ولورهمپتون با المپیاکو برسر انتقال دنیل پودنس با رقم ۲۰میلیون یورو در حال مذاکره است

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P