ارزش میلان
| | | |

گزارش مالی: ارزش میلان کم شده ولی ارزش اینتر 146 درصد رشد داشته است

فوتبال724– گزارش سالانه KPMG نشان داد که میلان تنها باشگاه بین 32 تیم برتر اروپا است که طی 5 سال گذشته ارزش خود را از دست داده است، در حالی که ارزش اینتر 146 درصد افزایش یافته است.

در این دوره مالکیت روسونری از سیلویو برلوسکونی به یونگ هونگ لی و سپس مدیریت الیوت منتقل شد، که پس از عدم توانایی بازرگان چینی در بازپرداخت وام، صندوق الیوت این باشگاه را در ازای وام پرداختی به هونگ لی به چنگ آورد.

مطالعه سازمان حسابداری KPMG نشان داد كه میلان تنها باشگاه 32 تیم برتر اروپا است كه نه تنها در 5 سال گذشته نتوانسته است رشد كند، بلكه حتی ارزش خود را نیز از دست داده است.

ارزش این باشگاه فوتبال آنها با سه درصد کاهش، از 545 میلیون یورو به 526 میلیون یورو رسیده است.

از طرف دیگر، در همان شهر، اینتر ارزش خود را 146 درصد افزایش داده است، و بیشترین پیشرفت را بعد از لیون (193 درصد) و تاتنهام هاتسپر (158 درصد) به خود اختصاص داده است.

ارزش نراتزوری به 983 میلیون یورو رسیده است، تقریبا دو برابر رقیب آنها در سن سیرو.

آندره سارتوری، رئیس ورزش جهانی KPMG، به گازتا دلو اسپرت گفت:

دو باشگاه شهر میلان مسیرهای کاملاً متفاوتی را طی کرده اند.

مدیریت الیوت یک صندوق سهام خصوصی با اهداف بسیار متفاوت از شرکت چینی سانینگ است که با سرمایه گذارا استراتژیک از طریق سرمایه گذاری در اینتر و با استفاده از برند تجاری این باشگاه به فروش محصولات خود کمک کردند و از آن سود می برند. تصادفی نیست که اینتر به ویژه درآمد تجاری خود را افزایش داده است.

در مورد میلان، فوق العاده است که در 5 سال گذشته آنها زیان 442 میلیون یورویی معادل سود تاتنهام (439 میلیون یورو) در همان دوره را ثبت کرده اند.

میلان از عدم برنامه ریزی، و خرید اشتباه یونگ هونگ لی بیشتر از هر چیز دیگری آسیب دیده است. در این مقطع، تصور راه دیگری بجز فروش باشگاه برای روسونری دشوار است.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید