| | | | | | | | | |

به مناسبت روز دروازبان: کسی که موفقیت تیم به موفقیت هایش گره خورده

ایکر کاسیاس یک بار گفت:”اگر یک دروازه بان روزی اشتباه بکند،همه اشتباه او را به یاد می آوردند.” این شاید درست ترین توصیف از دروازبانان باشد، مردانی که جدا از روزهایی که همه دوست دارند گل بزنند و دروازه را باز کنند آنها پشت به دروازه میکنند و راهی برای بسته نگه داشتن آن پیدا میکنند.

شاید دروازبانها مهم ترین مهره ی زمین باشند، کسانی که در طول بازی زمانی که تیمشان حمله میکند در قاب نیستند و چندین و چند متر دورتر شاهد بازی آنها هستند، یک لحظه غفلت اما میتواند تلاش یک تیم را به باد دهد.

کسانی که انتظار نمیرود اشتباه کنند، یاغی و شرور باشند ولی آنها هم انسان هستند همه ی شان اشتباه میکنند، کارت میگیرند و گاهی بیشتر از مهاجمانشان گل میزنند.

شاید میتوان گفت خاص ترین پست تاریخ فوتبال که با شماره ی یک عجین شده است، خاص ترین لحظات را نیز میسازند از حرکات هیگوآیتا در زمین فوتبال تا دلبریهای کاسیاس و بوفون و اشمایکل کسانی که در حمله ها حضور نداشتند و مانند فرمانده های جنگی عقب می نشستند تا جنب و جوش سربازهایشان را ببینید فرمانده هایی که در قالب دروازبان موقع جنگ مهم ترین مسئولیت را به عهده دارند”محافظت از وطن”

پیتر چک می گفت:

“بعضی اوقات من اطمینان دارم حرکتی که می کنم خطرناک است ولی اینجور مواقع سیم عقل را از پریز می کشم و کار اساسی را که همان نجات دروازه باشد انجام می دهم. نه هیچ چیز دیگر.”

روز دروازبان مبارک!

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید