سوپرلیگ ایتالیا
| | | | |

فدراسیون فوتبال ایتالیا : شورای فدرال قانون ضد سوپرلیگ را تصویب کرد

فوتبال724– شورای فدرال قانون ضد سوپرلیگ را تصویب کرده است. ماده 16 قانون شورای سری آ تغییر یافته است: کسانی که می خواهند در رقابتهای قهرمانی اسکودتو بازی کنند تعهد می دهند در مسابقات خارج از چهارچوب فیفا، یوفا و فدراسیون فوتبال ایتالیا شرکت نکنند.

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا گابریل گراوینا در پایان شورای فدرال اعلام کرد:

در مورد قانون ضد سوپرلیگ ، کسانی که معتقدند می خواهند در مسابقه ای شرکت کنند که از سوی فیفا، یوفا و فدراسیون فوتبال ایتالیا پیش بینی نشده باشد یا مجاز نباشند، عضویت خود را از دست می دهند.

کسانی که سوپرلیگ را به عنوان یک اشتباه ساده از سوی برخی از بتشپاهها که شرایط سخت اقتصادی دارند، تفسیر کرده اند، اشتباه می کنند.

گابریل گراوینا توضیح داد:

در حال حاضر ما هیچ خبری از این که چه کسی در سوپرلیگ باقی مانده و چه کسی باقی نمانده است، نداریم.

این قانون در مجوزهای ملی درج خواهد شد و سپس در کد دادگستری ورزشی جاسازی خواهد شد. اگر تا پایان مهلت ثبت نام برای مسابقات قهرمانی کشور، باشگاهی به سایر مسابقات قهرمانی خصوصی بپیوندد، او از رقابتهای ملی اخراج خواهد شد.

این محدودیت از ثبت نام بعدی رقابتهای ایتالیا شروع می شود. بنابراین در حال حاضر کسانی که به سوپرلیگ پیوسته اند مشکلی ندارند.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید