گرگها به امضای قرارداد با وینگر المپیاکوس‌دنیل پودنس با مبلغ۲۱ میلیون یورو بسیار‌نزدیک هستند.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید