سری بی ایتالیا

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۴ مهر ۱۳۹۹ 18:15
مونزا
0 0
اسپال
۴ مهر ۱۳۹۹ 18:15
مونزا
0
0
اسپال
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
برشا
1 1
آسکولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
برشا
1
1
آسکولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
0 0
ویرتوس انتلا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
0
0
ویرتوس انتلا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
فروزینونه
0 2
امپولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
فروزینونه
0
2
امپولی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
لچه
0 0
پوردنونه
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
لچه
0
0
پوردنونه
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پسکارا
0 0
کیه وو
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پسکارا
0
0
کیه وو
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1 1
رجینا
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
1
1
رجینا
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1 0
ویچنزا ویرتوس
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وینتزیا
1
0
ویچنزا ویرتوس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کرمونزه
0
2
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجیانا
2 2
پیزا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجیانا
2
2
پیزا
هفته 2
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:45
کیه وو
1 2
سالرنیتانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:45
کیه وو
1
2
سالرنیتانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
آسکولی
0 2
لچه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
آسکولی
0
2
لچه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
امپولی
0 0
مونزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
امپولی
0
0
مونزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
رجینا
3 1
پسکارا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
رجینا
3
1
پسکارا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
اسپال
1 1
نوو کاسنزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
اسپال
1
1
نوو کاسنزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
وینتزیا
0 2
فروزینونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
وینتزیا
0
2
فروزینونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
ویرتوس انتلا
0 2
رجیانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
ویرتوس انتلا
0
2
رجیانا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
ویچنزا ویرتوس
1 1
پوردنونه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
ویچنزا ویرتوس
1
1
پوردنونه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1 1
کرمونزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
پیزا
1
1
کرمونزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
3 0
برشا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
3
0
برشا
هفته 3
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
برشا
3 0
لچه
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
برشا
3
0
لچه
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
1 1
چیتادلا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
نوو کاسنزا
1
1
چیتادلا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
کرمونزه
0 0
وینتزیا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
کرمونزه
0
0
وینتزیا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
مونزا
- -
ویچنزا ویرتوس
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
مونزا
-
-
ویچنزا ویرتوس
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
3 3
اسپال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
3
3
اسپال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
رجیانا
0 1
کیه وو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
رجیانا
0
1
کیه وو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
4 1
پیزا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
4
1
پیزا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
1 1
رجینا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ویرتوس انتلا
1
1
رجینا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
1 2
امپولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
1
2
امپولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فروزینونه
1 0
آسکولی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فروزینونه
1
0
آسکولی
هفته 4
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
آسکولی
- -
رجیانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
آسکولی
-
-
رجیانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
کیه وو
- -
برشا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
کیه وو
-
-
برشا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
- -
پوردنونه
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
چیتادلا
-
-
پوردنونه
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
- -
اسپال
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
-
-
اسپال
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فروزینونه
- -
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فروزینونه
-
-
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ویچنزا ویرتوس
- -
سالرنیتانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ویچنزا ویرتوس
-
-
سالرنیتانا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پیزا
- -
مونزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پیزا
-
-
مونزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجینا
- -
نوو کاسنزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رجینا
-
-
نوو کاسنزا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
وینتزیا
- -
پسکارا
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
وینتزیا
-
-
پسکارا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لچه
- -
کرمونزه
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لچه
-
-
کرمونزه
هفته 5
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
- -
پیزا
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
امپولی
-
-
پیزا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
مونزا
- -
کیه وو
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
مونزا
-
-
کیه وو
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
- -
رجینا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
پوردنونه
-
-
رجینا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
رجیانا
- -
چیتادلا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
رجیانا
-
-
چیتادلا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
- -
آسکولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سالرنیتانا
-
-
آسکولی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اسپال
- -
ویچنزا ویرتوس
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
اسپال
-
-
ویچنزا ویرتوس
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
ویرتوس انتلا
- -
وینتزیا
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:30
ویرتوس انتلا
-
-
وینتزیا
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
- -
فروزینونه
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
پسکارا
-
-
فروزینونه
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
نوو کاسنزا
- -
لچه
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
نوو کاسنزا
-
-
لچه
۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
کرمونزه
- -
برشا
۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
کرمونزه
-
-
برشا
هفته 6
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:30
چیتادلا
- -
مونزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:30
چیتادلا
-
-
مونزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
آسکولی
- -
پوردنونه
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
آسکولی
-
-
پوردنونه
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برشا
- -
ویرتوس انتلا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برشا
-
-
ویرتوس انتلا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کیه وو
- -
نوو کاسنزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کیه وو
-
-
نوو کاسنزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویچنزا ویرتوس
- -
پیزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویچنزا ویرتوس
-
-
پیزا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سالرنیتانا
- -
رجیانا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سالرنیتانا
-
-
رجیانا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
وینتزیا
- -
امپولی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
وینتزیا
-
-
امپولی
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
رجینا
- -
اسپال
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
رجینا
-
-
اسپال
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
- -
کرمونزه
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فروزینونه
-
-
کرمونزه
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لچه
- -
پسکارا
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لچه
-
-
پسکارا
هفته 7
۱۷ آبان ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
- -
برشا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
-
-
برشا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
کرمونزه
- -
ویچنزا ویرتوس
۱۷ آبان ۱۳۹۹
کرمونزه
-
-
ویچنزا ویرتوس
۱۷ آبان ۱۳۹۹
امپولی
- -
رجینا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
امپولی
-
-
رجینا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
مونزا
- -
فروزینونه
۱۷ آبان ۱۳۹۹
مونزا
-
-
فروزینونه
۱۷ آبان ۱۳۹۹
پسکارا
- -
چیتادلا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
پسکارا
-
-
چیتادلا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
پیزا
- -
آسکولی
۱۷ آبان ۱۳۹۹
پیزا
-
-
آسکولی
۱۷ آبان ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
کیه وو
۱۷ آبان ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
کیه وو
۱۷ آبان ۱۳۹۹
رجیانا
- -
وینتزیا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
رجیانا
-
-
وینتزیا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
اسپال
- -
سالرنیتانا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
اسپال
-
-
سالرنیتانا
۱۷ آبان ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
- -
لچه
۱۷ آبان ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
-
-
لچه
هفته 8
۱ آذر ۱۳۹۹
آسکولی
- -
ویرتوس انتلا
۱ آذر ۱۳۹۹
آسکولی
-
-
ویرتوس انتلا
۱ آذر ۱۳۹۹
برشا
- -
وینتزیا
۱ آذر ۱۳۹۹
برشا
-
-
وینتزیا
۱ آذر ۱۳۹۹
چیتادلا
- -
امپولی
۱ آذر ۱۳۹۹
چیتادلا
-
-
امپولی
۱ آذر ۱۳۹۹
فروزینونه
- -
نوو کاسنزا
۱ آذر ۱۳۹۹
فروزینونه
-
-
نوو کاسنزا
۱ آذر ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
- -
کیه وو
۱ آذر ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
-
-
کیه وو
۱ آذر ۱۳۹۹
لچه
- -
رجیانا
۱ آذر ۱۳۹۹
لچه
-
-
رجیانا
۱ آذر ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
مونزا
۱ آذر ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
مونزا
۱ آذر ۱۳۹۹
رجینا
- -
پیزا
۱ آذر ۱۳۹۹
رجینا
-
-
پیزا
۱ آذر ۱۳۹۹
سالرنیتانا
- -
کرمونزه
۱ آذر ۱۳۹۹
سالرنیتانا
-
-
کرمونزه
۱ آذر ۱۳۹۹
اسپال
- -
پسکارا
۱ آذر ۱۳۹۹
اسپال
-
-
پسکارا
هفته 9
۸ آذر ۱۳۹۹
برشا
- -
فروزینونه
۸ آذر ۱۳۹۹
برشا
-
-
فروزینونه
۸ آذر ۱۳۹۹
کیه وو
- -
لچه
۸ آذر ۱۳۹۹
کیه وو
-
-
لچه
۸ آذر ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
- -
سالرنیتانا
۸ آذر ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
-
-
سالرنیتانا
۸ آذر ۱۳۹۹
امپولی
- -
ویچنزا ویرتوس
۸ آذر ۱۳۹۹
امپولی
-
-
ویچنزا ویرتوس
۸ آذر ۱۳۹۹
مونزا
- -
رجینا
۸ آذر ۱۳۹۹
مونزا
-
-
رجینا
۸ آذر ۱۳۹۹
پسکارا
- -
پوردنونه
۸ آذر ۱۳۹۹
پسکارا
-
-
پوردنونه
۸ آذر ۱۳۹۹
پیزا
- -
چیتادلا
۸ آذر ۱۳۹۹
پیزا
-
-
چیتادلا
۸ آذر ۱۳۹۹
رجیانا
- -
کرمونزه
۸ آذر ۱۳۹۹
رجیانا
-
-
کرمونزه
۸ آذر ۱۳۹۹
وینتزیا
- -
آسکولی
۸ آذر ۱۳۹۹
وینتزیا
-
-
آسکولی
۸ آذر ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
- -
اسپال
۸ آذر ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
-
-
اسپال
هفته 10
۱۵ آذر ۱۳۹۹
آسکولی
- -
پسکارا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
آسکولی
-
-
پسکارا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
کرمونزه
- -
ویرتوس انتلا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
کرمونزه
-
-
ویرتوس انتلا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
فروزینونه
- -
کیه وو
۱۵ آذر ۱۳۹۹
فروزینونه
-
-
کیه وو
۱۵ آذر ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
- -
نوو کاسنزا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
-
-
نوو کاسنزا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
لچه
- -
وینتزیا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
لچه
-
-
وینتزیا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
امپولی
۱۵ آذر ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
امپولی
۱۵ آذر ۱۳۹۹
رجیانا
- -
مونزا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
رجیانا
-
-
مونزا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
رجینا
- -
برشا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
رجینا
-
-
برشا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
سالرنیتانا
- -
چیتادلا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
سالرنیتانا
-
-
چیتادلا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
اسپال
- -
پیزا
۱۵ آذر ۱۳۹۹
اسپال
-
-
پیزا
هفته 11
۲۲ آذر ۱۳۹۹
پیزا
- -
پوردنونه
۲۲ آذر ۱۳۹۹
پیزا
-
-
پوردنونه
۲۲ آذر ۱۳۹۹
وینتزیا
- -
مونزا
۲۲ آذر ۱۳۹۹
وینتزیا
-
-
مونزا
۲۲ آذر ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
- -
امپولی
۲۲ آذر ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
-
-
امپولی
۲۲ آذر ۱۳۹۹
برشا
- -
سالرنیتانا
۲۲ آذر ۱۳۹۹
برشا
-
-
سالرنیتانا
۲۲ آذر ۱۳۹۹
کیه وو
- -
رجینا
۲۲ آذر ۱۳۹۹
کیه وو
-
-
رجینا
۲۲ آذر ۱۳۹۹
چیتادلا
- -
اسپال
۲۲ آذر ۱۳۹۹
چیتادلا
-
-
اسپال
۲۲ آذر ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
- -
رجیانا
۲۲ آذر ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
-
-
رجیانا
۲۲ آذر ۱۳۹۹
کرمونزه
- -
آسکولی
۲۲ آذر ۱۳۹۹
کرمونزه
-
-
آسکولی
۲۲ آذر ۱۳۹۹
لچه
- -
فروزینونه
۲۲ آذر ۱۳۹۹
لچه
-
-
فروزینونه
۲۲ آذر ۱۳۹۹
پسکارا
- -
ویچنزا ویرتوس
۲۲ آذر ۱۳۹۹
پسکارا
-
-
ویچنزا ویرتوس
هفته 12
۲۵ آذر ۱۳۹۹
آسکولی
- -
نوو کاسنزا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
آسکولی
-
-
نوو کاسنزا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
چیتادلا
- -
ویچنزا ویرتوس
۲۵ آذر ۱۳۹۹
چیتادلا
-
-
ویچنزا ویرتوس
۲۵ آذر ۱۳۹۹
امپولی
- -
کرمونزه
۲۵ آذر ۱۳۹۹
امپولی
-
-
کرمونزه
۲۵ آذر ۱۳۹۹
مونزا
- -
ویرتوس انتلا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
مونزا
-
-
ویرتوس انتلا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
پیزا
- -
پسکارا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
پیزا
-
-
پسکارا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
برشا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
برشا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
رجیانا
- -
فروزینونه
۲۵ آذر ۱۳۹۹
رجیانا
-
-
فروزینونه
۲۵ آذر ۱۳۹۹
رجینا
- -
وینتزیا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
رجینا
-
-
وینتزیا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
سالرنیتانا
- -
لچه
۲۵ آذر ۱۳۹۹
سالرنیتانا
-
-
لچه
۲۵ آذر ۱۳۹۹
اسپال
- -
کیه وو
۲۵ آذر ۱۳۹۹
اسپال
-
-
کیه وو
هفته 13
۲۹ آذر ۱۳۹۹
برشا
- -
رجیانا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
برشا
-
-
رجیانا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
کیه وو
- -
امپولی
۲۹ آذر ۱۳۹۹
کیه وو
-
-
امپولی
۲۹ آذر ۱۳۹۹
کرمونزه
- -
نوو کاسنزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
کرمونزه
-
-
نوو کاسنزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
فروزینونه
- -
سالرنیتانا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
فروزینونه
-
-
سالرنیتانا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
- -
آسکولی
۲۹ آذر ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
-
-
آسکولی
۲۹ آذر ۱۳۹۹
لچه
- -
پیزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
لچه
-
-
پیزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
پسکارا
- -
مونزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
پسکارا
-
-
مونزا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
رجینا
- -
چیتادلا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
رجینا
-
-
چیتادلا
۲۹ آذر ۱۳۹۹
وینتزیا
- -
اسپال
۲۹ آذر ۱۳۹۹
وینتزیا
-
-
اسپال
۲۹ آذر ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
- -
پوردنونه
۲۹ آذر ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
-
-
پوردنونه
هفته 14
۲ دی ۱۳۹۹
چیتادلا
- -
فروزینونه
۲ دی ۱۳۹۹
چیتادلا
-
-
فروزینونه
۲ دی ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
- -
وینتزیا
۲ دی ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
-
-
وینتزیا
۲ دی ۱۳۹۹
امپولی
- -
رجیانا
۲ دی ۱۳۹۹
امپولی
-
-
رجیانا
۲ دی ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
- -
رجینا
۲ دی ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
-
-
رجینا
۲ دی ۱۳۹۹
مونزا
- -
آسکولی
۲ دی ۱۳۹۹
مونزا
-
-
آسکولی
۲ دی ۱۳۹۹
پسکارا
- -
برشا
۲ دی ۱۳۹۹
پسکارا
-
-
برشا
۲ دی ۱۳۹۹
پیزا
- -
کیه وو
۲ دی ۱۳۹۹
پیزا
-
-
کیه وو
۲ دی ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
کرمونزه
۲ دی ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
کرمونزه
۲ دی ۱۳۹۹
سالرنیتانا
- -
ویرتوس انتلا
۲ دی ۱۳۹۹
سالرنیتانا
-
-
ویرتوس انتلا
۲ دی ۱۳۹۹
اسپال
- -
لچه
۲ دی ۱۳۹۹
اسپال
-
-
لچه
هفته 15
۷ دی ۱۳۹۹
آسکولی
- -
اسپال
۷ دی ۱۳۹۹
آسکولی
-
-
اسپال
۷ دی ۱۳۹۹
برشا
- -
امپولی
۷ دی ۱۳۹۹
برشا
-
-
امپولی
۷ دی ۱۳۹۹
کیه وو
- -
چیتادلا
۷ دی ۱۳۹۹
کیه وو
-
-
چیتادلا
۷ دی ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
- -
پیزا
۷ دی ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
-
-
پیزا
۷ دی ۱۳۹۹
کرمونزه
- -
مونزا
۷ دی ۱۳۹۹
کرمونزه
-
-
مونزا
۷ دی ۱۳۹۹
فروزینونه
- -
پوردنونه
۷ دی ۱۳۹۹
فروزینونه
-
-
پوردنونه
۷ دی ۱۳۹۹
لچه
- -
ویچنزا ویرتوس
۷ دی ۱۳۹۹
لچه
-
-
ویچنزا ویرتوس
۷ دی ۱۳۹۹
رجیانا
- -
رجینا
۷ دی ۱۳۹۹
رجیانا
-
-
رجینا
۷ دی ۱۳۹۹
وینتزیا
- -
سالرنیتانا
۷ دی ۱۳۹۹
وینتزیا
-
-
سالرنیتانا
۷ دی ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
- -
پسکارا
۷ دی ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
-
-
پسکارا
هفته 16
۱۰ دی ۱۳۹۹
کیه وو
- -
وینتزیا
۱۰ دی ۱۳۹۹
کیه وو
-
-
وینتزیا
۱۰ دی ۱۳۹۹
چیتادلا
- -
لچه
۱۰ دی ۱۳۹۹
چیتادلا
-
-
لچه
۱۰ دی ۱۳۹۹
امپولی
- -
آسکولی
۱۰ دی ۱۳۹۹
امپولی
-
-
آسکولی
۱۰ دی ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
- -
ویرتوس انتلا
۱۰ دی ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
-
-
ویرتوس انتلا
۱۰ دی ۱۳۹۹
مونزا
- -
سالرنیتانا
۱۰ دی ۱۳۹۹
مونزا
-
-
سالرنیتانا
۱۰ دی ۱۳۹۹
پسکارا
- -
نوو کاسنزا
۱۰ دی ۱۳۹۹
پسکارا
-
-
نوو کاسنزا
۱۰ دی ۱۳۹۹
پیزا
- -
فروزینونه
۱۰ دی ۱۳۹۹
پیزا
-
-
فروزینونه
۱۰ دی ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
رجیانا
۱۰ دی ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
رجیانا
۱۰ دی ۱۳۹۹
رجینا
- -
کرمونزه
۱۰ دی ۱۳۹۹
رجینا
-
-
کرمونزه
۱۰ دی ۱۳۹۹
اسپال
- -
برشا
۱۰ دی ۱۳۹۹
اسپال
-
-
برشا
هفته 17
۱۴ دی ۱۳۹۹
آسکولی
- -
رجینا
۱۴ دی ۱۳۹۹
آسکولی
-
-
رجینا
۱۴ دی ۱۳۹۹
برشا
- -
ویچنزا ویرتوس
۱۴ دی ۱۳۹۹
برشا
-
-
ویچنزا ویرتوس
۱۴ دی ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
- -
امپولی
۱۴ دی ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
-
-
امپولی
۱۴ دی ۱۳۹۹
کرمونزه
- -
کیه وو
۱۴ دی ۱۳۹۹
کرمونزه
-
-
کیه وو
۱۴ دی ۱۳۹۹
فروزینونه
- -
اسپال
۱۴ دی ۱۳۹۹
فروزینونه
-
-
اسپال
۱۴ دی ۱۳۹۹
لچه
- -
مونزا
۱۴ دی ۱۳۹۹
لچه
-
-
مونزا
۱۴ دی ۱۳۹۹
رجیانا
- -
پسکارا
۱۴ دی ۱۳۹۹
رجیانا
-
-
پسکارا
۱۴ دی ۱۳۹۹
سالرنیتانا
- -
پوردنونه
۱۴ دی ۱۳۹۹
سالرنیتانا
-
-
پوردنونه
۱۴ دی ۱۳۹۹
وینتزیا
- -
پیزا
۱۴ دی ۱۳۹۹
وینتزیا
-
-
پیزا
۱۴ دی ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
- -
چیتادلا
۱۴ دی ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
-
-
چیتادلا
هفته 18
۲۷ دی ۱۳۹۹
کیه وو
- -
ویرتوس انتلا
۲۷ دی ۱۳۹۹
کیه وو
-
-
ویرتوس انتلا
۲۷ دی ۱۳۹۹
چیتادلا
- -
آسکولی
۲۷ دی ۱۳۹۹
چیتادلا
-
-
آسکولی
۲۷ دی ۱۳۹۹
امپولی
- -
سالرنیتانا
۲۷ دی ۱۳۹۹
امپولی
-
-
سالرنیتانا
۲۷ دی ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
- -
فروزینونه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
-
-
فروزینونه
۲۷ دی ۱۳۹۹
مونزا
- -
نوو کاسنزا
۲۷ دی ۱۳۹۹
مونزا
-
-
نوو کاسنزا
۲۷ دی ۱۳۹۹
پسکارا
- -
کرمونزه
۲۷ دی ۱۳۹۹
پسکارا
-
-
کرمونزه
۲۷ دی ۱۳۹۹
پیزا
- -
برشا
۲۷ دی ۱۳۹۹
پیزا
-
-
برشا
۲۷ دی ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
وینتزیا
۲۷ دی ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
وینتزیا
۲۷ دی ۱۳۹۹
رجینا
- -
لچه
۲۷ دی ۱۳۹۹
رجینا
-
-
لچه
۲۷ دی ۱۳۹۹
اسپال
- -
رجیانا
۲۷ دی ۱۳۹۹
اسپال
-
-
رجیانا
هفته 19
۴ بهمن ۱۳۹۹
آسکولی
- -
کیه وو
۴ بهمن ۱۳۹۹
آسکولی
-
-
کیه وو
۴ بهمن ۱۳۹۹
برشا
- -
مونزا
۴ بهمن ۱۳۹۹
برشا
-
-
مونزا
۴ بهمن ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
- -
پوردنونه
۴ بهمن ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
-
-
پوردنونه
۴ بهمن ۱۳۹۹
کرمونزه
- -
اسپال
۴ بهمن ۱۳۹۹
کرمونزه
-
-
اسپال
۴ بهمن ۱۳۹۹
فروزینونه
- -
رجینا
۴ بهمن ۱۳۹۹
فروزینونه
-
-
رجینا
۴ بهمن ۱۳۹۹
لچه
- -
امپولی
۴ بهمن ۱۳۹۹
لچه
-
-
امپولی
۴ بهمن ۱۳۹۹
رجیانا
- -
ویچنزا ویرتوس
۴ بهمن ۱۳۹۹
رجیانا
-
-
ویچنزا ویرتوس
۴ بهمن ۱۳۹۹
سالرنیتانا
- -
پسکارا
۴ بهمن ۱۳۹۹
سالرنیتانا
-
-
پسکارا
۴ بهمن ۱۳۹۹
وینتزیا
- -
چیتادلا
۴ بهمن ۱۳۹۹
وینتزیا
-
-
چیتادلا
۴ بهمن ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
- -
پیزا
۴ بهمن ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
-
-
پیزا
هفته 20
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
آسکولی
- -
برشا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
آسکولی
-
-
برشا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
- -
