گفته می شود که جاویری دیلروسون از طرف باشگاه پایتخت ایتالیا آ اس رم مورد هدف قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P