تونی‌کروس فصل قبل درمجوع ۶پاس گل داده و امسال تا اینجای کار ۵تا.یکی کمتر از کل فصله قبل.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید