تاسا دا لیگا پرتغال

2020-2021
نمایش تمام صفحه
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:45
براگا
3 1
اشتوریل
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:45
براگا
3
1
اشتوریل
| Estádio Municipal de Braga
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
2 0
Mafra
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
2
0
Mafra
| Estádio José Alvalade
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 22:15
پورتو
2 1
پاکوش فریرا
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 22:15
پورتو
2
1
پاکوش فریرا
| Estádio Do Dragão
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 00:30
بنفیکا
1 1
ویتوریا گیمارش
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 00:30
بنفیکا
1
1
ویتوریا گیمارش
پنالتی ها 4-1
۱ بهمن ۱۳۹۹ 23:15
براگا
2 1
بنفیکا
۱ بهمن ۱۳۹۹ 23:15
براگا
2
1
بنفیکا
| Estádio Dr. Magalhães Pessoa
۳۰ دی ۱۳۹۹ 23:15
اسپورتینگ لیسبون
2 1
پورتو
۳۰ دی ۱۳۹۹ 23:15
اسپورتینگ لیسبون
2
1
پورتو
| Estádio Dr. Magalhães Pessoa
۴ بهمن ۱۳۹۹ 23:15
اسپورتینگ لیسبون
1 0
براگا
۴ بهمن ۱۳۹۹ 23:15
اسپورتینگ لیسبون
1
0
براگا
| Estádio Dr. Magalhães Pessoa | داور: Tiago Martins

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P