سری بی ایتالیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
امپولی
ت
ش
پ
ش
پ
38
19
16
3
68
35
33
73
2
سالرنیتانا
پ
ش
پ
پ
پ
38
19
12
7
46
34
12
69
3
مونتزا
پ
پ
پ
پ
ش
38
17
13
8
51
33
18
64
4
لچه
پ
ش
ش
ت
ش
38
16
14
8
68
47
21
62
5
ونتزیا
ش
پ
ت
ت
ت
38
15
14
9
53
39
14
59
6
چیتادلا
پ
پ
پ
ش
ت
38
15
12
11
48
35
13
57
7
برشا
ش
پ
پ
پ
پ
38
15
11
12
61
53
8
56
8
کیه وو
ت
ش
ت
پ
پ
38
14
14
10
50
37
13
56
9
اسپال
ش
ش
ش
پ
پ
38
14
14
10
44
42
2
56
10
فروزینونه
ش
پ
پ
ت
پ
38
12
14
12
38
42
-4
50
11
رجینا
پ
ت
ت
ت
ش
38
12
14
12
42
45
-3
50
12
38
11
15
12
48
53
-5
48
13
کرمونزه
ش
ت
ت
پ
ش
38
12
12
14
46
44
2
48
14
پیزا
ت
ش
ت
ش
پ
38
11
15
12
54
59
-5
48
15
پوردنونه
ت
ش
ش
ت
پ
38
10
15
13
40
39
1
45
16
آسکولی
پ
پ
ت
پ
ش
38
11
11
16
37
48
-11
44
17
نوو کاسنزا
ش
پ
ش
ش
ش
38
6
17
15
29
47
-18
35
18
رجیانا
ش
پ
ش
ش
ش
38
9
7
22
31
57
-26
34
19
پسکارا
ت
ش
پ
ش
ش
38
7
11
20
29
60
-31
32
20
38
4
11
23
30
64
-34
23
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
هفته 1
4 مهر 1399
- 18:15
مونتزا
0 0
اسپال
5 مهر 1399
- 15:30
سالرنیتانا
1 1
رجینا
5 مهر 1399
- 15:30
پسکارا
0 0
کیه وو
5 مهر 1399
- 15:30
لچه
0 0
پوردنونه
5 مهر 1399
- 15:30
فروزینونه
0 2
امپولی
5 مهر 1399
- 15:30
نوو کاسنزا
0 0
ویرتوس انتلا
5 مهر 1399
- 15:30
برشا
1 1
آسکولی
5 مهر 1399
- 17:30
ونتزیا
1 0
ویچنزا ویرتوس
6 مهر 1399
- 16:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
6 مهر 1399
- 22:30
رجیانا
2 2
پیزا
هفته 2
12 مهر 1399
- 15:45
کیه وو
1 2
سالرنیتانا
12 مهر 1399
- 17:45
ویرتوس انتلا
0 2
رجیانا
12 مهر 1399
- 17:45
ونتزیا
0 2
فروزینونه
12 مهر 1399
- 17:45
اسپال
1 1
نوو کاسنزا
12 مهر 1399
- 17:45
رجینا
3 1
پسکارا
12 مهر 1399
- 17:45
امپولی
0 0
مونتزا
12 مهر 1399
- 17:45
آسکولی
0 2
لچه
12 مهر 1399
- 19:45
ویچنزا ویرتوس
1 1
پوردنونه
13 مهر 1399
- 16:30
پیزا
1 1
کرمونزه
13 مهر 1399
- 22:30
چیتادلا
3 0
برشا
هفته 3
25 مهر 1399
- 22:30
برشا
3 0
لچه
26 مهر 1399
- 15:30
سالرنیتانا
4 1
پیزا
26 مهر 1399
- 15:30
رجیانا
0 1
کیه وو
26 مهر 1399
- 15:30
پوردنونه
3 3
اسپال
26 مهر 1399
- 15:30
کرمونزه
0 0
ونتزیا
26 مهر 1399
- 15:30
نوو کاسنزا
1 1
چیتادلا
26 مهر 1399
- 16:30
ویرتوس انتلا
1 1
رجینا
26 مهر 1399
- 17:30
پسکارا
1 2
امپولی
26 مهر 1399
- 19:30
فروزینونه
1 0
آسکولی
12 آذر 1399
- 20:30
مونتزا
1 1
ویچنزا ویرتوس
هفته 4
29 مهر 1399
- 22:30
ونتزیا
4 0
پسکارا
29 مهر 1399
- 22:30
رجینا
0 0
نوو کاسنزا
29 مهر 1399
- 22:30
پیزا
1 1
مونتزا
29 مهر 1399
- 22:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
سالرنیتانا
29 مهر 1399
- 22:30
فروزینونه
0 0
ویرتوس انتلا
29 مهر 1399
- 22:30
امپولی
2 1
اسپال
29 مهر 1399
- 22:30
چیتادلا
2 0
پوردنونه
29 مهر 1399
- 22:30
کیه وو
1 0
برشا
29 مهر 1399
- 22:30
آسکولی
2 1
رجیانا
30 مهر 1399
- 20:30
لچه
2 2
کرمونزه
هفته 5
2 آبان 1399
- 22:30
امپولی
3 1
پیزا
3 آبان 1399
- 15:30
اسپال
3 2
ویچنزا ویرتوس
3 آبان 1399
- 15:30
سالرنیتانا
1 0
آسکولی
3 آبان 1399
- 15:30
پوردنونه
2 2
رجینا
3 آبان 1399
- 15:30
مونتزا
1 2
کیه وو
3 آبان 1399
- 17:30
پسکارا
0 2
فروزینونه
4 آبان 1399
- 18:30
نوو کاسنزا
1 1
لچه
24 آبان 1399
- 17:30
ویرتوس انتلا
0 2
ونتزیا
18 آذر 1399
- 17:30
کرمونزه
2 2
برشا
20 دی 1399
- 16:30
رجیانا
0 2
چیتادلا
هفته 6
10 آبان 1399
- 16:30
چیتادلا
1 2
مونتزا
10 آبان 1399
- 18:30
سالرنیتانا
3 0
رجیانا
10 آبان 1399
- 18:30
ویچنزا ویرتوس
4 4
پیزا
10 آبان 1399
- 18:30
کیه وو
2 0
نوو کاسنزا
10 آبان 1399
- 18:30
برشا
2 2
ویرتوس انتلا
10 آبان 1399
- 18:30
آسکولی
0 1
پوردنونه
11 آبان 1399
- 16:30
ونتزیا
2 0
امپولی
11 آبان 1399
- 17:30
رجینا
0 1
اسپال
11 آبان 1399
- 23:30
فروزینونه
1 0
کرمونزه
12 آبان 1399
- 23:30
لچه
3 1
پسکارا
هفته 7
16 آبان 1399
- 23:30
اسپال
2 0
سالرنیتانا
17 آبان 1399
- 16:30
پوردنونه
1 1
کیه وو
17 آبان 1399
- 16:30
مونتزا
2 0
فروزینونه
17 آبان 1399
- 16:30
نوو کاسنزا
1 2
برشا
17 آبان 1399
- 18:30
امپولی
3 0
رجینا
17 آبان 1399
- 21:30
کرمونزه
0 1
ویچنزا ویرتوس
18 آبان 1399
- 17:30
پسکارا
3 1
چیتادلا
18 آبان 1399
- 19:30
رجیانا
2 1
ونتزیا
18 آبان 1399
- 23:30
ویرتوس انتلا
1 5
لچه
18 آذر 1399
- 19:30
پیزا
2 1
آسکولی
هفته 8
30 آبان 1399
- 23:30
فروزینونه
0 2
نوو کاسنزا
1 آذر 1399
- 16:30
اسپال
2 0
پسکارا
1 آذر 1399
- 16:30
پوردنونه
1 1
مونتزا
1 آذر 1399
- 16:30
لچه
7 1
رجیانا
1 آذر 1399
- 16:30
چیتادلا
2 2
امپولی
1 آذر 1399
- 16:30
برشا
2 2
ونتزیا
2 آذر 1399
- 17:30
آسکولی
1 1
ویرتوس انتلا
2 آذر 1399
- 23:30
رجینا
1 2
پیزا
3 آذر 1399
- 23:30
سالرنیتانا
2 1
کرمونزه
30 دی 1399
- 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
کیه وو
هفته 9
7 آذر 1399
- 23:30
کیه وو
1 2
لچه
8 آذر 1399
- 16:30
ونتزیا
2 1
آسکولی
8 آذر 1399
- 16:30
پیزا
1 4
چیتادلا
8 آذر 1399
- 16:30
پسکارا
0 2
پوردنونه
8 آذر 1399
- 16:30
امپولی
2 2
ویچنزا ویرتوس
8 آذر 1399
- 16:30
برشا
1 2
فروزینونه
8 آذر 1399
- 18:30
مونتزا
1 0
رجینا
9 آذر 1399
- 17:30
رجیانا
1 1
کرمونزه
9 آذر 1399
- 23:30
نوو کاسنزا
0 1
سالرنیتانا
10 آذر 1399
- 23:30
ویرتوس انتلا
0 1
اسپال
هفته 10
14 آذر 1399
- 23:30
آسکولی
0 2
پسکارا
15 آذر 1399
- 16:30
اسپال
4 0
پیزا
15 آذر 1399
- 16:30
سالرنیتانا
1 0
چیتادلا
15 آذر 1399
- 16:30
لچه
2 2
ونتزیا
15 آذر 1399
- 16:30
فروزینونه
3 2
کیه وو
15 آذر 1399
- 16:30
کرمونزه
2 1
ویرتوس انتلا
15 آذر 1399
- 18:00
رجینا
2 1
برشا
16 آذر 1399
- 17:30
رجیانا
3 0
مونتزا
16 آذر 1399
- 23:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
نوو کاسنزا
17 آذر 1399
- 23:30
پوردنونه
0 0
امپولی
هفته 11
21 آذر 1399
- 21:30
ونتزیا
0 2
مونتزا
21 آذر 1399
- 23:30
کیه وو
3 0
رجینا
22 آذر 1399
- 16:30
لچه
2 2
فروزینونه
22 آذر 1399
- 16:30
کرمونزه
3 3
آسکولی
22 آذر 1399
- 16:30
نوو کاسنزا
0 1
رجیانا
22 آذر 1399
- 16:30
برشا
3 1
سالرنیتانا
22 آذر 1399
- 16:30
ویرتوس انتلا
2 5
امپولی
22 آذر 1399
- 16:30
پیزا
1 0
پوردنونه
22 آذر 1399
- 18:30
پسکارا
2 3
ویچنزا ویرتوس
22 آذر 1399
- 20:30
چیتادلا
2 0
اسپال
هفته 12
24 آذر 1399
- 23:30
رجینا
1 2
ونتزیا
25 آذر 1399
- 21:00
رجیانا
1 2
فروزینونه
25 آذر 1399
- 23:30
اسپال
0 0
کیه وو
25 آذر 1399
- 23:30
سالرنیتانا
1 1
لچه
25 آذر 1399
- 23:30
پوردنونه
1 1
برشا
25 آذر 1399
- 23:30
پیزا
0 0
پسکارا
25 آذر 1399
- 23:30
مونتزا
5 0
ویرتوس انتلا
25 آذر 1399
- 23:30
امپولی
1 0
کرمونزه
25 آذر 1399
- 23:30
چیتادلا
3 0
ویچنزا ویرتوس
25 آذر 1399
- 23:30
آسکولی
0 3
نوو کاسنزا
هفته 13
28 آذر 1399
- 21:30
ویرتوس انتلا
0 1
پوردنونه
28 آذر 1399
- 23:30
فروزینونه
0 0
سالرنیتانا
29 آذر 1399
- 16:30
لچه
0 3
پیزا
29 آذر 1399
- 16:30
ویچنزا ویرتوس
2 1
آسکولی
29 آذر 1399
- 16:30
کرمونزه
1 0
نوو کاسنزا
29 آذر 1399
- 16:30
کیه وو
1 1
امپولی
29 آذر 1399
- 16:30
برشا
3 1
رجیانا
29 آذر 1399
- 18:30
پسکارا
3 2
مونتزا
29 آذر 1399
- 20:30
ونتزیا
0 0
اسپال
30 آذر 1399
- 00:00
رجینا
1 3
چیتادلا
هفته 14
1 دی 1399
- 23:30
سالرنیتانا
2 1
ویرتوس انتلا
2 دی 1399
- 21:30
اسپال
1 0
لچه
2 دی 1399
- 21:30
پوردنونه
1 2
کرمونزه
2 دی 1399
- 21:30
پیزا
2 2
کیه وو
2 دی 1399
- 21:30
پسکارا
1 1
برشا
2 دی 1399
- 21:30
مونتزا
2 0
آسکولی
2 دی 1399
- 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
رجینا
2 دی 1399
- 21:30
نوو کاسنزا
0 0
ونتزیا
2 دی 1399
- 21:30
چیتادلا
1 0
فروزینونه
2 دی 1399
- 23:30
امپولی
0 0
رجیانا
هفته 15
7 دی 1399
- 15:00
رجیانا
0 1
رجینا
7 دی 1399
- 17:30
ویرتوس انتلا
3 0
پسکارا
7 دی 1399
- 17:30
ونتزیا
1 2
سالرنیتانا
7 دی 1399
- 17:30
لچه
2 1
ویچنزا ویرتوس
7 دی 1399
- 17:30
فروزینونه
1 1
پوردنونه
7 دی 1399
- 17:30
نوو کاسنزا
1 1
پیزا
7 دی 1399
- 17:30
آسکولی
2 0
اسپال
7 دی 1399
- 20:30
برشا
1 3
امپولی
7 دی 1399
- 23:30
کرمونزه
0 2
مونتزا
8 بهمن 1399
- 21:30
کیه وو
2 1
چیتادلا
هفته 16
10 دی 1399
- 17:30
رجینا
1 0
کرمونزه
10 دی 1399
- 17:30
پوردنونه
3 0
رجیانا
10 دی 1399
- 17:30
پسکارا
0 0
نوو کاسنزا
10 دی 1399
- 17:30
چیتادلا
2 2
لچه
10 دی 1399
- 18:30
مونتزا
3 0
سالرنیتانا
10 دی 1399
- 20:30
اسپال
2 3
برشا
10 دی 1399
- 20:30
ویچنزا ویرتوس
0 1
ویرتوس انتلا
10 دی 1399
- 20:30
امپولی
1 1
آسکولی
10 دی 1399
- 23:30
کیه وو
1 1
ونتزیا
14 بهمن 1399
- 16:30
پیزا
0 0
فروزینونه
هفته 17
15 دی 1399
- 17:30
ونتزیا
1 1
پیزا
15 دی 1399
- 17:30
نوو کاسنزا
0 2
امپولی
15 دی 1399
- 18:30
لچه
0 0
مونتزا
15 دی 1399
- 19:30
آسکولی
2 1
رجینا
15 دی 1399
- 20:30
ویرتوس انتلا
1 0
چیتادلا
15 دی 1399
- 20:30
سالرنیتانا
0 2
پوردنونه
15 دی 1399
- 20:30
رجیانا
0 1
پسکارا
15 دی 1399
- 20:30
فروزینونه
1 2
اسپال
15 دی 1399
- 20:30
کرمونزه
0 2
کیه وو
15 دی 1399
- 23:30
برشا
0 3
ویچنزا ویرتوس
هفته 18
26 دی 1399
- 21:30
کیه وو
2 1
ویرتوس انتلا
26 دی 1399
- 23:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
فروزینونه
27 دی 1399
- 16:30
پوردنونه
2 0
ونتزیا
27 دی 1399
- 16:30
پیزا
1 0
برشا
27 دی 1399
- 16:30
مونتزا
2 2
نوو کاسنزا
27 دی 1399
- 16:30
چیتادلا
1 0
آسکولی
27 دی 1399
- 18:30
رجینا
0 1
لچه
28 دی 1399
- 17:30
پسکارا
0 2
کرمونزه
28 دی 1399
- 23:30
امپولی
5 0
سالرنیتانا
29 دی 1399
- 23:30
اسپال
2 0
رجیانا
هفته 19
3 بهمن 1399
- 23:30
ویرتوس انتلا
2 1
پیزا
4 بهمن 1399
- 16:30
ونتزیا
1 0
چیتادلا
4 بهمن 1399
- 16:30
رجیانا
2 1
ویچنزا ویرتوس
4 بهمن 1399
- 16:30
فروزینونه
1 1
رجینا
4 بهمن 1399
- 16:30
نوو کاسنزا
0 0
پوردنونه
4 بهمن 1399
- 16:30
آسکولی
0 0
کیه وو
4 بهمن 1399
- 18:30
سالرنیتانا
2 0
پسکارا
5 بهمن 1399
- 17:30
لچه
2 2
امپولی
5 بهمن 1399
- 23:30
کرمونزه
1 1
اسپال
6 بهمن 1399
- 23:30
برشا
0 1
مونتزا
هفته 20
10 بهمن 1399
- 23:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
ونتزیا
11 بهمن 1399
- 16:30
پوردنونه
1 1
لچه
11 بهمن 1399
- 16:30
امپولی
3 1
فروزینونه
11 بهمن 1399
- 16:30
ویرتوس انتلا
1 2
نوو کاسنزا
11 بهمن 1399
- 16:30
آسکولی
2 1
برشا
11 بهمن 1399
- 18:30
پیزا
1 0
رجیانا
12 بهمن 1399
- 17:30
کیه وو
3 1
پسکارا
12 بهمن 1399
- 18:30
اسپال
1 1
مونتزا
12 بهمن 1399
- 23:30
چیتادلا
