ساکی: کونته مربی خوبیه و کارشون عالی انجام میده ولی تیمش یکمی خسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P