اینتر دوشنبه برای خرید ژیرو اقدام جدی خواهد کرد اگر ناپولی همچنان با جدایی یورنته مخالفت کند.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید