پیونتک برای انجام تست های پزشکی وارد برلین شد

به گزارش فوتبال ٧٢۴، پیونتک مهاجم لهستانی میلان در آستانه پیوستن به هرتابرلین قرارداد؛ این بازیکن برای انجام تست های پزشکی وارد برلین شده است و گفتنی است که در روز پنجشنبه انتقال این بازیکن رسمی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P