چلسی در انتظار تصمیم ناپولی برای فروش مرتنز پیش از اتمام قراردادش.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P