| | |

ادعای عجیب کریستین فالک سردبیر اشپورت‌بیلد

کارل هاینتز رومنیگه مدیرعامل یکی از مهمترین رابط های هانسی فلیک در بایرن است. هر دو مرتبا با هم تبادل نظر می كنند.

چهارشنبه، بیلد ورزشی تیتر زد: «آیا فلیک جانشین لوو خواهد شد؟» رئیس هیئت مدیره در گفتگویی با مربی  تیم خود، موضوع تیم ملی را با دقت درمیان گذاشت. فلیک دلیل خاصی برای نگرانی به او انداد. با این حال، قرارداد فلیک غیر الزام آور است.

بیلد می داند: با وجود قرارداد تا سال 2023، ماندن فلیک در بایرن به هیچ وجه در تابستان قطعی  نیست. این دلایل مختلفی دارد. یکی از آنها خود رومنیگه است!

در پایان سال ، رومنیگه به عنوان مدیر عامل  بازنشسته می شود. با این کار، فلیک مهمترین فرد مشورتی خود – و مردی را که با او افکار و نگرانی هایش را مطرح می‌کند، از دست می دهد. آنچه که فلیک اصولا نمی داند و آنچه که باعث نگرانی او می شود: شرایط کاری وی در دوران پس از رومنیگه چگونه خواهد بود؟

تنش بین مدیر ورزشی حسن_صالیحمیدزیچ و فلیک هنوز در این باشگاه مورد بحث است. اولی هوینس، که مسئول پیوستن فلیک به عنوان دستیار نیکو کوواچ در سال 2019 بود، دیگر درگیر کارهای روزمره نیست. هیئت نظارت با صالیحمیدزیچ همراه است، و همچنین در مورد مسائل مربوط به تیم بسیار به شخص مدیر ورزشی تیم نزدیک ترند تا فلیک مخصوصا در مسائل مربوط به ترکیب تیم.

 

 

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید