5 تعویض
| | | | | | | | | | | |

IFAB پیشنهاد فیفا برای استفاده از 5 تعویض را تصویب كرد

فوتبال724– IFAB پیشنهاد فیفا برای اصلاح موقت قوانین و اجازه استفاده از 5 تعویض را تصویب كرده است.

فوتبال از سرگیری رقابت ها در سرتاسر جهان را در نظر دارد و هیئت بین المللی اتحادیه فوتبال (IFAB) موافقت خود را برای ایجاد تغییر موقت در قوانین بازی اعلام کرده است.

فیفا یک تغییر موقت قوانین پیشنهاد کرده است، که از سلامت بازیکنان محافظت کند و اجازه دهد حداکثر 5 تعویض در هر تیم انجام شود. اما برای جلوگیری از توقف بیش از حد، هر تیم هنوز فقط سه فرصت برای ایجاد 5 تعویض خواهد داشت.

تغییر موقتی به زودی اعمال می شود و مسابقات مختلف می توانند اجرای قوانین جدید را در مسابقات قهرمانی کشور مربوطه اعمال کنند، زیرا IFAB و FIFA در مرحله بعدی بحث ها را ادامه می دهند تا تصمیم بگیرند که آیا تغییر موقت باید در سال 2021 هم در مسابقات اعمال شود یا خیر.

در بیانیه مطبوعاتی IFAB آمده است:

هر تیم مجاز خواهد بود حداکثر از 5 تعویض استفاده کند.

برای کاهش اختلال در مسابقه، هر تیم حداکثر سه فرصت برای تعویض در طول بازی دارد. تعویض همچنین ممکن است در بین دو نیمه انجام شود.

اگر هر دو تیم به طور همزمان جایگزین کنند، این یکی از سه فرصت برای هر تیم خواهد بود.

تعویض ها و فرصت های استفاده نشده به وقتهای اضافه منتقل می شوند.

در شرایطی که قوانین رقابت اجازه تعویض اضافی را در وقت اضافی می دهند، تیم ها هر یک فرصت جایگزینی اضافی دارند. تعویض نیز ممکن است قبل از شروع وقت اضافی و در نیمه وقت اضافی انجام شود.

سری آ و سایر مسابقات نیز مجاز خواهند بود VAR را از اول ژوئن لغو کنند، به عنوان یک اقدام موقت برای کمک به تعدیل افراد درگیر در فوتبال پس از وقفه مسابقات.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید