سری بی ایتالیا

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
م ش پ ش پ
38
19
16
3
68
35
33
73
2
پ ش پ پ پ
38
19
12
7
46
34
12
69
3
پ پ پ پ ش
38
17
13
8
51
33
18
64
4
پ ش ش م ش
38
16
14
8
68
47
21
62
5
ش پ م م م
38
15
14
9
53
39
14
59
6
پ پ پ ش م
38
15
12
11
48
35
13
57
7
ش پ پ پ پ
38
15
11
12
61
53
8
56
8
م ش م پ پ
38
14
14
10
50
37
13
56
9
ش ش ش پ پ
38
14
14
10
44
42
2
56
10
ش پ پ م پ
38
12
14
12
38
42
-4
50
11
پ م م م ش
38
12
14
12
42
45
-3
50
12
ش پ ش م پ
38
11
15
12
48
53
-5
48
13
ش م م پ ش
38
12
12
14
46
44
2
48
14
م ش م ش پ
38
11
15
12
54
59
-5
48
15
م ش ش م پ
38
10
15
13
40
39
1
45
16
پ پ م پ ش
38
11
11
16
37
48
-11
44
17
ش پ ش ش ش
38
6
17
15
29
47
-18
35
18
ش پ ش ش ش
38
9
7
22
31
57
-26
34
19
م ش پ ش ش
38
7
11
20
29
60
-31
32
20
م ش ش ش ش
38
4
11
23
30
64
-34
23
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
امپولی
سالرنیتانا
مونزا
لچه
وینتزیا
چیتادلا
برشا
کیه وو
اسپال
فروزینونه
رجینا
ویچنزا ویرتوس
کرمونزه
پیزا
پوردنونه
آسکولی
نوو کاسنزا
رجیانا
پسکارا
ویرتوس انتلا
1 امپولی 5–0 0–0 2–1 1–1 1–1 4–2 2–2 2–1 3–1 3–0 2–2 1–0 3–1 1–0 1–1 4–0 0–0 2–2 1–0
2 سالرنیتانا 2–0 1–3 1–1 2–1 1–0 1–0 1–1 0–0 1–0 1–1 1–1 2–1 4–1 0–2 1–0 0–0 3–0 2–0 2–1
3 مونزا 1–1 3–0 1–0 1–4 0–0 0–2 1–2 0–0 2–0 1–0 1–1 2–1 0–2 2–0 2–0 2–2 2–0 1–1 5–0
4 لچه 2–2 2–0 0–0 2–2 1–3 2–2 4–2 1–2 2–2 2–2 2–1 2–2 0–3 0–0 1–2 3–1 7–1 3–1 0–0
5 وینتزیا 2–0 1–2 0–2 2–3 1–0 0–1 3–1 0–0 0–2 0–2 1–0 3–1 1–1 0–0 2–1 3–0 2–1 4–0 3–2
6 چیتادلا 2–2 0–0 1–2 2–2 1–1 3–0 1–0 2–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–0 2–0 1–0 1–1 0–3 0–1 1–0
7 برشا 1–3 3–1 0–1 3–0 2–2 3–3 1–0 3–1 1–2 1–0 0–3 1–2 4–3 4–1 1–1 2–0 3–1 1–1 2–2
8 کیه وو 1–1 1–2 0–1 1–2 1–1 2–1 1–0 1–1 0–0 3–0 1–2 1–1 2–0 3–0 3–0 2–0 1–0 3–1 2–1
9 اسپال 1–1 2–0 1–1 1–0 1–1 1–0 2–3 0–0 0–1 1–4 3–2 1–0 4–0 1–3 1–2 1–1 2–0 2–0 0–0
10 فروزینونه 0–2 0–0 2–2 0–3 1–2 1–1 0–1 3–2 1–2 1–1 1–1 1–0 3–1 1–1 1–0 0–2 0–0 0–0 0–0
11 رجینا 0–3 0–0 1–0 0–1 1–2 1–3 2–1 1–1 0–1 0–4 3–0 1–0 1–2 1–0 2–2 0–0 2–1 3–1 1–0
12 ویچنزا ویرتوس 0–2 1–1 1–2 1–2 0–0 1–0 0–3 1–1 2–2 0–0 1–1 3–1 4–4 1–1 2–1 1–1 2–1 1–0 0–1
13 کرمونزه 2–2 0–1 0–2 1–2 0–0 0–2 2–2 0–2 1–1 4–0 1–1 0–1 2–1 2–1 3–3 1–0 3–0 3–0 2–1
14 پیزا 1–1 2–2 1–1 0–1 2–2 1–4 1–0 2–2 3–0 0–0 0–0 2–2 1–1 1–0 2–1 3–0 1–0 0–0 3–2
15 پوردنونه 0–0 1–2 1–1 1–1 2–0 0–1 1–1 1–1 3–3 2–0 2–2 1–2 1–2 2–2 1–1 2–0 3–0 0–0 3–0
16 آسکولی 2–0 0–2 1–0 0–2 1–1 2–0 2–1 0–0 2–0 1–1 2–1 2–1 0–0 0–2 0–1 0–3 2–1 0–2 1–1
17 نوو کاسنزا 0–2 0–1 0–3 1–1 0–0 1–1 1–2 1–0 1–1 1–2 2–2 1–1 0–1 1–1 0–0 2–1 0–1 3–0 0–0
18 رجیانا 0–1 0–0 3–0 0–4 2–1 0–2 2–2 0–1 1–2 1–2 0–1 2–1 1–1 2–2 1–0 1–0 1–1 0–1 2–1
19 پسکارا 1–2 0–3 3–2 1–1 0–2 3–1 1–1 0–0 0–1 0–2 0–2 2–3 0–2 3–1 0–2 2–3 0–0 1–0 1–1
20 ویرتوس انتلا 2–5 0–3 1–1 1–5 0–2 1–0 1–1 1–3 0–1 2–3 1–1 1–2 0–2 2–1 0–1 0–0 1–2 0–2 3–0
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
1912738463486318131610693291330000000
1916338683561514246486824892160000000
1713838513375617209585623911730000000
161483868478029205484994281940000000
1511123861538358166574603131500000000
151211384835103314234714684291810000000
1514938533986112239513773961990000000
14141038444288315195575763181310000000
14141038503761513227515893661500000000
1212143846448359202606674231830000000
12141238424596511175673893121440000000
12141238384283113198596573681440000000
11111638374810097173583603491640000000
11151238485310056187620833691580000000
11151238545987511179587624241580000000
10151338403981314194607733351410000000
972238315788791455621032881280000000
711203829608569147556592851340000000
6171538294787910185520663031320000000
4112338306410058141628812781180000000
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 61 2 3 80
2 61 2 3 80
3 83 1 0 85
4 80 1 1 87
5 81 3 0 87
6 86 1 0 88
7 75 4 2 93
8 83 5 0 93
9 83 4 1 96
10 88 2 1 97
11 86 1 2 98
12 85 5 1 100
13 87 3 2 103
14 88 4 3 111
15 96 3 2 112
16 103 2 1 112
17 100 4 1 113
18 87 6 3 114
19 100 3 2 116
20 100 5 4 130
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
پاس های صحیح
اقدام به دریبل
دریبل موفق
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
4 مهر 1399 18:15
مونزا
0 0
اسپال
4 مهر 1399 18:15
مونزا
0
0
اسپال
5 مهر 1399 15:30
برشا
1 1
آسکولی
5 مهر 1399 15:30
برشا
1
1
آسکولی
5 مهر 1399 15:30
نوو کاسنزا
0 0
ویرتوس انتلا
5 مهر 1399 15:30
نوو کاسنزا
0
0
ویرتوس انتلا
5 مهر 1399 15:30
فروزینونه
0 2
امپولی
5 مهر 1399 15:30
فروزینونه
0
2
امپولی
5 مهر 1399 15:30
لچه
0 0
پوردنونه
5 مهر 1399 15:30
لچه
0
0
پوردنونه
5 مهر 1399 15:30
پسکارا
0 0
کیه وو
5 مهر 1399 15:30
پسکارا
0
0
کیه وو
5 مهر 1399 15:30
سالرنیتانا
1 1
رجینا
5 مهر 1399 15:30
سالرنیتانا
1
1
رجینا
5 مهر 1399 17:30
وینتزیا
1 0
ویچنزا ویرتوس
5 مهر 1399 17:30
وینتزیا
1
0
ویچنزا ویرتوس
6 مهر 1399 16:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
6 مهر 1399 16:30
کرمونزه
0
2
چیتادلا
6 مهر 1399 22:30
رجیانا
2 2
پیزا
6 مهر 1399 22:30
رجیانا
2
2
پیزا
هفته 2
12 مهر 1399 15:45
کیه وو
1 2
سالرنیتانا
12 مهر 1399 15:45
کیه وو
1
2
سالرنیتانا
12 مهر 1399 17:45
آسکولی
0 2
لچه
12 مهر 1399 17:45
آسکولی
0
2
لچه
12 مهر 1399 17:45
امپولی
0 0
مونزا
12 مهر 1399 17:45
امپولی
0
0
مونزا
12 مهر 1399 17:45
رجینا
3 1
پسکارا
12 مهر 1399 17:45
رجینا
3
1
پسکارا
12 مهر 1399 17:45
اسپال
1 1
نوو کاسنزا
12 مهر 1399 17:45
اسپال
1
1
نوو کاسنزا
12 مهر 1399 17:45
وینتزیا
0 2
فروزینونه
12 مهر 1399 17:45
وینتزیا
0
2
فروزینونه
12 مهر 1399 17:45
ویرتوس انتلا
0 2
رجیانا
12 مهر 1399 17:45
ویرتوس انتلا
0
2
رجیانا
12 مهر 1399 19:45
ویچنزا ویرتوس
1 1
پوردنونه
12 مهر 1399 19:45
ویچنزا ویرتوس
1
1
پوردنونه
13 مهر 1399 16:30
پیزا
1 1
کرمونزه
13 مهر 1399 16:30
پیزا
1
1
کرمونزه
13 مهر 1399 22:30
چیتادلا
3 0
برشا
13 مهر 1399 22:30
چیتادلا
3
0
برشا
هفته 3
25 مهر 1399 22:30
برشا
3 0
لچه
25 مهر 1399 22:30
برشا
3
0
لچه
26 مهر 1399 15:30
نوو کاسنزا
1 1
چیتادلا
26 مهر 1399 15:30
نوو کاسنزا
1
1
چیتادلا
26 مهر 1399 15:30
کرمونزه
0 0
وینتزیا
26 مهر 1399 15:30
کرمونزه
0
0
وینتزیا
26 مهر 1399 15:30
پوردنونه
3 3
اسپال
26 مهر 1399 15:30
پوردنونه
3
3
اسپال
26 مهر 1399 15:30
رجیانا
0 1
کیه وو
26 مهر 1399 15:30
رجیانا
0
1
کیه وو
26 مهر 1399 15:30
سالرنیتانا
4 1
پیزا
26 مهر 1399 15:30
سالرنیتانا
4
1
پیزا
26 مهر 1399 16:30
ویرتوس انتلا
1 1
رجینا
26 مهر 1399 16:30
ویرتوس انتلا
1
1
رجینا
26 مهر 1399 17:30
پسکارا
1 2
امپولی
26 مهر 1399 17:30
پسکارا
1
2
امپولی
26 مهر 1399 19:30
فروزینونه
1 0
آسکولی
26 مهر 1399 19:30
فروزینونه
1
0
آسکولی
12 آذر 1399 20:30
مونزا
1 1
ویچنزا ویرتوس
12 آذر 1399 20:30
مونزا
1
1
ویچنزا ویرتوس
هفته 4
29 مهر 1399 22:30
آسکولی
2 1
رجیانا
29 مهر 1399 22:30
آسکولی
2
1
رجیانا
29 مهر 1399 22:30
کیه وو
1 0
برشا
29 مهر 1399 22:30
کیه وو
1
0
برشا
29 مهر 1399 22:30
چیتادلا
2 0
پوردنونه
29 مهر 1399 22:30
چیتادلا
2
0
پوردنونه
29 مهر 1399 22:30
امپولی
2 1
اسپال
29 مهر 1399 22:30
امپولی
2
1
اسپال
29 مهر 1399 22:30
فروزینونه
0 0
ویرتوس انتلا
29 مهر 1399 22:30
فروزینونه
0
0
ویرتوس انتلا
29 مهر 1399 22:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
سالرنیتانا
29 مهر 1399 22:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
سالرنیتانا
29 مهر 1399 22:30
پیزا
1 1
مونزا
29 مهر 1399 22:30
پیزا
1
1
مونزا
29 مهر 1399 22:30
رجینا
0 0
نوو کاسنزا
29 مهر 1399 22:30
رجینا
0
0
نوو کاسنزا
29 مهر 1399 22:30
وینتزیا
4 0
پسکارا
29 مهر 1399 22:30
وینتزیا
4
0
پسکارا
30 مهر 1399 20:30
لچه
2 2
کرمونزه
30 مهر 1399 20:30
لچه
2
2
کرمونزه
هفته 5
2 آبان 1399 22:30
امپولی
3 1
پیزا
2 آبان 1399 22:30
امپولی
3
1
پیزا
3 آبان 1399 15:30
مونزا
1 2
کیه وو
3 آبان 1399 15:30
مونزا
1
2
کیه وو
3 آبان 1399 15:30
پوردنونه
2 2
رجینا
3 آبان 1399 15:30
پوردنونه
2
2
رجینا
3 آبان 1399 15:30
سالرنیتانا
1 0
آسکولی
3 آبان 1399 15:30
سالرنیتانا
1
0
آسکولی
3 آبان 1399 15:30
اسپال
3 2
ویچنزا ویرتوس
3 آبان 1399 15:30
اسپال
3
2
ویچنزا ویرتوس
3 آبان 1399 17:30
پسکارا
0 2
فروزینونه
3 آبان 1399 17:30
پسکارا
0
2
فروزینونه
4 آبان 1399 18:30
نوو کاسنزا
1 1
لچه
4 آبان 1399 18:30
نوو کاسنزا
1
1
لچه
24 آبان 1399 17:30
ویرتوس انتلا
0 2
وینتزیا
24 آبان 1399 17:30
ویرتوس انتلا
0
2
وینتزیا
| Stadio Comunale Chiavari
18 آذر 1399 17:30
کرمونزه
2 2
برشا
18 آذر 1399 17:30
کرمونزه
2
2
برشا
| Stadio Giovanni Zini
20 دی 1399 16:30
رجیانا
0 2
چیتادلا
20 دی 1399 16:30
رجیانا
0
2
چیتادلا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
هفته 6
10 آبان 1399 16:30
چیتادلا
1 2
مونزا
10 آبان 1399 16:30
چیتادلا
1
2
مونزا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
10 آبان 1399 18:30
آسکولی
0 1
پوردنونه
10 آبان 1399 18:30
آسکولی
0
1
پوردنونه
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
10 آبان 1399 18:30
برشا
2 2
ویرتوس انتلا
10 آبان 1399 18:30
برشا
2
2
ویرتوس انتلا
| Stadio Mario Rigamonti
10 آبان 1399 18:30
کیه وو
2 0
نوو کاسنزا
10 آبان 1399 18:30
کیه وو
2
0
نوو کاسنزا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
10 آبان 1399 18:30
ویچنزا ویرتوس
4 4
پیزا
10 آبان 1399 18:30
ویچنزا ویرتوس
4
4
پیزا
| Stadio Romeo Menti
10 آبان 1399 18:30
سالرنیتانا
3 0
رجیانا
10 آبان 1399 18:30
سالرنیتانا
3
0
رجیانا
| Stadio Arechi
11 آبان 1399 16:30
وینتزیا
2 0
امپولی
11 آبان 1399 16:30
وینتزیا
2
0
امپولی
| Stadio Pierluigi Penzo
11 آبان 1399 17:30
رجینا
0 1
اسپال
11 آبان 1399 17:30
رجینا
0
1
اسپال
| Stadio Oreste Granillo
11 آبان 1399 23:30
فروزینونه
1 0
کرمونزه
11 آبان 1399 23:30
فروزینونه
1
0
کرمونزه
| Stadio Benito Stirpe
12 آبان 1399 23:30
لچه
3 1
پسکارا
12 آبان 1399 23:30
لچه
3
1
پسکارا
| Stadio Comunale Via del Mare
هفته 7
16 آبان 1399 23:30
اسپال
2 0
سالرنیتانا
16 آبان 1399 23:30
اسپال
2
0
سالرنیتانا
| Stadio Paolo Mazza
17 آبان 1399 16:30
نوو کاسنزا
1 2
برشا
17 آبان 1399 16:30
نوو کاسنزا
1
2
برشا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
17 آبان 1399 16:30
مونزا
2 0
فروزینونه
17 آبان 1399 16:30
مونزا
2
0
فروزینونه
17 آبان 1399 16:30
پوردنونه
1 1
کیه وو
17 آبان 1399 16:30
پوردنونه
1
1
کیه وو
17 آبان 1399 18:30
امپولی
3 0
رجینا
17 آبان 1399 18:30
امپولی
3
0
رجینا
| Stadio Carlo Castellani
17 آبان 1399 21:30
کرمونزه
0 1
ویچنزا ویرتوس
17 آبان 1399 21:30
کرمونزه
0
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Giovanni Zini
18 آبان 1399 17:30
پسکارا
3 1
چیتادلا
18 آبان 1399 17:30
پسکارا
3
1
چیتادلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
18 آبان 1399 19:30
رجیانا
2 1
وینتزیا
18 آبان 1399 19:30
رجیانا
2
1
وینتزیا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
18 آبان 1399 23:30
ویرتوس انتلا
1 5
لچه
18 آبان 1399 23:30
ویرتوس انتلا
1
5
لچه
| Stadio Comunale Chiavari
18 آذر 1399 19:30
پیزا
2 1
آسکولی
18 آذر 1399 19:30
پیزا
2
1
آسکولی
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
هفته 8
30 آبان 1399 23:30
فروزینونه
0 2
نوو کاسنزا
30 آبان 1399 23:30
فروزینونه
0
2
نوو کاسنزا
| Stadio Benito Stirpe
1 آذر 1399 16:30
برشا
2 2
وینتزیا
1 آذر 1399 16:30
برشا
2
2
وینتزیا
| Stadio Mario Rigamonti
1 آذر 1399 16:30
چیتادلا
2 2
امپولی
1 آذر 1399 16:30
چیتادلا
2
2
امپولی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
1 آذر 1399 16:30
لچه
7 1
رجیانا
1 آذر 1399 16:30
لچه
7
1
رجیانا
| Stadio Comunale Via del Mare
1 آذر 1399 16:30
پوردنونه
1 1
مونزا
1 آذر 1399 16:30
پوردنونه
1
1
مونزا
1 آذر 1399 16:30
اسپال
2 0
پسکارا
1 آذر 1399 16:30
اسپال
2
0
پسکارا
| Stadio Paolo Mazza
2 آذر 1399 17:30
آسکولی
1 1
ویرتوس انتلا
2 آذر 1399 17:30
آسکولی
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
2 آذر 1399 23:30
رجینا
1 2
پیزا
2 آذر 1399 23:30
رجینا
1
2
پیزا
| Stadio Oreste Granillo
3 آذر 1399 23:30
سالرنیتانا
2 1
کرمونزه
3 آذر 1399 23:30
سالرنیتانا
2
1
کرمونزه
| Stadio Arechi
30 دی 1399 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
کیه وو
30 دی 1399 21:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
کیه وو
| Stadio Romeo Menti
هفته 9
7 آذر 1399 23:30
کیه وو
1 2
لچه
7 آذر 1399 23:30
کیه وو
1
2
لچه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
8 آذر 1399 16:30
برشا
1 2
فروزینونه
8 آذر 1399 16:30
برشا
1
2
فروزینونه
| Stadio Mario Rigamonti
8 آذر 1399 16:30
امپولی
2 2
ویچنزا ویرتوس
8 آذر 1399 16:30
امپولی
2
2
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Carlo Castellani
8 آذر 1399 16:30
پسکارا
0 2
پوردنونه
8 آذر 1399 16:30
پسکارا
0
2
پوردنونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
8 آذر 1399 16:30
پیزا
1 4
چیتادلا
8 آذر 1399 16:30
پیزا
1
4
