توافق آلاوز و وستهام بر سر انتقال قرضی خیمنز

روبرتو خیمنز دروازه بان اسپانیایی تیم وستهام با قرارداد قرضی تا انتهای قصل به تیم آلاوز پیوست.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P