بوندس لیگا 2 آلمان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
پ ش پ م پ
34
21
4
9
66
39
27
67
2
ش پ م پ پ
34
18
10
6
69
44
25
64
3
پ پ پ ش ش
34
18
8
8
57
35
22
62
4
م م پ ش پ
34
16
10
8
71
44
27
58
5
ش پ م پ ش
34
16
8
10
55
46
9
56
6
م ش م پ پ
34
14
10
10
51
44
7
52
7
پ پ پ پ پ
34
15
6
13
63
55
8
51
8
ش ش پ ش ش
34
15
6
13
49
49
0
51
9
م پ پ ش م
34
12
11
11
53
45
8
47
10
ش پ ش ش ش
34
13
8
13
51
56
-5
47
11
پ م ش م پ
34
11
11
12
46
51
-5
44
12
پ م ش ش پ
34
12
8
14
44
53
-9
44
13
ش ش ش پ ش
34
12
6
16
53
51
2
42
14
م ش ش ش پ
34
9
11
14
37
50
-13
38
15
ش ش ش پ ش
34
10
4
20
41
60
-19
34
16
م ش پ پ ش
34
9
6
19
35
58
-23
33
17
ش ش م ش ش
34
7
10
17
30
59
-29
31
18
ش م ش پ م
34
6
7
21
37
69
-32
25
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
بوخوم
گروتر فورث
هولشتاین کیل
هامبورگ
فورتونا دوسلدورف
کارلسروهه
دارمشتات
هایدنهایم
پادربورن
سن پائولی
نورنبرگ
ارزگبیرگ آئو
هانوفر
یان رگنسبورگ
سندهاوزن
اوسنابروک
آینتراخت برانشوایگ
ورزبرگر کیکرز
1 بوخوم 0–2 2–1 0–2 5–0 1–2 2–1 3–0 3–0 2–2 3–1 2–0 4–3 5–1 3–1 0–0 2–0 3–0
2 گروتر فورث 1–2 2–1 0–1 3–2 2–2 0–4 0–1 1–1 2–1 2–2 3–0 4–1 3–1 3–2 1–1 3–0 4–1
3 هولشتاین کیل 3–1 1–3 1–1 2–1 2–3 2–3 2–2 1–0 4–0 1–0 1–0 1–0 3–2 2–0 1–2 3–1 1–0
4 هامبورگ 1–3 0–0 1–1 2–1 1–1 1–2 2–0 3–1 2–2 5–2 3–0 0–1 3–1 4–0 5–0 4–0 3–1
5 فورتونا دوسلدورف 0–3 3–3 0–2 0–0 3–2 3–2 1–0 2–1 2–0 3–1 3–0 3–2 2–2 1–0 3–0 2–2 1–0
6 کارلسروهه 0–1 3–2 3–2 1–2 1–2 3–4 1–1 1–0 0–0 0–1 0–0 1–0 0–0 3–0 0–1 0–0 2–2
7 دارمشتات 3–1 2–2 0–2 1–2 1–2 0–1 5–1 0–4 2–2 1–2 4–1 1–2 0–0 2–1 1–0 4–0 2–0
8 هایدنهایم 0–2 0–1 1–0 3–2 3–2 1–2 3–0 0–0 3–4 2–0 2–0 1–0 0–0 2–1 1–1 2–0 4–1
9 پادربورن 3–0 2–4 1–1 3–4 2–1 2–2 2–3 2–2 2–0 0–2 2–1 1–0 3–1 2–1 2–2 2–2 1–0
10 سن پائولی 2–3 2–1 1–1 1–0 0–3 0–3 3–2 4–2 0–2 2–2 2–2 1–2 2–0 2–1 0–1 2–0 4–0
11 نورنبرگ 1–1 2–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 3–1 2–1 1–2 1–0 2–5 0–1 1–0 1–1 0–0 2–1
12 ارزگبیرگ آئو 1–0 1–1 1–1 3–3 0–3 4–1 3–0 2–1 3–8 1–3 0–1 1–1 0–2 2–0 2–1 3–1 2–1
13 هانوفر 2–0 2–2 0–3 3–3 3–0 2–0 1–2 1–3 0–0 2–3 1–2 0–0 3–1 4–0 1–0 4–1 1–2
14 یان رگنسبورگ 0–2 1–2 2–3 1–1 1–1 1–0 1–1 0–3 1–0 3–0 1–1 1–1 0–0 3–1 2–4 3–0 2–1
15 سندهاوزن 1–1 0–3 0–2 2–1 0–0 2–3 3–2 4–0 1–1 1–0 2–0 1–4 4–2 2–0 3–0 2–2 1–0
16 اوسنابروک 1–2 0–1 1–3 3–2 0–3 1–2 1–1 1–2 0–1 1–2 1–4 0–1 2–1 0–1 2–1 0–4 2–3
17 آینتراخت برانشوایگ 2–1 0–3 0–0 2–4 0–0 1–3 1–1 1–0 0–0 2–1 3–2 0–2 1–2 2–0 1–0 0–2 1–2
18 ورزبرگر کیکرز 2–3 2–2 0–2 3–2 2–1 2–4 1–3 1–2 1–1 1–1 1–1 0–3 2–1 1–1 2–3 1–3 0–0
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
21493466396521119245773360168531044311206
18106346944622818747171380179631331411347
18883457355431314832767297141391091521433
16108347144564920840855346178061123438356
16810345546707121634095432715802414383303
15613346355622517447072357183071015409327
156133449495521018844857328156441111341238
14101034514475491904495633514921423391262
1381334515666351634626233215301212451340
12814344453555811239574301142751533414313
12616345351642916544261345171571275488401
121111345345633101774136035116331311114476380
11111234465160161534108234016134686343255
1042034416088371794897629513433653330211
961934355864441444543727113127674305220
9111434375080411177533623321414111922360271
710173430598071015143551279102596113419337
67213437696231132416612901233101165358259
کل شوت ها
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
1
1788
(32)
2
1713
(34)
3
1406
(33)
4
1394
(26)
5
1329
(33)
6
1311
(29)
7
1230
(28)
8
1219
(26)
9
1205
(30)
10
1203
(33)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح
1
1546
(32)
2
1492
(34)
3
1222
(26)
4
1147
(33)
5
1128
(29)
6
1120
(33)
7
1077
(26)
8
1046
(29)
9
1026
(34)
10
991
(26)
نمایش لیست کامل
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
28 شهریور 1399 21:00
هامبورگ
2 1
فورتونا دوسلدورف
28 شهریور 1399 21:00
هامبورگ
2
1
فورتونا دوسلدورف
28 شهریور 1399 21:00
یان رگنسبورگ
1 1
نورنبرگ
28 شهریور 1399 21:00
یان رگنسبورگ
1
1
نورنبرگ
29 شهریور 1399 15:30
هانوفر
2 0
کارلسروهه
29 شهریور 1399 15:30
هانوفر
2
0
کارلسروهه
29 شهریور 1399 15:30
سندهاوزن
3 2
دارمشتات
29 شهریور 1399 15:30
سندهاوزن
3
2
دارمشتات
29 شهریور 1399 15:30
ورزبرگر کیکرز
0 3
ارزگبیرگ آئو
29 شهریور 1399 15:30
ورزبرگر کیکرز
0
3
ارزگبیرگ آئو
30 شهریور 1399 16:00
هایدنهایم
2 0
آینتراخت برانشوایگ
30 شهریور 1399 16:00
هایدنهایم
2
0
آینتراخت برانشوایگ
30 شهریور 1399 16:00
گروتر فورث
1 1
اوسنابروک
30 شهریور 1399 16:00
گروتر فورث
1
1
اوسنابروک
30 شهریور 1399 16:00
هولشتاین کیل
1 0
پادربورن
30 شهریور 1399 16:00
هولشتاین کیل
1
0
پادربورن
31 شهریور 1399 22:00
بوخوم
2 2
سن پائولی
31 شهریور 1399 22:00
بوخوم
2
2
سن پائولی
هفته 2
4 مهر 1399 20:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
گروتر فورث
4 مهر 1399 20:00
ارزگبیرگ آئو
1
1
گروتر فورث
4 مهر 1399 20:00
اوسنابروک
2 1
هانوفر
4 مهر 1399 20:00
اوسنابروک
2
1
هانوفر
5 مهر 1399 14:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
ورزبرگر کیکرز
5 مهر 1399 14:30
فورتونا دوسلدورف
1
0
ورزبرگر کیکرز
5 مهر 1399 14:30
دارمشتات
0 0
یان رگنسبورگ
5 مهر 1399 14:30
دارمشتات
0
0
یان رگنسبورگ
5 مهر 1399 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0 0
هولشتاین کیل
5 مهر 1399 14:30
آینتراخت برانشوایگ
0
0
هولشتاین کیل
6 مهر 1399 15:00
سن پائولی
4 2
هایدنهایم
6 مهر 1399 15:00
سن پائولی
4
2
هایدنهایم
6 مهر 1399 15:00
کارلسروهه
0 1
بوخوم
6 مهر 1399 15:00
کارلسروهه
0
1
بوخوم
6 مهر 1399 15:00
نورنبرگ
1 0
سندهاوزن
6 مهر 1399 15:00
نورنبرگ
1
0
سندهاوزن
7 مهر 1399 22:00
پادربورن
3 4
هامبورگ
7 مهر 1399 22:00
پادربورن
3
4
هامبورگ
هفته 3
11 مهر 1399 20:00
سندهاوزن
1 0
سن پائولی
11 مهر 1399 20:00
سندهاوزن
1
0
سن پائولی
11 مهر 1399 20:00
بوخوم
0 0
اوسنابروک
11 مهر 1399 20:00
بوخوم
0
0
اوسنابروک
12 مهر 1399 14:30
یان رگنسبورگ
1 0
کارلسروهه
12 مهر 1399 14:30
یان رگنسبورگ
1
0
کارلسروهه
12 مهر 1399 14:30
هایدنهایم
0 0
پادربورن
12 مهر 1399 14:30
هایدنهایم
0
0
پادربورن
12 مهر 1399 14:30
هانوفر
4 1
آینتراخت برانشوایگ
12 مهر 1399 14:30
هانوفر
4
1
آینتراخت برانشوایگ
13 مهر 1399 15:00
هولشتاین کیل
2 1
فورتونا دوسلدورف
13 مهر 1399 15:00
هولشتاین کیل
2
1
فورتونا دوسلدورف
13 مهر 1399 15:00
ورزبرگر کیکرز
2 2
گروتر فورث
13 مهر 1399 15:00
ورزبرگر کیکرز
2
2
گروتر فورث
14 مهر 1399 22:00
نورنبرگ
2 3
دارمشتات
14 مهر 1399 22:00
نورنبرگ
2
3
دارمشتات
30 مهر 1399 20:00
هامبورگ
3 0
ارزگبیرگ آئو
30 مهر 1399 20:00
هامبورگ
3
0
ارزگبیرگ آئو
هفته 4
26 مهر 1399 14:30
گروتر فورث
0 1
هامبورگ
26 مهر 1399 14:30
گروتر فورث
0
1
هامبورگ
26 مهر 1399 14:30
کارلسروهه
3 0
سندهاوزن
26 مهر 1399 14:30
کارلسروهه
3
0
سندهاوزن
26 مهر 1399 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
بوخوم
26 مهر 1399 14:30
آینتراخت برانشوایگ
2
1
بوخوم
27 مهر 1399 15:00
فورتونا دوسلدورف
2 2
یان رگنسبورگ
27 مهر 1399 15:00
فورتونا دوسلدورف
2
2
یان رگنسبورگ
27 مهر 1399 15:00
پادربورن
1 0
هانوفر
27 مهر 1399 15:00
پادربورن
1
0
هانوفر
27 مهر 1399 15:00
ارزگبیرگ آئو
2 1
هایدنهایم
27 مهر 1399 15:00
ارزگبیرگ آئو
2
1
هایدنهایم
27 مهر 1399 15:00
ورزبرگر کیکرز
0 2
هولشتاین کیل
27 مهر 1399 15:00
ورزبرگر کیکرز
0
2
هولشتاین کیل
28 مهر 1399 22:00
سن پائولی
2 2
نورنبرگ
28 مهر 1399 22:00
سن پائولی
2
2
نورنبرگ
7 آبان 1399 21:00
اوسنابروک
1 1
دارمشتات
7 آبان 1399 21:00
اوسنابروک
1
1
دارمشتات
| Bremer Brücke
هفته 5
2 آبان 1399 20:00
یان رگنسبورگ
3 0
آینتراخت برانشوایگ
2 آبان 1399 20:00
یان رگنسبورگ
3
0
آینتراخت برانشوایگ
2 آبان 1399 20:00
نورنبرگ
1 1
کارلسروهه
2 آبان 1399 20:00
نورنبرگ
1
1
کارلسروهه
3 آبان 1399 14:30
هامبورگ
3 1
ورزبرگر کیکرز
3 آبان 1399 14:30
هامبورگ
3
1
ورزبرگر کیکرز
3 آبان 1399 14:30
دارمشتات
2 2
سن پائولی
3 آبان 1399 14:30
دارمشتات
2
2
سن پائولی
3 آبان 1399 14:30
هانوفر
3 0
فورتونا دوسلدورف
3 آبان 1399 14:30
هانوفر
3
0
فورتونا دوسلدورف
3 آبان 1399 14:30
هولشتاین کیل
1 3
گروتر فورث
3 آبان 1399 14:30
هولشتاین کیل
1
3
گروتر فورث
4 آبان 1399 16:00
هایدنهایم
1 1
اوسنابروک
4 آبان 1399 16:00
هایدنهایم
1
1
اوسنابروک
4 آبان 1399 16:00
بوخوم
2 0
ارزگبیرگ آئو
4 آبان 1399 16:00
بوخوم
2
0
ارزگبیرگ آئو
4 آبان 1399 16:00
سندهاوزن
1 1
پادربورن
4 آبان 1399 16:00
سندهاوزن
1
1
پادربورن
هفته 6
9 آبان 1399 21:00
فورتونا دوسلدورف
1 0
هایدنهایم
9 آبان 1399 21:00
فورتونا دوسلدورف
1
0
هایدنهایم
| Merkur Spiel-Arena
9 آبان 1399 21:00
هامبورگ
2 2
سن پائولی
9 آبان 1399 21:00
هامبورگ
2
2
سن پائولی
| Volksparkstadion
10 آبان 1399 15:30
پادربورن
3 1
یان رگنسبورگ
10 آبان 1399 15:30
پادربورن
3
1
یان رگنسبورگ
| Benteler-Arena
10 آبان 1399 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 1
هولشتاین کیل
10 آبان 1399 15:30
ارزگبیرگ آئو
1
1
هولشتاین کیل
| Erzgebirgsstadion
10 آبان 1399 15:30
اوسنابروک
2 1
سندهاوزن
10 آبان 1399 15:30
اوسنابروک
2
1
سندهاوزن
| Bremer Brücke
10 آبان 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
3 2
نورنبرگ
10 آبان 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
3
2
نورنبرگ
| Eintracht-Stadion
11 آبان 1399 16:00
گروتر فورث
4 1
هانوفر
11 آبان 1399 16:00
گروتر فورث
4
1
هانوفر
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
11 آبان 1399 16:00
کارلسروهه
3 4
دارمشتات
11 آبان 1399 16:00
کارلسروهه
3
4
دارمشتات
| Wildparkstadion
11 آبان 1399 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 3
بوخوم
11 آبان 1399 16:00
ورزبرگر کیکرز
2
3
بوخوم
| flyeralarm-Arena
هفته 7
16 آبان 1399 21:00
هایدنهایم
4 1
ورزبرگر کیکرز
16 آبان 1399 21:00
هایدنهایم
4
1
ورزبرگر کیکرز
| Voith-Arena
16 آبان 1399 21:00
سندهاوزن
2 2
آینتراخت برانشوایگ
16 آبان 1399 21:00
سندهاوزن
2
2
آینتراخت برانشوایگ
| BWT-Stadion am Hardtwald
17 آبان 1399 15:30
هانوفر
0 0
ارزگبیرگ آئو
17 آبان 1399 15:30
هانوفر
0
0
ارزگبیرگ آئو
| HDI-Arena
17 آبان 1399 15:30
بوخوم
0 2
گروتر فورث
17 آبان 1399 15:30
بوخوم
0
2
گروتر فورث
| Vonovia Ruhrstadion
17 آبان 1399 15:30
نورنبرگ
1 1
فورتونا دوسلدورف
17 آبان 1399 15:30
نورنبرگ
1
1
فورتونا دوسلدورف
| Max-Morlock-Stadion
18 آبان 1399 16:00
دارمشتات
0 4
پادربورن
18 آبان 1399 16:00
دارمشتات
0
4
پادربورن
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
18 آبان 1399 16:00
یان رگنسبورگ
2 4
اوسنابروک
18 آبان 1399 16:00
یان رگنسبورگ
2
4
اوسنابروک
| Jahnstadion Regensburg
18 آبان 1399 16:00
سن پائولی
0 3
کارلسروهه
18 آبان 1399 16:00
سن پائولی
0
3
کارلسروهه
| Millerntor-Stadion
19 آبان 1399 23:00
هولشتاین کیل
1 1
هامبورگ
19 آبان 1399 23:00
هولشتاین کیل
1
1
هامبورگ
| Holstein-Stadion
هفته 8
1 آذر 1399 15:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
سندهاوزن
1 آذر 1399 15:30
فورتونا دوسلدورف
1
0
سندهاوزن
| Merkur Spiel-Arena
1 آذر 1399 15:30
پادربورن
2 0
سن پائولی
1 آذر 1399 15:30
پادربورن
2
0
سن پائولی
| Benteler-Arena
1 آذر 1399 15:30
هولشتاین کیل
2 2
هایدنهایم
1 آذر 1399 15:30
هولشتاین کیل
2
2
هایدنهایم
| Holstein-Stadion
1 آذر 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
1 3
کارلسروهه
1 آذر 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
1
3
کارلسروهه
| Eintracht-Stadion
2 آذر 1399 16:00
هامبورگ
1 3
بوخوم
2 آذر 1399 16:00
هامبورگ
1
3
بوخوم
| Volksparkstadion
2 آذر 1399 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 0
دارمشتات
2 آذر 1399 16:00
ارزگبیرگ آئو
3
0
دارمشتات
| Erzgebirgsstadion
2 آذر 1399 16:00
گروتر فورث
3 1
یان رگنسبورگ
2 آذر 1399 16:00
گروتر فورث
3
1
یان رگنسبورگ
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
2 آذر 1399 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 1
هانوفر
2 آذر 1399 16:00
ورزبرگر کیکرز
2
1
هانوفر
| flyeralarm-Arena
3 آذر 1399 23:00
اوسنابروک
1 4
نورنبرگ
3 آذر 1399 23:00
اوسنابروک
1
4
نورنبرگ
| Bremer Brücke
هفته 9
7 آذر 1399 21:00
دارمشتات
4 0
آینتراخت برانشوایگ
7 آذر 1399 21:00
دارمشتات
4
0
آینتراخت برانشوایگ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
7 آذر 1399 21:00
سن پائولی
0 1
اوسنابروک
7 آذر 1399 21:00
سن پائولی
0
1
اوسنابروک
| Millerntor-Stadion
8 آذر 1399 15:30
سندهاوزن
1 4
ارزگبیرگ آئو
8 آذر 1399 15:30
سندهاوزن
1
4
ارزگبیرگ آئو
| BWT-Stadion am Hardtwald
8 آذر 1399 15:30
یان رگنسبورگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
8 آذر 1399 15:30
یان رگنسبورگ
2
1
ورزبرگر کیکرز
| Jahnstadion Regensburg
8 آذر 1399 15:30
کارلسروهه
1 0
پادربورن
8 آذر 1399 15:30
کارلسروهه
1
0
پادربورن
| Wildparkstadion
9 آذر 1399 16:00
هایدنهایم
3 2
هامبورگ
9 آذر 1399 16:00
هایدنهایم
3
2
هامبورگ
| Voith-Arena
9 آذر 1399 16:00
هانوفر
0 3
هولشتاین کیل
9 آذر 1399 16:00
هانوفر
0
3
هولشتاین کیل
| HDI-Arena
9 آذر 1399 16:00
نورنبرگ
2 3
گروتر فورث
9 آذر 1399 16:00
نورنبرگ
2
3
گروتر فورث
| Max-Morlock-Stadion
10 آذر 1399 23:00
بوخوم
5 0
فورتونا دوسلدورف
10 آذر 1399 23:00
بوخوم
5
0
فورتونا دوسلدورف
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 10
14 آذر 1399 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 2
دارمشتات
14 آذر 1399 21:00
فورتونا دوسلدورف
3
2
دارمشتات
| Merkur Spiel-Arena
14 آذر 1399 21:00
هولشتاین کیل
3 1
بوخوم
14 آذر 1399 21:00
هولشتاین کیل
3
1
بوخوم
| Holstein-Stadion
15 آذر 1399 15:30
هامبورگ
0 1
هانوفر
15 آذر 1399 15:30
هامبورگ
0
1
هانوفر
| Volksparkstadion
15 آذر 1399 15:30
گروتر فورث
0 1
هایدنهایم
15 آذر 1399 15:30
گروتر فورث
0
1
هایدنهایم
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
15 آذر 1399 15:30
اوسنابروک
1 2
کارلسروهه
15 آذر 1399 15:30
اوسنابروک
1
2
کارلسروهه
| Bremer Brücke
15 آذر 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
سن پائولی
15 آذر 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2
1
سن پائولی
| Eintracht-Stadion
16 آذر 1399 16:00
پادربورن
0 2
نورنبرگ
16 آذر 1399 16:00
پادربورن
0
2
نورنبرگ
| Benteler-Arena
16 آذر 1399 16:00
ارزگبیرگ آئو
0 2
یان رگنسبورگ
16 آذر 1399 16:00
ارزگبیرگ آئو
0
2
یان رگنسبورگ
| Erzgebirgsstadion
16 آذر 1399 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 3
سندهاوزن
16 آذر 1399 16:00
ورزبرگر کیکرز
2
3
سندهاوزن
| flyeralarm-Arena
هفته 11
21 آذر 1399 21:00
بوخوم
3 0
پادربورن
21 آذر 1399 21:00
بوخوم
3
0
پادربورن
| Vonovia Ruhrstadion
21 آذر 1399 21:00
سندهاوزن
0 3
گروتر فورث
21 آذر 1399 21:00
سندهاوزن
0
3
گروتر فورث
| BWT-Stadion am Hardtwald
22 آذر 1399 15:30
هایدنهایم
1 0
هانوفر
22 آذر 1399 15:30
هایدنهایم
1
0
هانوفر
| Voith-Arena
22 آذر 1399 15:30
دارمشتات
1 2
هامبورگ
22 آذر 1399 15:30
دارمشتات
1
2
هامبورگ
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
22 آذر 1399 15:30
یان رگنسبورگ
2 3
هولشتاین کیل
22 آذر 1399 15:30
یان رگنسبورگ
2
3
هولشتاین کیل
| Jahnstadion Regensburg
23 آذر 1399 16:00
سن پائولی
2 2
ارزگبیرگ آئو
23 آذر 1399 16:00
سن پائولی
2
2
ارزگبیرگ آئو
| Millerntor-Stadion
23 آذر 1399 16:00
کارلسروهه
1 2
فورتونا دوسلدورف
23 آذر 1399 16:00
کارلسروهه
1
2
فورتونا دوسلدورف
| Wildparkstadion
23 آذر 1399 16:00
نورنبرگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
23 آذر 1399 16:00
نورنبرگ
2
1
ورزبرگر کیکرز
| Max-Morlock-Stadion
23 آذر 1399 16:00
آینتراخت برانشوایگ
0 2
اوسنابروک
23 آذر 1399 16:00
آینتراخت برانشوایگ
0
2
اوسنابروک
| Eintracht-Stadion
هفته 12
25 آذر 1399 21:00
هایدنهایم
0 0
یان رگنسبورگ
25 آذر 1399 21:00
هایدنهایم
0
0
یان رگنسبورگ
| Voith-Arena
25 آذر 1399 21:00
هامبورگ
4 0
سندهاوزن
25 آذر 1399 21:00
هامبورگ
4
0
سندهاوزن
| Volksparkstadion
25 آذر 1399 21:00
هانوفر
2 0
بوخوم
25 آذر 1399 21:00
هانوفر
2
0
بوخوم
| HDI-Arena
25 آذر 1399 21:00
گروتر فورث
0 4
دارمشتات
25 آذر 1399 21:00
گروتر فورث
0
4
دارمشتات
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
26 آذر 1399 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 0
اوسنابروک
26 آذر 1399 21:00
فورتونا دوسلدورف
3
0
اوسنابروک
| Merkur Spiel-Arena
26 آذر 1399 21:00
پادربورن
2 2
آینتراخت برانشوایگ
26 آذر 1399 21:00
پادربورن
2
2
آینتراخت برانشوایگ
| Benteler-Arena
26 آذر 1399 21:00
هولشتاین کیل
1 0
نورنبرگ
26 آذر 1399 21:00
هولشتاین کیل
1
0
نورنبرگ
| Holstein-Stadion
27 آذر 1399 23:00
ارزگبیرگ آئو
4 1
کارلسروهه
27 آذر 1399 23:00
ارزگبیرگ آئو
4
1
کارلسروهه
| Erzgebirgsstadion
17 دی 1399 21:00
ورزبرگر کیکرز
1 1
سن پائولی
17 دی 1399 21:00
ورزبرگر کیکرز
1
1
سن پائولی
| flyeralarm-Arena
هفته 13
28 آذر 1399 21:00
بوخوم
3 0
هایدنهایم
28 آذر 1399 21:00
بوخوم
3
0
هایدنهایم
| Vonovia Ruhrstadion
28 آذر 1399 21:00
یان رگنسبورگ
0 0
هانوفر
28 آذر 1399 21:00
یان رگنسبورگ
0
0
هانوفر
| Jahnstadion Regensburg
29 آذر 1399 15:30
دارمشتات
2 0
ورزبرگر کیکرز
29 آذر 1399 15:30
دارمشتات
2
0
ورزبرگر کیکرز
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
29 آذر 1399 15:30
اوسنابروک
0 1
پادربورن
29 آذر 1399 15:30
اوسنابروک
0
1
پادربورن
| Bremer Brücke
29 آذر 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
0 3
گروتر فورث
29 آذر 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
0
3
گروتر فورث
| Eintracht-Stadion
30 آذر 1399 16:00
سندهاوزن
0 2
هولشتاین کیل
30 آذر 1399 16:00
سندهاوزن
0
2
هولشتاین کیل
| BWT-Stadion am Hardtwald
30 آذر 1399 16:00
سن پائولی
0 3
فورتونا دوسلدورف
30 آذر 1399 16:00
سن پائولی
0
3
فورتونا دوسلدورف
| Millerntor-Stadion
30 آذر 1399 16:00
نورنبرگ
1 0
ارزگبیرگ آئو
30 آذر 1399 16:00
نورنبرگ
1
0
ارزگبیرگ آئو
| Max-Morlock-Stadion
1 دی 1399 23:00
کارلسروهه
1 2
هامبورگ
1 دی 1399 23:00
کارلسروهه
1
2
هامبورگ
| Wildparkstadion
هفته 14
13 دی 1399 15:30
هایدنهایم
2 0
نورنبرگ
13 دی 1399 15:30
هایدنهایم
2
0
نورنبرگ
| Voith-Arena
13 دی 1399 15:30
بوخوم
2 1
دارمشتات
13 دی 1399 15:30
بوخوم
2
1
دارمشتات
| Vonovia Ruhrstadion
13 دی 1399 15:30
ورزبرگر کیکرز
2 4
کارلسروهه
13 دی 1399 15:30
ورزبرگر کیکرز
2
4
کارلسروهه
| flyeralarm-Arena
14 دی 1399 16:00
هامبورگ
3 1
یان رگنسبورگ
14 دی 1399 16:00
هامبورگ
3
1
یان رگنسبورگ
| Volksparkstadion
14 دی 1399 16:00
هانوفر
4 0
سندهاوزن
14 دی 1399 16:00
هانوفر
4
0
سندهاوزن
| HDI-Arena
14 دی 1399 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 1
آینتراخت برانشوایگ
14 دی 1399 16:00
ارزگبیرگ آئو
3
1
آینتراخت برانشوایگ
| Erzgebirgsstadion
14 دی 1399 16:00
گروتر فورث
2 1
سن پائولی
14 دی 1399 16:00
گروتر فورث
2
1
سن پائولی
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
14 دی 1399 16:00
هولشتاین کیل
1 2
اوسنابروک
14 دی 1399 16:00
هولشتاین کیل
1
2
اوسنابروک
| Holstein-Stadion
15 دی 1399 23:00
فورتونا دوسلدورف
2 1
پادربورن
15 دی 1399 23:00
فورتونا دوسلدورف
2
1
پادربورن
| Merkur Spiel-Arena
هفته 15
19 دی 1399 21:00
سندهاوزن
4 0
هایدنهایم
19 دی 1399 21:00
سندهاوزن
4
0
هایدنهایم
| BWT-Stadion am Hardtwald
19 دی 1399 21:00
کارلسروهه
3 2
گروتر فورث
19 دی 1399 21:00
کارلسروهه
3
2
گروتر فورث
| Wildparkstadion
20 دی 1399 15:30
اوسنابروک
2 3
ورزبرگر کیکرز
20 دی 1399 15:30
اوسنابروک
2
3
ورزبرگر کیکرز
| Bremer Brücke
20 دی 1399 15:30
سن پائولی
1 1
هولشتاین کیل
20 دی 1399 15:30
سن پائولی
1
1
هولشتاین کیل
| Millerntor-Stadion
20 دی 1399 15:30
نورنبرگ
1 1
هامبورگ
20 دی 1399 15:30
نورنبرگ
1
1
هامبورگ
| Max-Morlock-Stadion
21 دی 1399 16:00
پادربورن
2 1
ارزگبیرگ آئو
21 دی 1399 16:00
پادربورن
2
1
ارزگبیرگ آئو
| Benteler-Arena
21 دی 1399 16:00
دارمشتات
1 2
هانوفر
21 دی 1399 16:00
دارمشتات
1
2
هانوفر
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
21 دی 1399 16:00
یان رگنسبورگ
0 2
بوخوم
21 دی 1399 16:00
یان رگنسبورگ
0
2
بوخوم
| Jahnstadion Regensburg
22 دی 1399 23:00
آینتراخت برانشوایگ
0 0
فورتونا دوسلدورف
22 دی 1399 23:00
آینتراخت برانشوایگ
0
0
فورتونا دوسلدورف
| Eintracht-Stadion
هفته 16
26 دی 1399 21:00
گروتر فورث
1 1
پادربورن
26 دی 1399 21:00
گروتر فورث
1
1
پادربورن
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
26 دی 1399 21:00
ورزبرگر کیکرز
0 0
آینتراخت برانشوایگ
26 دی 1399 21:00
ورزبرگر کیکرز
0
0
آینتراخت برانشوایگ
| flyeralarm-Arena
27 دی 1399 15:30
هانوفر
2 3
سن پائولی
27 دی 1399 15:30
هانوفر
2
3
سن پائولی
| HDI-Arena
27 دی 1399 15:30
ارزگبیرگ آئو
0 3
فورتونا دوسلدورف
27 دی 1399 15:30
ارزگبیرگ آئو
0
3
فورتونا دوسلدورف
| Erzgebirgsstadion
27 دی 1399 15:30
بوخوم
3 1
نورنبرگ
27 دی 1399 15:30
بوخوم
3
1
نورنبرگ
| Vonovia Ruhrstadion
28 دی 1399 16:00
هایدنهایم
3 0
دارمشتات
28 دی 1399 16:00
هایدنهایم
3
0
دارمشتات
| Voith-Arena
28 دی 1399 16:00
هولشتاین کیل
2 3
کارلسروهه
28 دی 1399 16:00
هولشتاین کیل
2
3
کارلسروهه
| Holstein-Stadion
28 دی 1399 16:00
یان رگنسبورگ
3 1
سندهاوزن
28 دی 1399 16:00
یان رگنسبورگ
3
1
سندهاوزن
| Jahnstadion Regensburg
29 دی 1399 23:00
هامبورگ
5 0
اوسنابروک
29 دی 1399 23:00
هامبورگ
5
0
اوسنابروک
| Volksparkstadion
هفته 17
3 بهمن 1399 21:00
فورتونا دوسلدورف
3 3
گروتر فورث
3 بهمن 1399 21:00
فورتونا دوسلدورف
3
3
گروتر فورث
| Merkur Spiel-Arena
3 بهمن 1399 21:00
اوسنابروک
0 1
ارزگبیرگ آئو
3 بهمن 1399 21:00
اوسنابروک
0
1
ارزگبیرگ آئو
| Bremer Brücke
4 بهمن 1399 15:30
پادربورن
1 0
ورزبرگر کیکرز
4 بهمن 1399 15:30
پادربورن
1
0
ورزبرگر کیکرز
| Benteler-Arena
4 بهمن 1399 15:30
کارلسروهه
1 1
هایدنهایم
4 بهمن 1399 15:30
کارلسروهه
1
1
هایدنهایم
| Wildparkstadion
4 بهمن 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2 4
هامبورگ
4 بهمن 1399 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2
4
هامبورگ
| Eintracht-Stadion
5 بهمن 1399 16:00
دارمشتات
0 2
هولشتاین کیل
5 بهمن 1399 16:00
دارمشتات
0
2
هولشتاین کیل
| Merck-Stadion am Böllenfalltor
5 بهمن 1399 16:00
سندهاوزن
1 1
بوخوم
5 بهمن 1399 16:00
سندهاوزن