رسانه های ایتالیا مدعی شدند اینترمیلان در تابستان آتی به دنبال خرید مرتنز خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P