1 1
کرمونزه
13 بهمن 1399
- 23:30
رجینا
0 0
سالرنیتانا
هفته 21
17 بهمن 1399
- 23:30
لچه
1 2
آسکولی
18 بهمن 1399
- 16:30
فروزینونه
1 2
ونتزیا
18 بهمن 1399
- 16:30
نوو کاسنزا
1 1
اسپال
18 بهمن 1399
- 16:30
پسکارا
0 2
رجینا
18 بهمن 1399
- 16:30
کرمونزه
2 1
پیزا
18 بهمن 1399
- 16:30
برشا
3 3
چیتادلا
18 بهمن 1399
- 16:30
سالرنیتانا
1 1
کیه وو
18 بهمن 1399
- 18:30
مونتزا
1 1
امپولی
18 بهمن 1399
- 20:30
پوردنونه
1 2
ویچنزا ویرتوس
19 بهمن 1399
- 23:30
رجیانا
2 1
ویرتوس انتلا
هفته 22
21 بهمن 1399
- 21:30
پیزا
2 2
سالرنیتانا
21 بهمن 1399
- 21:30
اسپال
1 3
پوردنونه
21 بهمن 1399
- 21:30
امپولی
2 2
پسکارا
21 بهمن 1399
- 21:30
ویچنزا ویرتوس
1 2
مونتزا
21 بهمن 1399
- 21:30
ونتزیا
3 1
کرمونزه
21 بهمن 1399
- 21:30
چیتادلا
1 1
نوو کاسنزا
21 بهمن 1399
- 21:30
لچه
2 2
برشا
21 بهمن 1399
- 23:30
آسکولی
1 1
فروزینونه
22 بهمن 1399
- 21:30
رجینا
1 0
ویرتوس انتلا
22 بهمن 1399
- 23:30
کیه وو
1 0
رجیانا
هفته 23
24 بهمن 1399
- 23:30
مونتزا
0 2
پیزا
25 بهمن 1399
- 14:30
سالرنیتانا
1 1
ویچنزا ویرتوس
25 بهمن 1399
- 16:30
پسکارا
0 2
ونتزیا
25 بهمن 1399
- 16:30
کرمونزه
1 2
لچه
25 بهمن 1399
- 16:30
پوردنونه
0 1
چیتادلا
25 بهمن 1399
- 18:30
اسپال
1 1
امپولی
26 بهمن 1399
- 17:30
ویرتوس انتلا
2 3
فروزینونه
26 بهمن 1399
- 19:35
رجیانا
1 0
آسکولی
26 بهمن 1399
- 20:30
برشا
1 0
کیه وو
27 بهمن 1399
- 23:30
نوو کاسنزا
2 2
رجینا
هفته 24
1 اسفند 1399
- 23:30
فروزینونه
0 0
پسکارا
2 اسفند 1399
- 16:30
ونتزیا
3 2
ویرتوس انتلا
2 اسفند 1399
- 16:30
ویچنزا ویرتوس
2 2
اسپال
2 اسفند 1399
- 16:30
آسکولی
0 2
سالرنیتانا
2 اسفند 1399
- 16:30
چیتادلا
0 3
رجیانا
2 اسفند 1399
- 16:30
برشا
1 2
کرمونزه
2 اسفند 1399
- 18:30
کیه وو
0 1
مونتزا
2 اسفند 1399
- 20:30
پیزا
1 1
امپولی
3 اسفند 1399
- 17:30
رجینا
1 0
پوردنونه
3 اسفند 1399
- 23:30
لچه
3 1
نوو کاسنزا
هفته 25
8 اسفند 1399
- 21:30
رجیانا
0 0
سالرنیتانا
8 اسفند 1399
- 23:30
امپولی
1 1
ونتزیا
9 اسفند 1399
- 16:30
اسپال
1 4
رجینا
9 اسفند 1399
- 16:30
پسکارا
1 1
لچه
9 اسفند 1399
- 16:30
پیزا
2 2
ویچنزا ویرتوس
9 اسفند 1399
- 16:30
کرمونزه
4 0
فروزینونه
9 اسفند 1399
- 16:30
نوو کاسنزا
1 0
کیه وو
9 اسفند 1399
- 16:30
پوردنونه
1 1
آسکولی
9 اسفند 1399
- 18:30
مونتزا
0 0
چیتادلا
9 اسفند 1399
- 20:30
ویرتوس انتلا
1 1
برشا
هفته 26
11 اسفند 1399
- 23:30
ونتزیا
2 1
رجیانا
12 اسفند 1399
- 19:30
فروزینونه
2 2
مونتزا
12 اسفند 1399
- 21:30
لچه
0 0
ویرتوس انتلا
12 اسفند 1399
- 21:30