نوو کاسنزا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
ویرتوس انتلا
-
-
نوو کاسنزا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
چیتادلا
- -
کرمونزه
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
چیتادلا
-
-
کرمونزه
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
امپولی
- -
فروزینونه
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
امپولی
-
-
فروزینونه
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
لچه
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
لچه
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
اسپال
- -
مونزا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
اسپال
-
-
مونزا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کیه وو
- -
پسکارا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
کیه وو
-
-
پسکارا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیزا
- -
رجیانا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیزا
-
-
رجیانا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
رجینا
- -
سالرنیتانا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
رجینا
-
-
سالرنیتانا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
- -
وینتزیا
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
-
-
وینتزیا
هفته 21
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
لچه
- -
آسکولی
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
لچه
-
-
آسکولی
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
سالرنیتانا
- -
کیه وو
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
سالرنیتانا
-
-
کیه وو
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
برشا
- -
چیتادلا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
برشا
-
-
چیتادلا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
مونزا
- -
امپولی
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
مونزا
-
-
امپولی
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پوردنونه
- -
ویچنزا ویرتوس
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پوردنونه
-
-
ویچنزا ویرتوس
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
کرمونزه
- -
پیزا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
کرمونزه
-
-
پیزا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پسکارا
- -
رجینا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پسکارا
-
-
رجینا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
- -
اسپال
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
نوو کاسنزا
-
-
اسپال
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
فروزینونه
- -
وینتزیا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
فروزینونه
-
-
وینتزیا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
رجیانا
- -
ویرتوس انتلا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
رجیانا
-
-
ویرتوس انتلا
هفته 22
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
لچه
- -
برشا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
لچه
-
-
برشا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
چیتادلا
- -
نوو کاسنزا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
چیتادلا
-
-
نوو کاسنزا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
وینتزیا
- -
کرمونزه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
وینتزیا
-
-
کرمونزه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
آسکولی
- -
فروزینونه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
آسکولی
-
-
فروزینونه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
- -
مونزا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
ویچنزا ویرتوس
-
-
مونزا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
امپولی
- -
پسکارا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
امپولی
-
-
پسکارا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
اسپال
- -
پوردنونه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
اسپال
-
-
پوردنونه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
کیه وو
- -
رجیانا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
کیه وو
-
-
رجیانا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
پیزا
- -
سالرنیتانا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
پیزا
-
-
سالرنیتانا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
رجینا
- -
ویرتوس انتلا
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
رجینا
-