بولونا علاقمند به مدافع اینتر، دیمارکو، است ولی بازیکن انتقال به هلاس ورونا را ترجیح می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P