سری بی ایتالیا

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ پ م پ
>
33
17
15
1
60
28
32
66
2
پ پ پ ش پ
>
34
16
13
5
64
39
25
61
3
پ ش پ پ پ
>
34
16
12
6
38
30
8
60
4
ش م م ش پ
>
34
14
13
7
44
30
14
55
5
پ ش م پ ش
>
34
14
11
9
47
35
12
53
6
ش ش م م پ
>
34
13
11
10
43
31
12
50
7
پ م م پ ش
>
34
12
14
8
40
37
3
50
8
م م م پ ش
>
33
12
12
9
40
30
10
48
9
م پ م پ پ
>
34
12
11
11
37
36
1
47
10
ش پ م م ش
>
34
11
11
12
49
49
0
44
11
م پ پ م ش
>
34
11
10
13
41
41
0
43
12
پ ش ش ش پ
>
33
10
13
10
43
46
-3
43
13
پ پ ش ش ش
>
34
9
14
11
43
47
-4
41
14
ش ش پ ش پ
>
33
9
13
11
35
34
1
40
15
ش م ش م ش
>
34
9
13
12
29
40
-11
40
16
م ش پ پ پ
>
34
9
10
15
31
43
-12
37
17
م پ ش ش ش
>
34
5
17
12
26
38
-12
32
18
م م م ش ش
>
34
8
7
19
28
52
-24
31
19
ش ش پ م م
>
33
6
10
17
27
50
-23
28
20
ش ش م ش ش
>
33
4
10
19
25
54
-29
22
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
امپولی
لچه
سالرنیتانا
مونزا
وینتزیا
چیتادلا
اسپال
کیه وو
رجینا
برشا
کرمونزه
پیزا
ویچنزا ویرتوس
پوردنونه
فروزینونه
آسکولی
نوو کاسنزا
رجیانا
پسکارا
ویرتوس انتلا
1 امپولی 5–0 0–0 1–1 1–1 2–1 3–0 4–2 1–0 3–1 2–2 1–0 3–1 1–1 0–0 2–2 1–0
2 لچه 2–2 2–0 0–0 2–2 1–2 4–2 2–2 2–2 0–3 2–1 0–0 2–2 1–2 3–1 7–1 3–1 0–0
3 سالرنیتانا 1–1 2–1 1–0 0–0 1–1 1–1 1–0 2–1 4–1 1–1 0–2 1–0 1–0 0–0 3–0 2–0 2–1
4 مونزا 1–1 3–0 1–4 0–0 0–0 1–2 1–0 2–1 0–2 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1–1 5–0
5 وینتزیا 2–0 2–3 1–2 0–2 1–0 0–0 0–2 0–1 3–1 1–1 1–0 0–2 2–1 3–0 2–1 4–0 3–2
6 چیتادلا 2–2 2–2 0–0 1–2 2–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–0 3–0 2–0 1–0 1–0 1–1 0–3 0–1
7 اسپال 1–1 1–0 2–0 1–1 1–1 1–0 0–0 1–4 2–3 4–0 3–2 1–3 1–2 1–1 2–0 2–0 0–0
8 کیه وو 1–1 1–2 1–2 0–1 1–1 2–1 1–1 3–0 1–0 2–0 1–2 3–0 0–0 2–0 1–0 3–1 2–1
9 رجینا 0–3 0–1 0–0 1–0 1–2 1–3 0–1 1–1 2–1 1–0 1–2 3–0 1–0 0–0 2–1 3–1 1–0
10 برشا 1–3 3–0 3–1 0–1 2–2 3–3 1–0 1–0 1–2 0–3 4–1 1–2 1–1 2–0 3–1 1–1 2–2
11 کرمونزه 2–2 1–2 0–1 0–2 0–0 0–2 1–1 0–2 2–2 2–1 0–1 2–1 4–0 3–3 1–0 3–0 2–1
12 پیزا 1–1 0–1 2–2 1–1 1–4 3–0 2–2 0–0 1–0 1–1 2–2 1–0 0–0 2–1 3–0 1–0 0–0
13 ویچنزا ویرتوس 0–2 1–2 1–1 1–2 0–0 1–0 2–2 1–1 1–1 3–1 4–4 1–1 0–0 2–1 1–1 1–0 0–1
14 پوردنونه 0–0 1–1 1–1 2–0 0–1 3–3 1–1 2–2 1–1 1–2 1–2 2–0 1–1 3–0 0–0 3–0
15 فروزینونه 0–2 0–3 0–0 2–2 1–2 1–1 1–2 3–2 1–1 0–1 1–0 1–1 1–0 0–2 0–0 0–0 0–0
16 آسکولی 0–2 0–2 1–0 1–1 2–0 0–0 2–1 2–1 0–0 0–2 2–1 0–1 1–1 0–3 2–1 0–2 1–1
17 نوو کاسنزا 0–2 1–1 0–1 0–0 1–1 1–1 1–0 2–2 1–2 0–1 1–1 1–1 0–0 1–2 2–1 0–1 0–0
18 رجیانا 0–1 0–4 0–0 3–0 2–1 0–2 0–1 0–1 2–2 1–1 2–2 2–1 1–2 1–0 1–1 0–1 2–1
19 پسکارا 1–2 1–1 3–2 0–2 3–1 0–1 0–0 0–2 1–1 0–2 3–1 2–3 0–2 0–2 2–3 0–0
20 ویرتوس انتلا 2–5 1–5 0–3 1–1 0–2 1–0 0–1 1–1 1–1 0–2 2–1 0–1 2–3 0–0 1–2 0–2 3–0
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 51 2 2 65
2 53 2 3 72
3 71 2 0 75
4 74 1 0 76
5 77 1 0 79
6 73 5 0 83
7 76 1 1 83
8 73 3 1 84
9 69 3 2 85
10 71 5 1 86
11 73 4 1 86
12 80 2 1 89
13 78 1 2 90
14 84 3 2 100
15 79 3 3 100
16 92 2 1 101
17 91 3 1 102
18 83 5 3 108
19 92 3 2 108
20 88 5 4 118
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
پاس های صحیح
اقدام به دریبل
دریبل موفق
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۴ مهر ۱۳۹۹ 18:15
مونزا
0 0
اسپال
۴ مهر ۱۳۹۹ 18:15
مونزا
0
0
اسپال
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
برشا
1 1
آسکولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
برشا
1
1
آسکولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
0 0
ویرتوس انتلا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
0
0
ویرتوس انتلا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
فروزینونه
0 2
امپولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
فروزینونه
0
2
امپولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
لچه
0 0
پوردنونه
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
لچه
0
0
پوردنونه
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پسکارا
0 0
کیه وو
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پسکارا
0
0
کیه وو
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1 1
رجینا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1
1
رجینا
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1 0
ویچنزا ویرتوس
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1
0
ویچنزا ویرتوس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
0
2
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجیانا
2 2
پیزا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجیانا
2
2
پیزا
هفته 2
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:45
کیه وو
1 2
سالرنیتانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:45
کیه وو
1
2
سالرنیتانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
آسکولی
0 2
لچه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
آسکولی
0
2
لچه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
امپولی
0 0
مونزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
امپولی
0
0
مونزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
رجینا
3 1
پسکارا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
رجینا
3
1
پسکارا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
اسپال
1 1
نوو کاسنزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
اسپال
1
1
نوو کاسنزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
وینتزیا
0 2
فروزینونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
وینتزیا
0
2
فروزینونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
ویرتوس انتلا
0 2
رجیانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
ویرتوس انتلا
0
2
رجیانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
ویچنزا ویرتوس
1 1
پوردنونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
ویچنزا ویرتوس
1
1
پوردنونه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1 1
کرمونزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1
1
کرمونزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
3 0
برشا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
3
0
برشا
هفته 3
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
برشا
3 0
لچه
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
برشا
3
0
لچه
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
1 1
چیتادلا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
1
1
چیتادلا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
کرمونزه
0 0
وینتزیا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
کرمونزه
0
0
وینتزیا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
3 3
اسپال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
3
3
اسپال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
رجیانا
0 1
کیه وو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
رجیانا
0
1
کیه وو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
4 1
پیزا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
4
1
پیزا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
1 1
رجینا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
1
1
رجینا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
1 2
امپولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
1
2
امپولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فروزینونه
1 0
آسکولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فروزینونه
1
0
آسکولی
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 20:30
مونزا
1 1
ویچنزا ویرتوس
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 20:30
مونزا
1
1
ویچنزا ویرتوس
هفته 4
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
آسکولی
2 1
رجیانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
آسکولی
2
1
رجیانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
کیه وو
1 0
برشا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
کیه وو
1
0
برشا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
2 0
پوردنونه
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
2
0
پوردنونه
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
2 1
اسپال
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
2
1
اسپال
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فروزینونه
0 0
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فروزینونه
0
0
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
سالرنیتانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
سالرنیتانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پیزا
1 1
مونزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پیزا
1
1
مونزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجینا
0 0
نوو کاسنزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجینا
0
0
نوو کاسنزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
وینتزیا
4 0
پسکارا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
وینتزیا
4
0
پسکارا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لچه
2 2
کرمونزه
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لچه
2
2
کرمونزه
هفته 5
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
3 1
پیزا
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
3
1
پیزا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
مونزا
1 2
کیه وو
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
مونزا
1
2
کیه وو
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
2 2
رجینا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
2
2
رجینا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1 0
آسکولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1
0
آسکولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اسپال
3 2
ویچنزا ویرتوس
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اسپال
3
2
ویچنزا ویرتوس
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
0 2
فروزینونه
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
0
2
فروزینونه
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نوو کاسنزا
1 1
لچه
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نوو کاسنزا
1
1
لچه
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ویرتوس انتلا
0 2
وینتزیا
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ویرتوس انتلا
0
2
وینتزیا
| Stadio Comunale Chiavari
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
کرمونزه
2 2
برشا
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
کرمونزه
2
2
برشا
| Stadio Giovanni Zini
۲۰ دی ۱۳۹۹ 16:30
رجیانا
0 2
چیتادلا
۲۰ دی ۱۳۹۹ 16:30
رجیانا
0
2
چیتادلا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
هفته 6
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:30
چیتادلا
1 2
مونزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:30
چیتادلا
1
2
مونزا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
آسکولی
0 1
پوردنونه
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
آسکولی
0
1
پوردنونه
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برشا
2 2
ویرتوس انتلا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برشا
2
2
ویرتوس انتلا
| Stadio Mario Rigamonti
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کیه وو
2 0
نوو کاسنزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کیه وو
2
0
نوو کاسنزا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویچنزا ویرتوس
4 4
پیزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویچنزا ویرتوس
4
4
پیزا
| Stadio Romeo Menti
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سالرنیتانا
3 0
رجیانا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سالرنیتانا
3
0
رجیانا
| Stadio Arechi
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
وینتزیا
2 0
امپولی
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
وینتزیا
2
0
امپولی
| Stadio Pierluigi Penzo
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
رجینا
0 1
اسپال
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
رجینا
0
1
اسپال
| Stadio Oreste Granillo
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
1 0
کرمونزه
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
1
0
کرمونزه
| Stadio Benito Stirpe
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لچه
3 1
پسکارا
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لچه
3
1
پسکارا
| Stadio Comunale Via del Mare
هفته 7
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپال
2 0
سالرنیتانا
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپال
2
0
سالرنیتانا
| Stadio Paolo Mazza
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
نوو کاسنزا
1 2
برشا
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
نوو کاسنزا
1
2
برشا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
مونزا
2 0
فروزینونه
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
مونزا
2
0
فروزینونه
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
پوردنونه
1 1
کیه وو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
پوردنونه
1
1
کیه وو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
امپولی
3 0
رجینا
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
امپولی
3
0
رجینا
| Stadio Carlo Castellani
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کرمونزه
0 1
ویچنزا ویرتوس
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کرمونزه
0
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Giovanni Zini
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
3 1
چیتادلا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
3
1
چیتادلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
رجیانا
2 1
وینتزیا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
رجیانا
2
1
وینتزیا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ویرتوس انتلا
1 5
لچه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ویرتوس انتلا
1
5
لچه
| Stadio Comunale Chiavari
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
پیزا
2 1
آسکولی
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
پیزا
2
1
آسکولی
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
هفته 8
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
0 2
نوو کاسنزا
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
0
2
نوو کاسنزا
| Stadio Benito Stirpe
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
2 2
وینتزیا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
2
2
وینتزیا
| Stadio Mario Rigamonti
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
چیتادلا
2 2
امپولی
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
چیتادلا
2
2
امپولی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
7 1
رجیانا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
7
1
رجیانا
| Stadio Comunale Via del Mare
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پوردنونه
1 1
مونزا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پوردنونه
1
1
مونزا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
2 0
پسکارا
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
2
0
پسکارا
| Stadio Paolo Mazza
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
آسکولی
1 1
ویرتوس انتلا
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
آسکولی
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رجینا
1 2
پیزا
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رجینا
1
2
پیزا
| Stadio Oreste Granillo
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
2 1
کرمونزه
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
2
1
کرمونزه
| Stadio Arechi
۳۰ دی ۱۳۹۹ 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
کیه وو
۳۰ دی ۱۳۹۹ 21:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
کیه وو
| Stadio Romeo Menti
هفته 9
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کیه وو
1 2
لچه
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کیه وو
1
2
لچه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
1 2
فروزینونه
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
1
2
فروزینونه
| Stadio Mario Rigamonti
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
امپولی
2 2
ویچنزا ویرتوس
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
امپولی
2
2
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Carlo Castellani
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پسکارا
0 2
پوردنونه
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پسکارا
0
2
پوردنونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1 4
چیتادلا
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1
4
چیتادلا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
وینتزیا
2 1
آسکولی
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
وینتزیا
2
1
آسکولی
| Stadio Pierluigi Penzo
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
مونزا
1 0
رجینا
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
مونزا
1
0
رجینا
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
رجیانا
1 1
کرمونزه
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
رجیانا
1
1
کرمونزه
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نوو کاسنزا
0 1
سالرنیتانا
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نوو کاسنزا
0
1
سالرنیتانا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ویرتوس انتلا
0 1
اسپال
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ویرتوس انتلا
0
1
اسپال
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 10
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آسکولی
0 2
پسکارا
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آسکولی
0
2
پسکارا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
2 1
ویرتوس انتلا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Giovanni Zini
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
فروزینونه
3 2
کیه وو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
فروزینونه
3
2
کیه وو
| Stadio Benito Stirpe
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
2 2
وینتزیا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
2
2
وینتزیا
| Stadio Comunale Via del Mare
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
سالرنیتانا
1 0
چیتادلا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
سالرنیتانا
1
0
چیتادلا
| Stadio Arechi
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
4 0
پیزا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
4
0
پیزا
| Stadio Paolo Mazza
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:00
رجینا
2 1
برشا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:00
رجینا
2
1
برشا
| Stadio Oreste Granillo
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
رجیانا
3 0
مونزا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
رجیانا
3
0
مونزا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
نوو کاسنزا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
نوو کاسنزا
| Stadio Romeo Menti
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پوردنونه
0 0
امپولی
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پوردنونه
0
0
امپولی
هفته 11
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
وینتزیا
0 2
مونزا
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
وینتزیا
0
2
مونزا
| Stadio Pierluigi Penzo
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کیه وو
3 0
رجینا
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کیه وو
3
0
رجینا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1 0
پوردنونه
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1
0
پوردنونه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
2 5
امپولی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
2
5
امپولی
| Stadio Comunale Chiavari
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
3 1
سالرنیتانا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
3
1
سالرنیتانا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
نوو کاسنزا
0 1
رجیانا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
نوو کاسنزا
0
1
رجیانا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
3 3
آسکولی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
3
3
آسکولی
| Stadio Giovanni Zini
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
2 2
فروزینونه
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
2
2
فروزینونه
| Stadio Comunale Via del Mare
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پسکارا
2 3
ویچنزا ویرتوس
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پسکارا
2
3
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 20:30
چیتادلا
2 0
اسپال
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 20:30
چیتادلا
2
0
اسپال
| Stadio Pier Cesare Tombolato
هفته 12
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رجینا
1 2
وینتزیا
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رجینا
1
2
وینتزیا
| Stadio Oreste Granillo
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
رجیانا
1 2
فروزینونه
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
رجیانا
1
2
فروزینونه
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آسکولی
0 3
نوو کاسنزا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آسکولی
0
3
نوو کاسنزا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
چیتادلا
3 0
ویچنزا ویرتوس
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
چیتادلا
3
0
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
امپولی
1 0
کرمونزه
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
امپولی
1
0
کرمونزه
| Stadio Carlo Castellani
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مونزا
5 0
ویرتوس انتلا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مونزا
5
0
ویرتوس انتلا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پیزا
0 0
پسکارا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پیزا
0
0
پسکارا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پوردنونه
1 1
برشا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پوردنونه
1
1
برشا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
1 1
لچه
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
1
1
لچه
| Stadio Arechi
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اسپال
0 0
کیه وو
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اسپال
0
0
کیه وو
| Stadio Paolo Mazza
هفته 13
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
ویرتوس انتلا
0 1
پوردنونه
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
ویرتوس انتلا
0
1
پوردنونه
| Stadio Comunale Chiavari
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
0 0
سالرنیتانا
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Benito Stirpe
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
3 1
رجیانا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
برشا
3
1
رجیانا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کیه وو
1 1
امپولی
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کیه وو
1
1
امپولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
1 0
نوو کاسنزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
1
0
نوو کاسنزا
| Stadio Giovanni Zini
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ویچنزا ویرتوس
2 1
آسکولی
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ویچنزا ویرتوس
2
1
آسکولی
| Stadio Romeo Menti
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
0 3
پیزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
لچه
0
3
پیزا
| Stadio Comunale Via del Mare
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پسکارا
3 2
مونزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پسکارا
3
2
مونزا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 20:30
وینتزیا
0 0
اسپال
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 20:30
وینتزیا
0
0
اسپال
| Stadio Pierluigi Penzo
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 00:00
رجینا
1 3
چیتادلا
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 00:00
رجینا
1
3
چیتادلا
| Stadio Oreste Granillo
هفته 14
۱ دی ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
2 1
ویرتوس انتلا
۱ دی ۱۳۹۹ 23:30
سالرنیتانا
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Arechi
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
چیتادلا
1 0
فروزینونه
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
چیتادلا
1
0
فروزینونه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
نوو کاسنزا
0 0
وینتزیا
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
نوو کاسنزا
0
0
وینتزیا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
رجینا
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
رجینا
| Stadio Romeo Menti
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
مونزا
2 0
آسکولی
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
مونزا
2
0
آسکولی
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پسکارا
1 1
برشا
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پسکارا
1
1
برشا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پیزا
2 2
کیه وو
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پیزا
2
2
کیه وو
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پوردنونه
1 2
کرمونزه
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
پوردنونه
1
2
کرمونزه
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
اسپال
1 0
لچه
۲ دی ۱۳۹۹ 21:30
اسپال
1
0
لچه
| Stadio Paolo Mazza
۲ دی ۱۳۹۹ 23:30
امپولی
0 0
رجیانا
۲ دی ۱۳۹۹ 23:30
امپولی
0
0
رجیانا
| Stadio Carlo Castellani
هفته 15
۷ دی ۱۳۹۹ 15:00
رجیانا
0 1
رجینا
۷ دی ۱۳۹۹ 15:00
رجیانا
0
1
رجینا
| MAPEI Stadium - Città del Tricolore
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
آسکولی
2 0
اسپال
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
آسکولی
2
0
اسپال
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
نوو کاسنزا
1 1
پیزا
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
نوو کاسنزا
1
1
پیزا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
فروزینونه
1 1
پوردنونه
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
فروزینونه
1
1
پوردنونه
| Stadio Benito Stirpe
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
لچه
2 1
ویچنزا ویرتوس
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
لچه
2
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Comunale Via del Mare
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1 2
سالرنیتانا
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1
2
سالرنیتانا
| Stadio Pierluigi Penzo
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
ویرتوس انتلا
3 0
پسکارا
۷ دی ۱۳۹۹ 17:30
ویرتوس انتلا
3
0
پسکارا
| Stadio Comunale Chiavari
۷ دی ۱۳۹۹ 20:30
برشا
1 3
امپولی
۷ دی ۱۳۹۹ 20:30
برشا
1
3
امپولی
| Stadio Mario Rigamonti
۷ دی ۱۳۹۹ 23:30
کرمونزه
0 2
مونزا
۷ دی ۱۳۹۹ 23:30
کرمونزه
0
2
مونزا
| Stadio Giovanni Zini
۸ بهمن ۱۳۹۹ 21:30
کیه وو
2 1
چیتادلا
۸ بهمن ۱۳۹۹ 21:30
کیه وو
2
1
چیتادلا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi | داور: Eugenio Abbattista
هفته 16
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
چیتادلا
2 2
لچه
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
چیتادلا
2
2
لچه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
0 0
نوو کاسنزا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
0
0
نوو کاسنزا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
پوردنونه
3 0
رجیانا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
پوردنونه
3
0
رجیانا
۱۰ دی ۱۳۹۹ 17:30
رجینا
1 0
کرمونزه