سری بی ایتالیا

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م پ م پ پ
>
10
7
1
34
14
20
37
2
پ م ش پ پ
>
10
3
4
30
14
16
33
3
پ ش ش پ پ
>
9
5
4
25
16
9
32
4
پ پ پ م م
>
8
7
3
27
14
13
31
5
پ پ ش ش ش
>
9
4
5
22
23
-1
31
6
ش پ م م پ
>
7
8
3
32
22
10
29
7
م م پ پ م
>
7
7
3
23
15
8
28
8
ش م پ پ پ
>
6
9
3
22
15
7
27
9
م ش م ش م
>
7
5
5
17
16
1
26
10
م ش م م ش
>
6
7
5
21
18
3
25
11
پ م م م پ
>
5
8
4
24
29
-5
23
12
ش ش پ م م
>
4
9
5
24
25
-1
21
13
م ش پ ش ش
>
5
6
7
26
29
-3
21
14
پ ش ش ش پ
>
4
6
8
17
23
-6
18
15
م پ پ ش ش
>
4
5
9
16
25
-9
17
16
م م م ش م
>
2
10
6
13
16
-3
16
17
م ش م پ ش
>
4
4
10
15
30
-15
16
18
ش ش ش ش ش
>
4
3
11
15
31
-16
15
19
ش پ پ پ ش
>
3
5
10
15
31
-16
14
20
ش پ م پ ش
>
3
4
11
15
27
-12
13
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
امپولی
چیتادلا
اسپال
مونزا
سالرنیتانا
لچه
کیه وو
پوردنونه
فروزینونه
وینتزیا
پیزا
ویچنزا ویرتوس
برشا
کرمونزه
رجینا
نوو کاسنزا
پسکارا
رجیانا
ویرتوس انتلا
آسکولی
1امپولی 2–1 0–0 5–0 3–1 2–2 1–0 3–0 0–0 1–1
2چیتادلا 2–2 2–0 1–2 2–2 2–0 1–0 3–0 3–0 1–0
3اسپال 2–0 1–0 0–0 4–0 3–2 2–3 1–1 2–0 2–0
4مونزا 0–0 3–0 1–2 2–0 1–1 1–0 2–2 5–0 2–0
5سالرنیتانا 1–0 1–1 0–2 4–1 2–1 1–1 3–0 2–1 1–0
6لچه 0–0 0–0 2–2 2–2 0–3 2–1 2–2 3–1 7–1
7کیه وو 1–1 1–2 1–2 1–1 1–0 3–0 2–0 2–1
8پوردنونه 0–0 3–3 1–1 1–1 2–0 1–1 1–2 2–2 3–0
9فروزینونه 0–2 1–2 0–0 3–2 1–1 1–0 0–2 0–0 1–0
10وینتزیا 2–0 0–0 0–2 1–2 0–2 1–1 1–0 4–0 2–1
11پیزا 1–4 1–1 2–2 1–0 1–0 1–1 0–0 2–1
12ویچنزا ویرتوس 1–1 1–1 1–1 0–0 4–4 1–1 1–1 0–1 2–1
13برشا 1–3 3–1 3–0 1–2 2–2 0–3 3–1 2–2 1–1
14کرمونزه 0–2 0–2 0–2 0–0 0–1 2–2 1–0 2–1 3–3
15رجینا 1–3 0–1 0–1 1–2 1–2 2–1 1–0 0–0 3–1
16نوو کاسنزا 0–2 1–1 0–1 1–1 0–0 1–1 1–2 0–1 0–0
17پسکارا 1–2 3–1 3–2 0–0 0–2 0–2 2–3 1–1 0–2 0–0
18رجیانا 0–2 3–0 0–1 1–2 2–1 2–2 1–1 0–1 0–1
19ویرتوس انتلا 2–5 1–0 0–1 1–5 0–1 0–2 1–1 3–0 0–2
20آسکولی 2–0 0–2 0–1 2–1 0–3 0–2 2–1 1–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۴ مهر ۱۳۹۹ 18:15
مونزا
0 0
اسپال
۴ مهر ۱۳۹۹ 18:15
مونزا
0
0
اسپال
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
برشا
1 1
آسکولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
برشا
1
1
آسکولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
0 0
ویرتوس انتلا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
0
0
ویرتوس انتلا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
فروزینونه
0 2
امپولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
فروزینونه
0
2
امپولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
لچه
0 0
پوردنونه
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
لچه
0
0
پوردنونه
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پسکارا
0 0
کیه وو
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پسکارا
0
0
کیه وو
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1 1
رجینا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1
1
رجینا
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1 0
ویچنزا ویرتوس
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1
0
ویچنزا ویرتوس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
0
2
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجیانا
2 2
پیزا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجیانا
2
2
پیزا
هفته 2
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:45
کیه وو
1 2
سالرنیتانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:45
کیه وو
1
2
سالرنیتانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
آسکولی
0 2
لچه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
آسکولی
0
2
لچه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
امپولی
0 0
مونزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
امپولی
0
0
مونزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
رجینا
3 1
پسکارا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
رجینا
3
1
پسکارا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
اسپال
1 1
نوو کاسنزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
اسپال
1
1
نوو کاسنزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
وینتزیا
0 2
فروزینونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
وینتزیا
0
2
فروزینونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
ویرتوس انتلا
0 2
رجیانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
ویرتوس انتلا
0
2
رجیانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
ویچنزا ویرتوس
1 1
پوردنونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
ویچنزا ویرتوس
1
1
پوردنونه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1 1
کرمونزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1
1
کرمونزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
3 0
برشا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
3
0
برشا
هفته 3
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
برشا
3 0
لچه
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
برشا
3
0
لچه
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
1 1
چیتادلا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
1
1
چیتادلا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
کرمونزه
0 0
وینتزیا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
کرمونزه
0
0
وینتزیا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
3 3
اسپال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
3
3
اسپال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
رجیانا
0 1
کیه وو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
رجیانا
0
1
کیه وو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
4 1
پیزا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
4
1
پیزا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
1 1
رجینا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
1
1
رجینا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
1 2
امپولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
1
2
امپولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فروزینونه
1 0
آسکولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فروزینونه
1
0
آسکولی
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 20:30
مونزا
1 1
ویچنزا ویرتوس
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 20:30
مونزا
1
1
ویچنزا ویرتوس
هفته 4
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
آسکولی
2 1
رجیانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
آسکولی
2
1
رجیانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
کیه وو
1 0
برشا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
کیه وو
1
0
برشا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
2 0
پوردنونه
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
2
0
پوردنونه
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
2 1
اسپال
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
2
1
اسپال
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فروزینونه
0 0
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فروزینونه
0
0
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
سالرنیتانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
سالرنیتانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پیزا
1 1
مونزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پیزا
1
1
مونزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجینا
0 0
نوو کاسنزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجینا
0
0
نوو کاسنزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
وینتزیا
4 0
پسکارا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
وینتزیا
4
0
پسکارا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لچه
2 2
کرمونزه
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لچه
2
2
کرمونزه
هفته 5
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
3 1
پیزا
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
3
1
پیزا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
مونزا
1 2
کیه وو
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
مونزا
1
2
کیه وو
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
2 2
رجینا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
2
2
رجینا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1 0
آسکولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1
0
آسکولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اسپال
3 2
ویچنزا ویرتوس
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اسپال
3
2
ویچنزا ویرتوس
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
0 2
فروزینونه
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
0
2
فروزینونه
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نوو کاسنزا
1 1
لچه
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نوو کاسنزا
1
1
لچه
Stadio Comunale Chiavari ۲۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ویرتوس انتلا
0 2
وینتزیا
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
2
وینتزیا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Giovanni Zini ۱۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
کرمونزه
2 2
برشا
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
2
برشا
| Stadio Giovanni Zini
MAPEI Stadium - Città del Tricolore ۲۰ دی ۱۳۹۹ 16:30
رجیانا
0 2
چیتادلا
۲۰ دی ۱۳۹۹ 16:30
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
رجیانا
0
2
چیتادلا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
هفته 6
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:30
چیتادلا
1 2
مونزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
2
مونزا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
آسکولی
0 1
پوردنونه
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
1
پوردنونه
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Mario Rigamonti ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برشا
2 2
ویرتوس انتلا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
2
ویرتوس انتلا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کیه وو
2 0
نوو کاسنزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
0
نوو کاسنزا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Romeo Menti ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویچنزا ویرتوس
4 4
پیزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
4
4
پیزا
| Stadio Romeo Menti
Stadio Arechi ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سالرنیتانا
3 0
رجیانا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
0
رجیانا
| Stadio Arechi
Stadio Pierluigi Penzo ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
وینتزیا
2 0
امپولی
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
2
0
امپولی
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Oreste Granillo ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
رجینا
0 1
اسپال
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Oreste Granillo
رجینا
0
1
اسپال
| Stadio Oreste Granillo
Stadio Benito Stirpe ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
1 0
کرمونزه
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
0
کرمونزه
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Comunale Via del Mare ۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لچه
3 1
پسکارا
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Comunale Via del Mare
لچه
3
1
پسکارا
| Stadio Comunale Via del Mare
هفته 7
Stadio Paolo Mazza ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپال
2 0
سالرنیتانا
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
0
سالرنیتانا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
نوو کاسنزا
1 2
برشا
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
2
برشا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
مونزا
2 0
فروزینونه
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
مونزا
2
0
فروزینونه
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
پوردنونه
1 1
کیه وو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
پوردنونه
1
1
کیه وو
Stadio Carlo Castellani ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
امپولی
3 0
رجینا
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
0
رجینا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Giovanni Zini ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کرمونزه
0 1
ویچنزا ویرتوس
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
3 1
چیتادلا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
3
1
چیتادلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
MAPEI Stadium - Città del Tricolore ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
رجیانا
2 1
وینتزیا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
رجیانا
2
1
وینتزیا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Stadio Comunale Chiavari ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ویرتوس انتلا
1 5
لچه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
5
لچه
| Stadio Comunale Chiavari
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
پیزا
2 1
آسکولی
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
1
آسکولی
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
هفته 8
Stadio Benito Stirpe ۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
0 2
نوو کاسنزا
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
0
2
نوو کاسنزا
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Mario Rigamonti ۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
2 2
وینتزیا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
2
وینتزیا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
چیتادلا
2 2
امپولی
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
2
امپولی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Comunale Via del Mare ۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
7 1
رجیانا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Comunale Via del Mare
لچه
7
1
رجیانا
| Stadio Comunale Via del Mare
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پوردنونه
1 1
مونزا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پوردنونه
1
1
مونزا
Stadio Paolo Mazza ۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
2 0
پسکارا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
0
پسکارا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
آسکولی
1 1
ویرتوس انتلا
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Oreste Granillo ۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رجینا
1 2
پیزا
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Oreste Granillo
رجینا
1
2
پیزا
| Stadio Oreste Granillo
Stadio Arechi ۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
2 1
کرمونزه
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
کرمونزه
| Stadio Arechi
Stadio Romeo Menti ۳۰ دی ۱۳۹۹ 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
کیه وو
۳۰ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
1
1
کیه وو
| Stadio Romeo Menti
هفته 9
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کیه وو
1 2
لچه
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
2
لچه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Mario Rigamonti ۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
1 2
فروزینونه
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
2
فروزینونه
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Carlo Castellani ۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
امپولی
2 2
ویچنزا ویرتوس
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
2
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پسکارا
0 2
پوردنونه
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
2
پوردنونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1 4
چیتادلا
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
4
چیتادلا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Pierluigi Penzo ۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
وینتزیا
2 1
آسکولی
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
2
1
آسکولی
| Stadio Pierluigi Penzo
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
مونزا
1 0
رجینا
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
مونزا
1
0
رجینا
MAPEI Stadium - Città del Tricolore ۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
رجیانا
1 1
کرمونزه
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
رجیانا
1
1
کرمونزه
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نوو کاسنزا
0 1
سالرنیتانا
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
0
1
سالرنیتانا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Comunale Chiavari ۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ویرتوس انتلا
0 1
اسپال
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
1
اسپال
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 10
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آسکولی
0 2
پسکارا
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
2
پسکارا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Giovanni Zini ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
2 1
ویرتوس انتلا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Benito Stirpe ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
فروزینونه
3 2
کیه وو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
3
2
کیه وو
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Comunale Via del Mare ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
2 2
وینتزیا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Comunale Via del Mare
لچه
2
2
وینتزیا
| Stadio Comunale Via del Mare
Stadio Arechi ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
سالرنیتانا
1 0
چیتادلا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
0
چیتادلا
| Stadio Arechi
Stadio Paolo Mazza ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
4 0
پیزا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
4
0
پیزا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Oreste Granillo ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:00
رجینا
2 1
برشا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:00
Stadio Oreste Granillo
رجینا
2
1
برشا
| Stadio Oreste Granillo
MAPEI Stadium - Città del Tricolore ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
رجیانا
3 0
مونزا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
رجیانا
3
0
مونزا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Stadio Romeo Menti ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
نوو کاسنزا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
1
1
نوو کاسنزا
| Stadio Romeo Menti
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پوردنونه
0 0
امپولی
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پوردنونه
0
0
امپولی
هفته 11
Stadio Pierluigi Penzo ۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
وینتزیا
0 2
مونزا
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
2
مونزا
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کیه وو
3 0
رجینا
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
3
0
رجینا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1 0
پوردنونه
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
پوردنونه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Comunale Chiavari ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
2 5
امپولی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
5
امپولی
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Mario Rigamonti ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
3 1
سالرنیتانا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
3
1
سالرنیتانا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
نوو کاسنزا
0 1
رجیانا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
0
1
رجیانا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Giovanni Zini ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
3 3
آسکولی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
3
3
آسکولی
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Comunale Via del Mare ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
2 2
فروزینونه
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Comunale Via del Mare
لچه
2
2
فروزینونه
| Stadio Comunale Via del Mare
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پسکارا
2 3
ویچنزا ویرتوس
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
3
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 20:30
چیتادلا
2 0
اسپال
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
اسپال
| Stadio Pier Cesare Tombolato
هفته 12
Stadio Oreste Granillo ۲۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رجینا
1 2
وینتزیا
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Oreste Granillo
رجینا
1
2
وینتزیا
| Stadio Oreste Granillo
MAPEI Stadium - Città del Tricolore ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
رجیانا
1 2
فروزینونه
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
رجیانا
1
2
فروزینونه
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آسکولی
0 3
نوو کاسنزا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
3
نوو کاسنزا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
چیتادلا
3 0
ویچنزا ویرتوس
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
3
0
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Carlo Castellani ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
امپولی
1 0
کرمونزه
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
0
کرمونزه
| Stadio Carlo Castellani
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مونزا
5 0
ویرتوس انتلا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مونزا
5
0
ویرتوس انتلا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پیزا
0 0
پسکارا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
0
پسکارا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پوردنونه
1 1
برشا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پوردنونه
1
1
برشا
Stadio Arechi ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
1 1
لچه
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
لچه
| Stadio Arechi
Stadio Paolo Mazza ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اسپال
0 0
کیه وو
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
0
کیه وو
| Stadio Paolo Mazza
هفته 13
Stadio Comunale Chiavari ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
ویرتوس انتلا
0 1
پوردنونه
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
1
پوردنونه
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Benito Stirpe ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
0 0
سالرنیتانا
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Mario Rigamonti ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
3 1
رجیانا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
3
1
رجیانا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کیه وو
1 1
امپولی
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
امپولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Giovanni Zini ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
1 0
نوو کاسنزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
نوو کاسنزا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Romeo Menti ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ویچنزا ویرتوس
2 1
آسکولی
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
2
1
آسکولی
| Stadio Romeo Menti
Stadio Comunale Via del Mare ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
0 3
پیزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Stadio Comunale Via del Mare
لچه
0
3
پیزا
| Stadio Comunale Via del Mare
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پسکارا
3 2
مونزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
3
2
مونزا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Pierluigi Penzo ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 20:30
وینتزیا
0 0
اسپال
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
0
اسپال
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Oreste Granillo ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 00:00
رجینا
1 3
چیتادلا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 00:00
Stadio Oreste Granillo
رجینا
1
3
چیتادلا
| Stadio Oreste Granillo
هفته 14
Stadio Arechi ۱ دی ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
2 1
ویرتوس انتلا
۱ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Arechi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
چیتادلا
1 0
فروزینونه
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
0
فروزینونه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
نوو کاسنزا
0 0
وینتزیا
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
0
0
