تونی‌کروس فصل قبل درمجوع ۶پاس گل داده و امسال تا اینجای کار ۵تا.یکی کمتر از کل فصله قبل.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P