فیورنتینا با آمبارات به توافق رسید، مذاکرات به ورونا ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P