وینتزیا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Romeo Menti ۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
رجینا
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
1
1
رجینا
| Stadio Romeo Menti
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
مونزا
2 0
آسکولی
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
مونزا
2
0
آسکولی
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پسکارا
1 1
برشا
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
برشا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پیزا
2 2
کیه وو
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
2
کیه وو
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پوردنونه
1 2
کرمونزه
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پوردنونه
1
2
کرمونزه
Stadio Paolo Mazza ۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
اسپال
1 0
لچه
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
1
0
لچه
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Carlo Castellani ۲ دی ۱۳۹۹ 23:30
امپولی
0 0
رجیانا
۲ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
0
رجیانا
| Stadio Carlo Castellani
هفته 15
MAPEI Stadium - Città del Tricolore ۷ دی ۱۳۹۹ 15:00
رجیانا
0 1
رجینا
۷ دی ۱۳۹۹ 15:00
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
رجیانا
0
1
رجینا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
آسکولی
2 0
اسپال
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
0
اسپال
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
نوو کاسنزا
1 1
پیزا
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
پیزا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Benito Stirpe ۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
فروزینونه
1 1
پوردنونه
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
پوردنونه
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Comunale Via del Mare ۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
لچه
2 1
ویچنزا ویرتوس
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Comunale Via del Mare
لچه
2
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Comunale Via del Mare
Stadio Pierluigi Penzo ۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1 2
سالرنیتانا
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
2
سالرنیتانا
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
ویرتوس انتلا
3 0
پسکارا
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
0
پسکارا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Mario Rigamonti ۷ دی ۱۳۹۹ 20:30
برشا
1 3
امپولی
۷ دی ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
3
امپولی
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Giovanni Zini ۷ دی ۱۳۹۹ 23:30
کرمونزه
0 2
مونزا
۷ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
2
مونزا
| Stadio Giovanni Zini
۸ بهمن ۱۳۹۹ 21:30
کیه وو
- -
چیتادلا
۸ بهمن ۱۳۹۹ 21:30
کیه وو
-
-
چیتادلا
هفته 16
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
چیتادلا
2 2
لچه
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
2
لچه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
0 0
نوو کاسنزا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
0
نوو کاسنزا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
پوردنونه
3 0
رجیانا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
پوردنونه
3
0
رجیانا
Stadio Oreste Granillo ۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
رجینا
1 0
کرمونزه
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Oreste Granillo
رجینا
1
0
کرمونزه
| Stadio Oreste Granillo
۱۰ دی ۱۳۹۹ 18:30
مونزا
3 0
سالرنیتانا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 18:30
مونزا
3
0
سالرنیتانا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 19:30
پیزا
- -
فروزینونه
۱۰ دی ۱۳۹۹ 19:30
پیزا
-
-
فروزینونه
به تعویق افتاد
Stadio Carlo Castellani ۱۰ دی ۱۳۹۹ 20:30
امپولی
1 1
آسکولی
۱۰ دی ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
آسکولی
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Romeo Menti ۱۰ دی ۱۳۹۹ 20:30
ویچنزا ویرتوس
0 1
ویرتوس انتلا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Romeo Menti
Stadio Paolo Mazza ۱۰ دی ۱۳۹۹ 20:30
اسپال
2 3
برشا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
3
برشا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۰ دی ۱۳۹۹ 23:30
کیه وو
1 1
وینتزیا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
وینتزیا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 17
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۱۵ دی ۱۳۹۹ 17:30
نوو کاسنزا
0 2
امپولی
۱۵ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
0
2
امپولی
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Pierluigi Penzo ۱۵ دی ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1 1
پیزا
۱۵ دی ۱۳۹۹ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
1
پیزا
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Via del Mare ۱۵ دی ۱۳۹۹ 18:30
لچه
0 0
مونزا
۱۵ دی ۱۳۹۹ 18:30
Stadio Comunale Via del Mare
لچه
0
0
مونزا
| Stadio Comunale Via del Mare
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۵ دی ۱۳۹۹ 19:30
آسکولی
2 1
رجینا
۱۵ دی ۱۳۹۹ 19:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
1
رجینا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Giovanni Zini ۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
کرمونزه
0 2
کیه وو
۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
2
کیه وو
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Benito Stirpe ۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
فروزینونه
1 2
اسپال
۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
2
اسپال
| Stadio Benito Stirpe
MAPEI Stadium - Città del Tricolore ۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
رجیانا
0 1
پسکارا
۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
رجیانا
0
1
پسکارا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Stadio Arechi ۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
سالرنیتانا
0 2
پوردنونه
۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
2
پوردنونه
| Stadio Arechi
Stadio Comunale Chiavari ۱۵ دی ۱۳۹۹ 20:30
ویرتوس انتلا
1 0
چیتادلا