چیتادلا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
8 آذر 1399 16:30
وینتزیا
2 1
آسکولی
8 آذر 1399 16:30
وینتزیا
2
1
آسکولی
| Stadio Pierluigi Penzo
8 آذر 1399 18:30
مونزا
1 0
رجینا
8 آذر 1399 18:30
مونزا
1
0
رجینا
9 آذر 1399 17:30
رجیانا
1 1
کرمونزه
9 آذر 1399 17:30
رجیانا
1
1
کرمونزه
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
9 آذر 1399 23:30
نوو کاسنزا
0 1
سالرنیتانا
9 آذر 1399 23:30
نوو کاسنزا
0
1
سالرنیتانا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
10 آذر 1399 23:30
ویرتوس انتلا
0 1
اسپال
10 آذر 1399 23:30
ویرتوس انتلا
0
1
اسپال
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 10
14 آذر 1399 23:30
آسکولی
0 2
پسکارا
14 آذر 1399 23:30
آسکولی
0
2
پسکارا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
15 آذر 1399 16:30
کرمونزه
2 1
ویرتوس انتلا
15 آذر 1399 16:30
کرمونزه
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Giovanni Zini
15 آذر 1399 16:30
فروزینونه
3 2
کیه وو
15 آذر 1399 16:30
فروزینونه
3
2
کیه وو
| Stadio Benito Stirpe
15 آذر 1399 16:30
لچه
2 2
وینتزیا
15 آذر 1399 16:30
لچه
2
2
وینتزیا
| Stadio Comunale Via del Mare
15 آذر 1399 16:30
سالرنیتانا
1 0
چیتادلا
15 آذر 1399 16:30
سالرنیتانا
1
0
چیتادلا
| Stadio Arechi
15 آذر 1399 16:30
اسپال
4 0
پیزا
15 آذر 1399 16:30
اسپال
4
0
پیزا
| Stadio Paolo Mazza
15 آذر 1399 18:00
رجینا
2 1
برشا
15 آذر 1399 18:00
رجینا
2
1
برشا
| Stadio Oreste Granillo
16 آذر 1399 17:30
رجیانا
3 0
مونزا
16 آذر 1399 17:30
رجیانا
3
0
مونزا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
16 آذر 1399 23:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
نوو کاسنزا
16 آذر 1399 23:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
نوو کاسنزا
| Stadio Romeo Menti
17 آذر 1399 23:30
پوردنونه
0 0
امپولی
17 آذر 1399 23:30
پوردنونه
0
0
امپولی
هفته 11
21 آذر 1399 21:30
وینتزیا
0 2
مونزا
21 آذر 1399 21:30
وینتزیا
0
2
مونزا
| Stadio Pierluigi Penzo
21 آذر 1399 23:30
کیه وو
3 0
رجینا
21 آذر 1399 23:30
کیه وو
3
0
رجینا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
22 آذر 1399 16:30
پیزا
1 0
پوردنونه
22 آذر 1399 16:30
پیزا
1
0
پوردنونه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
22 آذر 1399 16:30
ویرتوس انتلا
2 5
امپولی
22 آذر 1399 16:30
ویرتوس انتلا
2
5
امپولی
| Stadio Comunale Chiavari
22 آذر 1399 16:30
برشا
3 1
سالرنیتانا
22 آذر 1399 16:30
برشا
3
1
سالرنیتانا
| Stadio Mario Rigamonti
22 آذر 1399 16:30
نوو کاسنزا
0 1
رجیانا
22 آذر 1399 16:30
نوو کاسنزا
0
1
رجیانا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
22 آذر 1399 16:30
کرمونزه
3 3
آسکولی
22 آذر 1399 16:30
کرمونزه
3
3
آسکولی
| Stadio Giovanni Zini
22 آذر 1399 16:30
لچه
2 2
فروزینونه
22 آذر 1399 16:30
لچه
2
2
فروزینونه
| Stadio Comunale Via del Mare
22 آذر 1399 18:30
پسکارا
2 3
ویچنزا ویرتوس
22 آذر 1399 18:30
پسکارا
2
3
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
22 آذر 1399 20:30
چیتادلا
2 0
اسپال
22 آذر 1399 20:30
چیتادلا
2
0
اسپال
| Stadio Pier Cesare Tombolato
هفته 12
24 آذر 1399 23:30
رجینا
1 2
وینتزیا
24 آذر 1399 23:30
رجینا
1
2
وینتزیا
| Stadio Oreste Granillo
25 آذر 1399 21:00
رجیانا
1 2
فروزینونه
25 آذر 1399 21:00
رجیانا
1
2
فروزینونه
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
25 آذر 1399 23:30
آسکولی
0 3
نوو کاسنزا
25 آذر 1399 23:30
آسکولی
0
3
نوو کاسنزا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
25 آذر 1399 23:30
چیتادلا
3 0
ویچنزا ویرتوس
25 آذر 1399 23:30
چیتادلا
3
0
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Pier Cesare Tombolato
25 آذر 1399 23:30
امپولی
1 0
کرمونزه
25 آذر 1399 23:30
امپولی
1
0
کرمونزه
| Stadio Carlo Castellani
25 آذر 1399 23:30
مونزا
5 0
ویرتوس انتلا
25 آذر 1399 23:30
مونزا
5
0
ویرتوس انتلا
25 آذر 1399 23:30
پیزا
0 0
پسکارا
25 آذر 1399 23:30
پیزا
0
0
پسکارا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
25 آذر 1399 23:30
پوردنونه
1 1
برشا
25 آذر 1399 23:30
پوردنونه
1
1
برشا
25 آذر 1399 23:30
سالرنیتانا
1 1
لچه
25 آذر 1399 23:30
سالرنیتانا
1
1
لچه
| Stadio Arechi
25 آذر 1399 23:30
اسپال
0 0
کیه وو
25 آذر 1399 23:30
اسپال
0
0
کیه وو
| Stadio Paolo Mazza
هفته 13
28 آذر 1399 21:30
ویرتوس انتلا
0 1
پوردنونه
28 آذر 1399 21:30
ویرتوس انتلا
0
1
پوردنونه
| Stadio Comunale Chiavari
28 آذر 1399 23:30
فروزینونه
0 0
سالرنیتانا
28 آذر 1399 23:30
فروزینونه
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Benito Stirpe
29 آذر 1399 16:30
برشا
3 1
رجیانا
29 آذر 1399 16:30
برشا
3
1
رجیانا
| Stadio Mario Rigamonti
29 آذر 1399 16:30
کیه وو
1 1
امپولی
29 آذر 1399 16:30
کیه وو
1
1
امپولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
29 آذر 1399 16:30
کرمونزه
1 0
نوو کاسنزا
29 آذر 1399 16:30
کرمونزه
1
0
نوو کاسنزا
| Stadio Giovanni Zini
29 آذر 1399 16:30
ویچنزا ویرتوس
2 1
آسکولی
29 آذر 1399 16:30
ویچنزا ویرتوس
2
1
آسکولی
| Stadio Romeo Menti
29 آذر 1399 16:30
لچه
0 3
پیزا
29 آذر 1399 16:30
لچه
0
3
پیزا
| Stadio Comunale Via del Mare
29 آذر 1399 18:30
پسکارا
3 2
مونزا
29 آذر 1399 18:30
پسکارا
3
2
مونزا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
29 آذر 1399 20:30
وینتزیا
0 0
اسپال
29 آذر 1399 20:30
وینتزیا
0
0
اسپال
| Stadio Pierluigi Penzo
30 آذر 1399 00:00
رجینا
1 3
چیتادلا
30 آذر 1399 00:00
رجینا
1
3
چیتادلا
| Stadio Oreste Granillo
هفته 14
1 دی 1399 23:30
سالرنیتانا
2 1
ویرتوس انتلا
1 دی 1399 23:30
سالرنیتانا
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Arechi
2 دی 1399 21:30
چیتادلا
1 0
فروزینونه
2 دی 1399 21:30
چیتادلا
1
0
فروزینونه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
2 دی 1399 21:30
نوو کاسنزا
0 0
وینتزیا
2 دی 1399 21:30
نوو کاسنزا
0
0
وینتزیا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
2 دی 1399 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
رجینا
2 دی 1399 21:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
رجینا
| Stadio Romeo Menti
2 دی 1399 21:30
مونزا
2 0
آسکولی
2 دی 1399 21:30
مونزا
2
0
آسکولی
2 دی 1399 21:30
پسکارا
1 1
برشا
2 دی 1399 21:30
پسکارا
1
1
برشا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
2 دی 1399 21:30
پیزا
2 2
کیه وو
2 دی 1399 21:30
پیزا
2
2
کیه وو
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
2 دی 1399 21:30
پوردنونه
1 2
کرمونزه
2 دی 1399 21:30
پوردنونه
1
2
کرمونزه
2 دی 1399 21:30
اسپال
1 0
لچه
2 دی 1399 21:30
اسپال
1
0
لچه
| Stadio Paolo Mazza
2 دی 1399 23:30
امپولی
0 0
رجیانا
2 دی 1399 23:30
امپولی
0
0
رجیانا
| Stadio Carlo Castellani
هفته 15
7 دی 1399 15:00
رجیانا
0 1
رجینا
7 دی 1399 15:00
رجیانا
0
1
رجینا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
7 دی 1399 17:30
آسکولی
2 0
اسپال
7 دی 1399 17:30
آسکولی
2
0
اسپال
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
7 دی 1399 17:30
نوو کاسنزا
1 1
پیزا
7 دی 1399 17:30
نوو کاسنزا
1
1
پیزا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
7 دی 1399 17:30
فروزینونه
1 1
پوردنونه
7 دی 1399 17:30
فروزینونه
1
1
پوردنونه
| Stadio Benito Stirpe
7 دی 1399 17:30
لچه
2 1
ویچنزا ویرتوس
7 دی 1399 17:30
لچه
2
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Comunale Via del Mare
7 دی 1399 17:30
وینتزیا
1 2
سالرنیتانا
7 دی 1399 17:30
وینتزیا
1
2
سالرنیتانا
| Stadio Pierluigi Penzo
7 دی 1399 17:30
ویرتوس انتلا
3 0
پسکارا
7 دی 1399 17:30
ویرتوس انتلا
3
0
پسکارا
| Stadio Comunale Chiavari
7 دی 1399 20:30
برشا
1 3
امپولی
7 دی 1399 20:30
برشا
1
3
امپولی
| Stadio Mario Rigamonti
7 دی 1399 23:30
کرمونزه
0 2
مونزا
7 دی 1399 23:30
کرمونزه
0
2
مونزا
| Stadio Giovanni Zini