رژیم غذایی رونالدو، پروتئین، استراحت و بدون الکل. ستاره پرتقالی سبک زندگی ساده و کنترل شده ای دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P