگبیرگ آئو
0 3
فورتونا دوسلدورف
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
Erzgebirgsstadion
ارزگبیرگ آئو
0
3
فورتونا دوسلدورف
| Erzgebirgsstadion
Vonovia Ruhrstadion ۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
بوخوم
3 1
نورنبرگ
۲۷ دی ۱۳۹۹ 15:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
3
1
نورنبرگ
| Vonovia Ruhrstadion
Voith-Arena ۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
3 0
دارمشتات
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
Voith-Arena
هایدنهایم
3
0
دارمشتات
| Voith-Arena
Holstein-Stadion ۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
هولشتاین کیل
2 3
کارلسروهه
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
3
کارلسروهه
| Holstein-Stadion
Jahnstadion Regensburg ۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
یان رگنسبورگ
3 1
سندهاوزن
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
Jahnstadion Regensburg
یان رگنسبورگ
3
1
سندهاوزن
| Jahnstadion Regensburg
Volksparkstadion ۲۹ دی ۱۳۹۹ 23:00
هامبورگ
5 0
اوسنابروک
۲۹ دی ۱۳۹۹ 23:00
Volksparkstadion
هامبورگ
5
0
اوسنابروک
| Volksparkstadion
هفته 17
۳ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
- -
گروتر فورث
۳ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
فورتونا دوسلدورف
-
-
گروتر فورث
۳ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
اوسنابروک
- -
ارزگبیرگ آئو
۳ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
اوسنابروک
-
-
ارزگبیرگ آئو
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
- -
ورزبرگر کیکرز
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
پادربورن
-
-
ورزبرگر کیکرز
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
کارلسروهه
- -
هایدنهایم
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
کارلسروهه
-
-
هایدنهایم
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
- -
هامبورگ
۴ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
-
-
هامبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
- -
هولشتاین کیل
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
دارمشتات
-
-
هولشتاین کیل
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
- -
بوخوم
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
-
-
بوخوم
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
- -
یان رگنسبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سن پائولی
-
-
یان رگنسبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
- -
هانوفر
۵ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
نورنبرگ
-
-
هانوفر
هفته 18
۷ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
ارزگبیرگ آئو
- -
ورزبرگر کیکرز
۷ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
ارزگبیرگ آئو
-
-
ورزبرگر کیکرز
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
- -
هامبورگ
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
-
-
هامبورگ
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
اوسنابروک
- -
گروتر فورث
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
اوسنابروک
-
-
گروتر فورث
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
آینتراخت برانشوایگ
- -
هایدنهایم
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
آینتراخت برانشوایگ
-
-
هایدنهایم
۸ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
دارمشتات
- -
سندهاوزن
۸ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
دارمشتات
-
-
سندهاوزن
۸ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
پادربورن
- -
هولشتاین کیل
۸ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
پادربورن
-
-
هولشتاین کیل
۸ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
کارلسروهه
- -
هانوفر
۸ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
کارلسروهه
-
-
هانوفر
۸ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
نورنبرگ
- -
یان رگنسبورگ
۸ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
نورنبرگ
-
-
یان رگنسبورگ
۹ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
سن پائولی
- -
بوخوم
۹ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
سن پائولی
-
-
بوخوم
هفته 19
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
گروتر فورث
- -
ارزگبیرگ آئو
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
گروتر فورث
-
-
ارزگبیرگ آئو
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
ورزبرگر کیکرز
- -
فورتونا دوسلدورف
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ 21:00
ورزبرگر کیکرز
-
-
فورتونا دوسلدورف
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
هامبورگ
- -
پادربورن
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
هامبورگ
-
-
پادربورن
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
هولشتاین کیل
- -
آینتراخت برانشوایگ
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
هولشتاین کیل
-
-
آینتراخت برانشوایگ
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
یان رگنسبورگ
- -
دارمشتات
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 15:30
یان رگنسبورگ
-
-
دارمشتات
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
- -
سن پائولی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
هایدنهایم
-
-
سن پائولی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
بوخوم
- -
کارلسروهه
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
بوخوم
-
-
کارلسروهه
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
- -
نورنبرگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 16:00
سندهاوزن
-
-
نورنبرگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
هانوفر
- -
اوسنابروک
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ 23:00
هانوفر
-
-
اوسنابروک
هفته 20
۱۷ بهمن ۱۳۹۹ 21:00