دبروینه : نمی توانم درک کنم که چطور باختیم. یونایتد امروز حتی یک موقعیت هم نداشت.قدر موقعیت ها را ندانستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P